Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1903-1904)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1690 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1691 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1692 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1693 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1694 doos 1 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1694 doos 2 (jaar 1903)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1691 (1903))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1691 (jaar 1903)

envelop 1 (vergadering 10-3-1903)
tekst Buiten Kalkhaven en Hooikade  [1A.] Firma Wed. A. Brand en Zoon; grootte en plaats van de aan haar in gebruik te geven terreinen aan de Buiten Kalkhaven en Hooikade
tekening 1:50 (blauwdruk) [3M.] Noorderstraat 19 (kad. C 3653); tekening doorsnede 1:20 [3L.] W. Monfrooy en Co, uitbreiden en wijzigen hunner siroopfabriek door bijplaatsing van een nieuwe stoomketel van ca 42 m2 verwarmt oppervlak, de verplaatsing van stoommachine en het hooger optrekken of geheel vernieuwen van den fabrieksschoorsteen
tekst [5D.] onderhandsche verhuringen  
tekst [7A.] Rijwielhandelaars en herstellers verkoop carbid: (5-2-1903)
J. Tuinenburg, Grootekerksbuurt 32, 3 bussen in voorraad, max. 4
G. ten Brake, Vischstraat 21, 10 bussen in voorraad, max. 15
W. Handelaar, Voorstraat 154rood, 4 bussen in voorraad, max. 6
L. Staal, Vrieseweg 20F, 10 bussen in voorraad, max. 15
J. Crets, Lange Breestraat 4, 4 bussen in voorraad, max. 6
H. v. Randwijk, Wijnstraat 51, 3 busen in voorraad, max 50
D. Wulfse, Corn. de Wittstraat 64, 1 bus in voorraad, max. 1
G. Woerdenbach, Bleekersdijk 19, 10 bussen in voorraad, max. 15
W. v.d. Wijngaard, Oudenhovenstraat 24, 10 bussen in voorraad, max. 20
M. Spiering, Voorstraat 405, 21 bussen in voorraad, max. 25
P.C. Stam, Lindegracht 15, 1 bus in voorraad, max. 1
A. Vlasblom, Weeshuisstraat 22, 6 bussen in voorraad, max. 6
tekst [10A.] Politie Dordrecht. Maand Rapport van den 1 tot en met 28 febr 1903.
Verzamelstaat der Petroleum welke bij de navolgende handelaars en winkeliers op den febr 1903 voorhanden is bevonden.
Sectie 2, o.a.:
21. F.J. COOMANS, Heerheymansuisstraat 27, 8 liter (winkel)
tekst Heerheymansuisstraat 71 [13B.] Wed. van der Schuit geb. A. Visser, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekst Nicolaasstraat 19 [14B.] J.G. Breur Sr, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Noorderstraat 28 [15B.] A.B. Verhoef, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Dubbeldamscheweg A 291 [15B.] J. van Heeren, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Godfr. Schalksingel (touwbaantje) [22B.] J.P. Waals, verzoek om verlenging voor een jaar of langer vande vergunning tot het plaatsen van een houten schutting om den Godfr. Schalksingel (touwbaantje)
tekst kelder Berkepoort [24A.] A. Krim Jr., verzoek om aan den hem te verhuren een der kelder onder de zg Berkepoort thans in huur bij A. JANSE.
envelop 2 (vergadering 17-3-1903)
tekst Zuiddijk E (kad. B1733) [2B.] H.J. Motshagen, houdende kennisgeving van het in gebruik nemen der nieuw gebouwde bakkerij aan den Zuiddijk E (kad. B1733)
tekening 1:40 [9b] titel tekening: Schets tot plaatsing van een stoomketel in de Dordrechtsche Suikerfabriek (18-8-1902) [9A.] het stuk grond dat de Dordrechtsche Suikerfabriek in huur verlangt
tekst Boogjes 6 [14B.] A. Haezer, verzoek om den besteenden ijzeren schoorsteen van het pand Boogjes 6 ...
envelop 3 (vergadering 25-3-1903)
tekening 1:100 [3L.] Korte Kromhout 7 (kad. C 3503); tekening met Kromhout en haven [3A.] Nicolaas Rokus Barendregt, directeur N.V. Dordrechtsche Melkinrichting (DMI), vergunning tot het oprichten eener melkinrichting en inrichting ter bereiding van boter
tekst Oranjepark [7B.] D.F.C. Be-Quick, vergunning tot het plaatsen van vier palen in de grond op het terrein aan het Oranjepark ter beoefening van het voetbalspel
tekst Turfsteijger [8C.] J. van Wijngaarden Jr te Papendrecht, verzoek om vergunning tot het innemen van 1 m2 gemeentegrond in den Turfsteijger
envelop 4 (vergadering 31-3-1903)
tekening 1:100 (potloodschets) [3G] Reeweg A A16 (n. 435 te Dordrecht) [3B.] H. v.d. Sijde, vergunning tot oprichting van bergplaats voor een vat petroleum
briefhoofd [4A.] Cement Dakpannenfabriek 'Maarssen', Leonard van der Chys
tekst Parallelweg [5B.] D.J. Breedveld, verzoek om bestrating Parallelweg
tekst Wijnstraat 2 [9B.] wed E. van Loon, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekst Zuidendijk 295 [10B.] wed G. Lugthart, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekst Dwarsgang 38 [11B.] wed S.C. de Vos, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekst 's-Gravendeelschedijk 67 [12B.] C. Smaal Hzns, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst met schets Oranjepark (28-3-1903) en plattegrond veld van 30 bij 100 m. [15A.] D.F.C. Be-Quick
envelop 5 (vergadering 8-4-1903)
tekening 1:50 [1L.] Visschstraat 13-15 (kad. H 2848 en 2879) [1H.] Firma Morks en Geuze, uitbreiding en andere inrichting wat de inwendige samenstelling betreft, harer boek- en steendrukkerij door vervanging van de gasmotor van 2 pk door een van 4 pk en het bijplaatsen van verschillenden machines en werktoestellen en het verplaatsen van de bestaande.
tekening 1:200 [2M.] Burg. de Raadtsingel D 2052; met a. remise voor automobielen, b smederij, c smids, d schoorsteen, e accumulatoren, f dynamo, g gasmotor, h tuin, i villa.  [2K.] Johan Anthonij Stoop, plaatsen en in werking brengen van een gasmotor van 14 pk en dynamo en het oprichten van eener smederij
tekst Marienbornstraat 20 [3D.] D. Pols, verzoek om vergunning tot bewoning van de panden aan de Marienbornstraat 20
tekst Kuipershaven 62 / Wolwevershaven [15B.] J.J.B.J. Bouvy, vergunning tot het leggen van een pompbuis vanuit zijn fabriek aan de Kuipershaven 62 naar de Wolwevershaven
tekst Tolbrug 9 [18A.] begin van brand in Tolbrug 9, zaterdag 28 Maart 's middags half 2
tekst [19A.] Politie Dordrecht. Maand Rapport van den 1 tot en met 31 mrt 1903.
Verzamelstaat der Petroleum welke bij de navolgende handelaars en winkeliers op den Mrt 1903 voorhanden is bevonden.
Sectie 2, o.a.:
22. F.J. COOMANS, Heerheymansuisstraat 27, 15 liter (winkel)
envelop 6 (vergadering 15-4-1903)
tekst Riedijk 40 [4B.] J.H. Meijers, verzoek om een uitstel van 6 maanden voor het voltooien van de uitbreiding zijner varkensslachterij [vergunning 27-1-1903]
tekst [5A.] ondertekend door alle bewoners van Reeweg (stank sloot)  => lijst met handtekeningen bewoners !
envelop 7 (vergadering 22-4-1903)
tekening 1:200 [3M.] Kuipershaven 62 (kad. F 1676); met a ingang, b buigerij, c oven, d bergplaats voor kolen, e open terrein, f fabriek, g gang, h te maken schoorsteen [3L.] Firma J.J.B.J. Bouvy, wijziging harer glasbuigerij door het maken van nog een schoorsteen
tekening 1:50 [4K.] Elfhuizen 15 (kad. H 2016); met a ingang, b bergplaats, c gang der bovenwoning, d binnenplaats [4I.] J.Th.N. Kerkhoven, oprichten van een bewaarplaats vanlompen
tekst Kromhout 130 [5E.] A. Mans, verzoek om vergunning tot het ingebruik nemen van 1 m2 gemeentegrond tot plaatsing van zijn groentekar
briefhoofd [6A.] Dordrechtsche Suikerfabriek  
tekst Korte Kromhout 2 (Bouman) [9A.] brand zondag 29 Mart 's avonds na 11 uur
tekst Hellingen 150 [11B.] Cornelia Bozuwa, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekst [20A.] Trottoirs afgestaan aan gemeente in 1902, o.a.:
88. febr 20, Th.J. Hassels, Bt Walevest, ged. cement, ged. tegel
109. mrt 7, D. Muijsson, Hooge Nieuwstraat 21
448. juli 29, J.P.F. Kraus, Bt Walevest
envelop 8 (vergadering 28-4-1903)
tekst Lijnbaan 1 [3B.] J. Vegter, verzoek met 27 April a.s. ontslagen te worden van de verdere verhuring van Lijnbaan 1
tekst Kolfstraat 75 [7B.] L. Bouman, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst   [11P.] declaratie Schoolgebouw nr. 5
tekening 1:100 [14B.] Voorstraat 172; tekening Tenenti. [14C.] F.W. Unger, verzoek om vergunning tot het plaatsen van een deurkozijn in den zijmuur van Voorstraat 172 t.b.v. uitgang
tekst Reeweg onder Wieldrecht [17A.] Mevr. van Doorninck-Repelaer, eigenaresse boerderij SMITSZICHT aan den Reeweg onder Wieldrecht (bomen)
envelop 9 (vergadering 5-5-1903)
tekening 1:50 [1G.] Voorstraat(?) [1P.] W.C. Klein, vergunning tot oprichting van een worstfabriek gedreven door een gasmotor van 8 pk
tekening 1:100 [2L.] St. Jorisweg 21k (kad. C 3582); met tuingrond a/h Baars, A.J. Terwen, J.B. van der Straaten, perceelen Levensverzekerings Mij [2K.] G.C. Rijkhoek, oprichten van eene houtzagerij en schaverij gedreven door een gasmotor van 15 pk
tekening  1:100 [3N.] Wijnstraat 51 (kad. F 742) [3M.] H. van Randwijk, vergunning tot uitbreiding en wijziging zijner machinefabriek, smederij en inrichting tot het maken en herstellen van rijwielen door vervanging van een gasmotor van 10 pk door een stoommachine van 9 pk en het bijplaatsen van eenige werktuigen.
tekst Vriesestraat 19 [5B.] Wed. L. Kerkhofs, houdende verzoek om continuatie van de huur van het pand Vriesestraat 19 voor den tijd van 10 jaren.
tekst Lijnbaan 1 [6B.] G. Koman, houdende verzoek tot inhuring van het pand aan de Lijnbaan 1 (westzijde)
tekening  1:500 [7D.] Situatie van een terrein aan de vest nabij het Oranjehotel; met Vest, volksbadhuis, Spuihaven. [7B.] E.A. Hombroek, verzoek om vergunning tot het houden van een mestvaalt (van een paard) op het terrein Vest 119
tekst [12B.] Nieuwe abonnee's Nederlandsche Bell-Tel. Mij., o.a.:
tel. 590 J.C. Korthals, van Strijsingel 271a
tel. 592 mevr. de wed. S.L. Boers, van Strijsingel 284
tel. 592 mevr. de wed. C.E. Grondhout-Hordijk, Vrieseweg 20h
tel. 593 firma C. van den Broek, K. Polderman, Voorstraat 71
tel. 517 E. Noach, Voorstraat 156
tel. 594 W.M. Roodenburg, van Strijsingel 270
tel. 595 A. van der Minne, Albert Cupsingel 214
tel. 596 J.O.W.F. de Kat, Levensverzekeringstraat 8
tel. 597 de Kat en Co, Wijnstraat 98
tel. 598 F.H. Umbgrove, Wolwevershaven 75
en werd verplaats:
534 W. van Hattem, Voorstraat 98
395 M.J.C. van Eijk, Korte Kromhout 2 rood b
116 Vissert en van der Sande, Wolwevershaven 19
283 Herman Verreijdt, Wijnstraat 79
tekst [13A.] Politie Dordrecht. Maand Rapport van den 1 tot en met 30 april 1903.
Verzamelstaat der Petroleum welke bij de navolgende handelaars en winkeliers op den Apr. 1903 voorhanden is bevonden.
Sectie 2, o.a.:
22. F.J. COOMANS, Heerheymansuisstraat 27, 13 liter (winkel)
tekst Wijnstraat 51 [15B.] H. van Randwijk en Co, houdende verzoek om vergunning tot het in voorraad houden van maximum hoeveelheid van 100 kg calcium carbid op de bovenverdieping van Wijnstraat 51

Laatst gewijzigd: sept./okt. 2004.