Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1903-1904)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1690 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1691 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1692 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1693 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1694 doos 1 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1694 doos 2 (jaar 1903)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1693 (1903))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1693 (jaar 1903)

envelop 1 (vergadering 28-7-1903)
tekening 1:100 [1C.] Brouwersdijk/Spuiweg met
a winkel, b kamers, c gang, d keuken, e slaapplaats, f kasten, g bakkerij, h oven, i privaat, j open grond.
[1A.] H.M. van Ooijen, vergunning tot oprichting van een broodbakkerij in 1 Brouwersdijk/Spuiweg.
tekening 1:100 [2L.] 's-Gravendeelschedijk [2E.] L. Meeus, dir. der Dordrechtsche Suikerfabriek, uitbreiden eener beetwortelsuikerfabriek
tekening 1:100 [3N.] Bomkade 9rood (kad. E 46) met
1 werkplaats, b snijmachine, c gasmotor, 7 pk, d plakkerij, e stereotypeinrichting, f bergplaatsen, g brandkluis, h machinezalen der plakmachines, i plakmachines, j rollensnijmachine, k stijfselmolen, l drukkerijzaal, m drukpers, n walsdrukmachine, o letterzetterij.
[3C.] firma A. en F. Koldewijn, uitbreiding en wijziging drukkerij en papierwarenfabriek
tekening 1:50 [4F.] Weeshuisstraat 15 (kad. G 915bis) met
a ingang, b pakhuis, c plaats der vaten, d portaal der bovenwoning, e trap der bovenwoning, f bergplaats, g open plaats.
[4A.] Peter Hamel, dir. der Maatschappij De Automaat, vergunning tot het oprichten eener bergplaats voor tien vaten petroleum (180 liter)
tekst Grootekerksbuurt 35 [7B.] A.J. Bekkers, verzoek om vergunning tot het in gebruik nemen van 4 m2 grond (plaatsen van een kar)
tekst Aardappelmarkt [8D.] H.F. van Dalen, verzoek om vergunning tot het in gebruik nemen van 2 m2 achter brugwachtershuisje (plaatsen handkar)
brief [13D.] [briefhoofd: J.B. Thobeé, slooper van huizen en molens, Knolhaven 42A, Dordrecht]
Voor de aan de lang ijzeren brug liggende houten veerpont. En het brandhout opgeborgen aan het Zwijndrechtsch en Papendrechtsch Veer, wil ik betalen de som van F 90.
[13C.] Het brandhoud aan het veer Blauwpoort en Riedijksveer met de oude veerpond, ik wil daar voor geven f 67. L. Sonner, Elfhuizen 23.
tekst Augustijnenkamp 32 hoek Lastig Eendstraat [16A.] Bouwaanvraag tot verbouwing van een zijgevel van het perceel Augustijnenkamp 32 hoek Lastig Eendstraat (Bastiaan de Wit)
envelop 2 (vergadering 4-8-1903)
briefhoofd [4A.] Safety Oil Company.
tekst [9D.] Ned. Bell-Teleploon Mij, nieuwe geabonneerden
tekst [10A.] watervlakte St. Jorishaven
envelop 3 (vergadering 12-8-1903)
tekst Hooge Nieuwstraat 2 [2B.] Onder terugzending van het bij apostille uwerzijds d.d. 20 juli 1903 no. 2012/457 om bericht en raad in mijne handen gesteld adres van Johannes van der Wees bewoner van het pand Hooge Nieuwstraat 2.
Houdende verzoek om een gedeelte openbare straat ter oppervlakte van 2 m2 strekkende langs genoemd perceel in gebruik te nemen voor uitstalling van aardappelen en groenten.
Dat voor genoemd pand een trottoir aanwezig is en de commissaris het niet wenschelijk oordeelt om deze aan het verkeer te onttrekken door het daarop uitstallen van koopwaren. Om bovengenoemde reden adviseer ik uwe college de gevraagde vergunning te weigeren.
tekening 1:50 [3G.] Matena's pad 1 (kad. C 2390) / Noordendijk, met
a ingang, b pakhuis, c stal, d plaats voor de vaten
[3F.] P. Baijens, oprichten van een bergplaats van twee vaten petroleum
tekening 1:1000 [4B.] Toulonsche laan, Vrieseweg, Groenendijk te dempen sloot in rood op de tekening
tekst [7A.] Verzamelstaat Petroleum
tekst [10A.] Hinderwet, beroep W.C. Klein.
briefhoofd [13B.] Houthandel Stoomzagerij A. Visser en Co (Zwijndrecht)
tekening 1:10 [16C.] school 12 muur met ingang voor afscheiden speelplaats [16B.] Bestek en voorwaarden.
tekst Scheffersplein [17A.] J.C. Schotel, plaatsen van een loods, 5 x 10 m, op Scheffersplein i.v.m. verbouwing van pand Stoop aan Wijnstraat.
tekeningen [20D.] 1:100 (1:1500 Merwekade, gasfabriek, veerhuisje) Veerdam te Papendrecht
[20F.] schets
[20..] Plan B, Veerdienst Dordrecht-Papendrecht, Plan tot wijziging van de aanlegplaats te Papendrecht
[20K.] Plan A, Veerdienst Dordrecht-Papendrecht, Plan tot wijziging van de aanlegplaats te Papendrecht 1:250
[20L.] Plan B, Veerdienst Dordrecht-Papendrecht, aanlegplaats te Papendrecht 1:100
[20M.] Plan A, Veerdienst Dordrecht-Papendrecht, Plan tot wijziging van de aanlegplaats te Papendrecht 1:50
[20N.] Plan B Veerdienst Dordrecht-Papendrecht, aanlegplaats te Dordrecht 1:250
[20R.] Plan C Veerdienst Dordrecht-Papendrecht, aanlegplaats te Dordrecht 1:250
[20S.] Plan C Veerdienst Dordrecht-Papendrecht, aanlegplaats te Papendrecht 1:250
[20T.] Plan C Veerdienst Dordrecht-Papendrecht, aanlegplaats te Papendrecht 1:100
[20N.] Situatie der overzetveren 1:100 [incl. Blauwpoort/Buitenwalevest en gem. Zwijndrecht]
[20A.] eene raming van kosten voor het maken van de ligplaats met daarbij behoorende werken voor een ponton met beweegbare brug aan den Dordrechtsche wal en een aan den Papendrechtsche wal.
tekening 1:200 [19B.] Hofstraat-Nieuwstraat (Jacob Kooijman, Willem Blankvoort, Corstianus Meijers, gem. Dordrecht, C.M. Thonus wed Vittore Padlino, Cornelis Schillemans)
envelop 4 (vergadering 18-8-1903)
tekst 's-Gravendeelschedijk (aschloods) [2B.] W.L. de Kluizenaar, verzoek om in den omtrek van de aschloods een urinoir te plaatsen ten einde het misbruik dat wordt gemaakt van het terrein naast zijne woning te voorkomen
tekst (gymnasium) [5B.] A. Resink te Haarlem, verzoek om mededeelen of de door haar in 1901 geleverde calcarium goed werd aangebracht, heeft stand gehouden en voldaan
tekst Lindenstraat 1 [7A.] Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent op den 11-8-1903 binnen Dordrecht plaats gehad hebbende brand in Lindenstraat 1
tekening 1:2500 [10C.] Beneden Merwede, Veerdam, veerhuis (gem.Papendrecht)  
envelop 5 (vergadering 25-8-1903)
tekst Schrijversstraat 8 [1A.] [Briefhoofd: Daniel van der Sande (fa. Waltmann en Co)] opslag van lompen in pakhuis Zweden en Noorwegen
tekening 1:100 [3C.] Zuidpoldersche dijk 319 (kad. M105) met
a woning, b open terrein, c bergplaats,  plaats voor de vaten
[3A.] Wouter van Leeuwen, vergunning tot het oprichten eener bergplaats voor drie vaten petroleum (180 l) 
tekst Grootekerksbuurt 50-52 [4B.] A.J. Bekkers, vergunning tot het ingebruik nemen van 4 m2 grond gelegen voor zijne perceelen
tekst   [6F.] A.A. Bierens, oprichten eener inrichting tot berging van 300 liter benzine en tot het verwerken van benzine (wandstoommachine 2 pk)
tekst Doelstraat 32 [8C.] Brand (maandag 17-3-1903)
tekst (Riedijkshaven) [13B.] Firma Huijskens en Van Dijk, verzoek om ter bescherming van het door haar aangelegd vijzeldok twee schootpalen in gemeente water te mogen slaan
tekst Torenstraat 1 [14B.] W. Buijtenhek, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum, met een voorraad van 20 liter vanuit zijn winkel
tekst Voorstraat 156 [17B.] Fritz Zimmerman, houdende verzoek om vergunning tot het plaatsen van een uithangbord aan gevel Voorstraat 156
tekst Noordendijk 49a [18B.] A. v.d. Wetering, vergunning tot berging vat [petroleum (200 liter)
tekst Burg. de Raadtsingel [19B.] J.C. Schotel, namens J.A. Stoop (eigenaar villa SIMPANG), vergunning tot het plaatsen van drie jukjes in de sloot langs den Burg. de Raadtsingel ten dienst van gastoevoer.
envelop 6 (vergadering 2-9-1903)
tekst Wijnstraat 51 [1B.] H. van Randwijk, verzoek om verlenging tot 1 Nov. a.s. van den termijn voor het voltooien van zijne machinefabriek
tekening 1:2500 [3D.] Gemeente Papendrecht, Sectie A
[3E.] 1:100 Copie de teekening smederij (M. van Rossum)
smederij te Papendrecht (M. van Rossum)
briefhoofd [4A.] Wed. A. Brand en Zoon.  
envelop 7 (vergadering 8-9-1903)
tekening 1:50 [1H.] Dolhuisstraat 3 (kad. E 651); tekening is een plattegrond [1F.] R.J. Bakker (Safety Oil Company) te Amsterdam, oprichten van een bewaarplaats van tien vaten petroleum en tot het overtappen van petroleum
tekening 1:50 [2H.] Weeshuisstraat 15 (kad. G 915bis) [2F.] J.W. Soetekouw, dir. Mij. tot detailverkoop van petroleum De Automaat, oprichten van een bewaarplaats van petroleum
tekening (zeer grote blauwdruk) Bleekersdijk 26 (kad. D 1990); titel blauwdruk: Plan van het Pand Bleekersdijk 26 voor de N.V. Firma A. Mak (architect H.A. Reus) Firma A. Mak, oprichting van eene pottenbakkerij [=Dordtsche Kunstpotterij 1903-1908] met een dubbele pottenbakkersoven in een daarbij behoorend vrijstaand gebouwtje in het benedengedeelte
tekst Binnen Walevest 12 g w(?) [5B.] C. Kranendonk, verzoek om vergunning tot berging van 40 liter petroleum
tekst Damiatebrug [8B.] S. Kliphuis, gezagvoerder s.s. 'Werkendam III', vergoeding schade gebracht aan genoemde boot door het ontijdig neerlaten van de kleppen der Damiatebrug
tekening 1:2000 [10B.] Markettenweg met gashouder, ontworpen weg  
tekst - [17B.] Ontwerp bouwverordening gemeente Dordrecht
envelop 8 (vergadering 15-9-1903)
tekening 1:200 [1C.] schets (3 x) [1A.] W.M. Roodenburg, zijn handel in bouwmaterialen uit te breiden door daaraan toe te voegen eene kalkblusscherij en zifterij en vergunning liggen van een kalkschip in Maartensgat.
tekst Vest 7 [2B.] J.L. de Roo, een oude boom voor zijn pand Vest 7 te doen rooien
tekening (schets) Hofstraat [3C.] school Hofstraat (Kilsdonk, v.d. Riviere)
envelop 9 (vergadering 23-9-1903)
tekst [4B.] Onder terugzending van de bij apostille, d.d. 28-7-1903 no 2118/469, om bericht en raad in mijne handen gestelde missive van de Gezondsheidscommissie voor de Gemeente Dordrecht, in zake den afvoer van het regen- en menagewater van het pand 't Lam Hooge Nieuwstraat 23-25, heb ik de eer Uw college het onderstaande te berichten:
Het voorstel der Commissie komt mij weinig aanlokkelijk voor: een trottoir te verhoogen of in hellend vlak te brengen, op dat regen- en menagewater over dit straatoppervlak wordt gevoerd naar een straatsyphon, welke trouwens voor dit doeleinde ook niet geplaatst wordt, is in strijd met de plitieverordening.
M.I. zal de eigenaar van het perceel het pand 't Lam Hooge Nieuwstraat 23-25 moeten worden aangeschreven het regen als het menagewater ondergronds af te voeren en niet over de straat etc .... [uienschillen verstoppen het urinoir ....]
tekst Corn. de Wittstraat (kad. D 4304) [5B.] A. van de Weg, verzoek om eene schuttng te mogen plaatsen aan de  Corn. de Wittstraat (kad. D 4304)
tekst Bieschboschstraat / Lijnbaan [10A.] G. Bozuwa, vergunning twee lichtopeningen in trottoir panden Bieschboschstraat / Lijnbaan
tekst Bouwaanvragen, o.a.:
571. Ned. Bell Tel. Mij., aanbrengen uithangbord, Buiten Walevest 20H
envelop 10 (vergadering 30-9-1903)
affiche Buiten Kalkhaven kennisgeving hinderwet (Albert Wolff, Buiten Kalkhaven)
2 tekeningen 1:50 [1N.] begane grond rivierzijde + verdieping [1H.] A. Wolff, uitbreiding en wijziging zijner fabriek tot vervaardiging van technische en eet-gelatine.
tekeningen (met cijfers, tabellen) [3C.]  Peilingen 14-9-1903 1:1000 Kalkhaven / De Bom
[3B.] Peilingen 15-9-1903 1:1000 Handelssteiger, molen de Kalkoor, mestvaalt
 
briefhoofd [4A.] Bloemisterij Joh. Germ  
tekst Zwijndrechtsch Veer [9A.] aanstelling Bastiaan de Heer, 12 machinist Zwijndrechtsch Veer
tekening 1:1250 [11B.] Houttuinen / Varkensmarkt  (tekening met muur welke in vervallen toestand verkeert)
tekst Raamstraat / Achterom /Bagijnhof [13B.] H.A. Korthals, vergunning tot het gebruik maken van den toegang tot een te stichten lokaaltje aan gedempte gracht tusschen Raamstraat en Achterom langs den gang uitkomende aan den Bagijnhof
tekst Nieuwstraat 10 (pakhuis) [14C.] L. van Rhijn, verzoek inhuring van pakhuis
tekst Weeskinderendijk [15B.] H. Wulfse, verzoek van gemeentewege een ..(?) naar den Weeskinderendijk te doen aanleggen t.b.v. woningen
envelop 11 (vergadering 6-10-1903)
tekst   [5A.] Polder reglement
tekst Noorderstraat 27-33 [7B.] H.J.Koopman, kostelooze afstand gedeelte van de Noorderstraat ter lengte van 46 m van pand 33-27
tekening [10C.] Spuihaven met vlot 3,5 x 20 m, Kromhout, De Vest, tapgebouw, Korte Nieuwstraat A. v.d. Weg, zijn vlot te mogen laten liggen

Laatst gewijzigd: sept./okt. 2004.