Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1903-1904)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1690 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1691 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1692 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1693 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1694 doos 1 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1694 doos 2 (jaar 1903)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1694 doos 1 (1903))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1694 doos 1 (jaar 1903)

envelop 1 (vergadering 14-10-1903)
tekening 1:50 Vriesestraat 114 (kad. H 2901) [1A.] J.C. van Asperen, verzoekt vergunning tot het oprcihten van eene bakkerij met een dubbele heete luchtoven
tekening (zeer grote blauwdruk) [idem met envelop 7 (vergadering 8-9-1903)] [2m.] Bleekersdijk 26 (kad. D1990) [2L.] Handelsvennootschap firma A. Mak, oprichten van een pottenbakkerij [=Dordtsche Kunstpotterij 1903-1908] met een dubbele pottenbakkersoven in een daarbij behoorend vrijstaand gebouwtje in het beneden gedeelte
tekst Vrieseweg [6A.] bloemisterij Joh. Germ, huren tuinland met woning
tekening [9D.] Kuipershaven 28  
tekst nabij de sluis aan het Vlak [12B.] J. Rodenburg, houdende verzoek om 6 m2 openbare grond nabij de sluis aan het Vlak alhier in gebruik te mogen nemen, ten einde aldaar ankers en kettingen te bergen.
envelop 2 (vergadering 20-10-1903)
briefhoofd Dordtsche Kunstpotterij, Bleekersdijk 26, kantoor Vischstraat 17  
envelop 3 (vergadering 28-10-1903)
tekening 1:50 [1L.] Lindegracht 6 (kad. H 1483-2907) met huis A. Rietveld en W. Dooren W. Dooren, oprichten van eene broodbakkerij gedreven door gasmotor van 2 ok
tekst 's-Gravendeelschedijk [3A.] brand schuur bij broodbakkerij G. Kranenburg
briefhoofd C. Bijl, confiseur, patisserie, Bagijnhof 26  
tekst Binnen Walevest 24 [12B.] J. Koster, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum, met een voorraad van 20 liter vanuit zijn winkel
envelop 4 (vergadering 3-11-1903)
tekening 1:1250 [1C.] Nieuwkerkhof, Bleijenhoek (kad. G. 1866, 1881, 1882, 1883, 1884, 259, 260, 1392)   
tekening 1:1250 [2C.] Torenstraat (kad. G. 799-802), Glasblazersvest, Schotsentuin  
tekening 1:1250 [2D.] Elfhuizen, Lange Breestraat  
tekening 1:50 [4G.] Kuipershaven 32 (kad. D 1212 met
a bergplaats voor den wagen met reservoir, b paardestal, c trap, d bockxe, e kast, f kantoor
[4F.] D. Vetten te Zwijndrecht, oprichten van een bewaarplaats van een wagen tot berging van petroleum, voorzien van een reservoir met wanden van dubbele dikte, van 1500 liter inhoud
tekening (blauwdruk) 1:100 [5M.] St. Jorisweg 21k (kad. C 3582) [5A.] George Christiaan Rijkhoek, vergunning tot het oprichten eener houtzagerij en schaverij gedreven door een gasmotor van 15 pk
briefhoofd [6C.] P. van Driel, timmerman etc, Spuiweg 53 A. Mak, maken van een pottenbakkersoven
tekst 's-Gravendeelschedijk 16a Staat van brand (Penn en Bauduin, 20 okt 1903)
envelop 5 (vergadering 10-11-1903)
briefhoofd [4A.] N.V. Steenhouwerijen, Stoom- en Marmerzagerij Voorheen firma A. Singel
tekst Wijnstraat 51 [6B.] H. van Randwijk, verzoek om verlenging met drie maanden van den termijn waarop de uitbreiding van de door hem in het pand Wijnstraat 51 (briefhoofd: H. van Randwijk !)
tekst   [9A.] A. Mak, pottenbakkerij
tekst [10B.] Ned. Bell Teleph. Mij, nieuwe geabonneerden
tekst Voorstraat 254 /Vischstraat [13B.] Heer A. Ek Az., verzoek om t.b.v. een voor de heer J. Buijtink af te breken en weder op te bouwen pakhuis op de binnenplaats, behoorende bij het pand Voorstraat 254, twee doorgangen te maken en n de gemeenschappelijk muur tussen de speelplaats van de bijzondere school aan de Vischstraat en die van gem. school 4 etc.
envelop 6 (vergadering 17-11-1903)
briefhoofd pakhuis Taankade [2D.] Wed. H.A. Gelisse, koffie etc 
tekst Bleijenhoek 23 [3B.] P. de Bakker, houdende verzoek om overschrijving van de vergunning tot berging van twe vaten patroleum in Bleijenhoek 23 verleend aan N. Neelemans ten zijne name.
tekst Vleeschhoudersstraat 8 [7B.] Gebr. van Waalwijk van Doorn, verzoek om vergunning tot het in gebruik nemen van 2 m2 gemeentegrond (tot plaatsen van een vleeschwagentje)
tekeningen [10B.] 's-Gravendeelschedijk, Weeskinderendijk (kad. K 1453-1455, 1456-1459, 1760-1762) 1:1000
[10C.] Bazalt kaaimuur lang 41 meter 1:50
Bazalt kaaimuur
tekst   [20A.] Joh. A. de Vries, vergunning verleend tot het houden van een openbare muziekles 27 Oct d.a.v. (f 1, 25 brandwacht)
envelop 7 (vergadering 25-11-1903)
tekening 1:200 [3D.] Situatie teekening Schotsentuin met Riedijkstraat / Bleijenhoek [onbewoonbare huizen Schotsentuin]
tekst Wilhelminakerk [6A.] torenuurwerk Wilhelminakerk f 1390
tekening 1:1250 [7B.] Terrein hoogte in meters en N.A.P. (spoorweghaven, Weeskinderendijk)  
tekst Wijnstraat [13B.] Th. Smeulers, verzoek om t.b.v. de te bouwen kantoren voor de firma Stoop van de binnenplaats van het Museum in de Wijnstraat (Boterbeurs) gebruik te mogen maken voor het ineenzetten van eenige kozijnen en van de kap het gebouw.
tekening 1:1250 [14D.] Kasperspad, Vrieseweg, Kromhout, school 8 en ambachtsschool [aangegeven de brandkranen met een zwarte stip]
grote tekeningen [21H.] Stratenplan langs den Dubbeldamsche weg voor rekening van Gebr. Blok (profielen) 1:100
[21G.] Stratenplan langs den Dubbeldamsche weg voor rekening van Gebr. Blok (gekleurd) 1:500
 
envelop 8 (vergadering 1-12-1903)
tekening 1:1250 [2C.] Lijnbaan / Noordendijk (oppervlak aangevraagd door A.M. Borren)
tekeningen [17C.] plattegrond van een woning 1:20
[17E] met trede, trottoir, straat
[17I.] doorsnede huis/straat 1:10
(algemene tekeningen van een huis t.o.v. een straat ?)
tekst Spuiweg (J.C. Schotel) Staat vermelding makende van de lengte der stukken open grond gelegen achter de uitgebouwde keuken in de hieronder omschreven bouwplannen ...
envelop 9 (vergadering 8-12-1903)
tekst Heerheijmansuisstraat 71 [2B.] Wed. W. Kool, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum, met een voorraad van 20 liter vanuit haar winkel
tekst Noordendijk 33f [3B.] S.P. Wiggers, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum, met een voorraad van 20 liter vanuit zijn winkel
tekening 1:100 + een grotere tekening B1305 te Papendrecht [9B.] Russische Houthandel, verzoek kijaniseerinrichting met een petroleum motor van 5 pk tot het oppompen van water en sublimaatoplossing

Laatst gewijzigd: sept./okt. 2004.