Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1903-1904)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1690 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1691 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1692 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1693 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1694 doos 1 (jaar 1903)
Inventarisnummer: 1694 doos 2 (jaar 1903)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1694 doos 2 (1903))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1694 doos 2 (jaar 1903)

envelop 1 (vergadering 16-12-1903)
tekening [2C.] Hooge Nieuwstraat (kad. F 99 ) met Binnen Walevest/Hoge Nieuwstraat/Lamstraatje [2B.] Heeren Gebr. Los (Fruit-en Zaadhandel) te Zwijndrecht, omtrent verontreiniging van een urinoir aan de Hooge Nieuwstraat i.v.m. de door de gezondheidscommissie aan Uw College ingezonden klachten. [uitoefening uienbedrijf; met uitjes spelende kinderen -> verstopt urinoir]
tekening 1:50 [3M.] Spuiweg ong. (kad. K 2022) [3C.] B. Groeneveld, oprichten van eene broodbakkerij
tekst uurwerk Wilhelminakerk [7A.] L.F.W. Volcker, stadsuurwerkmaker te 's-Gravenhage (uurwerk Wilhelminakerk)
tekening 1:250 [10B.] Toulonschelaan en Mart. Steijnstraat [10C.] G. Bozuwa, bouwondernemer, aanleggen van eene straat
tekst Vest 100 [17B.] dr. Stoop (voorzitter Volksbadhuis), verzoek om vergunning tot bewoning van de woning voor den badmeester
envelop 2 (vergadering 22-12-1903)
tekening (blauwdruk); [papieren aan elkaar vastgehecht] Weeskinderendijk 1 (kad. K 1454) [5B.] C. de Kluizenaar, verzoek om vergunning tot uitbreiding van zijn korenmolen door het plaatsen en in werking stellen van een gasmotor van 18 pk voor het in beweging brengen van een maattoestel in den molen aan den Weeskinderendijk 1 (kad. K 1454)
briefhoofd
+ brochure
[7A.] G. Sardemann, Amsterdam
[7B.] brochure 
(uurwerk Wilhelmina kerk)
tekst Groenendijk 25 [11B.] M. 't Hoofd, verzoek om vergunning tot het houden van nog een varken
3 tekeningen [12B.] Slobbegors 1:200
[12D.] geul Papendrecht 1:200 (Martinus Visser te Papendrecht)
[12F.] 1:2500 Papendrechtsche dijk (A. van den Adel en Martinus Visser te Papendrecht)
 
2 tekeningen [16C.] Pelserstraat 3-5 / Voorstraat 1:200
[16F.] Pelserstraat 3-5 (kad. E 281 en 282) / Voorstraat 1:1250 
(eigenaar Jannetje van der Torren wed J. van den Heuvel)
tekst   [21A.] W.C. Klein, beroep hinderwet
envelop 3 (vergadering 29-12-1903)
tekst Zwijndrechtsch Veer [1B.] A. Schouten, tuinier te Zwijndrecht / abonnement Zwijndrechtsch Veer
tekst Kolfstraat 39 [4B.] Cooperatieve Broodbakkerij Verbruiksvereeniging VOORUIT, houdende verzoek om de vergunning tot het hebben van een slagerij in het pand Kolfstraat 39, oorspronkelijk verleend aan J. van Riemsdijk en overgeschreven t.n.v. J. Schillemans bij besluit uwerzijds d.d. 15 Mei 1899 ten name te doen overschrijven.
gedrukt [6A-B.] bouwverordening Dordrecht
tekst Dolhuisstraat 3 [21B.] P.J. de Bakker te Amsterdam, houdende verzoek om verlenging met 6 maanden van den termijn waarvoor 1 Jan. 1904 was bepaald voor het voltooien van zijn bergplaats voor 10 vaten petroleum
tekening [19..] Groothoofd (legger 25 m, Merwede I 62 m., voetpad van waalklinkers, Groothoofdspoort, Palingstraat) 1:125
[19g.] schaal 3 cm: 1 meter.
tekening schip (kantoor vrachtgoederen, 2e klasse wachtkamer, banken, 1e klasse wachtkamer etc)
[19F.] schaal 3 cm = 100 cm
tekening schip (brug, legger etc)
[19C.] Stoombootreederij Fop Smit & Co houdende verzoek om vergunning tot het leggen van een ijzeren ponton
envelop 4 (vergadering 4-1-1904)
tekst [1A.] C. van der Stigchel op den 19e Nov. j.l. ongeval overkomen bij het lossen van staankool (zakkendragersgilde)
tekst [6B.] nieuw geabonneerden Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij
tekst [8A.] mede directeur M.D. Enthoven (pletterij voorheen C.J. Enthoven en Co)
envelop 5 (vergadering 12-1-1904)
tekening 1:50 [1M.] Vriesestraat 114 (kad. H 2901 ged); met doorsnede CD met
a winkel, b kast, c entree, d gang, e salon, f keuken, g prive, h werkkamer, i bakkerij, j dubbele heeteluchtoven, k kolenhok, l erf, m bergplaats, n gang, o loods, p lantaarn.
[1B.] J.C. van Asperen, uitbreiden zijner bakkerij door het maken van een bovenraam op den dubbelen heeteluchtoven
tekst Johan de Wittstraat hoek Achterom [9C.] F. Hoogerbrugge te Rotterdam, houdende verzoek om wederinhuring van een stuk grond aan de Johan de Wittstraat hoek Achterom met het recht voor een wafelkraam.
tekst Pelserstraat [10B.] R. Bergsma, houdende verzoek om met zijn bierwagen van de Voorstraatszijde der Pelserstraat te mogen inrijden tot zijn pakhuis gelegen achter Voostraat 362.
tekst Kolfstraat 14 [11B.] J.D. Kuijpers, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum, met een voorraad van 20 liter vanuit zijn winkel
tekst Glazenstraat 26 [12B.] W. de Boo, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum, met een voorraad van 20 liter vanuit zijn woonhuis
tekening 1:2500 [16K.] Staart (doorsnede van de kader rond de balkgaten 1:200)
[16L.] (schietbaan/Biesbosch (=Wantij) 1:2500
[16M.] balkgaten Staart 1:2500
balkgaten Staart
tekst bouwaanvragen: 
766 (B&W 297) A. Bothof bouw van 2 arbeiderswoningen a/d Spuiweg ongen.
767 (B&W 298) A. Bothof bouw van 2 arbeiderswoningen a/d Spuiweg ongen.
envelop 6 (vergadering 20-1-1904)
tekst Wilhelminakerk [1A.] torenuurwerk Wilhelminakerk [briefhoofd: B. Eijshouts, Nederlandsche Fabriek van Uurwerken]
tekening 1:2500 [3B.] gemeente Papendrecht  
tekst Politie Dordrecht. Maandrapport Petroleum.
2e Sectie, o.a.: 
21. F.J. COOMANS, Heerheijmansuisstraat 27 > 13 liter
briefhoofd [9A.] C.W. van Seventer, Voorstraat 295  
tekst Rijksstraatweg [10B.] L. Romijn, houdende verzoek om inhuring van het perceel weiland gelegen achter gemeenteschool 11 aan den Rijksstraatweg
tekening (potloodschets) [12B.] 'hier rust lieve Rie' J.N. Reus, eigenaar grafruimte Algemene Begraafplats veld J, rij C n 38-43; gedenksteen hoger dan 0,4 m.
tekst Bleijenhoek 35 [15B.] Hub. van Eck te Liessel, houdende verzoek om hem vrijstelling te verleenen van afbraak en weder opbouwing van den muur van zijn perceel
affiche   afkondiging  16-1-1904 (opheffing weegloonen)
tekst Kuipershaven 58-60 [17A.] klacht kisten van Vereeniging Nederlandsche Rooms-Katholieke Volksbond
tekeningen [18B.] Situatie van het bouwplan a/d Dubbeldamscheweg (kad K 492) 1:250
[18..] Situatie van het bouwplan a/d Dubbeldamscheweg 1:250
[18C.] J.H. van Hoven, aannemer, houdende verzoek om vergunning tot de bebouwing van het door hem aangekochte terrein gelegen aan de Dubbeldamscheweg
envelop 7 (vergadering 27-1-1904)
tekening (blauwdruk) 1:50 [1L.] Weeskinderendijk 1 (kad. K 1454) met 
a bestaande windkorenmolen, b nieuwe maatstoel 16der steenen, c bestaand pakhuis, d machinekamer, e ..., f bergplaats, g belended perceel
[1K.] C. de Kluizenaar, uitbreiden van zijn korenmolen door het plaatsen en in werking stellen van een gasmotor van 18 pk
tekening 1:50 [2G.] Toulonschelaan 48c (kad. K 1758) met
a werkplaats, b smidse, c aambeeld, d boormachine, e werkbank, f trap, g deur, h ingang, i raam, k tuin
[2F]. M. Nijsen, oprichten eener smederij
tekst Schuitenmakersstraat 25 [3B.] M.J. van der Wiel, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum, met een voorraad van 20 liter vanuit zijn winkel
tekening 1:2500 [5C.] begraafplaats/Dubbeldamscheweg  
tekeningen [8D.] Brandbelkring in serieschakeling
Brandbelkring in parallelschakeling
Ned. Bell Tel. Mij.
tekst   [13B.] H. van der Sande Hz., houdende verzoek om in de gelegenheid gesteld te worden tot het leveren van slijpsteenen, vuurvaste en anthraciet kolen.
tekst Kromhout [14A.] Weeshuis aan het Kromhout / gemeenteschool 12
briefhoofd [17B.] B. Eijshouts, Nederlandsche Fabriek van Uurwerken, Asten [www.eijsbouts.com]
tekening 1:50 [18B.] Geldeloozepad ong[enummerd]; (met uitgang naar de Spuiweg van het Geldeloozepad, besteende gebouw) [18C.] J. Roobol Hz., houdende verzoek om mededeeling of de gemeente van hem wil koopen den buiten de rooilijn liggenden grond aan het Geldeloozepad ong. (11 m2)
envelop 8 (vergadering 2-2-1904)
tekst Bagijnhof nieuw Post- en Telegraafkantoor
tekst Krommen Elleboog 38 [3A.] C. de Vries, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum, met een voorraad van 20 liter vanuit zijn winkel
tekst   [4L.] gebouw voor soepkokerij
tekst nieuw geabonneerden Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij:
tel. 378 dr. P.C. Loopuit, Singel 163f
tel. 417. A.IJ. van Waalwijk van Doorn, Bagijnhof 2

Laatst gewijzigd: sept./okt. 2004.