Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage: tekeningen 1907 en 1910-1911


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1706 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1706 doos 2 (jaar 1907
Inventarisnummer: 1707 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1707 doos 2 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1709 jaar 1907
Inventarisnummer: 1718 notulen fabricage 1910
Inventarisnummer: 1719 notulen fabricage 1911

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1706 doos 2 (1907))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1706 doos 2 (jaar 1907

envelop 1 (vergadering 28-3-1907)
tekst   terrein behorende tot buitenplaats Noordhoven te verkoopen
tekst   [14A.] Frans Hoogerbrugge, Boezemkade 14 te Rotterdam, 27-3-1907 (wafelkraam)
tekening 1:500 Vrieseweg, tuin J.M.P. Joncheere, tuin mr. Fangman  
tekst Boombrug [18B.] goederenboot 'Hendrika Elizabeth II' (aanvaring)
envelop 2 (vergadering 2-4-1907)
tekening [2B.] Korte Breestraat, Bagijnhof, Sarisgang (kad. H2131_2132 (14 rood) en 2383 (16 en 543 (13)) gemeenschappelijke muur
brief   [10C.] Dordtsche IJzerhandel Veth en Co, Nieuwstraat 1-3-5
envelop 3 (vergadering 10-4-1907)
tekening 1:1250 Lastige Eendstraat (kad. A1399-1398, 1391-1392)
Kolfstraat (kad A1172-1174)
[3E.] onbewoonbaarverklaring
tekst Varkenmarkt 3 [4C.] A.G. van Breda, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Spuiweg 123 [5C.] J. Westerlaken, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekening 1:100 (blauwdruk) [6H.] Kromhout 37 en 37 a (kad. C 4203 en 4204)
Plan voor het oprichten van eene wagenmakerij en smederij
[6F.] A. NELSON, oprichten van eene smederij en het daartoe plaatsen van eene smidse in een uitbouw aan de perceelen aan het Kromhout
tekst Vest 104 [8A.] verbouwing zwemschool
brief   [9A.] (Alg. Handelsblad, steenhouwersziekte, 5-4-1907) Ing. bureau 'Zwijndrecht' te Amsterdam
boekje [10B.] 'Verslag van de gezondheidscommissie voor de gemeente Dordrecht over het jaar 1906'
tekst Wildenbosch [16D.] buisleiding (Albert Creameries)
brief   [17A.] Johannes Onderwater, 29 jaar, machinebankwerker Koopman sedert 15 jaar ... etc
tekst Heerheymansuisstraat 108 [18A.] brand 2-4-1907 (J. de Roo)
tekeningen Augustijnenekamp /Nieuwstraat
[27B.] Schetsplan verbouwing en vergroting Hoogere Burgerschool 1:100 verdieping
[27D.] Schetsplan verbouwing en vergroting Hoogere Burgerschool 1:100 begane grond
[27E.] doorsnede AB CD 1:100
(verbouwing Hoogere Burgerschool)
envelop 4 (vergadering 16-4-1907)
tekening 1:100 (blauwdruk) [3M.] Korte Parallelweg 7 (kad. D 4121)
(tekening = plattegrond fabriek)
[3K.] J.F. Smit, dir. N.V. Lithographische Metaalwarenfabriek, het plaatsen van een reserve gasmotor van 20 pk enb het verplaatsen van eenige werktuigen in de fabriek
tekening (blauwdruk) [4O.] Lijnbaan (kad. C 4-78) met:
plattegrond 1:00
doorsnede AB 1:50
[4M.] P. van Loon, oprichting van een bakkerij in een te bouwen pand op een terrrein
tekst [5A.] Maandrapport petroleum
tekst [6A.] Ned. Bell Tel Mij, nieuwe geabonneerden
tekst Algemene Begraafplaats [9A.] onderhouden van graven (fam. Onderwater veld B rij P n. 1-2-3 (grafkelder afgebroken))
tekening 1:1250 [14B.] 's-Gravendeelschedijk (Marinewerf)  
2 boekjes [15B.] ing. bureau 'Zwijndrecht' te Amsterdam
[15C.] ing. bureau 'Zwijndrecht' te Amsterdam, Over het verwijderen en verzamelen van stof uit fabrieken en werkplaatsen
envelop 5 (vergadering 23-4-1907)
tekst   [11A.] request A. Nelson
tekst Oranjepark [13A.] melkkiosk D.M.I.
tekst   [20B.] dienstregeling paardentramweg
envelop 6 (vergadering 6-5-1907)
tekeningen Korte Breestraat 18 (kad. H556)
[1J.] plattegrond 1:50
[1K.] doorsnede AB CD 1:50
[1H.] P. Wagenaar, oprichten van een sigarendrogerij
tekening 1:200 [2N.] Voorstraat 124 (kad. G1323)
[architect: C.J.L. Kersbergen, Delft]
[2M.] J.C.M. Peterse, uitbreiding van zijne banketbakkerij
tekening 1:50 [3I.] Vriesestraat 36 (kad. H706) [3H.] G.M. Brugman, wijzigen van zijne petroleumbewaarplaats door het plaatsen van een reservoir met automatische aftaptoestel
tekst [7A.] maandrapport petroleum
tekeningen
(brochures)
[9C.] tekening van een achtdaagsch torenuurwerk (B. Eijsbouts, Asten (N.-B.)
[9F.] torenuurwerk met twee slagwerken (B. Eijsbouts, Asten (N.-B.)
[9A.] uurwerk raadhuistoren (B. Eijsbouts, Asten (N.-B.)
brief   [12A.] D.J. Breedveld, steenhouwrerij, Keizershof 1 (achteruitgang van zaken / opheffen / buitenland onderhoud gezin)
envelop 7 (vergadering 7-5-1907)
tekeningen Stadhuisplein / Voorstraat 307 en 309
[1E.] 1:50 Schets van een verbuwing v/h Raadhuis (verdieping en begane grond)
[1F.] 1:100 Raadhuis te Dordrecht (vooraanzicht met nieuwe gevel)
[1D.] verbouwing Raadhuis begrooting (afbraak Voorstraat 307 en 309)
tekening 1:40 [7O.] Sluisweg 7 (kad. D 2334) [7M.] N.A. Spronk, het plaatsen van een gasmotor van 7 pk voor het in beweging brengen van eenige werktuigen in de smederij
tekst Lange Breestraat 10 [8A.] bouwvalligheid gevel
tekening 1:100 [9B.] gang (plattegrond) (school XII)
tekeningen [12A.] peilingen 23-11-1906 1:000 Hooikade
[12B.] peilingen 30-10-1906 en 9-10-1907 1:1000
[12D.] peilingen Kalkhaven
brief o.a. Nieuwe Haven 51 [13A.] Johs Eddes, huisschilder te Dordrecht, afbranden der oude verf van eenige buitendeuren en kozijnen:
1)
2)
3)
4) Nieuwe Haven 51, eig. mej. C. Bruner
5)
tekening 1:100 a/d Vest [14B.] uitbreiding bewaarschool
tekst Dubbeldamscheweg 100 [15A.] Joh. de Haan Jr., houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
envelop 8 (vergadering 14-5-1907)
tekst Voorstraat 307 [1B.] concierge politiebewaarplaats
tekst Boogjes 38 [4C.] Leviticus, paardenstal
tekst Marienbornstraat 74 [5A.] J.J. Westerbeek, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Voorstraat 130 [9B.] J.P. Redert, plaatsen 6 broodwagens
tekening 1:100 [14A.] uitbreiding bewaarschool  
tekst Singel 117 [18A.] schoorsteenbrand 17-4-1907
envelop 9 (vergadering 22-5-1907)
tekening [1N.] Spuiweg 183 (kad. K1851) [1M.] H.G. van Mill, uitbreiding van zijne bakkerij in het plaatsen van een heeteluchtoven ter vervanging van den bestaanden oven
tekening [9.] nieuwe schietbaan  
tekst Voorstraat 148 [13A.] brand 11-5-1907 (Pictura)
tekeningen [15D.] Voorstraat - Lombarstraat (brug) 1:200
[15C.] Stadhuisplein / Lombardstraat 1:200
[15B.] Ontwerp verbreeding Lombardebrug 1:50
 
boekje [19B.] Bestek stalen sleeppont Dordrecht-Papendrecht

Laatst gewijzigd: dec. 2004/jan. 2005/nov. 2008.