Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage: tekeningen 1907 en 1910-1911


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1706 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1706 doos 2 (jaar 1907
Inventarisnummer: 1707 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1707 doos 2 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1709 jaar 1907
Inventarisnummer: 1718 notulen fabricage 1910
Inventarisnummer: 1719 notulen fabricage 1911

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1707 doos 1 (1907))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1707 doos 1 (jaar 1907)

envelop 1 (vergadering 28-5-1907)
tekening 1:40 [1O.] Kleine Kalkstraat 10 (kad. E 572) met
a. smederij, b. dubbele smidsche, c. enkel smidsch, d. privaat in de smederij, e. kast in de smederij, f. doorloop van bovenwoning en smederij, g. ingang smederij, h. ingang bovenwoning, j. doorloop tot balcon, j. balcon, h. te plaatsen gasmotor, l. te plaatsen watertank, m. te plaatsen knalpot, n. te plaatsen draaibank
[1M.] A.H. Pols, plaatsing van een gasmotor van 3 1/2 pk en eene draaibank welken door den motor zal worden gedreven in den smederij
tekst Vischbrug [2A.] wed. G.C. van der Zee (firma Jacobus Van der Zee), wafelkraam Ferd. Bolsingel hoek Vrieseweg / wafelkraam Vischbrug
tekst [3A.] [d.d. 28 mei 1907]
bijlage 1182; 15 mei 1907. Franciscus van Duijnen. dat het door hem bewoonde gedeelte van het pand Blauwpoort door hem zal ontruimd worden, zoodra het door hem gehuurde pand zal gereed zijn. beleefd verzoek ontslag van huur voor de maand juli daar het hem onmogelijk. is het aan hem verhuurde pand te
blijven bewonen. omrede het er in begint te krioelen van een soort ongedierte. reden genoeg om voor een mens niet meer te bewonen.
[3C.] 1290; bijlage;
Mijnheer, het pand aan de Blaauwpoort tans bewoond door van Duine heb ik onderzocht en met lang zoeke niets kanne vinden. maar toen heeft jufvrouw van Duine in de keuken in de hoeken geveegd en toen vond zei een insek en dat was zoo klijn, dat het met het bloote oog bijkans niet te onderscheide is, welk insek het is. het lijk een soort torretje wat nog al eens in bekleede stoele in matrasse voor doet die met alpegras gestoffeerd of gevuld zijn. getekend; F .Kemp, Nieuwstraat 49.

onder terugzending van het apostille van 15 mei no. 1182 houdend verzoek om ontslag van huur over de maand juli voor het door hem ingehuurde gedeelte van het pand 'de Blauwpoort". conclusie; klacht ongegrond.

tekening 1:1240 [4B.] Hofstraat (School 2), Hof, Nieuwstraat terreinafscheidingen: J. Kooijman Azn, W. Blankvoort, C. Meijers, C.M. Thonus-Padling etc.
tekst Voorstraat 248 [8A.] C. HIENSCH, opger. 1846, vergunning handwagen de Kolfstraat van de zijde der Voorstraat inrijden
tekening (blauwdruk) 2:100 [9B.] Schets ontwerp voor de restauratie van de Crimpert Salm aan de Vischstraat te Dordrecht  
tekst Nieuwe Stadspolders [10A.] A. Brand, melkboer, Toulonschelaan 48, huur perceel
tekening 1:1000 [12B.] Rijksstraatweg, Weeskinderendijk, 's-Gravendeelschedijk [12E.] Klaas Wegman, Twintighuizen 10 (schuur Weeskinderendijk)
[12F.] Jacob Bonhoff, Rijksstraatweg 2
envelop 3 (vergadering 13-6-1907)
boekwerk   [2B.] dienstregeling paardentram 1906 (jaarverslag)
tekening 1:1250 [4D.] Glazenstraat  
tekening 1:1000 [5E.] Peilingen 28-5-1907 Buiten Kalkhaven  
tekst Lastige Eendstraat 2 [6A.] onbewoonbaarverklaringen
boekje   [10B.] Nederlandsche Fabriek van Torenuurwerken, klokken en carillons, B. Eijsbouts, Assen
tekening 1:1000 [11B.] Weeskinderendijk (kad. K1490) afstand grond (S.M. Hugo van Gijn)
tekening 1:1250 [15D.] Wijnstraat [15A.] H. de Mandt (Wijnstraat 50 rd, kad. F1737) en J.P. Waals, aankoop gang tusschen beider panden
tekening 1:500 [19.] Grootekerksplein, Grotekerksbuurt, Pottenkade (slangenwagenhuisje)
envelop 4 (vergadering 20-6-1907)
tekening (blauwdruk) 1:1000 [6C.] Dubbeldamschweg, Markettenweg  
tekening  [9B.] Noorderbrug, Riedijkshaven, Nieuw/oude fabriek  
tekst 's-Gravendeelschedijk [11B.] voorziening terrein vroegere molen 'de Stad Middelburg'
envelop 5 (vergadering 27-6-1907)
tekening 1:10 en 1:100 [6B.] riool van Altenastraat  
tekst Vriezestraat 36 (kad. H706) [7B.] G.M. Brugman, termijn wijziging petroleumbewaarplaats door het polaatsennvan een reservoir met automatische aftaptoestel
tekst Hoge Nieuwstraat 2a [8C.] J. van der Wees, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Raamstraat 7 [9A.] J.A. Poots, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekening [14C.] huis met erf aan de 's-Gravendeelschedijk (kad. K1381)   
tekening 1:200 [20C.] Gedempte Belgracht;
Van de Ruitenstraat tot de Pelserstraat
 
tekst   [21A.] Firma Schipper van Van Dongen, Leuvebrug 3, Dordrecht
tekst Reeweg (tusschen Groenedijk en RK begraafplaats) [23.] vergunning plaatsen hooischelf (B. Groeneveld)
tekst [26A.] bouwaanvragen:
508/358 A. Brand Hzn, afbreken een kamer Nieuwe haven 55 (F 184)
envelop 6 (vergadering 2-7-1907)
tekening 1:500 [3B.] Lijnbaan bouwterrein (huizen N.Klaus)
tekst [7A.] maandrapport petroleum [22. F.J. Coomans, Heerheymansuisstraat 27, 8 liter]
tekst Kromhout 37a (kad. C4204) [10A.] A. Nelson, vensters in buitenmuur met dakvlak
envelop 2 (vergadering 4-7-1907)
tekeningen (blauwdrukken) Suikerstraat 2 (kad. E 777)
[1O.] begane grond 1:50
[1P.] verdieping 1:50
[1M.] H.J. van Asperen, wijziging van zijne chocoladefabriek door het plaatsen van eene stoommachine van 12 E pk en een stoomketel van 6 atm. ter vervanging, van den bestaanden gasmotor van 16 E pk en het bijplaatsen van eenige werktuigen
tekening 1:50 (blauwdruk) [2O.] 's-Gravendeeslchedijk 157 (kad. L1614) [2M.] Cornelis Gips Jr (firma Cornelis Gips Czn), uitbreiden an de fabriek voor houtbereiding tegen bederf door het plaatsen van eene stoomluchtpomp, eene stoomtangijpomp en twee ijzeren oliereservoirs in een op te richten steenen gebouw
tekst Bagijnhof 14rd en 16 / Sarsigang 13 [7A.] bouwvalligheid muurgedeelten [P. van Staveren, firma C. de Wijs en Zn]
tekst Noordendijk 2 (kad. B. 676) [8C.] Bestuur van de Vier Polders, plaatsing van 2 stoommachines, 2 centrifigaalpompen, 1 stoomketel met bemetseling en een schoorsteen, ter vervanging van de bestaande machines, pompen, ketel en schoorsteeen van het Stoomgemaal Jhr. Jantzon van Erfrenten
tekst Hoge Nieuwstraat 73 [11A.] Joh. Onwijn, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Heerheymansuisstraat 29 [12C.] W.A. van den Berg, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst   [16A.] Van Asperen, cacao en chocoladefabriek, dinsdag 4 op woensdag 5 Juni 's nachts werken
tekst [23A.] Ned. Bell Tel. Mij, nieuwgeabonneerden o.a.:
tel. 531 J. Schalken, Buiten Walevest 24H
envelop 7 (vergadering 9-7-1907)
tekening (gekleurd) [3.] reclamezuil met klok (Franse onderneming)
tekst [9A.]  maandrapport petroleum [22. F.J. Coomans, 10 liter (23-5-1907)]
tekst Kuipershaven 64 [15H.] Firma J. van Straaten en Zn, huidenzouterij, vellenblooters
envelop 8 (vergadering 16-7-1907)
tekening 1:50 [1O.] Botgensstraat 9 (kad. E507) met:
a. gasmotor, b. houtdraaibank, c. slijpsteen, d. open plaats
[1M.] A.J. van Buul, het plaatsen van een gasmotor van 2 pk tot het in beweging brengen van eenige werktuigen in zijne houtdraaierij
tekst Stekstraat 4 [2A.] J. Tarmond, plaatsen gasmotor 3 1/2 pk, beweging brengen van een zeeppoedermolen
envelop 9 (vergadering 23-7-1907)
tekst [4A.] Ned. Bell Tel. Mij, nieuwe geabonneerden:
tel. 775 Dirk Struijs en Zoon, Vest 78
tel. 224 Joh. Kievits en Co, Bagijnhof 9
tel. 776 L. van Dongen, Singel 201
tel. 777 O. Schulleman, Nioeuwstraat 22
Verplaatsen naar:
tel. 104 D. Brand en Zoon, Buiten Kalkhaven 2
tel. 444 dr. G.A. Kos, Groenmarkt 31
tel. 671 P. Franken, Wijnstraat 113
tel. 674 A.J.J. van der Rest, Nieuwe Haven 41
Afgetreden:
tel. 244 W. van Schaardenburg, Singel 174
tel. 313 firma wed. Vrijdag, Varkenmarkt 21
tekst Voorstraat 269 [2A.] bouwvalligheid
brief   [3A.] Huiskens en Van Dijk
brief Suikerstraat [9A.] brand 19-7-1907
groot 'affiche'   [10C.] winterdienst Nederlandsche Spoorwegen
tekst Stekstraat [11A.] J. Tarmond, gasmotor zeeppoedermolen
tekst Suikerstraat 2 [12A.] brand

Laatst gewijzigd: dec. 2004/jan. 2005/nov. 2008.