Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage: tekeningen 1907 en 1910-1911


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1706 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1706 doos 2 (jaar 1907
Inventarisnummer: 1707 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1707 doos 2 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1709 jaar 1907
Inventarisnummer: 1718 notulen fabricage 1910
Inventarisnummer: 1719 notulen fabricage 1911

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1707 doos 2 (1907))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1707 doos 2 (jaar 1907)

envelop 1 (vergadering 30-7-1907)
tekst Spuiweg 67 [2B.] P. van der Linden, plaatsen van een broodwagen
tekening 1:500 [19B.] Groenendijk, Noordendijk, Steltenstraat  
envelop 2 (vergadering 7-8-1907)
tekening 1:100 (blauwdruk) [1O.] Willigenbosch 8 (kad. D 3413) [1M.] C. Laarman, uitbreiding van zijnen motorenfabriek
gedrukt [3B.] Openbare Vrijwillige verkoping:
- winkelhuis en erf. Voorstraat 305 (kad. H 2708)
- fabriekspand en erf, Korte Breestraat 19 (kad. H 580)
- huis, erf en tuin, SIngel 15 (kad. C 1977)
tekst smederij Kuipershaven 72
rijwielherstelbedr., Wijnstraat 51
[5B.] H. van Randwijk
gedrukt   [7B.] ontwerp dienstregeling NS
gedrukt   [8B.] ontwerp dienstregeling NS
tekst Voorstraat 207 [14A.] brand 6-7-1907
tekst   [15A.] maandrapport petroleum
envelop 3 (vergadering 13-8-1907)
tekening 1:100 (blauwdruk) [1L.] Noordendijk (kad. J 799) [1F.] D. de Haan, oprichting van eene stoomhoutzagerij gedreven door eene stoommachine van 15 pk in een te bouwen pand
tekening 1:100 (blauwdruk) [2M.] Steegoversloot 45 (kad. H 1557), Augustijnenkamp [2L.] dr. C. Mulié, het plaatsen van een gasmotor van 2 1/2 pk met dynamo, dienende tot het opwekken van electriciteit voor röntgenstralen en voor verlichting, in een gebouw in de tuin van het Steegoversloot 45 (kad. H 1557)
tekening 1:50 [3G.] Noorderstraat 26 (kad. C 3836) [3D.] D. Verboom, oprichting van eene blikslagerij
tekening 1:2500 [6E.] 's-Gravendeelschedijk, Mallegat [6D.] geen bezwaren tot oprichten van een bergplaats van beenderen op het terrein van voorm. molen 'de Stad Middelburg'
tekening (gekleurd) [7C.] Noordendijk  
tekst Buiten Walevest 24rood (Blaauwpoort) [12A.] Hiermede zie ik mij verplicht U mede te deelen dat N. Molenaar, huurder van eene woning aan de Buiten Walevest 24rood (Blaauwpoort) tot op dit ogenblik zeventien weken huur van die woning a f 2 per week schuldig is,  ... etc.
tekst   [19A.] maandrapport petroleum (22. F.J. Coomans, 14 liter)
tekst hoek Boomstraat/Voorstraat [20B.] H. Berlage, maatregelen voorming van de beschadiging hoek Boomstraat/Voorstraat, t.g.v. lange voorwerpen
envelop 4 (vergadering 21-8-1907)
tekening (blauwdruk) 1:1250 [1B.] Bagijnhof -> Vriesestraat telefoongeleiding nieuwe postkantoor (Bagijnhof) naar School 4 (Vriesestraat)
tekst Weeshuisstraat 17 [8A.] Jacob Ridderhof en Cornelis van Wingerden, de verlakkerij me moffel aan de Weeshuisstraat 17 aan G.J. Bustin is bebruik nemen
tekst Bleekersdijk 2 G [9A.] Joh. van der Rest, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Beleefd verzoek voor vergunnen van verfwerk aan de panden:
- Lenghenhof Bagijnhof (N.Korhals en Zn)
- Prinsestraat 19 (Joh.W. Derk)
- Lang Breestraat 28, Noordendijk 33a-b / Bleijenburghstraat 293 (P. Zoomermeijer)
- Ne.d Herv. Diaconie gebouwen aan het Hof (B. van Buul)
envelop 5 (vergadering 28-8-1907)
tekening (blauwdruk) 1:00 [1O.] Lijnbaan 75 (kad. C. 3806) [1M.] de firma Huiskens en Van Dijk, plaatsen van een stoommachine van 25 pk ter vervanging van de bestaande stoommachine van 15 pk in hare machinefabriek
tekening 1:100 [2P.] Stekstraat 4 (kad. G1720); Stekstraat hoek Schoolstraat, gedempte gracht [2N.] J. Tarmond, oprichting van eene zeeppoederfabriek gedreven door een gasmotor van 3 1/2 pk 
tekst Voorstraat 404 [3B.] Gerard Morks Jr., dir. en hoofdbestuurder Koek- en Banketfabriek DE HONIGBIJ (ingepakte goederen op stoep)
 => afwijzend beschikken
tekst 's-Gravendeelschedijk [4A.] grond voorm. molen 'de Stad Middelburg' (Gebr. Leviticus niet kunnen aannemen)
tekening 1:10 [7B.] [7C.] Martinus Visser te Papendrecht, bouwen van een loods buiten de kade van het Slobbegors
tekst Sarisgang 9 [10A.] N. Blom, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Torenstraat 14 [11A.] de wed G. van Dijk, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit harer winkel
tekst Torenstraat 33 [12A.] wed. G. ten Braak, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit harer winkel
envelop 6 (vergadering 5-9-1907)
tekst Lange Breestraat 3 [4A.] C. Kop, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Voorstraat 404 [7A.] De Honigbij (Gerard Morks); goederen op stoep
tekst Haringstraat 6 (kad. H 18) [8A.] B. Braadbaart, oprichting van een darmenzouterij in het perceel aan de Haringstraat 6
envelop 7 (vergadering 10-9-1907)
tekening 1:100 (blauwdruk) [8C.] Spuiweg, spoorbaan  
tekst [2A.] Ned. Bell Tel Mij, nieuwe geabonneerden, o.a.:
verplaatst: tel. 172 W.H. van Bilderbeek, Nieuwbrug
afgetreden: tel. 762 D. Vetten, Kuipershaven 32
tekst Marc. Schampersstraat 11 [3A.] Pieter Tuk, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst (formulier) Hooge Nieuwstraat 63 Beleefd verzoek voor vergunnen van verfwerk aan de panden:
Hooge Nieuwstraat 63, Joh. Eddes
tekening 1:1250 (blauwdruk) [6B.] spoorweg, Toullonschelaan, Reeweg Ned. Bell Tel Mij., plaatsen telefoonpalen Eigenhaard en Krommedijk
envelop 8 (vergadering 17-9-1907)
tekening 1:200 [2B.] Achterweg, alg. begraafplaats (rooiing bomen)
tekst Gravenstraat 18 [3A.] E. van Kekeren, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Kromme Elleboog 37-39 (kad. H2429-2430) [6A.] H. Houtgraaf, uitbreiding zijner blik- en koperslagerij, het bijplaatsen van eenige werktuigen en het plaatsen van een moffeloven voor lakwerk aan de Kromme Elleboog
envelop 9 (vergadering 26-9-1907)
tekst   [1B.] paardentramweg Dordrecht 1-10-1907 (dienstregeling)
tekst 's-Gravendeelschedijk [6B.] Gebrs. Leviticus, op te richten beenderenbewaarplaats gedeelte terrein voorm. molen 'de Stad Middelburg'
tekst Hooge Nieuwstraat 1 [9A.] J. van der Wees, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekeningen (gekleurd) 1:1000 [11B.] Oranjestraat (Krommedijk-Reeweg)
[11C.] Komatistraat (Krommedijk-Reeweg)
(met namen eigenaren panden)
gedrukt   [14A.] De Rozijnkorf, J. Romijn Bzn, sep.t 1907 (ontsmetten van ziekenkamer)

Laatst gewijzigd: dec. 2004/jan. 2005/nov. 2008.