Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage: tekeningen 1907 en 1910-1911


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1706 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1706 doos 2 (jaar 1907
Inventarisnummer: 1707 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1707 doos 2 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1709 jaar 1907
Inventarisnummer: 1718 notulen fabricage 1910
Inventarisnummer: 1719 notulen fabricage 1911

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1708 (1907))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1708 (jaar 1907)

bron: SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1708 (jaar 1907)
envelop 1 (vergadering 1-10-1907)
tekening 1:50 (blauwdruk) [1O.] Kuipershaven 32 (kad. F1909), plaategrond en doorsnede AB en CD met:
a. draaierij, b. draaibanken, c. cirkelzaag, d. schaafbank, e. lintzaag, f. kasten, g. gasmotor van 6 pk, h. waterrecevoir, i. draaibank, k. trap, l. open plaats, m. overdekte ruimte
[1M.] C.A.M. van Wely, oprichting van eene kunstdraaierij gedreven door een gasmotor van 6 pk
tekening 1:50 (gekleurd) [2B.] Knolhaven, Varkenmarkt, Vleeschhouwerstraat, langhoutebrug, vischvlot, afsluitboom [2C.] dir. der Stoombierbrouwerij 'De Sleutel en de Ster', vergunning tot het leggen van een sluitboom tusschen den kaaimuur van de Knolhaven en de door hen geplaatst nieuwe paal bij het vischvlot van den heer J. Aartnoutse.
tekst achter Slikveld 10 en 12 [3B.] L. Sanner (Sonner), slopen van houten vaartuigen
tekst (school 2) [5A.] ... te mogen ontvangen een in onbruik geraakt schoolbord met ezel van school 2 ten behoeve van het arbeiderskinderkoor 'De Kleine Stem des Volks' (S. Troelstra-de Vries)
tekst Voorstraat 305 / Suikerstraat 1 [8A.] vergunning afbranden van verf van beneden pui Voorstraat 305 en deur Suikerstraat 1 (C. Roepers, Spuiweg 71-73)
tekst Vriezestraat 85 [..]. afbranding verfwerk Vriezestraat 85 achtergevel (Arie v.d. Plank, Lange Kronhout 33e)
tekening 1:1250 [10B.] Groenedijk, Noordendijk, Lijnbaan [architect: Anthonie Ek AJzn] ophooging Noordhoven
envelop 2 (vergadering 10-10-1907)
tekst   [8A.] wed L. Bogert heeft zonder vergunning een houten loodsje gebouwd
tekst Vest bij pand 76 [10B.] J. van Keppel, geregeld plaatsen van twee wegens (melkwagentjes)
tekst/brief Buiten Kalkhaven [14A.] Brinkmann en Niemeyer, Kalkhaven 41, Dordrecht, eenige ruimte aan de Buiten Kalkhaven te mogen huren
tekst (Café 'Central') [16A.] onderzoek draag-constructie balcon van het Café 'Central' (eigenaar J. van Waalwijk van Doorn)
tekst [17A.] Ned. Bell Tel. Mij, nieuwe geabonneerden
tekst (soephuis) [18A.] F. Herman van Gijn, gemeente verplicht is de afgebroken vensterruiten van het soephuis te repareren
tekst/formulier Lijnbaan 17 [19.B.] vergunning afbranding verfwerk Lijnbaan 17 (A. Korthals, verleend 7-10-1907)
tekst St. Jorisweg [20A.] brand timmerfabriek van heer Rijkhoek, staande op een erf, hetwelk met een gang uitkomt aan den St. Jorisweg (3-10-1907)
envelop 2b (vergadering 10-10-1907; vervolg)
twee tekeningen 1:50 [1O.] Kromme Elleboog 37+39 (kad. H2429+2430) met:
bergplaats, zoldertrap, trap naar de fabriek, te plaatsen gasmoffel, lakkerij, zoldertrap, bergplaats, trap naar de fabriek, gootsteen, glazen lantaarn der fanriek
[1P.] a. open luchtruimte, b. bijbouw aan de bestaande blikslagerij, c. draaibank met gasmotor 1/4 pk, d. trapschaar, e. circelschaar, f. wals, g. kantmachien, h. privaat, i. kachel, j. werkbank, k. gootsteen, l. trap naar de verlakkerij, m. wals, n. voormachiene, o. stamp, p. veldsmids, q. kantmachien, r. draag colommen, s. snijmachien, t. trapschaar, u. pons, v. pons, w. bergplaats, x. bestaande blikslagerij, y. gasmoffel op de bovenwoning
[1M.] H. Houtgraaf, uitbreiding van eene blik- en koperslagerij, het bijplaatsen van eenige werktuigen en het plaatsen van een moffel voor lakwerk
twee tekeningen 's-Gravendeelschedijk 26 (kad. L1572) met.
[2O.] (grote blauwdruk 1:50) Uitbreiding gieterij; zijaanzicht, doorsnede EF, GH;  voorgevel, achtergevel, doorsnede AB 1:20
[2P.] (grote blauwdruk 1:200) plattegrond met:
a. open terrrein, b. paardenstal, c. ketelmakerij, d. open loods, e. ijzergieterij, f. bergplaats, g. ketelhuis, h. werkplaats, i. stoommachine, k. draaierij, l. draaiers en werkbanken, m. kopergieterij, n. woonhuis, o. smederij, p. magazijn, 1. werkplaats, r. kantoor
[2M.] de firma Penn en Bauduin, uitbreiding van hare ijzergieterij door het maken van eene vormers met droogkamer
tekening 1:100 (blauwdruk) 's-Gravendeelschedijk 55 (kad. L1452)
[3O.] a. ingang, b. fabriek, c. bergplaats, d. open terrreinen, e. kantoortje, f. smeltketels, f1. papierketel, f2. zandinrichting, f3. z.g. jacobsladder, g. stookplaatsen, h. schoorsteen, k.te plaatsen gasmotor 5 1.2 pk, l. te plaatsen knalpot, m. te plaatsen watertank
[3M.] de NV Dordrechtsche Asphaltfabriek, voorheen Roodenburg en Co, plaatsing van een gasmotor van 5 1/2 pk voor het in werking brengen van eenige werktuigen in hare fabriek
tekening 1:200 (blauwdruk) 's-Gravendeelschedijk 7 (kad. K1366)
[4O.] Bij te plaatsen: a. zeven zevengoten, b. een stoomwaterpomp van 10 pk, c. een stoomdiktappomp, d. een dynamo v. electr. licht vn 135 amp en 110 volt, e. een suikerturbine, f. een strooppompje.
Af te breken: g. een loods.
Bij te plaatsen: j. een verdamppan 250 m2, h. een suikermalazeur 250 H.L., l. een pulpers, ter vervanging van 3 oude persen, m. twee verdamppannen
[4M.] L. Meeus, dir. NV Dordrechtsche Suikerfabriek, uitbreiding en wijziging der beetwortelsuikerfabriek
tekening 1:100 (blauwdruk) Vest 10 (kad. F 2174) plattegrond:
[5O.] a. werkplaatsen, b. smederij, c. bergplaatsen van ijzer open terrein, d. slijpmachine, e. steekbank, f. drijfmachine en waterbak, g. trap, h. draaibanken, i. schaafbanken, k. werkbanken, l. ketel, m. reserve ketel, n. waterplaats, o. smidse, p. aambeelden, r. privaten, s. uitgangen
[5M.] De Firma Huiskens en Van Dijk, uitbreiding van hare machinefabriek door het bijbouwen van eene smederij en het bij plaatsen van eenige werktuigen
tekening 1:50 (blauwdruk) [7J.] Haringstraat 6 (kad. H18) met:
plattegrond, doorsnede AB, CD
[7A.] B. Braadbaart, oprichting van een darmzouterij
envelop 3 (vergadering 17-10-1907)
tekst [1A.] maandrapport petroleum 31-8-1907 [F.J. Coomans 13 liter]
tekst Voorstraat 319 (kad. B17) [2A.] winkelhuis met bergplaats
tekst Doelstraat 16 [4A.] G. Hollander, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Steenstraat 20 [5A.] M.J. Pauw, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Krommedijk 70 [6A.] G. van Dijk, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekening 1:50 [7B.] achter Vriesestraat 70 
(loods, paardenstal, rioolering, woonhuis, gang)
[7D.] W. Sleeuwits, inrichten van een paardenstal tot berging van een hit
tekst Spuiweg 119 [8B.] D. Kampman, aanbrengen uithangbord
schets (potlood) [10A.] Algemene Begraafplaats [10C.] Heinrich Gerhard Dobken, stucadoor, plaatsing grafsteen op zijne grafruimte Veld I, rij D nr. 8+9.
boekje [11B.] F.W. Braat, Delft-Holland, Centrale Verwariming
pag.   9 FOTO huis Bilderbeek (Wijnstraat/Nieuwbrug)
pag. 10 FOTO huis Otto de Kat (Wijnstraat)
pag. 11 FOTO huis kantoorgebouw Stoop en Zoon te Dordrecht
pag. 23 FOTO ketelhuis nieuwe postkantoor te Dordrecht (Bagijnhof)
tekst Sarisgang / Vriesestraat [12B.] C. de Wijs en Zoon, vergunning om met stofzuigmachine en handwagen de Sarisgang van de zijde der Vriesestraat te mogen berijden
tekst Voorstraat 38 [13A.] afbranden verfwerk A. de Boer en Co Voorstraat 38 (Kes Mulders, Singel 72)
tekening [21B.] Nieuwkerkstraat, Wijngaardstraat, Torenstraat, Rond de Nieuwkerk (kad. G.1204) H. te Veldhuis, een houten voorgevel ged. houten zijgevel, Nieuwkerksplein 34, gesloopt zonder vergunning)
tekening 1:10 (blauwdruk) Buiten Kalkhaven / Achterhakkers
[22C.] Plan voor een wegneembaar huisje voor berging van een bascule
[22E.] Wed. A. Brand en Zn, tusschen de boomen een huisje aan den Buiten Kalkhaven en een huisje aan Achterhakkers te mogen plaatsen
envelop 4 (vergadering 22-10-1907)
brief   [1A.] A. van Lieshout en Zn, Draai 2, kistenfabriek
tekst Riedijk [3A.] brand (bewoond door Abbema)
tekst langs de vliet aan de begraafplaats [5B.] rooiing boomen
tekst   [6B.] locomobielloods van de Dordr. IJsclub
tekst [9A.] Hierbij heb ik de eer uw College voor te stellen om in December bij de verkooping van oude materialen te verkoopen om te rooijen de navolgende boomen, o.a.:
G. nagenoeg om den anderen boom van de Nieuwe haven
tekst Boogjes 61 / gedempte Belgracht [11B.] R. Colijn, inhuring van nog een gedeelte van de gedempte Belgracht achter zijne woning Boogjes 61
tekening  1:500 Situatie a/d Botersloot en omgeving
[15B.] Lange Kromhout, school, Wees- en armhuis
(A. Rijkhoek, A.J. Sizoo, J. Barendrecht, J. v.d. Weiden, J.C. Schunum(?))
envelop 5 (vergadering 31-10-1907)
tekst Boogjes 29 [2B.] firma L. de Hoog en Zonen, verzoek om berhuring van den strook grond gelegen achter het pand Boogjes 29
tekening  1:50 (blauwdruk) Bomkade 4 (kad. E 601)
[7J.] bergplaats, smeltkachel, stereotypeerlokaal, werkbank, portaal, kast, schaftlokaal met handwaschgelegenheid, pakhuis, gootsteen
[7H.] De firma D. en F. Koldewijn, oprichten van eene stereotypeerinrichting in een lokaal van Bomkade 4
tekst   [8A.] Johannes Tarmond, uitstel van 2 maanden op de termijn in werking brengen zeeppoederfabriek
tekst Riedijk / Lijnbaan 19 / Vleeschhouwerstraat 28 / Voorstraat 169 [13C.] afbranden verfwerk F. Verheul aan de Riedijk (F. Schellenbach, mr. schilder)
[13A., formulier] afbranden verfwerk Lijnbaan 19, H. van Aardenne
[13B, formulier] afbranden verfwerk Vleeschhouwerstraat 28, Voorstraat 169 (S. v. Trigt)
envelop 6 (vergadering 5-11-1907)
tekst   [1B.] aannemer balkgat 4 Jan Lindenberg Czn
tekeningen * tekening Steegoversloot, Voorstraat, Hof
* 1:50 Hof, H1835 (pakhuis), open plaats, bergplaats, H1836 (brandspuiten), H1847 (open plaats)
[4A.] wed. C Brussaard-Chodat, pakhuis Hof 7
tekst Krommedijk [5A.] S.J. Mak, directiekeet t.b.v. landhuisje aan de Krommedijk
tekst Voorstraat 359 [7A.] C.A. Bouman, Voorstraat 359 (bouwaanvraag)
tekst Bleekersdijk 10 [13A.] schoorsteen pand
tekst Varkenmarkt 5 [15A.] ijzeren balken af te hakken voor Varkenmarkt 5 (H. de Jong)
tekst [16A.] maandrapport petroleum 30-9-1907 (21. F.J. Coomans, 04 liter)
tekst Bagijnhof 62 [17A.] 29-10-1907 brand aan de achterkant van Bagijnhof 62 bewoond door de Heer Roest, photograaf
formulier Voorstraat 389 [18A.] afbranding verfwerk Voorstraat 389 (A. v.d. Plank)
envelop 7 (vergadering 12-11-1907)
tekening 1:100 (kleine blauwdruk) [1P.] Vischstraat 13-15 (kad. H 2848/ Loverstraatje met:
a. winkel, b. gang, c. kantoor, d. drukkerij, e. steendruksnelpers, f. degelsnelpers, g. boekdruksnelpers, h. bergplaats voor steenen, i. lokaal met letterzetmachine, l. bergplaats, m. privaten, n. letterzetterij, o. machinekamer, p. gasmotor van 12 pk, q. trap naar de gaanderij, s. gaanderij, t. vouwmachine, u. degeldrukpers, v. verfmolen, w. handpers
[1N.] de firma Morks en Geuze, uitbreiding van hare boekdrukkerij door het plaatsen van een gasmotor van 12 pk ter vervanging van de bestaande gasmotor van 6 pk en het verplaatsen van eenige werktuigen
tekening 1:50 (grote blauwdruk) [2P.] Bomkade 9rood (kad. E46) met:
a. gasmotor 7 pk (reservemotor), b. gasmotor  28 pk, b1. zuiggasmotor, c. goederenlift, d. pakkamer, e. bergplaatsen, f. brandvrije kluis, g. machine v.d. lift, h. vierkante zakkenmachine, i. schuine zakkenmachine, j. snijmachines, j. stijfselmolens, l. slijpmachine, m. degeldrukpersjes, n. snelpersen, o. walsdrukmachine, p. rotatie, q. letterzetterij, r. aanrijgmachine
[2M.] firma D. en D. Koldewijn, uitbreiden van hare drukkerij- en papierwarenfabriek door het bijplaatsen van een zuiggasmotor van 28 pk en het verplaatsen van eenige werktuigen
tekst Merwesteynpark [3B.] ... voorm. boschwachter van het Haagsche Bosch, hertenkamp; herten uit het Merwesteynpark zijn aangekocht
tekst Bloemstraat 1-3 / Nic Maessingel 153-155-163a [7A.] - afbranding verfwerk Bloemstraat 1-3 (S. van Trigt)
- afbranding verfwerk voordeuren Nic Maessingel 153-155-163a (J.C. Willems)
tekst [11A.] Ned. Bell Tel. Mij, nieuwe geabonneerden, o.a.:
 verplaatst: tel. 445 J. v.d. Wees, v. Hoge Nieuwstraat 2 naar 1
tekst [12A.] maandrapport petroleum
tekening 1:1250 [13C.] Parallelweg, spoordijk Albers Creameries Limited, leggen van rails vanuit hare fabriek
tekst Bleekersdijk 10 [18A.] 5-11-1907 brand (A. Bouwman)
envelop 8 (vergadering 19-11-1907)
tekening 1:100 (blauwdruk) Prinsenstraat 19 (kad. E98) met
[1O.] a. winkel, b. kamer, c. keuken, d. gang der bovenwoning, e. portaal, f. bakkerij, g. kast, h. oven (heetelucht), i. werkbank, k. gang, l. werkplaats, m. meng- en braakmachine, n. bergplaats, o. gang, p. privat, 1. portaal, r. trap. n. de bovenwoning, s. sousterrein, t. gasmotor v, 4 1/2 pk, u. trap
[1M.] D.C.F. van Sliedregt, uitbreding van zijne bakkerij, door het plaatsen van een gasmotor van 4 1/2 pk voor het in werking brengen van eene meng-braakmachine
tekst Spuiweg 85 (kad. D4435) [2A.] (hinderwet) de firma J. Lips Bzn., uitbreiding en wijziging van hare brandkasten en slotenfabriek aan den Spuiweg 85
tekst Augustijnenkamp (kad. H2614) [3B.] Augustijnenkamp, kleedenklopperij (aankopen pand door gemeente)
tekst Kromme Elleboog 37-39 [4A.] H. Houtgraaf, eig. en bestuurder koper- en blikslagerij (inrichting is ca. de helft overdekt)
tekst Kasperspad 65 [7A.] wed. L. de Meijer, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit hare winkel
tekst Raamstraat 40 [13A.] H.J. Vaarties, Raamstraat 40, verbouwd zonder vergunning
tekening (schets) [15E.] Achterhakkers / Twintighuizen / De Hoogt  
tekening 1:200 [21F.] Overbrugging van het Wantij en het z.g. haventje
[21C.] gekleurde plaategrond; Wijnhaven, Spuiweg, Wantij, spoorweg Dordrecht-Elst
[21H.] Hiermede heb ik de eer u an te bieden de spoorwegbrug (vroeger HEMBRUG) geplaatst geweest over het Noordzeekanaal in de spoorweg Amsterdam-Zaandam voor de som van 20.000, geleverd op ons terrein gelegen op het gors De Staart alhier ...

Laatst gewijzigd: dec. 2004/jan. 2005/nov. 2008.