Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage: tekeningen 1907 en 1910-1911


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1706 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1706 doos 2 (jaar 1907
Inventarisnummer: 1707 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1707 doos 2 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1709 jaar 1907
Inventarisnummer: 1718 notulen fabricage 1910
Inventarisnummer: 1719 notulen fabricage 1911

Notulen B & W fabricage (SAD 6-1709 (1907))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1709 (jaar 1907)

envelop 1 (vergadering 28-11-1907)
tekening 1:100 (blauwdruk) [1O.] Lijnbaan 79 (kad. C 4219) [1M.] J.F.H. Roll, directeur der Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters enz, vergunning tot uitbreiding der gasmeterfabriek door het plaatsen van eene dynamo voor gelijkstroom van 30 ampere en 10 volt en eene dynamo voor draaistroom van 15 ampère en 110 volt voor het regelen van electriciteitsmeters.
tekening 1:50 (blauwdruk) [2J.] Grootekerksbuurt 12 (kad. F 951) met:
kleedkamer, zaal, tooneel, damesprivaat, heerenprivaat, kogelvanger, zeven stuks schermen, standplaats schutter, noodtrap [Plan eener schietbaan op te richten op de bovenzaal van het Werkmansgebouw Grootekerksbuurt 12]
[2H.] het bestuur van het schermgezelschap 'Nederland en Oranje', uitbreiden en wijzigingen van de schietinrichting voor flobertgeweren
tekening 1:50 (blauwdruk) [3J.] Riedijk 63 (kad. G 1604) met:
a. pakhuis, b. gang, c. trap naar de bovenwoning, d. etalage voor ijzerwaren, e. plaats voot het vat petroleum
[3H.] F. Fransen, oprichten van eene bewaarplaats van een vat petroleum inhoudende 180 liter
tekst Varkenmarkt 18f, 18f, 18g, 18h [4A.] bouwvalligheid
tekst Steegoversloot 59 [5A.] overtredingen woningwet (metselaar N. Klaus, zonder vergunning top achtergvel afgebroken)
tekst 's-Gravendeelschedijk 207 [6C.] P. Bijkerk, inhuring
tekst Boomstraat 11 [8B.] H. Schlemper, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Voorstraat 389 [9B.] S. Pols, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Kolfstraat 28 [10A.] D.A. van Eden, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Noordendijk 35 [11A.] J. Scheepbouwer, houdende verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Raamstraat 40 [12B.] H.J. Vaarties, zonder vergunning verbouwd
tekening 1:100 (uit 1904) [13B.] opmeting Musis Sacrum (J.P.F. Kraus, achterste rijen stoelen in de groote zaal van Musis Sacrum bij tooneelvoorstellingen eenigszins verhoogd te plaatsen op eene losse wegneembare vloer)
tekening  [14B] Polder Slobbegors  
tekst Kromhout (Botersloot) [15A.] H.J. Hellegers, paardeslager, Steegoverlsoot 9 (okt 1907intrekking vergunning stalling)(stalling Kromhout (Botersloot))
tekst Kromhout 67 [18B.] P. de Roo, vergunning plaatsen wagen voor Kromhout 67
tekst   [19A.] Morks en Geuze, uitbreiding harer inrichting
tekst Stekstraat 4 [20B.] J. Tarmond, bezwaren inspectie zeeppoederfabriek
tekst Reeweg (Oost) en Krommedijk A. Camerling en J.C. Schotel, aanleg straten tusschen Reeweg (Oost) en Krommedijk
tekst de Hoogt [26A.] Wed. A Brand en Zn, ontruiming terrein de Hoogt voor 24 nov.
tekening 1:400 Buiten Kalkhaven [28B.] Verhuurde oppervlakte op de Buiten Kalkhaven aan de Wed. A. Brand en Zn
envelop 2 (vergadering 3-12-1907)
tekst Suikerstraat 2 (kad. E 777) [1A.] H.D.J. Peters, handelende onder de firma Lips en Peters, oprichting van een vulhaardenfabriek, gedreven door eene gasmotor van 8 pk
tekst Botersloot [3A.] A. Rijkhoek, afbreken verschillen getimmerten
tekst   [4A.] een paar zwanen aankopen (Middelburg)
tekst   [5A.] mej. E.J. Bok te Wapenvelde, aankoop van een hert
envelop 3 (vergadering 10-12-1907)
tekening (blauwdruk) [1P.] Spuiweg 85 (kad. D 4435)
(architect H.A. Reus)
[1N.] de firma J. Lips Bzn, uitbreiding en wijziging van hare brandkasten-en slotenfabriek
tekening 1:50 (blauwdruk) [2O.] Suikerstraat 2 (kad. E 777) [2M.] H.D.J. Peters, handelende onder de firma Lips en Peters, oprichting van een vulhaardenfabriek, gedreven door eene gasmotor van 8 pk
tekening 1:50 (blauwdruk) [3Q.] Voorstraat 4 (kad. G152) [3O.] C. Boonzaaijer, oprichten van eene brood-en koekbakkerij en het daartoe plaatsen van een heeteluchtoven
tekening 1:000 Toulonschelaan, Singel (Situatie Oranjepark) (nieuwe Hoogere Burgerschool)
tekening [6H.] gekleurde plattegrond (Merwesteynpark en omgeving))  
tekening 1:1250 (blauwdruk) [8B.] Spuiweg, Papeterspad (telefoonleidingen)
brief  pakhuis Augustijnenkamp 8 [14 A.] Israel Cohen, Sarisgang 14 (twee meter grond op trottoir, pakhuis Augustijnenkamp 8)
tekeningen [17E.] Achterom (kad. H. 376) 1:1250
[17I] Raamstraat H345-348, H2220-2222, H1867-1868-1869
 
briefhoofd   [21A.] J. Lips Bzn.
tekening 1:10 [25B.] Oude Stadspolder  (erf Adr. in 't Veld (732))
envelop 4 (vergadering 16-12-1907)
tekening 1:50 (blauwdruk) [1O.] Bomkade 9rood (kad. E46) [1G.] de firma D. en F. Koldewijn, uitbreiding van hare drukkerij en papierwarenfabriek door het bijplaatsen van een dynamo van 110 volt en 75 amp voor het opwekken van electriciteit tot verlichting van verschillende werklokalen
tekening 1:100 (blauwdruk) [2O.] Wilgenbosch 8 (kad. D 3413) met:
a. bankwerkerij, b. gang, c. trap n.d. verdieping, d. werkbank, e. schaafbank, f. gasmotor 6 pk, g. werkplars, h. smidse, i. boormachine, k. draaibank, l. open terrein, qrs. draaibank, tu. boormachine, o. slijpsteen
uitbreiding: m. gasmotor 4 pk, n. schaafbank, p. slijpsteen
[2M.] C. en A. Laarman, uitbreiding van de motorenfabriek door het bijplaatsen van en gasmotor van 4 pk voor het in werking brengen van eene dynamo tot opwekking van electriciteit voor verlichting der fabriek
tekst Voorstraat 63 [4A.] G. de Kluizenaar, broodbakker (brand 12 december)
boekwerk [8A.] "De waarde van kalkzandsteen als bouwmateriaal in vergelijking met gebakken steen" (uitgever: F. van Rossen, Amsterdam)
tekst [9A.] Maandrapport petroleum [22. F.J. Coomans, 12 liter]
tekst [10A.] Ned. Bell Tell. Mij, nieuwe geabonneerden
tekeningen [12B.] Bleekersdijkje, Vriezeplein en omgeving (plattegrond) 1:1250
[12C.] Corn de Wittstraat, schouwburg 1:1250
 
envelop 5 (vergadering 23-12-1907)
tekst Boogjes 4 [3A.] Peter Kroon, vergunning plaatsen hare karre
tekening 1:2500 [9B.] de Staart, West-Merwedepolder, watertoren, rietgorsen, Jagerpolder, terrein Russische Houthandel  
envelop 6 (vergadering 31-12-1907)
brief   [1A.] Vereniging Dordrechtsche Ambachtsschool (hek vervaardigd door leerlingen)
envelop/brief - Utrechtse loodwit en meniefabriek, firma G. Greve
[krant 29-12-1907 (22e jrg.) 'Dagelijksche Nieuws en Advertentieblad'; artekel: de bestrijding van loodwit in de practijk]
tekst Kromme Elleboog 85 [8A.] (bouwvalligheid)
briefhoofd Wolwevershaven  [10C.] P.C. de Groot, Ao 1850, Wolwevershaven (wijnwagen)
tekening 1:20 Achterhakkers
[17B.] doorsnede over AB [NB. de afmeting der Davits zijn overeenkomstig de werkelijkheid]
Korps Pontonniers, aanbrengen van een stel Davits aan de beschoeing langs Achterhakkers ten dienst van het uit het water halen van pontons
tekening 1:500 [19B.] Buiten Kalkhaven (magazijnen Binnen Kalkhaven 19-21-23)
tekening (blauwdruk) Groenedijk / Reeweg
[22E.] Dwarsprofielen der Hoofdwegen
 

Laatst gewijzigd: dec. 2004/jan. 2005/nov. 2008.