Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage: tekeningen 1907 en 1910-1911


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1706 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1706 doos 2 (jaar 1907
Inventarisnummer: 1707 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1707 doos 2 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1709 jaar 1907
Inventarisnummer: 1718 notulen fabricage 1910
Inventarisnummer: 1719 notulen fabricage 1911

notulen B & W fabricage (SAD 6-1718 (1910))


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1718 (notulen fabricage 1910)

(3-1-1910) 1a-q. firma D en T. Koldewijn 25-11-1909, vraagt vergunning tot het uitbreiden van hare drukkerij en papierwarenfabriek door het bijplaatsen van eenige werktuigen in het pand Bomkade 9rood;
(11-1-1910) 1. D.H. Knoop, oprichten bewaarplaats petroleum Bomkade 3rood (E599);
(11-1-1910) 4. Huiskens en van Dijk, aannemer J.H. van Hoven;
(11-1-1910) 6. G. Visser te Papendrecht, klacht veer op Papendrecht;
(11-1-1910) 7. vernisstokerij Dubbeldamscheweg A Meijers / A.R. Barendregt;
(11-1-1910) 10. A.D. Tarmond, opzegging huur pakhuis Vest;
(11-1-1910) 13. R. Bergsma, loodsje achter Draai 6;
(11-1-1910) 14. C. Besterveld, brugwachter Zuidersluis;
(11-1-1910) 18 M. Kelfkens, doorgang Noordendijk, brugwachterswoning;
(25-1-1910) 3. L. Stam, huur tuinland;
(25-1-1910) 5. machinefabriek Huiskens en Van Dijk;
(25-1-1910) 7. G. Visser, klacht Riedijksche veer;
(25-1-1910) 9. M. Willemstijn, 2de machinist veer op Zwijndrecht;
(25-1-1910) 10. A.P. Alleblas, stal achter Lombokstraat 34;
(25-1-1910) 17. M.M. Versloot, tijdelijk veercommissaris;
(1-2-1910) 1. A.L.H. Te Vonderen, oprichting fabriek carbolineumverf Houttuinen 9;
(1-2-1910) 6. H. van Randwijk, verbetering waterafvoer Wijnstraat 52;
(1-2-1910) 8. P. van Es, Kromme Elleboog 62;
(10-2-1910) 1. G. Brand, houtzagerij Matena'spad 20;
(10-2-1910) 2. Aart van Kamen, sigarenfabriek, Prinsenstraat 6;
(10-2-1910) 4a-b. onvoldoende toestand van een grafsteen op een graf;
(10-2-1910) 10a-d. toestand mestput achter Binnen Walevest 14 (J.P.A. Wijers)
(10-2-1910) 17. American Petroleum Company, pand Doelstraat 7 (2 paarden);
(15-2-1910) 3. W.A. Visser, tijdelijk vleeschwinkel Vriesestraat;
(15-2-1910) 12. Dordrechstche Drukkerij en Uitgeverij Mij, verlenging termijn uitbreiding;
(22-2-1910) 1. H.C. Wijers, likeurstokerij, Korte Breestraat 7;
(22-2-1910) 2. N.V. Scheepswerf Dordrecht, oprichting scheepswerf op de Staart;
(22-2-1910) 10. brievenbus op troittoir bij Pontonnierskazerne Binnen Walevest naar wed Hoogenboezem, Bolwerk 9;
(22-2-1910) 11. verpachting melkhuis park Merwestein;
(22-2-1910) 14. straatnamen Staart (Merwedestraat, Maasstraat);
(22-2-1910) 17. balkon aan Buiten Kalkhaven (J. Slijkhuis);
(4-3-1910) 8. uitgebreide drukkerij en papierwarenfabriek D. en T. Koldewijn, Bomkade;
(4-3-1910) 11. bij de steenhouwerij van de N.V. Stoommarmerzagerij en Steenhouweij voorheen A. Singels eene ondiepte in de haven ontstaan door loozing steenafval;
(8-3-1910) 8. N. Blom, troittoir Sarisgang no. 9;
(8-3-1910) 13. brugwachter W. Mulder, 40 jaren in dienst geweest;
(15-3-1910) 1. D. van der Knoop, bakkerij, Voorstraat 38;
(22-3-1910) 1. Cooperatieve IJsfabriek De Noordpool, oprichting ijsfabriek aan de Vest;
(22-3-1910) 15. erven achter Grotekerksbuurt 8 (walmuur haven);
(22-3-1910) 21. grafsteen familie BRANDT;
(30-3-1910) 3. C.H. Sunderman en Zn, Spuihaven;
(30-3-1910) 5. sigarenfabriek en drogerij Prinsenstraat 6;
(5-4-1910) 2. firma D. Kooijman, pakhuis Taankade (kolenschepen);
(5-4-1910) 8. J.P.A. Wijers, mestput Binnen Walevest;
(12-4-1910) 1. A. van Beek, rookerij Voorstraat 2;
(12-4-1910) 2. L. van Rhijn, stalling paard Vest 68;
(12-4-1910) 4. petroleumbergplaats Bomkade 3rood (vervallen);
(19-4-1910) 1. J.E.C. de Wijs, fabriek Wijnstraat 18/20;
(12-4-1910) 13. Tolbrugstraat L.Z. 11, onbewoonbaar verkalring;
(12-4-1910) 15. H.J. van der Rest, handwagen Marienbornstraat/Voorstraat;
(12-4-1910) 16. H. Verboom, tuin Singel 26;
(28-4-1910) 1. verbouwen Wijnstraat 69;
(28-4-1910) 8. Penn en Bauduin, levering drijvende aanlegplaats met brug voor veer Papendrecht;
(28-4-1910) Nieuwkerk afgesloten, scheuring gewelf;
(3-5-1910) 1. J. van Welsenes Jr, machinaal bewerking hout
(3-5-1910) 14. sleepboot PERNIS, Wolwevershaven, firma L. Smit en Co (P. van Driel);
(10-5-1910) 1. G. van HOEK, houtschaverij, Frederisktraat;
(10-5-1910) 2. N.V. Boek en Steendrukkerij voorheen Morks en Geuze, Groenmarkt 23;
(10-5-1910) 4. Marienbornstraat 51a-b-c, onbewoonbaar verklaring;
(10-5-1910) 11. A. Kraaijeveld Pzn, petroleum Kuipershaven 32;
(10-5-1910) 20. N.V. W en M. van de Weg, huur balkgaten;
(19-5-1910) 1. J. van Waardhuizen, Grote Spuistraat 30, broodbakkerij;
(19-5-1910) 9. J.C. Schotel, ijzeren hek Hengstensteiger;
(19-5-1910) 13. bouwvallig pand Gravenstraat 31;
(19-5-1910) 16. wed C. van Kersen en L. Straatman, Kuipershaven;
(19-5-1910) 23. brugwachter C. van Os (ziekte);
(24-5-1910) 1. E.H. Gündel, oprichting papierwarenfabriek 6 pk;
(24-5-1910) 3. Stoop en Zn, elektriciteit door Waaggebouw (Wijnstraat);
(2-6-1910) 1. H.C. Wijers, likeurstokerij verlenging termijn;
(2-6-1910) 5. pontschipper T. Ligtmans;
(2-6-1910) 7. toestand toren der Nieuwkerk;
(2-6-1910) 11. C. de Masier, Kuipershaven 11, petroleum;
(7-6-1910) 11. veerboten Papendrecht, N.V. Scheepswerf 'Dordrecht';
(16-6-1910) 19. P. NAUTA, verlof opzichter gemeente werken;
(16-6-1910) 20. diefstal rozen Oranjepark;
(21-6-1910) 5. B.C. Hartman, bioscoopvoorstellingen;
(21-6-1910) 6. bouw brugwachtersverblijf bij de Lange IJzerenbrug;
(21-6-1910) 8. G. Nooitgedacht, ijzerwaren uitstallen stoep Binnen Walevest;
(21-6-1910) 11. J.S. WILLE, trapleuning/twee kasten uit gebouw Blauwpoort;
(30-6-1910) 2. leverkokerij Kromme Elleboog 7rood;
(13-7-1910) 12. gebrekkige riolering gedeelte Binnen Walevest;
(21-7-1910) 2. likeurstokerij H.C. Wijers, Korte Breestraat 1;
(21-7-1910) 6. J.W.A. Derks, wed. J. van Dinkelaar;
(21-7-1910) 19. IJsfabriek De Noordpool;
(28-7-1910) 7. panden Binnen Walevest 7-13a;
(28-7-1910) 26. Taankade, wed. Sprenger de Rover;
(4-8-1910) 18. naam straat naast begraafplaats -> Mariastraat;
(8-8-1910) 10. havengeld, afbraak Blauwpoort;
(16-8-1910) 6. Gravenstraat 31;
(16-8-1910) 15. melkkiosk D.M.I., Oranjepark;
(23-8-1910) 16. C. Segaar, concierge H.B.S.;
(1-9-1910) 12. W. van Vugt, stoelen/tafels, Tolbrug 7;
(1-9-1910) 19. J.F.H. Roll, uitbreiding gasmeterfabriek Lijnbaan 79;
(1-9-1910) 20. W.B.A. Gunther, Groenmarkt 50-52;
(1-9-1910) 21. D.F.C. van Sliedregt, bakkerij Hendirkstraat 10/16;
(1-9-1910) 22. H. de Graaf, drukkerij Wijnbrug 3;
(1-9-1910) 23. Daniel Kuipers, lijnkoekbrekerij, Binnen Kalkhaven 21;
(13-9-1910) 25. sleepboot Cor, J. Noëls, ducdalf op Biesbosch(Wantij);
(27-9-1910) 7. L. Borrie, Bleekersdijk 25, benzine;
(27-9-1910) 8. erfpacht Staart, mr. F. Kolkman;
(4-10-1910) 21. oude houten urinoirs Hoge Nieuwstraat/Nieuwe Haven opruimen;
(4-10-1910) 14. schadevaring schip IBIS;
(4-10-1910) 30. bakkerij Vooruit, Varkenmarkt;
(13-10-1910) 11. sigarenkiosk, Blauwpoortsplein;
(13-10-1910) 13. J. Aarnoutse, loods/keet nabij Vuilpoort;
(27-10-1910) 16. mej. Ida Dicke, zondagsschool;
(1-11-1910) 5. verzoek plaatsen hek op de algemene begraafplaats rond graf van S(amuel) SCHOTEL;
(8-11-1910) 6. Louis Volgraaf, Damiatebrug;
(6-12-1910) 16. gebruik 'Helletje' (Leeszaal);
(6-12-1910) 18. Zock, koper blikslagerij, Bleijenhoek 10;
(15-12-1910) 26. A. Naaktgeboren, plaatsing handwagen Jacob Catsstraat;
(22-12-1910) 16. Lieshout, kuiperij, Binnen Kalkhaven;

Laatst gewijzigd: dec. 2004/jan. 2005/nov. 2008.