Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage: tekeningen 1907 en 1910-1911


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1706 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1706 doos 2 (jaar 1907
Inventarisnummer: 1707 doos 1 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1707 doos 2 (jaar 1907)
Inventarisnummer: 1709 jaar 1907
Inventarisnummer: 1718 notulen fabricage 1910
Inventarisnummer: 1719 notulen fabricage 1911

notulen B en W fabricage (SAD 6-1719 (1911))


Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1719 notulen B en W over 1911

(12-1-1911) 14(dossier 7) D. Meeldijk, Lombardstraat 5, afdak;
(24-1-1911) 19 (dossier 24) uitbreiding papierwarenfabriek D. en T. Koldewijn [BOMKADE];
(2-2-1911) 3 (dossier 43) Kennisgevingen van de Havenmeester en den Directeur der gemeentewerken omtrent schadevaring van st. 'BROEDERTROUW' van J. Verschuere te Oosterhout aan de gording der Merwekade;
(2-2-1911) 6 (doss 220) Gravenstraat 31, P. Reus Nzm;
(2-2-1911) 10 (doss 417) Hoofd der Afd Bouw en Woningtoezicht adviseert voor het pand Schuitenmakersstraat N 15 (NB dit pand wordt 8 febr geveild en 15 febr afgeslagen, notaris Harshagen) met advies Gez. commissie;
(2-2-1911) 17 (doss 398) Sigarenkiosk Blauwpoortsplein;
(2-2-1911) 19 (doss 160) faillissement G.J. van den Oever en Zn;
(2-2-1911) 20 (doss. 49) Tolbrugstraat Waterzijde 5;
(7-2-1911) 4 9doss 51) kabel voorm. Blauwpoort, Ned. Bell Tel Mij;
(7-2-1911) 9 (doss 350) P. Groenemeijer, brugwachter Kippenbrug;
(7-2-1911) 16 (doss. 4550 D.F.C., toegang voetbalveld;
(14-2-1911) 11 (doss 417/1910) Schuitenmakersstraat N 15 verbetering woning;
(14-2-1911) 16 circus Cesar Sidoli;
(14-2-1911) 19 (doss 162/1911) P. Lotsij te Valkenburg (ZH) verzoekt vergunning plaatsen grafmonument op graven op de algemene begraafplaats;
(23-2-1911) 5 (doss 172) niet verlichten klok postkantoor;
(23-2-1911) 15 (doss 4) koperdraaijerij, Heerheijmansuisstraat 71;
(23-2-1911) 15 (doss 8) Worstfabriek met electromotor v.d. Sijde, Toulonschelaan;
(28-2-1911) 9 (dossier 91) Omtrent uitbetaling ziekengeld aan den tijdelijken arbeider P. LOS met verklaring Dr van RHIJN [gehuwd met Top Naeff];
(28-2-1911) 10 (doss 82) A. Kooijman te s Gravendeel wijst op noodzakelijk onderhoud oevervoorziening a d 's Gravendeelschedijk;
(28-2-1911) 16 v.d. Plank, koperdraaijerij, Heerheijmansuisstraat 71;
(7-3-1911) 20 (doss 5) Electrische Timmerfabriek Schuiling op de Vest;
(24-3-1911) 4 schadevaring stoomboot LENA van L. Jansen;
(28-3-1911) 4 Prins van Oranjehof (Kromhout);
(28-3-1911) 16 vernikkelinrichting J.L. de Kluizenaar, Museumstraat 27;
(4-4-1911) 2 J. Aarnoutse, grond 17 1/2 m op Bomkade;
(4-4-1911) 4 (dossier 26) Verklaring Dr. van RHIJN dat de tijdelijke veercommissaris Adam de Visser lichamelijk geschikt is. havenmeester heeft mondeling bericht dat De Visser op 9 April in functie zou kunnen treden.;
(13-4-1911) 20 (doss 62) wed Bisschop-Volgraaf vraagt vergunning tot het plaatsen van paaltjes en banden om hare grafruimte op de alg begraafplaats met advies D.G.W.;
(13-4-1911) 32 haventje De Oude Zager, J.C. Schotel;
(18-4-1911) 2 (doss 15) havenmeester rapporteert schadevaring aan een vloeipaal bij de Bomkade (notificatie);
(18-4-1911) 11 (doss 31) nieuwe veerstoomboot Veerdienst VI;
(18-4-1911) 16 hinder stoomzagerij J. Boonen op de Vest;
(25-4-1911) 28 smederij H.W. Kalis;
(1-5-1911) 18 firma van Nievelt en Co, oprichting cokesbrekerij;
(9/16-5-1911) 16 schietvereniging Merwede, schietbaan Staart;
(10-5-1911) 2 rijwielfabriek H. van Randwijk;
(10-5-1911) 20 huidenzouterij J.J. van Straaten, Hellingen;
(6-6-1911) 4. Arie Vervelde;
(6-6-1911) 14. stoomboot LENA, L. JANSEN;
(13-6-1911) 5. schip Houthandel I;
(13-6-1911) 10. (dossier 224) reederij Arie Smit;
(13-6-1911) 19. (doss. 25) Matena'spad 5, brand lakkokerij;
(22-6-1911) 5(417) Schuitenmakersstraat 15;
(22-6-1911) 27 (171/1911) wed Izendoorn, Lenghenstraat, oliebollen bakken;
(22-6-1911) 18 (23) H. Borgerding, oprichting Hoefijzerfabriek op de Staart;
(22-6-1911) 19 (25) firma D. en T. KOLDEWIJN, uitbreiding drukkerij en papierwarenfabriek, Bomkade;
(22-6-1911) 20 J.C. Redele, biscuitfabriek Victoria;
(27-6-1911) 7 (62) omtrent plaatsing hek op de grafruimte van de wed C. van Ballegooijen;
(5-7-1911) 17(29) bakkerij J. van den Steenhoven, Prinsenstraat 17;
(11-7-1911) 9(62) D.G.W. zendt terug eene aanvraag van wed van Duijkeren onder opmerking dat op het graf van A. Klovert een deksteen is geplaatst waarvoor geene vergunning is verleend
(11-7-1911) 11 perceel L 1037, molen klaverblad;
(11-7-1911) 23 oprichting smederij De Waal, Boogjes;
(20-7-1911) 26 D.W. Küpper, bakkerij, Bagijnhof;
(25-7-1911) 13(331) Phil Klein, geb 2-7-1868;
(1-8-1911) 10. A. Krim Jr, gasmotor voor verfmalerij
(7-8-1911) 18 schietvereniging Nederland en Oranje, schietoefening in de tuin;
(15/17-8-1911) 2(5) Verzoek van Mart. Visser te Papendrecht om nog eene oppervlakte voorland gelegen, buiten de kade van den polder Het Slobbegors, in huur te ontvangen;
(15/17-8-1911) 3 (90) mutatien in de geabonneerden der Ned. Bell Telephoon Mij;
(15/17-8-1911) 4 stoomboot Biesbosch II;
(15/17-8-1911) 16 A. Kerst te s Gravenmoer, schadevaring;
(15/17-8-1911) 20 P.J. GEUZE, boek en steendrukkerij, Groenmarkt 23;
(7-9-1911) C. Segaar, Concierge H.B.S.;
(12-9-1911) 6(195) Dezelfden zender goedgekeurd, terug het raadsbesluit, dd
(29-8-1911) tot verhuring van dijkettingen aan Simon Vervelde;
(12-9-1911) 7(5) Idem tot verhuring van voorland Slobbegors te Papendrecht aan M. VISSER;
(12-9-1911) 9 (318) G. Reidel, Corn de Wittstraat 44;
(19-9-1911) 20 wasscherij J.L.A. Doornbos;
(28-9-1911) 8(145) fa wed A. Brand en Zn, stallen 4 paarden, Grote Kalkstraat hoek Keizershof;
(10-10-1911) 14(340) IJsfabriek De Noordpool, Vest;
(19-10-1911) 18(347) J.H. Schuiling, Vest;
(24-10-1911) 3 Papendrechtsche IJsclub De Winterkoning, polder;
(24-10-1911) 12(20) drukkerij en papierwarenfabiek fa D en T. Koldewijn, Bomkade;
(14-11-1911) 18 bakkerij H.P. Kramer Bzn;
(14-11-1911) 19 speculaasfabriek D.C.F. van Sliedregt;
(14-11-1911) 20 stoomoliefabroek A.J. Lebret;
(30-11-1911) 18 C. ROMIJN, 8 paarden Schotsentuin 2;
(30-11-1911) 26 L. Straatman, uitbreiding Machinefabriek, Kuipershaven;
(7-12-1911) 3 oliebollenbakkerij, Lenghenstraat 3;
(7-12-1911) 7. N.V. Lak en Verffabriek PREMIER, afziet van terrein op de Staart;
(7-12-1911) 14. Machinefabriek wed van Kersen en Straatman, Kuipershaven;
(14-12-1911) 5. C. de Wittstraat 44;
(21-12-1911) 11 N.V. Willem Smit en Co Electromotorenfabriek, Parallelweg;
(21-12-1911) 26 J.W.A. DERKS, plaatsing electromotor;

Laatst gewijzigd: dec. 2004/jan. 2005/nov. 2008.