Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 29-9-1837


Vergadering van Heeren hoofd-bestuurders dezer Stads bouwkundige Teekenschool gehouden op Vrijdag den 29e September 1837 Present de heeren A. van der Linden Fz (President) C.G. 't Hooft, F. van der Elst, en de hoofd onderwijzer.
De notulen der vergaderingen van 14 en 15 April, 9 mei en 6 junij ll werden geresumeert zijnde goed gekeurd.
Werd gelezen een ingekomen extract uit het verbaal van het verhandelde bij den Raad der Stad Dordrecht van 17 Julij 1837 blijkens het welke uit het dubbeld tal, door Heeren Hoofdbestuurders dezer Stads bouwk: Teekenschool ingezonden ter vervulling van de door het overlijden van de Heer B. de Greef ontstane Vacature door den Raad was benoemd, als Lid van het hoofd-bestuur van genoemde School de Heer Jacob Buijs 't Hooft, welken Heer ofschoon opgeroepen, echter was verhinderd deze vergadering te kunnen bijwonen.
Volgens door den hoofd-Onderwijzer overgelegde Lijst, hadden zich tot het onderwijs voor de volgende Cursus 27 Leerlingen aangegeven:
als 21 van de vroegere te weten: N.P. Kraft, J. Kraft, J.J. Giesse, J. Tawechio, doorgestreept: J. van Aardenne, A. van Dalen, J.M. de Lange, F. Lambinon, A.P. Bruggemans, A.J.A. Rueb, G. Slingeland Husen, J.B. Engels, G. Arendse van Welie, J.G. Legel, B. de Greef, C. Schalk van der Schalie, C. de Borst, A. Collet, J. Stoel, A. Biers junior, M. van der Weijden, M. Pennock;
6 neiuwe leerlingen namelijk: Justus Dirks, Teunis van Heelsbergen, Arie de Klerk, Hendrik Rut Bongers, Laurens Milort, Johannes van der Maden;
ten aanzien van het gevorderd wordende examen van de 6 nieuwe Leerlingen, werd na deliberatie besloten hetzelve ten over staan van den hoofd-onderwijzer en den onderwijzer in de Meetkunde te doen plaats hebben, en de beoordeeling omtrent hunne genoegzame bekwaamheden, aan de decisie van den hoofd-onderwijzer over te laten.
Door het mede-lid der Commissie C.G. 't Hooft werd voorts nog gedaan rekening en verantwoording wegens de ontvang en uitgaaf over 1836-1837 sluitende met een batig saldo van f 32,28, dezelve goedgekeurd en door den Heer President geteekend en verder niets te behandelen zijnde, werd hier mede de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.