Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 2-2-1843


Vergadering van Hoofdbestuurders der stads bouwk teekenschool gehouden op Donderdag den 2e Februarij 1843. Present de heeren A. Vos President, mr C.G.O. Stoop, C.G. 't Hooft, F. van der Elst als mede den Hoofdonderwijzer [=G.N. Itz].
De notulen der vorige vergadering werdt goedgekeurd. De vergadering werdt door de president geopend, strekkende dezelve voornamentlijk ter regeling der orde, waarop voor dezer Curusus naar de prijzen geteekend zoude worden, terwijl de Hoofdonderwijzer eene lijst overhandigde der verdeeling voor de afdeeling bouwkunde zijnde:
Voor de 1e klasse 2e onderdeel Dorische portiek: N. Quast, W. Schillemans, W. Holtmark, J.F. Brandt, C. Gips, L. Schillemans, N. Roest;
1e klasse 1e onderdeel Toscaansche poort met bijwerk: D. Brandt, A. Mulders, P. van der Wal, M. Ros, A. Klovert, J. Groenenberg, J.A. van den Berg;
2e klasse Toscaansche poort, met bijwerk gewasschen: J. Geij, P. van Bezooijen, H. de Meer, C.H. Bahre, A. de Jong, J. Rawechio, P. Boers;
3e klasse Model van een Slingertrap in een rond gat en bijbehorende opgewerkte teekening: P. Verbrugge, P. van der Nieuwenhuijzen, T. de Jong;
4e klasse Opgewerkte teekening van een voorgevel van een stadhuis: E.D.J. de Jongh, J.J. Schum, W. van Leer, J.J. van Stokrom;
4e kl 1e onderdeel Model van een voorgevel met bijbehorende opgewerkte teekening: F. van der Kaa, T. van Heelsbergen;
als mede eene lijst, opgemaakt door de onderwijzer in het handteekenen waarvan voor de
1e klasse 1e onderdeel: een omtrek van een leeuw en tijger: C.H. Bahre, H. de Meer, A. de Jong, P. van der Wal, D. Brand;
1e klasse 2e onderdeel Omtrekken van verschillende kappen: P. Boers, A. Mulders, N. Quast, M. Ros, C. Gips, W. Holtmark, A. klovert, W. Schillemans, L. Schillemans, J.A. v.d. Berg, N. Roest, J.F. Brandt;
2e klasse 1e onderdeel Ionisch kapiteel gewasschen: L. Milort, W. van Leer, J. Tachewio, J.J. Schum, E.D.J. de Jongh;
2e klasse 2e onderdeel Een Rozet gewasschen: T. de Jong, P. Verbrugge, P. v.d. Nieuwenhuijzen, J. Geij, P. van Bezooijen, J.J. van Stokrom, Groenenberg, Kelfkens;
De voorbeelden werden door de leden bezigtigd en goedgekeurd, zullende de prijsvragen voor de afdeeling Meetkunde in tijds door den onderwijzer voorgedragen worden.
Hierop niets meer te verhandelen zijnde, worde de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.