Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 27-1-1845


Vergadering van Hoofdbestuurders der bouwk teekenschool op vrijdag den 27 januarij 1845. Present de heeren A. Vos President, mr. C.G.O. Stoop, J.S. Vriesendorp, C.G. 't Hooft en F. van der Elst. alsmede den Hoofdonderwijzer.
De notulen der vorige vergadering werden geresumeerd en goedgekeurd. De vergadering door den voorzitter geopend zijnde, berichte Z.E. dat de rek. der Bouwkundige school over dezen cursus, aan Burgemeester en Wethouders ingezonden, doch nog niet teruggekomen was.
Deze vergadering voornamelijk belegd zijnde tot beoordeeling der verdeeling tot het teekenen naar de prijzen, werdt aan de leden door den Hoofdonderwijzer de lijst voorgelegd van de namen der leerlingen voor de afdeeling Bouwkunde, die in dezelve zoude werken, zijnde voor de
1e klasse 2 onderd Eene Toscaansche poort: W. Kooijman, H. van Helmond, A. van Altena, H.J. Zoeteman, P.A. van Rije, M. van Risjwijk
1 kl 1 onderd Dorische poort: H. van Aardenne, J. Collet, N.L. Jansse, J.H. van Heck, D. de Ruijter, J.J. Evers, A.H. de Reus, C. Gips Az, J.F. Bronkhorst, J. Gips Jz
2e klasse 2e onderdeel Bouwk studie dienende voor een hoofd en zij ingang van een publiek gebouw, in de Dorische stijl: L.A. te Bronkhorst, W.C. van Rije, N.A. Faassen, W.P. Lipjes, N. Roest, H. van der Kloet, A. de Hoog, D. de Wit.
2e klasse 1e onderdeel Dezelfde studie gewasschen: J. Schotman, N. Quast, W. Schillemans, L. Schillemans, W. Holtmark.
3e klasse Facade van een eenvoudig landhuis: P. van der Wal, A. Klovert, A. Mulders, H. Ros, J. Groenenberg, D. Brandt;
4e klasse facade voor een winkel en boven woonhuis, in de renaissance stijl: W. Louwman, N. Claus, C.H. Bähre, H. de Meer, J. Geij, P. Boers;
Afdeeling Construcie 
1e klasse Toscaansch Hoofdgestel en capiteel: N. Quast, W.C. van Rije, W. Schillemans, L. Schillemans, W. Holtmark, J.F. Bronkhorst, J.J. Evers, J. Collet, N.L. Janssen, J.H. van Heck, D. de Ruijter, D. de Wit, A.H. de Reus;
2e klasse Scheele Steek in halve Slingertrap: J. Groenenberg, L.A. te Boekhout, J. van der Kloet, N. Roest, N.A. Faassen, A. de Hoog;
3e klasse Model van een wel sluitend en nagenoed togt vrij draairaam in een kozijn: D. Brandt, A. Mulders, M. Ros, P. van der Wal, A. Klovert, W.P. Lipjes, W. van Leer;
4e klasse Model eene Engelsche trap binnen en buiten rond, binnen op een Keepboom, en buiten in een besloten boom: H. de Meer, C.H. Bähre, J. Geij;
alsmede eene naam lijst opgemaakt door den onderwijzer in het Handteekenen.
2e klasse 1e onderd. W. van Leer, H. de Meer, C. Gips Az, P. van der Wal;
2e kl 2 onderd: J. Groenenberg, J. Geij, H. van der Kloet, H. van Aardenne, L. Schillemans, N. Roest, W.P. Lipjes;
1e kl 2 onderd: J. Collet, A. de Hoog, J.H. van Heck, N. Claus, W. Holtmark, P. Bronkhorst, N. Quast, W. Louwman, J. Schotman, N.L. Jansse, J. Gips, N.L. Faassen, D. de Wit;
1e kl 3 onderd: D. de Ruijter, W. Kooiman, H. van Helmond, M. van Rijswijk, H.J. Zoeteman, W.C. van Rije, P.A. van Rije, A. van Altena, P. Boers, A.H. de Reus.
De vergadering ging verder over met de bezigtiging der voorbeelden, welke gebruikt zouden worden tot het werken naar de prijzen, in de afdeeling Handteekenen en waartoe eenige nieuwe waren aangekocht, dezelve doelmatig geoordeelt wordende, worden alzo goedgekeurd.
Verder niets te verhandelen zijnde, werdt de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.