Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 27-1-1847


Vergadering van Hoofdbestuurderen der Stadsbouwk Teekenschool gehouden op Woensdag den 27 Jan 1847.
Present de Heeren A. Vos
President, mr C.G.O. Stoop, J.S. Vriesendorp, C.G. 't Hooft, J.B. 't Hooft en F. v.d. Elst; Alsmede den Hoofdonderwijzer en den onderwijzer in het Handteekenen.
De voorzitter opende de vergadering waarna de notulen der vorige vergadering werden geresumeerd en goedgekeurd.
Dezelve voornamentlijk belegd zijnde tot bepaling van het getal leerlingen, die tot het teekenen van de prijzen voor dezen Cursus zoude toegelaten worden.
Waarvan de naamlijsten ter goedkeuring door den Hoofdonderwijzer voor de bouwkunde en Constructie en door den onderwijzer in het Handteekenen voor dit vak werden overgelegd.
Hoofdbestuurderen vereenigden zich met deze voorstellen en werden voor de Bouwkunde voorgedragen
Voor de 1e klasse Ionisch Kapitaal
E. Ouburg, H. van Aardenne, M. Gips, J. van Kamen, A. van Altena;
2e Klasse Ionisch Portique.
N. Norenburg, J. den Hartog, J. van der Linde, H. Hofman, A. Boers, D. van Zeventer, J.H. Minnich, A. Alleman, J. Degens;
3e Klasse Bouwkundige Studie
P.A. van Rije, N.L. Faassen, W.J.H. Boers, N. Roest, A. de Hoog
4e Klasse Facade voor een Koffijhuis
A. Klovert, W. Holtmark, H. v.d. Kloet
5e Klasse Eene boere Hofstede in de villa stijl
W.C. van Rije, A. Mulders
Buitengewone Model van een Zwemschool: W. Louwman
Afdeeling Constructie.
1e Klasse Dorische Piedestal
D. van Zeventer, H. van Aardenne.
2e Klasse Dorisch Hoofdgestel
W. Holtmark, H. van der Kloet, N. Roest
3e Klasse Model eener kap spannende over eene wijdte van 16,00 el zamengesteld uit hout en ijzer
A. Mulders, A. Klovert, W.C. van Rije
Afdeeling Handteekenen
2e Klasse 1e onderdeel Rozet om op de helft te verkleinen en wasschen
A. Mulders, H. van der Kloet, W. Louwman, W.P. Lipjes, A. Klovert, W. Holtmark
2e Klasse 2e onderdeel Rozet om te wasschen
N. Roest, A. de Hoog, N.A. Faasse, W.C. van Rije, P.A. van Rije
1e Klasse 1e onderdeel Omtrek van een manshoofd
J. van der Linde, J.H. Minnich, J. den Hartog, H. Holtmark, N. Norenburg, H. Alleman, A. van Altena, M. Gips Pz, D. van Zeventer
1e Klasse 2e onderdeel Eijerlijst in omtrek
E.H. Ouburg, A. Boers, H. van Aardenne, J. van Kamen, J. Degens;
Ten opzigte der afdeeling Constructie worden door Hoofdbestuurderen opmerking gemaakt, over het model eener Kap, hetwelk na met ijzer beslag zoude vervaardigt worden, en alzo meerdere kosten moest veroorzaken.
Na hierover het advies van den Hoofdonderwijzer gehoord te hebben, zouden deze kosten niet van dat belang zijn, waardoor dit aanleiding konde geven, hierin eene verandering te maken, en werdt dien tengevolge goedgekeurd volgens ingezondene lijst der leerlingen, door den Hoofdonderwijzer bij den aanvang dezer Cursus, de odueleerlingen zo overgekomen uit de voorbereidende klasse van 1845-1846 6, en voor de voorbereidende klasse med 6 makende alzoo een getal uit van 32 personen.
Verder niets meer te verhandelen zijnde werdt de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.