Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1815-1843)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Toegang: 5
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1815-1850
Inventarisnummer: 1977 (1815-1837; bestaande uit 1977 en 1977a)
Inventarisnummer: 1978 (1838-1843; bestaande uit 1978 en 1978a)

Verklaringen met betrekking tot o.a.
* goed gedrag (getuigen genoemd);
* buitenlandse paspoorten;
* certificaten van oorsprong (goederen per schip vervoerd; naam schip/kapitein, naam bedrijf verzender);
* afgelegde eed;
* vervanging nationale militie (getuigen genoemd);
* attestatie de vita;
* gedelegeerden Nederl. loterij;
* borgstellingen;

Verklaringen van goed gedrag, paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1838-1843; stapel 1)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Toegang: 5
Inventarisnummer : 1978 (stapel één)

- (395)(28-12-1842) Izaak Schepers, korenmolenaar, goed gedrag;
- (397)(28-12-1842) Jan van Haften, opperman, goed gedrag;
- (396)(28-12-18420 Johannes van der Koogh, muzikant, goed gedrag;
- (294)(27-12-1842) Anthonie Jonkers, particulier, goed gedrag;
- (387)(23-12-1842) Evert Putman, kuipersjongen, goed gedrag;
- (386)(23-12-1842) Matthijs Teubel, varendsgezel, goed gedrag;
- (385)(23-12-1842) Johannes Tant, varendsgezel, goed gedrag;
- (384)(23-12-1842) Boudewijn Aart Willem de Haan, ned. Eng. fransche taal;
- (383)(23-12-1842) Adrianus Nederveen, kledermaker, goed gedrag;
- (24-12-1842) Frans Willem Hesmerg, vervaardigd in zijn fabriek;
- (370)(12-12-1842) Jan Hendrik Schultz van Haegen, particulier, goed gedrag;
- (367)(9-12-1842) Johannes Adrianus Vermeer, kleermaker, goed gedrag;
- (360)(29-11-1842) jonkheer Hendrik Lodewijk v.d. Santheuvel, geb. 9-6-1819, goed gedrag;
- (357)(28-11-1842) Willem de Jong, particulier, goed gedrag;
*FOTO* - (356)(25-11-1842) Albertus Wilhelmus de Klouver, zeevarende, goed gedrag;
- (337)(5-11-1842) Nicolaas de Klerk, smid, goed gedrag;
- (336)(5-11-1842) Gerrit van Dijk, arbeider, goed gedrag;
- (2-11-1842) nog in leven : IJsbrand Carel Wilhelm van Dassel, kapt. artillerie;
- (334)(1-11-1842) Christiaan Cornelis ARBOUW, scheepmaker, goed gedrag;
- (loterij)(29-10-1842) Joseph Polak, etc... (17 namen);
- (314)(25-10-1842) Johannes Duijsters, fuselier, goed gedrag;
- (312)(25-10-1842) Cessie en overlating Hermanus Boet erf B18 (F873) Wijnstraat (notaris Jan Jacob Blussé);
- (17-10-1842) Johannes de Kreuk, timmerman en Pieter Hofman, mr smid, brood garnisoen;
- (307)(17-10-1842) Arie Schuurman, kleermaker, goed gedrag;
- (299)(14-10-1842) Huibert van Wlsenes, kleermaker, goed gedrag;
- (296)(13-10-1842) Jan de KOK, kleermaker, goed en geschikt gedrag;
*FOTO* - (294)(12-10-1842) Nicolaas Hombroek, varendsgezel, goed gedrag (getuigen J. Hemelaar en F. Holtmark van Dijkerhof);
*FOTO* - De ondergeteekenden verzoeken Certificaat van Oorsprong, voor wijnen die in hun particulier Entrepot C959 [=Munt] in bottels zijn gebragt en door hun zijn behandeldt in vier Kisten gemerkt A:O: inhoudende Een honderd vijf en vijftig Kannen rode wijn in Een honderd en tachtig flesschen en verzonden per het Nederlands fregatschip Admiraal Heemskerk, kapt. J.E. Strumphler, bestemd na Batavia of elders op Eiland Java.
Dordt. 26 Nov. 1842 / André & Obreen / Alexander Adriaan Obreen
*FOTO* - Koningrijk der Nederlanden
Certificaat van Nederlandsche Oorsprong

Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden deze 25 April 1842 voor hun verschenen is F. Willem Hesmerg (Herming), mr Smit binnen deze Stad, dewelke onder presentatie van Eede heeft verklaard, dat hij voornemens is te leveren aan de Marine Werf te Rotterdam in het Hoofd Departement van de Maas. 176 Stuks veeren voor knien en banden voor korvetten wegende te samen 9343 N ponden alle in zijne alhier gevestigde fabriek vervaardigd Dies ten oorkonde hebben wij deze met het zegel dezer Stad in den handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
- (287)(4-10-1842) mr. Ocker Repelaer van Molenaarsgraaf;
- (283)(27-9-1842) Hendrikus Gelde, part, goed gedrag;
*FOTO* - (5-10-1842) Anthonij Grondhout, agent stoomboot;
- (15-9-1842) Hendrika Felds huisvr. Willem Storsberge (smid Oost-Indie);
- (21-9-1842) Steven SEBES, hondenscheerder en huisvr Neesje Smid, arbeidster, goed gedrag;
- (277)(21-9-1842) Joh.Lamb. DELHEZ, buitenl. paspoort naar Frankrijk/Duitsland;
- (273)(17-9-1842) Gerardus Schepers, schrijnwerkerk, goed gedrag;
- (274)(16-9-1842) Arie Verhoeff, smid, goed gedrag;
- (273)(15-9-1842) Willem van Efferen, blokmaker, goed gedrag;
- (269)(14-9-1842) Izaak van Beest Holle, koopman, zoon Gerard naar Oost-Indie;
- (268)(14-9-1842) Gerard van Beest Holle, part., goed gedrag;
- (267)(13-9-1842) Arnoldus Vugt, varendsgezel, goed gedrag;
*FOTO* - (262)(9-9-1842) Florus Mouthaan, schipper, geb. Dordrecht, goed gedrag;
- (261)(9-9-1842) Willem de Visser, houtzaagmolenaar, goed gedrag;
- (6-9-1842) Wiebrandus Verweij, genees- en heelkundige, 26 jaar, naar Batavia;
- (258)(6-9-1842) Cornelia Jacoba Swart wed Samuel Verweij;
*FOTO* - (257)(1-9-1842) David Jaquet, schoenmaker, goed gedrag;
- (256)(31-8-1842) Johannes Jan v.d. Mijlen, winkelknecht, goed gedrag;
- (26-8-1842) Cornelia Zoeteman, naaister, goed gedrag;
- (24-8-1842) Johannes Hiell, goed gedrag;
- (24-8-1842) Willem de Jongh, gruttersknecht, goed gedrag;
- (24-8-1842) Dirk Verdooren, kuiper, goed gedrag;
- (249)(20-8-1842) Hendrik Jacobus Buis, opperman, goed gedrag;
- (18-8-1842) Anthonie Anderman, schoenmaker, goed gedrag;
- (17-8-1842) Johannes v.d. Koogh, part, goed gedrag;
- (239)(16-8-1842) Johan Adam Eichhoren, smidsknecht, goed gedrag;
- (236)(13-8-1842) Anthonij Bogers, gruttersknecht, goed gedrag;
*FOTO* - (235)(13-8-1842) Pieter Jaquet, zonder, goed gedrag;
- (213)(11-8-1842) Adrianus van Malsem, boekbinder en Jac. Nic. Moree, concierge (getuigen) Martinus KOLDERMAN, borstelmaker, goed gedrag;
*FOTO* - Arnold Rudolph Jan Brouwer, aprt, geb. Amsterdam, naar Parijs;
- (208)(29-7-1842) Hugo Frans Snidjers, part., goed gedrag;
- Herman v.d. Sande Hz en Hendrik Soli;
- (205)(28-7-1842) Aart de Winkel, schoenmajer, goed gedrag;
- (200)(21-7-1842) Matthijs Smits, arbeider, goed gedrag;
- (21-7-1842) Bartholomeus Brun, part, zederd 16 maart alhier, goed gedrag;
- (21-7-1842) Gabriel Brongers, part, goed gedrag;
- (19-7-1842) Otto Boudewijn 't Hooft, part., geb. Maasdam, 39 jaar, naar Belgie;
- (14-7-1842) Jan de ROO, heerenknecht, goed gedrag;
- (187)(14-7-1842) Ocker Repelaer van Molenaarsgraaf;
*FOTO* - (juli 1842) Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong
van Gem(erkt) H 120 vaatjes Boter wegende Brute 924 & 100 Stolksche kazen wegende 500 &
om te verzenden na Batavia met het Schip Ceram gevoerd door Kapitein F.K. Veldman
is Nederlands product Compareerd Jan Hordijk voor zijne firma van Pieter en Jan Hordijk
*FOTO* - Verzoeke een Certificaat van Oorsprong van de hier ondervermelde inlandsche hammen voor Negotie naar de Oost Indien.
Ik ondergeteekende verklaart voor Negotie naar de Oost-Indie uittevoeren met het Fregatschip Ceram kaptein F.K. Veltman vijfendertig stuks inlandsche
gerookte hammen wegende Netto Een honderd zevenentwintig Nederlandsche ponden vijf oncen als zijnde deze hammen Nederlandsch Product, geemballeerd en gemerkt met de Letter .O. - Dordt 23 Aug 1842 - A. Faasen
*FOTO* - 31 Mandjes Aalbessen Sap van 12 fl. Elk zijnde te zamen 372 fl. gem(erkt)
A met kaartjes gem(erkt) V 1-31
22 kisjes Amerikaansch Elixer Elk van12 halve fleschjes te zamen 264 halv. fl. gem(erkt) V 1-22
Gaande met het fregatschip Ceram Capitein Veltman.
Anthonij van den Mijle voor zijne firma van [doorgestreept: P. van der Mijle & Zn] Blankenbijl & van der Mijle, apothecars & chemisten te Dordrecht
Verklaring dat de be...(?) Is Nederlandsch Product.
en de Amerikaansche Elixer bij hun is gestookt en beide in hunne fabrijck [apotheek] is gem(erk)d gemaakt en in flessen van Nederlandsche oorsprong
gevuld. 11 Aug 1841
*FOTO* - Hesmerg;
*FOTO* - Verzoeken Certificaat van Oorsprong van 40 Stukken Patent Touwwerk vervaardigd in de Touwslagerij van Gerrit van Hoogstraten & Zoon alhier naar Batavia te verzenden per het Fregatschip Ceram, kapitein F.K. Veldman
te beEdigen door de Heer F.C. Deking Dura
H1 1 Stuk Patent Wand 120 r 7 d
H2 1 Stuk Patent Wand 120 r 6 1/2 d
H3 1 Stuk Patent Wand 120 r 6 d
H4 1 Stuk Patent Wand 120 r 5 3/4 d
H5 1 Stuk Patent Wand 120 r 5 1/2 d
H06-09 4 Stuk Lopende Patent Trossen 60 p )
H10-13 4 Stuk Lopende Patent Trossen 57 p )
H14-17 4 Stuk Lopende Patent Trossen 54 p )
H18-23 6 Stuk Lopende Patent Trossen 51 p )
H24-27 4 Stuk Lopende Patent Trossen 48 p ) ieder lang 120 r
H28-31 4 Stuk Lopende Patent Trossen 45 p )
H32-35 4 Stuk Lopende Patent Trossen 42 p )
H36-37 4 Stuk Lopende Patent Trossen 42 p )
H38 1 Stuk Lopende Patent Trossen 39 p )
H39 1 Stuk Lopende Patent Trossen 60 p lang 100
H40 1 Stuk Lopende Patent Trossen 51 p lang 80

H no. 1 ... 675
H no. 2 ... 635
H no. 3 ... 555
H no. 4 ... 525
H no. 5 ... 485
H no. 6-9 ... 468
H no. 10-13 ... 445
H no. 14-17 ... 426
H no. 18-23 ... 593
H no. 24-27 ... 372
H no. 28-31 ... 358
H no. 32-35 ... 329
H no. 36-37 ... 154
H no. 38 ... 71
H no. 39 ... 95
H no. 40 ... 70
6256
*FOTO* - A:O: vier kisten wijn (rode) in 200 flesschen of 243 Kan
R.Z. vijftien Kisten Rhijn-wijn in 130 fless: of 155 Kan
per kaptn. C:K: Veltman 't Nederlands schip de Ceram naar Oost-Indien
Certificaat van Oorsprong voor André & Obreen
Dordt 19 Julij 1842
Alexander Adriaan Obreen
In haare wijnkoperij zijn in Orde gebragt en in flesschen van Nederl.
Oorsprong gevuld geworden.
*FOTO* - Hermanus Kroes voor zijne Firma van H. Kroes & Comp Branders alhier verzonden
1903 kannen binn. Getabt ad 94% in 100 kelders gemerkt K
te verzenden per het Fregatschip Zeeland gevoerd door kapitein J. Noord naar Batavia.
In hunne Branderij zijn vervaardigd en afgetabt op ... flesschen
den 18 Julij 1842
*FOTO* - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van twaalf kisten inhoudende zeshonderd flesschen of vier honderd en tachtig
Kannen Roode wijn van de moer en twee kisten onhoudende een honderd flesschen of tachtig Kannen Rijnwijn te verzenden naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Ceram Kapitein
F.K. Veldman
Dordrecht 16 Julij 1842
Adrianus Schotman
Roode wijn gemerkt A.S. / WYN / N 1 a 12
Rijnwijn gemerkt A.S. / WYN / R
In zijn wijnkoperij zijn in Orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong gevuld geworden
- (Heeze 11-7-18420 Adriana Johanna Logger, genezing oogen;
- (185)(9-7-1842) jan Grolle, linnenwever, goed gedrag;
- (184)(7-7-1842) Johanna Hiel, part., goed gedrag;
- (6-7-1842)(attestatie de vita) johanna maria VIJGH wed. J. van Oldenborgh, gedoopt 14-9-1784;
- (183)(7-7-1842) Huibert Kuijl Az., houtkooper, 53 jaar, buitenl. paspoort;
- (2-7-1842) van Dorsser en Comp, Jan de Groot, Hendrik Johan Knottebelt;
- (175)(29-6-1842) Johannes Adrianus Vermeer, kleermaker, goed gedrag;
- Gerrit Ridderhof, landpacht;
*FOTO* - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van twaalf kisten inhoudende zeshonderd flesschen of vier honderd en tachtig
Kannen Roode wijn te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Pictura Kapitein N. Brouwer
merken der kisten zijn A.S. / WYN / N 1-12
Dordrecht 5 Julij 1842
Adrianus Schotman
In zijne Wijnkoperij zijn in Orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong gevuld geworden
- (20-6-1842) Jacobus de koning, notaris, 53 jaar, buitenl. paspoort;
- (20-6-1842) Arnoldus Jan Schouten, particulier, 26 jaar en echtg. Joh. Cornelia Pieters, buitenl. paspoort;
- (20-6-1842) Maria Helena van Leeuwarden, naaister, goed gedrag;
- (14-6-1842) George Ernst Schluter, particulier, benoeming ambtenaar;
- (164)(17-6-1842) Thomas van Driel, schoenmaer, goed gedrag;
- (163)(17-6-1842) George Ernst Schluter, particulier, goed gedrag;
*FOTO* - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat den ons bekend is en wij ons in vollen overtuigd houden dat het Fregatschip genaamd Ceram Lang vijf en veertig Ellen vier duimen, wijd Negen Ellen en hol Zes Ellen drie en dertig duimen; en daarover gemeten op Een Duizend Een Honderd Veertig Tonnen (1140) of Zes Honderd Twee Lasten (602), alhier op de Werf van de Scheeps Bouwmeester C. Gips en Zoon is gebouwd op den Vijftiende October 1800 Een en Veertig van Stapel gelaten is
Dordrecht den 16 Junij 1842.
- (16-6-1842) Robbertus de Witt;
- (10-6-1842) Christinuas van Os, zeilmaker, goed gedrag;
- (6-6-1842) Arnoldus Selis, in steenkolen, borgtogt (notaris J.J. de Reus);
- (6-6-1842) Gerrit Ridderhof, landpacht;
- (23-6-1842) Martinus Josephus Peeters, brouwer te Leur; wijnkoper van Oldenborgh / Fred. Joh. Natler JWz, broodbakkersgezel;
*FOTO* - Certificaat van Oorsprong van 8 Stukken Patent Touwerk vervaardigd in de
touwslagerij van Gerrit van Hoogstraten & Zoon alhier, en door hun naar
Batavia te verzenden per het fregatschip Bato Kapitein J. Keijser, de
H1 Stuk Patent Wand 120 r 7 d 672
H2 Stuk Patent Wand 120 r 6 1/2 d 595
H3 Stuk Patent Wand 120 r 6 d 545
H4 Stuk Patent Wand 120 r 5 3/4 d 465
H5 Stuk Patent Wand 120 r 5 1/2 d 418
H6 Stuk Patent Wand 120 r 5 1/4 d 392
H7 Stuk Patent Wand 120 r 5 d 340
H8 Stuk Patent Wand 120 r 4 3/4 d 315
te beeedigen door de Heer F.C. Deking Dura 22 Junij 1842
Fredrik Cornelis Deking Dura van de Firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon In hunne Touwslagerj zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt
den 22 Junij 1842
- (25-5-1842) Meijer Loonstein, leraar Isr. Gemeente, goed gedrag;
*FOTO* - Jacob Staets Vriesendorp, voor zijne firma van Gebroeders Vriesendorp, 6 Oxhoofde Bier, gemerkt 't LAM / DORDRECHT
door hun te verzenden met het Nederlandsch Fregatschip de Bato, Kapitein Johs. Keijser, gedestineerd naar Batavia.
Welke in hunne brouwerij 't Lam zijn vervaardigd. den 8 Junij 1842
*FOTO* - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van Tien Vaatjes boter weegende p./m 70 Ned. te verzenden naar O:I: met het Fregat Schip Bato Kaptijn Jan Keijser gemerkt K
Jan Hordijk komt voor de firma van Pieter en Jan Hordijk den 18 Junij 1842 Is Nederl. Product
*FOTO* - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijfentwintig Kisten inhoudende twaalf honderd en vijftig
flesschen of een duizend kannen Roode wijn te vervoeren naar Batavia met het Nederl. Fregatschip Bato Kapt. J. Keijser
merken der kisten zijn A.S. / WYN / Na1 f 25
Dordt den 13 Junij 1842 A. Schotman
In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong gevuld geworden.
- (6-6-1842) DIOARAMA van parijs, opbrengst armen;
*FOTO* - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van twintig kisten inhoudende een duizend flesschen of acht honderd Kannen Roode
wijn te verzenden naar Batavia met het Nederlandsch Barkschip Oud-Alblas Kapitein P. Kleij welke kisten gemerkt AS WYN N 1 a 20
Dordrecht 30 Meij 1842 A. Schotman
In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong zijn gevuld geworden.
- (20-5-1842) Johanna Singels, 28 jaar, buitenl. paspoort Warschau;
- (141)(14-5-1842) Abram Johan Anthonie de BOSSON, particulier, 25 jaar, buitenl. paspoort Batavia;
- (14-5-1842) Paulus Josephus de BOSSON en Karel George Willem de BOSSON, apothekers, buitenl. paspoort Oost-Indie;
- (14-5-1842) Bastiaan Boers, schoenmaker, 35 jaar, en Maarten Voets v.d. Berg;
- (10-5-1842) Evert Putman, kuipersknegt, goed gedrag;
- (9-5-1842) Gerrit VENUS, varensgezel, goed gedrag;
- (7-5-1842) Abraham de Koning, part., 49 jaar, buitenlands paspoort;
- (nationale militie) Samuel van Creveld, geb. Veenendaal; plaatsvervanger;
- (128)(2-5-1842) Abraham Cornelis Harsevelt, zoon Daniel Oost-Indie;
*FOTO* - (mei 1842) Naar Batavia met het Nederlandsch fregatschip Koningin der Nederlanden, kaptein P. Sipkes
30 hilders gemerkt HD I waarin 450 flesschen inhoudende 604 kan Jenever van
94 % uit de branderij van H. de Jongh In zijne Branderij zijn vervaardigd en afgebotteld.
*FOTO* - Jan Hordijk verzoekt van zijne firma Pieter & Jan Hordijk een Certificaat van Oorsprong, van
12 Vaatjes Boter wegende netto 120 d
15 Stolksche kazen wegende netto 85 d
2 Leidsche kazen wegende netto 24 d
Gemerkt P.S. om naar Batavia te verzenden, per het schip Koningin der Nederlanden, Kapitein P. Sipkes
Dordrecht 12 Mei 1842 Pieter & Jan Hordijk Item Compareerd Is Nederl. Product;
- Matthijs Andriessen geb Dordrecht, 32 jaar;
- (nationale militie) Cornelis Merkenhof, geb. Tiel, 26 jaar;
- (22-4-1842) Leendert TAKTOR, part., goed gedrag;
- Pieter Paulus Goffin, 30 jaar, timmerman, zoon van Lambertus GOFFIN en Agnes Keulemans;
- (22-4-1842) Severijn Daniel Schiff, ads. res. Java, 42 jaar, geb. Oosterbeek, echtg. Joh. PEetr. Ger. Dicry, paspoort;
- (21-4-1842) Wouter v.d. Weijden, timmerman, goed gedrag;
FOTO - (113)(20-4-1842) schip Philips van Marnix;
- (20-4-1842) Elias Mauritz, makelaar (notaris Schuijten);
- (19-4-1842) Marinus Verboom, particulier, goed egedrag;
- (108)(16-4-1842) Marinus Kielen, varensgezel, goed gedrag;
- Daniel Hartevelt, particulier, 18 jaar;
- (nationale militie) Cornelis van Kessel;
- (11-4-1842) Jacobus Staps Jr, zoutzieder te Dordrecht (notaris S. van Dorsser, borgtogt);
- (93)(11-4-1842) Adriaan de Vogel, 4 jaar, paspoort Belgie/Duitsland;
*FOTO* - Certificaat van Oorsprong van 8 Stukken Patent Touwwerk naar Java te verzenden per het schip Louisa Prinses der Nederland, Kapitein E. Groeneveld Cadee, van Gerrit van Hoogstraten & Zoon Touwslagers alhier
H 1 een Stuk Wand 120 V 6 1/2 d 617 f
H 2 een Stuk Wand 120 V 6 d 510 f
H 3 een Stuk Wand 120 V 5 1/2 d 422 f
H 4 een Stuk Wand 120 V 5 1/4 d 402 f
H 5 een Stuk Wand 120 V 4 d 218 f
H 6 een lopende Tros 120 V 20 d 115 f
H 7 een lopende Tros 120 V 20 d 121 f
H 8 een lopende Tros 120 V 19 d 113 f
te beEdigen door de Heer F.C. Déking Dura 1 Mei 1842
Fredrik Cornelis Deking Dura van de Firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon In hunnen Touwslagerij zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt.
Den 6 Mei 1842
- Joh. van Bohemen, zakkendrager, 33 jaar kolfstraat / Dirk Galmeijer, geb. Dordrecht, 23 jaaar;
- (8-4-1842) Henricus Johannes ENGELS, particulier, goed gedrag;
- (nationale militie) Marinus Cornelis 't Hooft;
- (77)(2-4-1842) Adrianus VOS, en vrouw, paspoort Duitsland/Belgie/Frankrijk;
- (31-3-1842) Hendrik Selis, borgtogt (notaris Steph. van Dorsser);
- Arij Lebret, borgtogt;;
*FOTO* - (21-3-1842) Gerrit Lebret, 'JACOB CATS';
- (19-3-1842) Petrus Franciscus van Dure, operateur en chirurgijn, gedrag;
*FOTO* - 120 Vaatjes Spijkers wegende 1800 Ned. gemerkt # 1-120 naar Java. per het schip Jan van Hoorn, kapitein J.A. Keeman, door P. Hofman en Co.
4 April 1842 Herman van der Sande Hzn voor zijn firma van P. Hofman en Co In hunne fabriek alhier zijn vervaardigd.
- Mathijs van Aken van Renesse;
*FOTO* - [certificaat van oorsprong] Pieter Selis, winkelier verzendt met het fregatschip Jacob Cats, kapitein W.B. Derks na Batavia.
Een honderd kruiken te samen inhoudende Een Duizend kannen Bier Azijn, gemerkt [..]
En verklaard dat gemelde Azijn is gefabriceerd in de Azijnmakerij de Haas, toebehoorende aan de Heeren Olij en de Bergen Azijnmakers te Rotterdam en
wonende aldaar. den 24 Maart 1842}
- Gerrit LEBRET;
*FOTO* - per het fregat schip Jacob Cats, kapitein W.B. Derks doen Hendrik de Jongh, Brander te verzenden 100 kelders inh(oudende) 1988 kannen binnenl. ged. 94% gemerkt HDI B In zijne Branderij zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl. flessen. Den 19 Maart 1842
*FOTO* - Verzoeke een Certificaat van Oorsprong van de hieronder vermelde inlandsche Hammen voor Negotie naar de Oost of Neerlands Indien.
Ik ondergeteekende verklare voor Negotie naar de Oost of Neerlands Indien uittevoeren, met het Fregatschip JACOB CATS gevoerd bij Kapitein W.B. DERKS, veertig stuks Inlandsche gerookte Hammen weegende Netto Een Honders drie en negentig nederlandsche ponden alle geemballeerd en gemerkt met de Letters I als zijnde deze Hammen Nederlandsch Product.
Dordrecht den 18 Maart 1842
Adrianus Faasen
*FOTO* - Koninkrijk der Nederlanden. Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden de Negende Maart 1842 voor hen is verschenen de Heer Jan Hordijk voor
zijne firma van Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht. Dewelke met solemneele Eede heeft verklaard dat de 50 Vaatjes Delfse Boter
in dubbelde fust inhoudende elk 6 ld gemerkt D en de 30 Vaatjes Loodwit inhoudende elk 50 l gemerkt H, den hun te verzenden met
het Nederlandsche schip genaamd Jakob Cats, gevoerd door Kapitein W.B. Derks, gedestineerd naar Batavia, Is Hollandsch Product, wat het
eerstgemelde betreft in het laatstgemelde in hunne Loodwit fabriek alhier gefabriceerd.
Dit ter Oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stad, en de handteekening van Onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter Ordonnantie van dezelve.
- (11-1-1842) huis C7 (kad G859) RC gemeente van het KRUIS;
- Age Watses, sjouwer rijks werf;
- (Heeze 19-1-1842) Adriana Johanna Logger, herstelling ogen;
- attestatie de vita, J.M. Vijgh wed. Johs. van Oldenborgh;
- (6)(22-1-1842) Anthonius Nicolaas BOUVY, bordtogt (notaris S. van Dorsser);
*FOTO* - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze ten verzoeke van Joseph Joan Michel Haentjes, Zeeman, geboren te Dordrecht, wonende alhier, oud 41 jaren, hebbende bruin haar, dito wenkbraauwen, bruine oogen, ordinair Neus, dito mond, ronde kin en zijnde lang Een El 6 Palm 7 duimen, voornemens zijnde om met deszelfs Zoontje genaamd Pieter Jan Hendrik Haentjes oud Twaalf Jaren te reizen naar Weenen, door Pruissen, en Beijeren, dan daartoe benoodigd hebbende een buitenlands paspoort, dat aan ons geene redenen bekend zijn waarom aan denzelve tot het doen van gemelde reede, met dezelfs bijhebbend zoontje, zoodanig een paspoort zoude behoren te worden geweigerd.
Zijnde deze voorschrijving aan hem ongezegeld uitgewerkt ten einde hij gemuneerd met dezelve en naar aanleiding van art 39,18 onderdeel der Wet van 16 Junij 1832 (Staatsblad No. 29) daarop een buitenlands paspoort zoude kunnen Obteneren en waar voor hij volgens een daar van opgemaakte verklaring van armoede, buiten staat is, de daar toe staande Zegel in En registratie Regten te kunnen betalen.
Dordrecht den 3 Februarij 1842.
*FOTO* - (22-1-1842) B. van Limmen, fregat s Hertogenbosch;
- (16-2-1842) Willem van Welsenes, 43 jaar, paspoort;
- (22-2-1842) Cornelis Savong, med doctor, gedrag;
- (18-2-1842) Julius BARR, instrumentmaker geb. Halle, paspoort;
- (14-3-1842) Jan Otto Willem Frans RENS, notarisklerk, gedrag;
- (14-3-1842) Anthonij STOOP JAzn, notarisklerk, gedrag;
*FOTO* - (14-3-1842) schip Waterloo;
- (48)(10-3-1842) Willem Hendrik BOSCH, gedrag;
- (46) Paulus Ocker Hendrik Gevaerts, geb. nabij Batavia 10-3-1842;
- attest gegoedheid, Arnoldus de groot & Zonen, 30.000 duigen;
- (1-3-1842) Arie Verhoef, smid, paspoort Belgie-Frankrijk;
- (25-2-1842) Adrianus de Visser, arbeider, gedrag;
- Julius Barr, instrum.maker, geb. Halle, paspoort;
- (24-2-1842) Machiel Huigens, particulier, gedrag;
*FOTO* - Hugo van Sluisdam / 120 Stuks gerookte Hammen / 12 Stukken Rook Vleesch geemballeerd en gemerkt met de Letter D te verzenden met het fregat schip Jacob Cats, kapitein W.B. Derks naar Batavia. En welke gerookte Hammen en Vleesch, is Nederlandsch Product. Den 16 Maart 1842.

- (29-12-1838) Elisa Cornelis Jorissen, arbeider, gedrag;
- (19-12-1838) (705) Gerardus Martinus PIERA, arbeider, gedrag;
- (687)(18-12-1838) Gerrit Langeweg, gedrag;
- (713)(29-12-1838) Abraham de Koning, geb. Dordrecht, 46 jaar, paspoort;
- (8-12-1838) Anthonius de Groot en Zn, houtwaren;
- (673)(27-11-1838) Jacob Buijs 't Hooft, 40 jaar, paspoort;
- (21-11-1838) Johannes van Mechelen, gedrag;
- Thomas Frik, particulier, gedrag;
- (656)(9-11-1858) Thomas Frikle Jipli;
- (9-11-1838) Victor Hoog, goed gedrag;
- (7-11-1838) Cath. Cornelia van Oostwerijk, goed gedrag;
- (3-11-1838) Alexander van Dalen, particu., goed gedrag;
- (2-11-1838) Louis Broich, arbeider, goed gedrag;
- (30-10-1838) Matthijs VOLGRAAF, metselaar, goed gedrag;
- (27-10-1838) Pieter van Striemen, arbeider, goed gedrag;
- (26-10-1838) Johannes v.d. Berg, part., goed gedrag;
- (634)(18-10-1838) Joseph Datman, schermmeester, goed gedrag;
- (13-10-1838) Jan van Pelt, apothecarsbeidende, goed gedrag;
*FOTO* - Gemt. K - 50 kisten en 10 mandens inhoudende Drie duizend flesschen rooden wijn, in onze Wijnkooperij in orde gebragt en afgebotteld, te verzenden naar het Eiland Java met het Nederlandsch Fregat Schip Generaal Baron van Geen, Kapt. Kortrijk / Dordrecht 6 Dec. 1838 Jan de Koningh & Zoon
- Johannes SEBES;
*FOTO* - De ondergeteekende verzoekt Certificaat d volgen(?) naar 25 Kisten wijn gemerkt GVOS No. 1-25 inhoudende ieder 50 bott wijn dus
1250 bottels (1150 kannen) om te verzenden naar de Oost Indien met het schip de Oeion[ORION] Kapiteijn van der Linden.
Corneille Adrien [VRIESENDORP] gebotteld en in orde gebragt den 7 Novb. 1838
*FOTO* - 30 Hammen wegende 180 Ned lb gemerk N.H. / 10 Vatjes worst wegende 50 Ned. lb gemerk N.W.
Huibert van Sluisdam, varkens slagter / Is Nederl. Product met de Orion, den 25 Oct [1838]
*FOTO* - Adrianus Selis voor de Firma Bax & Selis, Wijnkoopers
20 douzijn halve Flesjes Likeur gepakt in 4 Mandens gemerkt N.B. te varende met het Nederl. Fregat Schip De Orion, Kapitein J. van der Linden,
gedestineerd naar Batavia. Zijn gestookt door de Fabrikant P. Hoppe te Amsterdam.
+
Cornelis Kuijk voor de Firma van Van Brakel en Kuijk, kooplieden 100 Vaatjes Boter gemerkt DB/N inh. ieder zes Nederlandsche ponden, te
varende met het Nederl. Fregat Schip de Orion, Kapitein J. van der Linden, gedestineerd naar Batavia.
Is Nederlandsch Product. den 25 October 1838
*FOTO* - De ondergeteekenden verzoeken een Certificaat van Oorsprong van
200 Stolksche kazen 925 Nd ongemerkt
20 Stolksche kazen 101,5 Nd ) Gem(erk)t N
50 kl. Ed(am)m(er) kazen 86,5 Nd )
te verzenden naar Batavia per het Schip Orion, kapitein J. van der Linden.
Dordrecht 22 October 1838
Pieter & Jan Hordijk
Jan Hordijk zal de eed doen.
Is Nederlandsch Product.
- (628)(9-10-1838) Josephus Hendricus Lutter, chirurgijn, goed gedrag;;
- (627)(8-10-1838) Erasmus Boogers, partic., gedrag;
- (626)(6-10-1838) Joseph Dopman(Datman), schermmeester;
*FOTO* - (621) fregat werf schouten;
- Ocker Stoop, nationale militie;
- (nationale militie)(29-9-1838) Cornelis van Meerkerk;
- (28-9-1838) Martinus VUIJK, gedrag;
- (20-9-1838) Jacobus Nieuwkerk, gedrag;
*FOTO* - (19-9-1838) schip ORION, werf Gips;
- (611)(17-9-1838) Pieter Mom, particluer, gedrag;
- (28-9-1838) Jacob Vliegenthart en zoon Johannes;
- (600)(31-8-1838) Martinus Matthijs Vrolijk, goed gedrag;
- (599)(31-8-1838) Arnoldus de Groot, geb. s Gravendeel, 76 jaar, buitenlands paspoort;
- (31-8-1838) Adrianus de Groot, geb. Dordrecht, 40 jaar, buitenlands paspoort;
- (23-8-1838) Jacobus de Ruijer, kledermaker, goed gedrag;
- (21-8-1838) Cornelia van den Heuvel, dochter Cornelis en Johanna louwman;
- (594)(17-8-1838) leendert Kooijman, Pieter Wapperom, windwipwatermolen Noordeloos;
- (16-8-1838) Jacob Stillebroer, schippersknecht;
- (10-8-1838) Pieter Smits, part., gedrag / David Hartman;
*FOTO* - Jacob Staets Johannes Vriesendorp, Commissionair, geb. en won. alhier, oud 37 jaren, hebbende bruin haar, dito wenkbr. en bruine oogen, voorhooft hoog, neus en Mond ord., kin rond, aangezigt ovaal, baard bruin en lang 1 el 7 palm 5 d 5 str.
en voorschrijving ter bekoming van een buitenl. paspoort naar Duitschland over Nijmegen.
Den 10 Augs. 1838 geregistreerd f -985
- (586)(8-8-1838) Jan Rivier, timmermansknegt;
- (7-8-1838) Martinus Adriaan van Nievervaart Jz, koopman, 39 jaar, paspoort;
- (6-8-1838) Jacob van Wageningen, 33 jaar, paspoort;
- (nat. militie) Cornelis de Klerk;
- (26-7-1838) Hermanus HOEBEE, schildersknecht;
- (26-7-1838) Adriana Hardeman, dienstbode;
- (17-7-1838) Jac. Joh. de REUS, notaris, 39 jaar, paspoort;
- (17-7-1838) Leendert Nic. Roodenburg, 39 jaar, paspoort;
- (16-7-1838) Hendrik van der KLOET, 18 jaar, paspoort;
- (11-7-1838) Pieter Blusse van Zuidland, 51 jaar, paspoort;
*FOTO* - certificaten van Oorsprong
- (1-8-1838) Willem Rosier, zoon Cornelis;
*FOTO* - 1000 flessen van A. Schotman 670 van J. de Koningh & Zn =1670
Certificaat van Oorsprong voor Gerard Mauritz Den 25 Augustus 1838.
verzonden met het Fregatschip De Stad Dordrecht, kapitein Jan van Nassau.
*FOTO* - Verzoeken een Certificaat van Oorsprong, om te verzenden met het Nederl. Schip De Stad Dordrecht, kapt. Jan van Nassau.
acht kisten rooden Wijn inh. Vier honderd flesschen
zes mandens rooden Wijn inh. Tweehonderds en zeventig flesschen
in de alhier gevestigde Wijnkoperij voor Jan de Koningh & Zoon gebotteld en in orde gebragt. De eed zal door Jacob de Koningh worden gedaan.
Den 25 Augs. 1838.
*FOTO* - Per 't Fregat Schip de Stad Dordrecht, kapitein J. van Nassau leggende alhier uittevoeren naar Batavia
Twaalf halve Pijpen Bier gemerkt 'T LAM / DORDRECHT
Jacob Staets Vriesendorp voor zijne firma van Gebroeders Vriesendorp, welke in hunne Brouwerij 't Lam alhier zijn vervaardigd.
Den 24 Augs. 1838.
*FOTO* - 6 kisten gemerkt VRIESENDORP DORDRECHT N. 1-6 Rhijnwijn inh. ider 50 bottels wegende 39 kannen gemerkt DORDRECHT dus te samen 234 kannen en 300 bottels. kap J. van Nassau, schip de Stad Dordrecht
Corneille Adrien Vriesendorp In Zijne wijnkooperij in orde gebragt en afgebotteld. Den 22 Augs. 1838.
- (16-7-1838) Willem Hesmerg, zoon Hendrik;
- (12-7-1838) Pieter Driessen, zoon Abraham;
- (5-7-1838) Pieter Renssen, varensgezel;
- (5-7-1838) Christ. Lodwijk Wilhelm Dreibholtz, kuntschilder, geb. Utrecht, 30 jaar, paspoort Frankrijk/Engeland;
- (4-7-1838) Wilhelmus Franciscus Tijssens, part., gedrag;
- (4-7-1838) Bartholomeus van der Star, 71 jaar, paspoort;
- (29-6-1838) Jacob van der Elst, part, 20 jaar, paspoort;
- (26-6-1838) Adrianus Vos, 47 jaar, paspoort;
- (23-6-1838) Johan peter Scheiberling, 44 jaar, paspoort;
- (21-6-1838) Johannes Elckenbout, 22 jaar, paspoort;
- (538)(18-6-1939) Johan Anthony Stoop, 24 jaar, paspoort;
- (539)(18-6-1838) bevoegdheid en bekwaamheid schippers Rijn (geen namen genoemd!);
*FOTO* - werf Jan Schouten;
- (535)(14-6-1838) Matthijs van Loon, varensgezel;
- (13-6-1838) Dirk Wilhelmus HORDIJK, particulier, gedrag;
- (11-6-1838)(5310 Johann Jacob Giesse, part., gedrag;
- (529)(11-6-1838) Albertus Olivier de Jonge, koopman, paspoort;
- (526)(2-6-1838) Matthijs QUISPEL, kunstschilder, geb. Numansdorp, 31 jaar, paspoort Duiutsland;
- (2-6-1838) Willem de Klerk, kunstschilder, geb. Dordrecht, 37 jaar, paspoort Duitsland;
- rente 5% consolien Dirk Hooft (notaris van Laren);
- (28-5-1838) Jan Willem Heijtink, koopman 50 jaar paspoort;
- (26-5-1838) Otto Boudewijn 't Hooft, geb. Maasdam, 35 jaar, paspoort;
- (23-5-1838) Hendrik Marius v.d. Sande lacoste, geb. Geldermalsen, 26 jaar, paspoort;
- (19-5-1838) Klerk en Voogd, borgtocht;
- (18-5-1838) Thomas de Klerk, particulier, naar Java;
- (17-5-1838) Alexander van Dalen;
- (8-5-1838) Daniel PIJZEL, pred. geb. s Gravenhage, paspoort;
- (7-5-1838) Pieter Johan van Nievervaart, 30 jaar, paspoort;
- (7-5-1838) Jan van Nievervaart, 63 jaar, paspoort;
- (30-4-1838) Pieter Vogelaar, partic.;
- (27-4-1838) Dirk van Geluk, koekebakker, gedrag;
- (10-4-1838) Teuntje Knieriem;
*FOTO* - certif. v. oorsprong
- Gerrit van Wezel (nat. militie);
*FOTO* - kotterschip de Noordstar;
- blokken de Mijl, Dubbeldam, Putershoek;
*FOTO* - kofschip de Eendragt;
- (458)(29-3-1838) Jacob Plomp;
*FOTO* - Jan Willem Hack, rijnschipper;
*FOTO* - Andre - de Broedertrouw;
- Ocker Stoop;
- Klaas van RAAMT 37 jaar, Peter Johannes Poots 30 jaar, zoon Henricus (+ Budel);
*FOTO* - Mauritz;
- Cornelis Johannes Schotel, metzelaar 15/24-3-1838, erf Houttuinen;
- (424) Abraham Bonten, scheepmaker, 27-2-1838, gedrag;
- huizen D997-998 Gerrit BEMOLT, ledig van 10/1 - 31/12 1837;
*FOTO* - Het tegenwoordig Register inhoudende 16 bladen is door ons burgemeester der Stad Dordrecht op ieder blad geroteed en geparapheerd. In dienden voor Jan Pieter Wijers als commissaris van het Middelburgsche Veer, om daar hem daarinnen van dag tot dag aanteteekenen alle zoodanige Goederen, welke aan hem in voorziede qualiteit zullen worden aangeboden.
Dordrecht den 24 Maart 1838
*FOTO* - Sourabaya
- Wilhelmus GOVERS, 4-1-1838;
- att. de vita, Gerrit PONSEN (1836-1837);

- (23-11-1839) Jacobus BUIJS 't HOOFT, borgtogt (notaris Felders), Huibert SEYDLITZ, zoutzieder te Maastricht;
- Pieter v.d. Nieuwenhuizen, 12-11-1839, bediende koornmaat, goed gedrag;
- Abram Anthonie Camerling, pettemaker, 7-11-1839;
*FOTO* - fregat DELTA, Jan Schouten;
- Segerdina Valkhoff gedic. huisvrouw Simon van Rozendaal (28-10-1839);
- Joh. Mart. Bogers te Delft (nat. militie);
*FOTO* - Certif. van oorsprong;
- Jacob Vliegenthart en Johanna Schouwenburg (23-11-1839);
*FOTO*- Certif. van oorsprong (LAGERWEY);
- Jacobus Papenhuyzen 3-10-1839, geod gedrag;
*FOTO* - barkschip Triton 28-9-1839;
- (17-9-1839) Abraham Johan Albert RUEB, part, gedrag;
- (11-9-1839) Cornelis Diderik Lagerwerf, particulier, geb. Schoonhoven, 34 jaar, paspoort;
- (5-9-1839) Johannes BUIKHUIZEN, looijer, goed gedrag;
*FOTO* - schip ISIS 4-9-18398;
*FOTO* - schip Ida Willemina 31-8-1839;
*FOTO* - schip Samarang 26-8-1839;
- Krijn v.d. LEEUW 23-8-1839, goed gedrag;
- (941)(20-8-1839) Helena Brillenburg, parti., geb. Delfshaven, 47 jaar, paspoort;
- (15-8-1839) Frederik Schotel, kamerbehangselknecht, gedrag;
- (15-8-1839) Willem Roost, schrijnwerkerskn., gedrag / Jan Recourt;
- (9-8-1839) Christoph Teodor Pildus, 64 jaar, geb. Keulen, paspoort;
*FOTO* - Wij B en WH etc Certificeren bij deze op het getuigenis van Johannes Balthazar Coolhoven, en Jan Pieter Wijers, beide winkeliers alhier dat de persoon van Hendricus Jacobus Jansen, broodbakker van beroep, gedurende de tijd dat hij zich bij zine ouders alhier gedomicileerd heeft opgehouden van sept. 1837 tot Mei 1839, zich altijd goed, zedelijk en onbesproken heeft gedragen en voornemens is zich te vestigen met in w.. te Mulheim aan de Rhein.
Dordt 8 Aug 1839.
- (8-8-1839) Cornelis Pieren, paspoort Belgie-Franrijk;
- Henricus Joh. Colombijn, kledermaker, 7-8-1839, gedrag;
- Mattheus Onderwater Mz, geb. Driebergen, 29 jaar, paspoort, 7-8-1839;
- Arnoldus de Groot en Zn;
- (25-6-1839) van Dorsser en Comp, houtwaren f 160000;
- (1-7-1839) Johan Jacob Eliza v.d. Brandeler, 28 jaar, paspoort;
- (1-7-1839) Jan Jacob Blusse, 50 jaar, paspoort;
- (1-7-1839) Jan van Nievervaart, 64 jaar, paspoort;
- (1-7-1839) Anthonij Kist Ez, 53 jaar, paspoort;
- (889)(4-7-1839) Barend Enselmans, goed gedrag;
- Cornelis Brons, kuipers, gegoed, 30-7-1839;
*FOTO* - Certif. van oorsprong / Stad Dordrecht;
*FOTO* - Certif. van oorsprong / Daniel van Bueren;
- (nationale militie) Cornelis Brandwijk;
- (899)(23-7-1839) Willem v.d. KOOGH, part geb. Dordrecht, 21 jaar, paspoort;
*FOTO* - Joh. Baptista Rusionie, schoorsteenveger;
- (1-8-1839) Jan Albertus LIEBERT, particulier, gedrag;
*FOTO* - (21-6-1839) Leonard de Koningh, kunstschilder, geb. Walworth, 28 jaar, buitenl. paspoort;
- (20-6-1839) Gerardus Huibert Veth, part., geb. Dordrecht, 21 jaar, paspoort;
- (20-6-1839) Pieter Johannes Veth, geb. Dordrecht, 24 jaar, leraar Breda, paspoort;
- (876) James Morgan, predikant Schotse gemeente te Dordrecht;
- (18-6-1839) Suzanna HORDIJK, 32 jaar, paspoort Duitsland;
- (17-6-1839) Francois Nicola, part., gedrag;
- koepel Hallinqlaan M57, ledig gestaan 4-7-1839 (wed. C. Dupper);
*FOTO* - Certif. van oorsprong
- (870)(13-6-1839) Willem Reijmerink, goed gedrag;
- (7-6-1839) Willem MOLL, predikant te Vuursche, 27 jaar, paspoort;

Laatst gewijzigd: mei en december 2007 en februari 2008.