Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1844-1851)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Toegang: 5
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1815-1850
Inventarisnummer: 1979 (1844-1851; bestaande uit 1979 en 1979a)

Verklaringen met betrekking tot o.a.
- goed gedrag (getuigen genoemd);
- buitenlandse paspoorten;
- certificaten van oorsprong (goederen per schip vervoerd; naam schip/kapitein, naam bedrijf verzender);
- afgelegde eed;
- vervanging nationale militie (getuigen genoemd);
- attestatie de vita;
- gedelegeerden Nederl. loterij;
- borgstellingen;

Verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1844-1851; stapel 2)


Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1979a (stapel 2)

- (890) Adrianus Vos, stemregt (21-6-1849)!;
- (165) Arie Plomp, gedrag (30-6-1847);
- (159) Jacobus de Koning, paspoort (29-6-1847);
- (158) Christiaan de Bis, gedrag (28-6-1847);
- (157) Frans van Bezemer, gedrag (28-6-1847);
- (156) Joh. Blom, gedrag (28-6-1847);
- (155) Joh. van Leeuwen, gedrag (28-6-1847);
- (150) paspoort Arie Driese van de WEG (24-6-1847);
- (145) Willem Hofman, gedrag (23-6-1847);
- (144) F.J.A. PIT, 75 jaar en M.G. v.d. Santheuvel 39 jaar en G. v.d. Eijk, 33 jaar, pas;
- (141) Pieter Joh. van Nievervaart, paspoort (18-6-1847);
- (139) Leendert Grolle, gedrag (16-6-1847);
- (138) Jacobus Groenenberg, gedrag (16-6-1847);
- (137) Evert Jan Schotman, gedrag (5-6-1847);
- (136) paspoort A. Vos (15-6-1847);
- (135) M.A. van Nievervaart, 48 jaar, paspoort (12-6-1847);
- (134) pas W.B. v.d. Santheuvel, 52 jaar (12-6-1847);
- (127) Abram de Koning, paspoort (1-6-1847);
- (126) J.J.A. v. Voorden, gedrag (31-5-1847);
- (123) Joh. Lutsener, gedrag (27-5-1847);
- (120) Hermanus RIEF, gedrag (25-5-1847);
- (118) Willem Rosier, loteling (26-5-1847);
- (115) Adr. Schillemans, gedrag (21-5-1847);
- (112) Cath. Stijler, dienstbode, gedrag (20-5-1857);
- (108) marijn Verboom, gedrag (12-5-1847);
[FOTO] - Certificaat van oorsprong van
een monster Kaas Zout in Eene flesch
een monster Fijn tafel Zout in Eene flesch
vervaardigd in de Zoutziederij van Gerrit van Hoogstraten & Zn te Zwijndrecht en bestemd na de Tentoonstelling van voorwerpen van inlandsche Nijverheid en kunst te Utrecht.
Frederik Cornelis Deking Dura voor zijn firma van Gerrit van Hoogstraten & Zn, zoutzieders te Dordrecht
Vrij van Zegel en Registratie.
Volgens disposotie van Lett van 14 maart 1847 No 55.
[FOTO] - (apr/mei 1847) 1-8
zijnde 180 bott. Bordeaux
zijnde 45 bott. Bergerue
zijnde 45 bott. Madera
zijnde 100 bott. Rijnwijn
1-19
zijnde 800 Bordeaux
zijnde 45 Rijnwijn
zijnde 45 witte wijn
zijnde 23/2 Madera
zijnde 23/2 Madera
[FOTO] - (apr/mei 1847) Verzoek Certificaat van Oorsprong voor 8 kisten wijn Zamen inhoudend 400 Flesschen op 345 Kan gemerkt (C)VOS(No) Een tot acht
En een voor 17 Kisten & 2 manden wijn Zamen inhoudend 935 Stuks flesschen of 721 Kan gemerkt CV No. 1-19
Beide te verzenden met het schip De Stad Dordrecht kapitein J. van Nassau naar Oost Indien.
Mr. Corneille Adrien Vriesendorp
- (102) Jacobus Veth;
- (98) Jacob Meijers (26-4-1847);
- (97) Joseph Willem Schotel, gedrag (20-4-1847);
[FOTO] - [no. 92 van t repertoire] Voorschrijving tot bekoming van een Buitenlandssch paspoort de Hendrik Eeltjes gezagvoerder ter koopvaardij wonende te Dordrecht oud 25 jaren, hebbende bruin haar dito wenkbraauwen en blaauwe oogen, ordinaire neus, bruine baard en zijnde lang 1 El 8 plm 6 duim
Voornemens zijnde te reizen naar Frankrijk met zijne Echtgenoote Engelina Martina van Koole
Dordrecht 19 April 1847
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van dertig Kisten inhoudende vijftien honderd flesschen of twaalf honderd Kannen Roode wijn van de moer aangevragt van Frankrijk met vrij Ned. Schip te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Oud-Alblas, Kapitein P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
de Kisten zijn gemerkt AS WYN N. 1 a 30
Dordrecht den 3 Meij 1847
A. Schotman en Zoon
(deze dertig kisten op twee certificaten te stellen 1 a 5 kisten en 1 a 25 kisten)
(hoeveel is den inhoud der 5 kisten. inhoudende 250 fl of 200 kannen)
(hoeveel is den inhoud en der 25 kisten. inhoudende 1250 fl of 1000 kannen)
- (90) Willem kolkman, borgtogt;
- Everhardus Smits;
- (81) Salomon Alleman, loteling;
- (76) M.H. Voskuijl huisvrouw Chr Böger (7-4-1847);
[FOTO] - Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor
150 vaatjes delfse Boter in dubb. fust inhoudende 900 Nd
100 Stolksche kaasjes wegende 500 Nd
om te vervoeren naar Batavia per het schip Delta, kapitein G. Crans.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
- (62) Chr Böger;
- (61) Willem van TOL, geb. Dubbeldam (1-12-1847);
- (52) Abr. Mulders;
[FOTO] - (apr 1847) Will Fredrik Husen, Meubelmaker, verzendt naar Batavia per het fregat schip Delta, Capitein G. Crans.
1 linnen en 1 kleer kast gemaakt van Mahonij hout
gepakt elk afzondelrijk en een kist met het merk V.W.
Door hem op deszelfs winkel gemaakt.
[FOTO] - KONINGRIJK DE NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 7 April 1847 voor hen is verschenen:
Willem Fredrik Husen, van beroep Meubelmaker te deser Stede.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat Een linnenkast gemaakt van mahonijhout en Een kleerkast mede gemaakt van mahonijhout en elk afzonderlijk gepakt in een kist gemerkt V.W. door hem te verzenden per het Nederlandsch Fregatschip Delta, gevoerd door kapitein G. Crans gedestineerd naar Batavia, door hem in deszelfs werkplaats vervaardigd.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer Stad, en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonn. van dezelve.
+ Francois Xavier Gascar, Varkensslager alhier als gevolmagtigde van A. Snijders wed. H. van Sluijsdam, Varkensslagerij uitoefende alhier, ingevolge volmagt gepasseerd voor de Notaris Jan de Koning en getuigen te Dordrecht den 4 maart 1846 en aldaar behoorlijk geregistreerd tenzelven dage.
- (27) Salomon Breemer, gedrag (26-2-1847);
- Joh. Engelb. Colir, paspoort;
[FOTO] - (febr 1847) Verzoeke Een Certificaat van Oorsprong van
50 Stuks geemballeerd hammen wgd. N(ett)o 236 Nld gemerk B
30 vatjes Rolpens wgd 150 Nld gemerk ROLPENS
15 vatjes Saucijsen wgd 75 Nld gemerk SAUCIJSEN
10 vatjes Gerookt spek wgd 100 Nld gemerk R SPEK
5 vatjes gezouten spek wgd 50 Nld gemerk P SPEK
10 vatjes gezouten vleesch wgd 100 Nld gemerk V
Naar Batavia per Schip OSIRIS de heer capt. J.J. Stam de Jonge.
- (21) Jacobus Papenhuijzen, gedrag (16-2-1847);
- (16) Jan Fredrik van melsen, varensgezel, gedrag (10-2-1847);
- (6) Leonard Dooremans, geb. Rotterdam, paspoort;

- (728) J.C. Wijers, borgtogt 30-12-1848 9D. Struijs en Zn);
- (711) Anth. Nic. BOUVY, borgtogt (6-12-1848);
- (698) Arie Mosselman, oliemolenaar, gedrag (24-11-1848);
- BLUSSÉ, woordenboek;
- (681) Dirk Pijl, gedrag (7-11-1848);
- (680) Matt. Onderwater, borgtogt;
- (679) J.C. Deking Dura, borgtogt (3-11-1848);
[FOTO] - (febr 1847) Mijn Heer ! Bijzonder zoudeU Ed mij plaisieren indien ik voor 11 1/2 uren konde hebben Certificaat van Oorsprong van 4 kisten vruchtennat gemerkt N:L: N. 23, 24, 25 en 26 elk inhoudende elk 25 Kannen vruchtennat op kruiken uit de fabriek van J.D. BACKER alhier te verzenden per stoomboot op Rotterdam en van daar met het Fregat Schip HENDRIKA gezagvoerder Jan Lourens aan den Heer N. LANGE te Batavia.
Gaarne verneem ik met tringe dezes hoe laat ik op de Secretareie komen moet om te beedigen.
Met alle achting, UDU Dienaar
(get.) J.D. Backer
- (675) Cornelis Begatel;
- (674) J.C. Keeman (1-11-1848);
- J.S. Hoffman, goudsmid;
[FOTO] - [665] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze op het getuigenis van de Heeren Johannes Jacobus Bauduin en Hubertus Judocus Penn, beide kooplieden en wonende te Dordrecht dat de Heer Herbert Anthonie Theodoor KOCK, Rhijnschipper, geboren te Keulen, gewoond hebbende te Rotterdam, en nu onlangs zich met er woon binnen deze Stad gevestigd hebbende, de huisvrouw van den zelven met hun Zes kinderen en geheelen inboedel, ten gevolge van het beroep van haar man te Coblentz heeft opgehouden en zij thans door veranderde betrekking van haren man voornemens is. En ten gevolge daar van ..mard de vrije in vaen haren Meubelen, zonder betaling van regten, toegek.. bij Koninklijk Besluit van de 14 Julij 1845 staatsblad No. 47.
Dordrecht 21 october 1848
- (662) Elias Mauritz, borgtogt;
- (661) Leendert v.d. Stek (19-10-1848);
- (659) Jacob Foks, gedrag;
- Jacob Advocaat;
- (644) rhijnschipper H.A.Th. Kock, 47 jaar (4-10-1848);
- (639) Hendr. herm. van Dijk, gedrag (28-9-1848);
- (638) Jacob Pieter van Rijke, gedrag (28-9-1848);
- Hendrik Pidoux, gedrag (26-9-1848);
- J.B. Moonen, gedrrag (23-9-1848);
- jhr P.H. van de Wall;
- (612) Cornelis van Tol, gedrag (5-9-1848);
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaand patent Touwwerk in hunne alhier gevestigde Touwslagerij, vevraardigd en ebstemd om met het Nederlandsche Barkschip de ZWIJGER, Kapitein J.H. Mugge naar Java vevroerd te worden.
H01 1 Stuk Patent want 120 V 5 1/4 dm 490 d
H02 1 Stuk Patent want 120 V 5 dm 388 d
H03 1 Stuk Patent want 120 V 4 3/4 dm 362 d
H04 1 Tros Patent Lijk 120 V 4 1/4 dm 209 d
H05 1 Tros Patent Lijk 120 V 4 dm 189 d
H06 1 Tros Patent Lijk 120 V 3 3/4 dm 178 d
H07 1 Tros Patent Lijk 120 V 3 1/2 dm 159 d
H08 1 Tros Patent Lijk 120 V 3 1/4 dm 139 d
H09 1 Tros Patent Lijk 120 V 3 dm 122 d
H10 1 Tros Patent Lijk 120 V 2 3/4 dm 102 d
H11 1 Tros Patent Lijk 120 V 2 1/2 dm 87 d
H12 1 Tros Patent Lijk 120 V 2 1/4 dm 76 d
H13 1 Tros Patent Lijk 120 V 2 dm 62 d
H14 1 Tros Patent Lijk 120 V 1 3/4 dm 51 d
H15 1 Tros Patent Lijk 120 V 1 1/2 dm 44 d
H16 1 Tros Patent Lijk 80 V 2 1/2 dm 52 d
te beEdigen door den Heer Fredrik Cornelis Déking Dura
den 13e Sept 1848
[FOTO] - Een Certificaat van Oorsprong voor drie kistjes vruchten in brandewijn inh: 36 flesschen per het Barkschip de Zwijger, Kapt. J.H. Mugge naar Batavia.
Gem. B No. 103.
Johannes van Goudoever de Jongh, banketbakker
Voor hem in gereedheid gebragt en in flesschen van Nederlandschen Oorpsrong ingelegen.
den 9 Sept. 1848.
[FOTO] - De ondergeteekende Adolf Adriaan Hordijk Jz voor de firma van Hordijk & Gips Branders van de 6e klasse alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 100 kisten inhoudende 1500 flesschen genever of 2000 Kannen gemerkt (vogel) H&C door hen te verzenden per het Nederlandsch Schip Geertruida Maria, kapitein C. Spiegelberg naar Java, verkalrende alverder deze genever uit hunne branderij is herkomstig, aldaar in orde Gebracht en in flesschen van Nederlandsche Oorsprong gebotteld.
Dordrecht 8 Sept. 1848
A.A. Hordijk Jz
[FOTO] - De 720 Bottels Rhijnwijn, waarvoor Certificaat van oorsprong is aangevraagd bevatten (621) zes honderd Een en twintig ned. kannen.
Joh. van Oldenborgh & Zonen
Dordt 7 Sept 48.
+
De ondergeteekende J. van Oldenborgh voor zijne firma J. van Oldenborgh & Zonen, Wijnhandelaars alhier, verzoeken vertificaat van Origine voor Zestig Kistjens, inhoudende Zevenhonderd twintig (720) heele bottels RijnWijn gemerkt JvO& RHIJNWIJN JvO& door hem te verzenden per het Fregat Schip Geertruida Maria, Capitein C. Spiegelberg gedestineerd naar Batavia, verklarende alverder deze Wijn uit hunne Entrepot herkomstig, aldaar in order gebragt en in flesschen van Nederlandsche Oorsprong zijne gebotteld.
Dordrecht September 1848.
[FOTO] - (sept 1848) 2375 Kan Lijnolien om te verzenden in 100 Kelders M.P.B. No. 1 a 100 & 50 pullen M.P.B. No. 1 a 50 per het Ned. Schip De 3 Maria's, kapt. P.L. Verbeek.
A. van Ameijden van Duijm te Rotterdam, van beroep koopman.
(oliemolen de Koperslager te Oost Zaan)
- (605) Cornelis van Wijnen, 31-8-1848, goed gedrag;
- Dirk Kelfkens, gedrag (29-8-1848);
- Arie LIPJES, gedrag (29-8-1848);
- Petrus Lodewijk Oostemeijer, gedrag (28-9-1848);
- Huijbert Alleman, gedrag (26-9-1848);
- (599) Dirk Schotman, paspoort;
- Laurens Kalis, paspoort (22-8-1848);
- (586) Johan Abr. Kop, gedrag (18-8-1848);
- (309) Levie Philip Zadoks;
- (594) Mart. Adr. van Nievervaart, 49 jaar, paspoort (17-8-1848);
- 592) Teunis Pieren, boekdrukker, gedrag (17-8-1848);
[FOTO] - [582 op den Bijlbrief te zetten] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Jeannette & Cornelia, Lang 33 Ellen 60 duimen, wijd 6 Ellen 44 duimen, hol 5 Ellen 12 duimen en daar over gemten op 492 tonnen of 260 Lasten; alhier op de werf van de scheepsbouwmeesters C. Gips en Zoonen is gebouwd en den 15de Julij 1848 van hunne werf te water gelaten.
Dordrecht den 9de Augustus 1848
- Joh. Jul. Schreuders, geb. Voorburg.
[FOTO] - (aug 1848) Verzoeke een Certificaat van Oorsprong over
400 Goudsche kaasenw egende circa 5 Ned ld per Stuk 1800 Nld gem. H.
200 vaatjes Boter in dubbele fust weg. 1200 Ned ld als Nederl. product.
20 vaatjes Loodwit inhoudende 50 Ned. ld elk als Nederl. fabrikaat gem. LOODWIT N 1-10.
te verzenden naar Nederlandsch Indien per het Schip Jeannette & Cornelia, kapt. T.H. Veltman door
Pieter & Jan Hordijk
Jan Hordijk eed doen.
[FOTO] - (aug 1848) Certificaat van Oorsprong voor Eenhonderd kisten gemerkt K inhoudende vijfduizend flesschen of 36 vaten in 36 kannen rooden wijn met het Schip Jeanette en Cornelia, Gezagvoerder F.K. Veltman naar Batavia.
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor de onderstaande goederen, bestemd ter verzending naar Java, per het Nederlandsch Barkschip Jeannette & Cornelia, kapitein F.K. Veldman als:
een Certificat van 4 Stukken patent Touwwerk in hunne Touwslagerij vervaardigd.
H01 1 Stuk patent want 120 cm 5 d w 403 ld
H02 1 Stuk patent want 120 cm 4 3/4 d w 362 ld
H03 1 Stuk patent want 120 cm 4 1/2 d w 326 ld
H04 1 Stuk patent want 120 cm 4 1/4 d w 287 ld
Een certificaat van
oliemolen vervaardigd.
HLO 100 Putten gekookte LijnOlie ieder inhoudende 10 Kannen te Zamen 10 Vaten.
te beedigen door den Heer Frederik Cornelis Déking Dura.
den 24 Augustus 1848.
[FOTO] - (aug 1848) Certificaat van Oorsprong, kapt. F.K. Veldman Schip Jeannette & Cornelia
100 Stuks geemballeerde hammen wgd. 460 Nld gemerk V
[FOTO] - (aug 1848) Verzoeke bewijs van Oorsprong voor honderd roode kelders gemerkt HDI&Co(vogel)DK inhoudende elk twintig kan of 15 flesschen tezamen 2000 kan of 1500 flesschen Jenever van 94% en naar Batavia te vervoeren met het fregatschip OSIRIS kaptein G.J. Stam de Jonge in onze branderij DE ZWAAN op de Voorstraat zijn vervaardigd en bewerkt
Jan de Haan voor zijn firma van H. de Jongh & Co.
[FOTO] - (aug 1848) Een Certificaat van Oorsprong
Kapt. G.J. Stam de Jonge het Schip Osiris naar Batavia.
50 Stuks geemballeerd hammen wgd. 252 Nld gemerk N. 1
30 Vatjes Rolpens wgd. 130 Nld gemerk ROLPENS R
15 vatjes saucijsen wgd. 40 Nld gemerk SAUCIJSEN R
20 Stukken gerookt vleesch wgd. 113 Nld gemerk N. 1
+
25 Stuks geemballeerd hammen wgd. 118 Nld gemerk N. 2
15 Vatjes Rolpens wgd. 65 Nld gemerk ROLPENS T
15 vatjes saucijsen wgd. 23 Nld gemerk SAUCIJSEN T
10 Stukken gerookt vleesch wgd. 56 Nld gemerk N. 2
[FOTO] - (aug 1848) Verzoeke Certificaat van Oorsprong
over Zes kisten ieder a 50 flesschen roode Wijn
132 Kistjes ieder a 12 flesschen Rijnwijn
Zamen inhoudende 684 flesschen of 549 Kan gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECH No. 1-38 te verzenden met het Schip Osiris Kap G.J. Stam de jonge naar oost-Indien.
- Johan Herm. Nolman (17-8-1848);
- (578) J.J. v.d. KIEBOOM, gedrag (3-8-1848);
- (573) Nic. Will v.d. Koogh, gedrag (3-8-1848);
- (576) Joh. van Dooren, gedrag (2-8-1949);
- (574) Jan Blekton, gedrag (1-8-1848);
- (572) Jan Wagenaar, gedrag (28-7-1848);
- (571) Cornelis van Wijnen, gedrag (26-7-1848);
- Samuel Crena de Jongh, borgtogt;
- Abr. de Koning, 54 jaar, paspoort (19-7-1848);
- (559) Joh. van leeuwen, gedrag (12-7-1848);
[FOTO] - (557) Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is, en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het tjalkschip genamd de vrouw Adriana gemeten op 82 tonnenl alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeesters Barend van Limmen en Comp voor Rek(ening) van Cornelis van Beek, Schipper te Dordrecht, is gebouwd en op den 18 April 1829 frisch van de Bijl van derzelven Werf de Eendragt is te water gelaten.
Dordrecht den 11 Julij 1848
[FOTO] - (juli 1848) Certificaat van Oorsprong voor 28 Kistjes Rijnwijn ieder inh. 12 flesschen en alzoo zamen inh. 336 flesschen of 289 Kan gemerkt CA VRIESENDORP No. 1-14 & # 1-4 om te verzenden naar Osst-Indien per het schip Jan van Hoorn, Kap. J. Bouten.
Corneille Adrien Vriesendorp.
- nat. militie J.H. Nieuwkemper, 28 jaar;
- Arie de Graauw;
- (553) Anthonie Geleijnsen, varensgezel (6-7-1848);
- H.J. Knottenbelt, borgtogt;
- (550) Jan Werner Bosman, gedrag (4-7-1848);
- (546) Jeronimus Kroonen, gedrag (28-6-1848);
- (545) Joh. Nodelijk, gedrag (28-6-1848);
- (544) Pieter JAQUET, gedrag (28-6-1848);
- Pieter Barendrecht, van gend&Loos, diligence (29-6-1848);
- (536) Cornelis de Klerk, gedrag (19-6-1848);
- (531) Pieter Romijn, gedrag (16-6-1848);
- Francois Jean de Roo;
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande patent Touwwerk in hunne alhier gevestigde Touwslagerij vervaardigd en bestemd om naar Java verzonden te worden met het Nederl. Fregat Schip Bato, kapitein W.F. Broeksmit.
H01 1 Stuk Patent want 120 vm 5 1/2 d 462 d
H02 1 Stuk Patent want 120 vm 5 1/4 d 437 d
H03 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 3 1/2 d 155 d
H04 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 3 1/4 d 131 d
H05 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 3 d 112 d
H06 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 2 3/4 d 93 d
H07 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 2 1/2 d 80 d
H08 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 2 1/4 d 66 d
H09 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 2 d 53 d
H10 1 Stuk Tros Patent Lijk 120 vm 1 1324d 38 d
te beEdigen door de Heer Frederik Cornelis Déking Dura.
den 21 Junij 1848
- (522) Pieter Los (3-6-1848);
- (521) Chr. Hendrik Jerck (2-6-1848);
- A.D. Weber, luit-kol, J.J.B.J. Bouvy (31-5-1848);
- (519) Pietronella 't Hoen huisvrouw Jac. Pieters, gedrag (31-5-1848);
- (518) Samuel v.d. Monde, gedrag (31-5-1848);
- (515) Pieter van Es gedrag (24-5-1848);
- Christ. Muehlhaus, gedrag (24-5-1848);
- (513) MYRZA(merri), paard C.P. de Kat (23-5-1848);
- (506) Huijbert Kuil;
- (505) F.A. v.d. Linde, grijne hout;
[FOTO] - (juni 1848) H. de Jongh & Co, branders te Dordrecht, Voorstraat wijk C No. 535 in de branderij de ZWAAN
100 kelders inh. 20 varen Jenever gemerkt HDI & Co (zwaan) DK
met het Nederl. fregatschip Bato, gevoerd door kapitein Broeksmit naar Batavia.
[FOTO] - De ondergeteekenden Pieter & Jan Hordijk, kooplieden alhier, verzoeken een Certificaat van Oorsprong, van 20 Vaatjes Delfsche Boter inhoudende 120 ponden in dubbelde fust gemerkt B om te worden verzonden naar Nederlandsch Indien per het Schip Bato gevoerd door Kaptijn W.F. broeksmit.
Dordrecht 20 Junij 1848
Pieter & Jan Hordijk
(is de gezamenlijke wigt der 20 vaatjes 120 lb)
Jan Hordijk zal compareeren.
[FOTO] - (juni 1848) Certificaat van Oorsprong voor
12 kisten inh. 600 fl. of 435 kannen rooden wijn gemerkt K
met het Ned. schip Louisa Prinses der Nederlanden, kapitein J.F.H. Göbel naar java voor Jan de Koningh & Zoon
[FOTO] - De ondergeteekende Adolf Adriaan Hordijk Jz voor de firma van Hordijk & Gips branders van de Zesde klasse alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 100 kisten inhoudende 1500 flesschen of 1975 kannen genever 94 % gemerkt (vogel) HvG door hen te verzenden per het Nederlandsche Schip Generaal baron van Geen gevoerd door kapt. B.P. van Wijland gedestineerd naar Java, verklarende alverder deze Genever uit hunne Branderij is herkomstig, aldaar in orde gebragt en in flesschen van Nederlandschen oorsprong gebotteld.
Dordrecht 19 Junij 1848
A.A. Hordijk Jz
[FOTO] - (juni 1848) Certificaat van Oorsprong voor 600 flesschen of 435 kannen rooden wijn in twaalf kisten gemerkt K naar Java met het Fregatschip generaal Baron van Geen, Gezagvoerder B.P. van Weijland te zenden door Jan de Koningh & Zoon.
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van 25 Kisten inhoudende 1250 flesschen of 1000 Kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N 1 a 25 te verzenden naar Batavia per het Nedrlandsch Fregatschip Bato, Kapt. W.F. broeksmit.
Dordt 5 junij 1848.
A. Schotman
[FOTO] - (mei 1848) Pieter & Jan Hordijk koplieden te Dordrecht Verzoeken 2 Certificaten van Oorsprong als:
Een van Drie honderd Stolksche kazen wegende 1500 Nld waarvan 200 lbk in een kistje te verzenden naar Neerlands Indie per het Fregatschip De Stad Thiel kaptijn E.M. Chevalier
en
Een van 200 Stolksche kazen weegende 1500 Nld waarvan 200 elk in een kistje te verzenden naar Neerlands Indie per het fregatschip Ida Willemina kaptijn G.G. Geerling.
Jan Hordijk zal compareren en vraagt te mogen weeten hoe laat.
gemerkt H.
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van 12 Stukken patent Touwwerk, vervaardigd in hunne alhier gevestigde Touwslagerij, om naar Java verzonden te worden per het Nederlandsch fregatschip Stad Tiel, kapitein E.M. Chevalier te weten:
H01 1 Stuk Patent Want 120 vm 5 d 388 id
H02 1 Stuk Patent Want 120 vm 4 1/2 d 325 id
H03 1 Stuk Patent Want 120 vm 4 1/4 d 295 id
H04 1 Stuk Patent Want 120 vm 4 d 264 id
H05 1 Tros Patent Lijk 120 vm 3 1/2 d 153 id
H06 1 Tros Patent Lijk 120 vm 3 1/4 d 133 id
H07 1 Tros Patent Lijk 120 vm 3 d 111 id
H08 1 Tros Patent Lijk 120 vm 2 3/4 d 94 id
H09 1 Tros Patent Lijk 120 vm 2 1/2 d 80 id
H10 1 Tros Patent Lijk 120 vm 2 1/4 d 66 id
H11 1 Tros Patent Lijk 120 vm 2 d 53 id
H12 1 Tros Patent Lijk 120 vm 1 3/4 d 39 id
te beedigen door den Heer Frederik Cornelis Déking DUra.
den 22 Mei 1848.
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong over Een fust & 3 kisten inh. 150 flesschen of te zamen 336 Kannen Roodewijn van de moer in een kistje inh: 24/2 fleeschen Malagawijn 24/2 fl. Muscaatwijn te zamen 20 kannen gemerkt AS WYN 1 tot 5 te vervoeren naar batavia per het Ned. Fregatschip Stad Tiel Kapt. E.M. Chevalier liggende alhier op stroom.
Dordrecht den 17 Meij 1848
A. Schotman & Zoon
(Compareert Adrianus Schotman)
[FOTO] - (mei 1848) Certificaat van bewerking van
696 fl. Nivisteiner
504 fl. Rudeheimer
1200 fl. Rhijnwijn in 100 kisten 980 kan
600 fl. rooden wijn in 12 kisten 436 gemerkt K
Schip Ida Willemina, capt. G.G. Geerling
Jan de Koningh & Zoon
[FOTO] - (mei 1848) Verzoeke Certificaat van Oorsprong van vier Kisten Rijnwijn inh. 180 flesschen of 150 Kan & twee kisten roode wijn inh. 90 fleeschen of 78 Kan gemerkt BVO N1-6 om te verzenden naar Oost Indien met 't Schip Ida Willemina, Kap. G.G. Geerling voor Corneille Adrien Vriesendorp.
[FOTO] - De ondergeteekenden Adolf Adriaan Hordijk Jzn voor de firma Hordijk & Gips verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 100 kisten inhoudende 1500 flesschen genever 94% Gemerkt (ooievaar)H&G door hem te verzenden per het Nederlandsch Schip Ida Willemina gevoerd door kapitein G.G. geerling gedestineerd naar Java verklarende alverder deze genever uit hunne Branderij is herkomstig, aldaar in orde gebracht & in flesschen van Nederlandschen oorsprong gebotteld.
Dordrecht 8 Mei 1848
A.A. Hordijk Jz
[FOTO] - (mei 1848) Verzoeke Certificaat van Oorsprong over
10 kelders inh. 150 fl. gedroogde vruchten
12 kistjes inh. 72 fl. Banket etc.
4 kistjes inh. 24 fl. Ansovisch
3 kistjes inh. 36 fl. vruchten in Brandewijn
gem. GMG No. 1-29
1 Mand inh. 10 fl. en twee blikken vruchten in water
6 Blikken inh. 6 kistjes Marperdel? rozijn
2 Kisten inh: 48 Koeken
(5 vaatjes Boter)
Alles door J. van Goudoever de Jongh bewerkt en gepakt in Emballage als van Nederlandsche oorsprong of bewerking om te verzenden na java met het Fregatschip Stad Tiel kapt E.M. Chevalier
[FOTO] - (mei 1848) de wed. H. van Sluisdam verzoek certificaat van oorsprong van 50 Stuks geemballeerde hammen wgd netto 224 Nld gemerk S
Schip Admiraal van Heemskerk Kapt. J.F.P.A. Abbema
[FOTO] - (mei 1848) Pieter & Jan Hordijk verzoeken Certificaat van Oorsprong van Honderd Vaatjes Delfsche Boter in houdende elk 6 Nld in dubbeld fust gemerkt S te verzenden met het fregatschip Admiraal van Heemskerk kaptijn J.F.P.A. Abbema
Jan Hordijk zal compareeren.
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van dertig Kisten inhoudende vijftien honderd flesschen of twaalfhonderd kannen Roode wijn van de moer gemerkt AS WYN N 1 a 30 te vervoeren naar batavia per het Nederl. Barkschip Oud-Alblas kapt. P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
Dordt 28 April 1848.
A. Schotman & Zoon
Compareert Adrianus Schotman.
- (501) Theod. van Attem (2-5-1848);
- Pieter Stam, bakkersknecht, gedrag (1-5-1848);
- (499) Adriaan KLUIT, gedrag (28-5-1848);
- (491) Josephus Govers, gedrag (20-4-1848);
- Janus Cornelis Singels, 43 jaar, paspoort;
- Wouter Spoel, gedrag (19-4-1848);
- (481) Nicolaas van Helden, gedrag (14-4-1848);
- Hermanus Buijtenhek (12-4-1848);
[FOTO] - (No. 465 Repertoire)(op den Bijlbrief te Zetten) Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is, en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Admiraal Piet Hein, lang 38 Ellen 60 duimen, wijd 6 Ellen 65 duimen en hol 5 Ellen 88 duimen, makende 671 belastbare tonnen; alhier op de Werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 15de maart 1848 van deszelfs Werf te water gelaten
Dordrecht den 10 April 1848.
- Pieter de Kok;
- (462) Zacharias Haasbroek (7-4-1848);
- Willem de Ravallet, paspoort (7-4-1848) Harmen Corver - Java;
- Adrianus VOS, Pieter Uittenbogaart;
- (407) Joh. Georg Machiel Eliam (16-3-1848);
- Pieter van Meggele, zeeman;
- Anthonij Grondhout;
[FOTO] - (mrt/apr 1848) Verzoek certificaat van Oorsprong van 50 Stuks geemballeerde hammen wgd. netto 247 Nlb naar Batavia per Schip Jacob Cats kapt. Keman. Gemerk B.
- A.G. v.d. Wall, gedrag (21-2-1848);
- (380) Leendert van Aardenne;
- Leonard Dooremans;
- Thobias Vernes, gedrag (24-1-1848);
- heerlijkheid Merwede in archief Dordrecht;

- Jacob Roest, dir postwagen (8-12-1849):
[FOTO] - Verzoeken certificaat van Oorsprong voor Eenhonderd Vaatjes Delftsche Boter in dubbelde fust inhoudende te samen 600 & gemerkt H VD SANDE HOLLAND DORDRECHT om te worden verzonden naar Nederlandsch Indiën per het schip Macassar, kaptijn J.O. Klün.
Dordrecht 28 November 1849.
Pieter & Jan Hordijk
- (986) Joh. Barend v.d. Elst (24-10-1849);
- Paulus SOEK;
- (991) Albert Keller (2-11-1849);
[FOTO] - de ondergeteekende Pieter & Jan Hordijk, kooplieden alhier, verzoeken certificaat van
50 vaatjes Delftsche Boter in dubbelde fust inhoudende 300 ld Boter
1 Kist inhoudende 4 Stolksche kazen wegende 20 ld
25 Stolksche kazen in kistjes wegende 125 ld
10 Leidsche kazen in kistjes wegende 50 ld
alles gemerkt H VD SANDE HOLLAND DORDRECHT
Dordrecht 23 November 1849
Pieter & Jan Hordijk
(het Schip Hendrikus Gerardus kaptijn P. Verschuur, bestemd naar Nederlandsche Indie)
[FOTO] - Een certificaat van Oorsprong voor de navolgende goederen te verzenden met het Nederlandsch Schip Hendricus Gerardus kapt. P. Verschuur na Neerlands Indie als:
3 kelders inhoudende 33 witte stop flesschen gedroogde vruchten Gem. GV No. 1-3
10 Kelders inhoudende 20 witte stop flesschen Amandelenbanket
H VD SANDE Hz HOLLAND DORDRECHT
20 dito Bitterkoekjes, 10 dito chocolaatjes, 10 roode letter, 10 dito kozakken, 10 dito gebrande Amandelen, 10 dito Bruiszuikers, 10 dito Anijszuiker, 10 dito Ulevellen Gem. SG No. 4-13
4 kelders inh. 48 fl (stop) Agurkjes Gem. A No. 14-17
1 Kistje inh. 6 stopfl. bombons (geplooijde) gem. B. No. 18
1 kist inh. 18 blikken Koeken, 10 Blikken keng.., 25 Blikken Saurie de Bologne, 25 Bl: Zalm, .. potten Confiture Gem D No. 19
+
per het Schip Hendricus Gerardus, kapitein P. Verschuur
S 20 kruiken Siroop inhoudende 220 M
SO 10 Kisten inhoudende 120 flesschen Sla olij
M 1 kistje inhoudende 35 dlesjes Mosterd
Cornelis Kuijk, Koopman.
[FOTO] - (nov 1849) Verzoek certificaat van Oorsprong over
20 Kistjes ieder à 24/2 flesschen roode wijn en alzoo gezamenlijk inhoudende 480/2 flesschen of 187 Kan gemerkt H VD SANDE HOLLAND DORDRECHT, CA VRIESENDORP DORDRECHT P # 1-20 en
15 Kistjes ieder 24/2 flesschen Rijnwijn Zamen inhoudende 360/2 fless. of 140 Kan gemerkt H VD SANDE HOLLAND DORDRECHT, CA VRIESENDORP DORDRECHT R # 1-15
om te verzenden met het Schip Henricus Gerardus, Kapitein P. Verschuur naar Samarang.
[FOTO] - (nov 1849) 2375 kannen LijnOlie in
100 Kelders Gem. A & I No. 1-100
50 pullen Gem. A&I No. 1-50
te verzenden naar Java met het Brikschip Adrianus & Jacobus liggende te Rotterdam, Kapt P.J. van Emmerik.
[FOTO] - Verzoeken Certificaat van Oorsprong van
500 Goudsche Kazen wegende 244 ld Ned
100 klein Ed. kazen wegende 178 ld Ned
om te worden verzenden naar Rochefort per het Schip Merwede Kaptijn C.J. van Driesten
Dordt 29 October 1849
Pieter & Jan Hordijk
(de molen de koperslager staande aan de Oostzijde van Zaandam)
- Willem Singels, paspoort (27-10-1849);
- (971) Jacob Cornelis v. der Mijl, gedrag;
[FOTO] - De ondergetekende verzoekt voor zijne firma van Pieter & Jan Hordijk Een Certificaat van Oorsprong over 100 Vaatjes Delftsche Boter alk inhoudende 6 ned in dubbelde fust gemerkt H VD SANDE Hzn HOLLAND DORDRECHT
om te verzenden naar Nederlandsch Indien per het schip Prins Veld Maarschalk, kaptijn D.C. Rietbergen.
Dordrecht 25 September 1849.
Jan Hordijk
[FOTO] - De ondergetekende P. & J. Hordijk, kooplieden alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong van 300 Goudse Kazen weegende 1500 ld waarvan 200 in elk in een kistje en 100 los gemerkt H te verzenden naar Neerlands Indie per het Schip Machtilde Cornelia, kaptijn N.J. Nannen.
Dordrecht 18 September 1849.
Pieter & Jan Hordijk
- Tieleman Janse, gedrag (10-9-1849);
[FOTO] - (sept 1849) Certificaat van Oorsprong van 300 Goudse Kazen weegende 1500 ld waarvan 200 in elk in een voor 384 Flesschen Rijnwijn in 32 Kistjes ieder à 12 Flesse gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT N 1-32 te verzenden naar Oost Indien per het Schip Machtilde Cornelia, kapt N. Nannen. (332 kan)
Corneille Adrien Vriesendorp.
[FOTO] - De ondergtekende kooplieden alhier verzoeken een Certificaat van Oorspring van
150 vaatjes Delftsche Boter inhoudende 900 Ned.
en 20 kisten Edamsche kaas inhoudende 480 Stuks wegende 925 Nederlandsche ponden alles gemerkt 'K'.
Dordrecht 13 Sept. 1849
Pieter & Jan Hordijk.
te verzenden naar Nederlandsch Indien per het Schip Prins Veldmaarschalk gevoerd door kaptijn D.C. Rietbergen.
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande Touwwerk in hunne alhier gevestigde Touwslagerij vervaardigd en naar Java te verzenden met het Nederlandsch Barkschip de Zwijger kapitein J.H. Mugge.
H01 1 Stuk Patent want 120 v 5 1/2 d 462 d
H02 1 Stuk Patent want 120 v 5 1/4 d 436 d
H03 1 Tros Patent Lijk 120 v 3 1/2 d 155 d
H04 1 Tros Patent Lijk 120 v 3 1/4 d 131 d
H05 1 Tros Patent Lijk 120 v 3 d 112 d
H06 1 Tros Patent Lijk 120 v 2 3/4 d 93 d
H07 1 Tros Patent Lijk 120 v 2 1/2 d 80 d
H08 1 Tros Patent Lijk 120 v 2 1/4 d 66 d
H09 1 Tros Patent Lijk 120 v 2 d 53 d
H10 1 Tros Patent Lijk 120 v 1 3/4 d 38 d
te beEedigen door de Heer Frederik Cornelis Déking Dura.
den 12 Sept. 1849.
[FOTO] - De ondergeteekenden Pieter & Jan Hordijk, kooplieden alhier verzoeken Certificaat van Oorsprong van 100 Vaatjes Boter in dubbeld fust gemerkt H VD SANDE HOLLAND DORDRECHT te verzenden naar Neerlands Indien per het Schip BANCA kaptijn B.C. ten Ham.
(wegende te zamen 600 Nl netto)
Dordt. 26 Aug. 1849
Pieter & Jan Hordijk
- (926) Nicolaas Hombroek, gedrag (10-8-1849);
[FOTO] - (aug 1849) Twee duizend kannen LijnOlie gepakt in 20 kelders Gemt GB 181-200
100 pullen Gemt GB 1-100
te verzenden per het schip Generaal van den Bosch, kapt. F. Parlevliet JZoon naar Batavia, liggende te Rotterdam.
(geslagen op de Molen de Karper onder Dordt, behorende tot de Heer Be.. R.. van(?))
- Adrianus Schotman, paspoort (6-8-1849);
- Evert Schotman, paspoort (6-8-1849);
[FOTO] - [N 922 Rep] Wij Ondergeschreven verklaren wel te kennen Johannes van Lindonk, gewezen kapitein op de Stoomboot van Geertruidenberg op Rotterdam woonachtig zederd Junij 1848 binnen deze stad En dat denzelven zederd dat tijdstip zich alhier goed en onbesproeken gedragen heeft.
Dordt 1 Aug 1849
[FOTO] - Pieter & Jan Hordijk kooplieden te Dordrecht, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor Een honderd vaatjes Delftsche Boter in dubbelde fust inhoudende zes honderd Ponden gemerkt H VD SANDE HOLLAND DORDRECHT om te vervoeren naar Java per het Schip Doggersbank, kaptijn J.M. Jansen.
Dordrecht 30 Julij 1849.
Pieter & Jan Hordijk
- Henrico Julius Ochsendorf, paspoort;
[FOTO] - (juli 1849) 50 Kelders Jenever gemerkt HDI&C(zwaan)DK inhoudende elk circa twintig kan Jenever van 94% met het Ned. barkschip Sphijnx, kapt. G. Wigman naar Batavia uit onse branderij de Swaan op de Voorstraat wijk C No. 535
(50x15=250x50=750 flessen inh circa 975 kan)
[FOTO] - De ondergeteekende Jan Hordijk, voor zijn firma Pieter & jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht, verzoekt Certificaat van Oorsprong van 150 vaatjes delfsche Boter elk inhoudende 6 Ned ld in dubbelde fust gemerkt K om te verzenden naar Nederlandsch Indien per het Barkschip Sphynx, kaptijn G. Wigman
en nog een Certificaat van Oorsprong van 30 Vaatjes Delftsche Boter elk inhoudende 6 Ned l in dubbelde fust gemerkt B om te verzenden naar Nederlandsch Indiën per het Barkschip Sphynx, kaptijn G. Wigman
Dordt 11 Julij 1849
(Verzoeken per brenger dezer te mogen weten, wanneer en hoe laat Jan Hordijk moet komen om de Eed te doen, konde het nog van daag, zoude het hem aangenaam zijn)
[FOTO] - (juli 1849) Een Certificaat van Oorsprong van
25 Vaatjes Boter Gem: GI wegende Netto 150 N lb en
10 kelders Gem: GI inhoudende 150 flesschen gedroogde vruchten
per het Barkschip Sphijnx, kapt. G. Wigman
Goudoever de Jongh
- (902) Berend Pruil;
- teinden (gedrukt);
- Gerrit Jan Snudo;
[FOTO] - [no. 888 van het Repertoire] Acte of Certificaat, dd. 18 Junij 1849 waarbij de Heer burgemeester verklaart, dat de Heer Johannes Kisselius en Mevrouw Arendina Wilhelmina Rutgers, zijne echtgenoote, in zijne tegenwoordigheid hebben verzekerd, dat eene door hen beiden geteekende onderhandsche acte dd. 22 maart 1849
(waarbij zij gezamenlijk met Maria Jeronima Provenchea, Sarah Johannes Rutgers en Johanna M. Rutgers wed. van Arend Rutgers wonende in de Stad en het Landschap van St. Louis, Staat Missouri, voor eene Som van 700 dollars aan Harrison Anderson en Rausam J. Anderson wonenden in het Landschap Lincoln, Staat Missouri in vrije eigendom verkoopen en overdragen eene zekere Streek lands, in het landschap van St. Charles, Staat Missouri gelegen, groot 457 acres)
hunne wil en verklaring bevat, omtrent den daarin vermelden verkoop, en door de laatstgemelde comparant uit vrije beweging en zonder dwang is aangegaan.
[FOTO] - [No. 871 van t repertoir] (op den Bijlbrief) Wij Burgem. & Weth. der Stad Dordrecht Certificeren bij deze dat aan osn bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het kopervast en gekoperd Barkschip Koophandel volgens Meetbrief lang 36 Ellen 5 duimen, wijd 6 Ellen 36 duimen en hol 5 Ellen 15 duimen en daarover gemeten op 525 tonnen of 277 lasten, alhier op de werf van de Scheepsbouwmeester C. Gips & Zonen is gebouwd en op den tweede Junij 1849 van hunne werf te water is gelaten.
Dordrecht den 7 Junij 1849.
Burgem. & Weth. voornoemd
Ter ordonnantie van dezelve.
- (861) Aart Schilthuizen;
- (857) Gerrit Mosselmans (25-5-1849);
- e.v. C.DA. de Quertermont;
- Fredrik Bozuwa;
[FOTO] - Een Certificaat van Oorsprong van
50 Vaatjes Boter Gemerkt B inhoudende netto 300 Ned lb om met het Schip Jan van Hoorn Gezagvoerder J. Bouten na Java te worden vervoerd.
UE Dienaar J. van Goudoever de Jongh
Dordt 20 Junij 1849.
[FOTO] - Certificaat van Oorsprong
de Ondergeteekende verklare uit zijn Pakhuis uittevoeren voor Negotie naar Buitenslands zevenm en tachtig Stuks geemballeerde Hammen gem. D en wegende netto vijf Honderd Acht en dertig ned. ponden om te worden overgebragt per het Ned. Schip Isis, kapt. W.B. Derks naar Java.
en zijnde deze hammen van Nederlandschen Oorsprong.
Dordrecht den Junij 1849.
O.O. Faasen Azn
[FOTO] - (juni 1849) 203 Vaatjes Boter wegende samen 1218 Nlb
20 Kelders inh: 300 flesschen gedroogde vruchten Gemerkt G.I.
om te verzenden per het Fregatschip ISIS na Jva, kapt. W.B. Derks
[FOTO] - Verzoeken bewijs van Oorsprong voor drie hondert kelders in iedere kelder 15 flessen Jenever van 94 % gemerkt HDI&Co(zwaan)DK bewerkt in onze branderij de Swaan op de Voorstraat wijk C No. 535 en ingelanden in het fregatschip Koningin der Nederlanden, kaptein greoneveld Kadee, inhoudende 57 Ned vaten te zamen
Dordrecht 18 Mei 1849.
H. de Jongh & Co
[FOTO] - (mei 1849) Adriaan Singels Az om te verzenden met het Fregat Schip Juno, kapitein W.J. Chevalier naar batavia een Marmersteen groot 4 El 8 palm in ene kist gemerkt A.S. in zijne steenhowuerij vervaardigd.
alsmede 300 stuks witte gebakke tiggeltjes in drie kisten elk van duidend stuks gemerkt A.S.
[FOTO] - (mei 1849) AJ. van Goudoever de Jongh
25 Vaatjes boter gem. PMV wegende 150 N lb netto met het schip Biesbosch, P.M. Vogelsang
- (822) Joseph Monatz (23-4-1849);
[FOTO] - (mei 1849) 120 halve fl. 55 kan Likeur in twee manden gem. S. te verzenden naar Java met het schip de Biesbos, P.M. Vogelsang;
[FOTO] - (mei 1849) Pieter & Jan Hordijk, Kooplieden te Dordrecht verzoeken Certificaat van Oorsprong van vijftien Goudsche kazen wegende 75 Ned lb gemerkt V te verzenden naar Neerlands Indiën per het Schip Biesbosch, Kaptijn P.M. Vogelsang.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
[FOTO] - (mei 1849) 1 Vaatjes & 2 Potjes Drukinkt gem. S N 1,2 &3 naar Java Schip Gertrude, kapt. Schaap
Lodewijk van Son, fabrikant;
- (777) Pieter Los (29-3-1849);
[FOTO] - [N. 774 Repertoire] (Op den Bijlbrief te Zetten) Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd J.C. Schotel, lang volgens Meetbrief 38 Ellen 12 duimen, wijd 7 Ellen 4 duimen en hol 5 Ellen 30 duimen, en daar over gemeten op 334 lasten, alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeesters C. Gips & Zonen is gebouwd en op de 24ste maart 1849 van hunne Werf te water gelaten.
Dordrecht den 27 Maart 1849.
[FOTO] - (maart 1849)(VISSER & VD SANDE DORDRECHT HOLLAND) 1 a 100
100 Roode Kelders Genever inh. 1900 kan 94% in 1500 flessen naar Batavia per Pictura, kapt. H.F. Tijdeman.
Kroes & Co, distillateurs;
[FOTO] - (maart 1849) 30 bemande flesschen wijn azijn gemt. B No. 1 a 30 inhoudende p.m. 2000 kannen uit de fabriek van G.M. van Someren Brand te Dordrecht, bestemd voor Oost-Indien per 't Schip Pictura, kapitein M.F. Tijdeman.
- cholera W.C. Reijth;
- (753) Jan v.d. Waal;
- A.J. Bauduin, paspoort (5-3-1849);
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong, voor Zes Kisten Roode wijn inhoudende 270 flesschen of 233 kannen Kisten Rijnwijn inh. 90 flesschen of 78 Kan en twee mandens Bordeaux Azijn, inh. 45 flesschen of 39 Kan gemerkt C.T. No. 1-10, om te verzenden naar Oost Indien per het schip Batavia, kap. E. Verschoor
voor Corneille Adrien Vriesendorp
Den 12 maart 1849.
- Alb. Anne van Erp;

- (1268) Jacob Stillebroer (28-11-1850);
[FOTO] - De ondergeteekende verzoekt voor zijne firma van Pieter & jan Hordijk een certificaat van oorsprong voor 200 Stolksche kazen wegende 1000 lb elk in een kistje gemerkt H VD SANDE HOLLAND DORDRECHT om te verzenden naar Nederlandsch Indien per het schip Java Packet, kaptijn H. van der Meijden
en Een certificaat van oorsprong van 2/8 Delflandsche boter in dubbelde fust inhoudende 40 lb gemerkt CL 1a2 om te verzenden als het bovenstaande.
Dordrecht 26 November 1850.
Jan Hordijk.
[FOTO] - (nov 1850) huidspijkers (H VD SANDE HOLLAND DORDRECHT) No. 1-5 het fregatschip Banca, kapt V.C. te Ham.
- (nov 1850) Christiaan Hendrik Coenraad Sunderman, Koperen huidspijkers 250 Nlb gepakt in 5 mandjes van No. 1-5
Dordt 30 October 1850
Pieter & Jan Hordijk
- Hub. Judocus Penn, paspoort (1-11-1850);
[FOTO] - Verzoeken Certificaat van Oorsprong van 30 Vaatjes Delftsche Boter elk inhoudende 6 Ned lb in dubbelde fust te verzenden naar Nederlandsch Indiën per het schip Jan van Galen, kaptijn P.H. de Boer.
(merk D)
[FOTO] - [No 1249] Wij Ondergeschreven Mr. Pieter Blusse van Oud-Alblas, scheepsreeder, mr. Adolph Blusse, Scheepsreeder, Martinus Adriaan van Nievervaart en mr Pieter Johan van Nievervaart, commissionairs,allen alhier verklaren dat Paulus van Beest Holle, particulier thans wonende te Rotterdam, van af zijne geboorte tot December 1847 alhier onafgebroken heeft gewoond en gedurende dien tijd is geweest van een geod en onbesproken gedrag.
Dordrecht den 17 october 1850;
[FOTO] - Jan Hordijk verzoekt voor zijne firma van Pieter & Jan Hordijk een Certificaat van Oorsprong van 200 Stolksche Kazen wegende 100 lb elk in een kistje gemerkt H VD SANDE HZ DORDT HOLLAND te verzenden naar Neerlands Indien per het Schip Banca, kaptijn B.C. ten Ham
Dordrecht 28 October 1850
Jan Hordijk;
- Johan Daniel van Alphen geb Sourabaija 1802;
[FOTO] - (okt 1850) te verzenden naar Rochefort door P. & J. Hordijk M gemerkt 200 Goudsche kazen wegende 1050 lb per het Schip Concordia, kaptijn F. Eddes.
Jan Hordijk eed doen;
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong voor vijftig fusten groene zachte zeep negende netto zeshonderd vijf&twintig Ned. ponden gemerkt RS
om vevroerd te worden naar batavia per het Schip de WATERGEUS kapitein W.H. kramer, liggende te Rotterdam.
pr. de Joncheere den Bandt & Co
Monté
Dordrecht 27 Sept. 1850
(N.A. de Joncheere)
- Jacob Jilleba (26-9-1850);
[FOTO] - (sept 1850) Een Mandje inhoudende
24 Stempeldoozen
24 fleschjes Stempelinkt
gem. F naar Batavia, Schip genaamd Johanna Cornelia, kapitein Achenbach
L. van Son, Fabrijkant.
- paspoort Willem v.d. KOOGH (9-9-1850);
- Joh. Lud. Wijers (notaris J.D. Schultz van Haegen) borgtogt;
- (1173) Steven de Ruijter, schipper (11-7-1850);
- reispas W.B. v.d. Santheuvel (3-8-1850);
- Mart. Corn. LEBRET, pas (27-7-1850);
[FOTO] - (sept 1850) Verzoeke Certificaat van Oorsprong te verzenden per Schip Generaal Baron van Geen, Kaptein G. Rotgans.
20 Stuks geemballeerde hammen wgd. Netto 118 Nlb gemerk A
10 Vatjes Rolpens wgd. 40 Nlb ROLPENS
10 Vatjes Saucijsen wgd. 40 Nlb SAUCIJSEN;
[FOTO] - De ondergeteekende L.C. van Oldenborgh, voor zijne Firma J. van Oldenborgh & Zonen, Wijnhandelaars alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor Dertig kwart kistjes ieder inhoudende Twaalf Bottels of tezamen Drie Honderd Zestig Flesschen, uitmakende Dire Honderd Ned. kannen Rhijnwijn, de ksiten alle gemerkt IVO&z RHIJNWIJN IVO&z door hun te verzenden per het Nederlandsch Barkschip Generaal Baron van Geen, kapitein G. Rotgans gedestineerd naar Batavia.
Verklarende alverder deze wijn uit hun particulier Entrepot alhier is herkomstig, aldaar in orde gebragt en in flesschen van Nederlandsche Oorsprong gebotteld.
Dordrecht den 16 Julij 1850.
L.C. van Oldenborgh;
[FOTO] - De ondergeteekende verzoekt voor zijne firma van Pieter & Jan Hordijk, kooplieden alhier, Certificaat van Oorsprong van Honderd vaatjes Boter in dubbelde fust inhoudende 600 Nld gemerkt KV & 50 Goudsche kazen weegende 250 Nld ook KV gemt te verzenden naar Neerl: Indie per het schip Generaal Baron van Geen, Kapitijn G. Rotgans.
Dordrecht Julij 1850
Jan Hordijk.
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong
voor 300/1 & 700/2 fl. of vier vaten 73 kannen rooden wijn in twintig kisten
voor 200/1 & 300/2 fl. of drie vaten en twee kannen rhijnwijn in tien kisten
& voor 240/2 fl. of een vat en drie kannen Madera wijn in tien kisten
alles gemerkt K om te verzenden met het Nederlandsch Barkschip GENERAAL baron van Geen, Gezagvoerder G. Rotgans gedestineerd naar Batavia.
Dordrecht 11 Julij 1850.
Jan de Koningh & Zoon;
[FOTO] - (juli 1850) Verzoeken Certificaat van Oorsprong
voor 4900 Ned. kannen Wijn azijn in:
80 bemande flesschen gemt. B no. 1 a 80 & 25 Kelders ieder inh. 15 4/k flesschen van 1 1/2 kan gemerkt VINAIGNE QUALITÉ SUPERIEURE
om te verzenden met het Nederlandsch Fregatschip Generaal Baron van Geen, kapitein G. Rotgans naar Java.
[FOTO] - Cornelis Selis, Zeepzieder, oud 40 jaren hebbende bruin haar, dito wenkbraauwen, bruine oogen, neus & mond, bruine baard en zijnd elang 1 El 7 p 6 dm een voorschrijving ter bekoming van een buitenl. paspoort naar Duitschland en Frankrijk
10 Julij 1850;
[FOTO] - De ondergeteekende Adolf Adriaan Hordijk Jzn voor de firma van Hordijk&Gips, Branders van de Zesde klasse alhier, verzoeken certificaat van oorsprong voor de 100 kisten inh: 1500 flesschen Genever of 2200 Kannen a 94% Gemerkt (ooievaar)H&G door hen te verzenden per het Nederlandsch Schip Generaal Baron van Geen, gevoerd door kapitein G. Rotgans gedestineerd naar Java verklarende alverder deze Genever uit hunne Branderij is herkosmtig; aldaar in orde gerbagt en in flesschen van Nederlandschen oorsprong gebotteld.
Dordrecht 10 Julij 1850
A.A. Hordijk Jz.
- (1171) J.F. Kolkman;
[FOTO] -(juli 1850) 50 Stuks geemballeerde hammen wgd 275 Nlb gemerk A
12 Stuks geemballeerde gerookt Vleesch wgd 50 Nlb gemerk A
20 vatjes Rolpens wgd 80 Nlb gem. ROLPENS
20 vatjes Saucijsen 80 Nlb gemerk SAUCIJSEN
Naar Batavia per Schip Osiris, Kapt. G.J. Stam de Jonge, liggende te Rotterdam.
F.X. Gascar.
[FOTO] - (juli 1850) 50 roode Kelders elk inhoudende 22 3/4 kan Jenever van 94% gemerkt K geladen naar Batavia in het Nederlandsch fregatschip Bato, kapitein J.F. Broeksmit, bewerkt in hunne branderij de Zwaan van H. de Jongh & Co.
(in orde gebragt en in flesschen)
(in elke kist 15 flesschen van Ned. Oorsprong);
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong voor 500 flesschen Rijnwijn in tien kisten gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-10 (Zamen inhoudende 390 Kan) om te verzenden naar Oost-Indie met het schip Osiris, kap. G.J. Stam de Jonge
Dordrecht 4 Julij 1850.
C.A. Vriesendorp (v.d. Veer);
[FOTO] - Den ondergetekende verklare bij deze
Dat bij hem en door hem vervaardigt is van Zweeds ijzere bakke of kinderwage Groen geschildert en met blauw lake bekleed en wasdoekke kap en is gekocht door Stam de Jong, Gezagvoerder van het Fregatschip Osssiris van Dordrecht om te vevroere naar de oost Indie
Dordrecht Julij 1850.
P. Horst;
[FOTO] - (juli 1850) Verzoeke Certificaat van Oorsprong van 50 Stuks gemballeerde hammen wgd Netto 291 Nlb te verzenden naar Batavia per schip Bato, kapt. Broeksmidt. Gemerk IK;
[FOTO] - (juli 1850) 10 Kelders inhoudende Gem: K No. 1-10
150 flesschen gedroogde vruchten
5 kisten inhoud. Gem: K No. 11-15
elk 2 fl Banket
2 fl. Bitterkoekjes
1 fl. chocolaadjes
1 fl. kozakken
1 Kelder inh. Gem. K No. 16
15 Secretaris Koeke in Blik
te verzenden met het schip Bato, Kap Broeksmit naar Java.
[FOTO] - (juli 1850) 171 flesschen
10 Kisten inhoudende 210 kannen wijn azijn gemerkt VINAIGRE QUALITÉ SUPERIEURE om te verzenden met het Fregat Schip Broedertrouw, Kapitein J.G. Kunst naar Java.
G.M. van Someren Brand;
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong om te verzenden met het schip Louisa, Gezagvoerder J.F.P. Göbel voor:
20 kisten inh. 400/1 & 600/2 fl. of zes vaten & vier kannen rhijnwijn alles gemerkt K
Dordrecht 13 Junij 1850
Jan de Koningh & Zoon;
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong om te verzenden met het schip Bato, Gezagvoerder W.F. Broeksmit voor:
22 kisten inh. 3001/ & 800/2 flesschen of 5 vaten negen kannen roode wijn
10 kisten inh. 200/1 & 300/2 flesschen of 3 vaten twee kannen rhijnwijn
10 kisten inh. 240/2 flesschen of 1 vat drie kannen maderawijn
alles gemerkt K
Dordrecht 13 Junij 1850
Jan de Koningh & Zoon;
[FOTO] - (juni 1850) Kist No. 1 inhoudende de onderstaande artikelen vervaardigd door den ondergetekende en te verzenden per schip Broedertrouw, kapt. G. Kunst.
Een laken Jas
2 Velten
2 Petten
(2 Hoeden)
6 paar Kousen
(1 ha..bandje)
9 Velten
8 broeken
2 Jasjes
(1 p. laarzen)
(4 p. Schoenen)
+ Kist No 3 bevatten de de onderstaande Artikelen ter verzending naar O Indien per Schip Broedertrouw, kapt Kunst
van A. Metz
+ Zes breukbanden
4 d. Schotbanden
24 tafelmessen
1 vleesmes en vork
Een toestel voor de Amputatíe
twee hoorn grijn schaaltjes
Een doosje met een Kopsnepper
[FOTO] - (juni 1850) 1 Chocolaad
1 Gebrande amande
2 pepermint
2 juffers amandele
2 Corinthe
2 Rosijne
2 Bitterkoekje
2 Banket
1 Pistache
2 Minsje
2 Brandzuiker
6 pakken Chocoladje
6 flesschen mosterd
1 doos Kleinard
C.v.B. (N. 1)
+ H. van Wageningen Confituren te verzenden met het N. Schip Broedertrouw, kapt J.G. Kunst, gepakt ion ene kist gem. CVB N1.
[FOTO] - (juni 1850) Kist No. 2 te verzenden per Schip Broedertrouw, cap. Kunst inhoudende
(01) 1 Een blikke doos Chinine
(02) 24 doosjes Cirtroendrop
(03) 1 Blikke doos Bataafise
(04) drop in Jujaba
(05) 4 fleschjes Medicijnen
(06) 2 potten Extract
(07) 1 Fruit Aliohal
[(08) 40 Boekjes Gibben Zilve]
[(09) 6 pakjes poederdoosjes]
[(10) 2 .. medic..]
[(11) Bind..]
[(12) 12 kop glazen]
[(13) 4 tinne maten]
[(14) 3 witte m..]
(15) Een kistje Vermiscille
(16) Een Tro.el ge..
(17) de Appelen
C. Brunner (Casparus)
- Jan Schouten (6-6-1850);
- Pieter George Frederik Legel, zeevarende, gedrag (29-5-1850);
[FOTO] - De ondergeteekende Adolf Adriaan Hordijk Jacobzn voor de firma van Hordijk & Gips Branders van de Zesde klasse alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 100 kisten genever à 94% inhoudende 1500 flesschen of 2200 Kannen Gemerkt (ooievaar) H7G door hen te verzenden per het Nederlandssch Schip Ida Willemina, Kapitein B.P. van Wijland gedestineerd naar Java, verklarende alverder deze genever uit hunne branderij is herkomstig aldaar in orde gebracht en in flesschen van Nederlandsche Oorsprong gebotteld.
Dordrecht 16 Mei 1850
A.A. Hordijk Jz
[FOTO] - De ondergeteekende Adolf Adriaan Hordijk Jacobzn voor de firma van Hordijk & Gips Branders van de Zesde klasse alhier, verzoeken Certificaat van Oorsprong voor 175 kisten inhoudende 2625 flesschen Genever of 3675 Kannen Gemerkt (ooievaar) H%G door hen te verzenden per het Nederlandsch Schip ANNA, gevoerdt door Kapitein W.H. Cramer gedestineerd naar Java, verklarende alverder deze Genever uit hunne branderij is herkomstig, aldaar in orde gebracht en in flesschen van Nederlandsche Oorsprong gebotteld.
Dordrecht 14 Mei 1850
A.A. Hordijk Jz
(Sterk 94%);
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande patent Touwwerk, vervaardigd in hunne Touwslagerij alhier, en ebstemd om naar java gezonden te worden met het Nederlandsch Schip Jeannette Cornelia, Kapitein F.K. Veldman.
H02 1 Stuk patent want 120 vm 5 1/4 d 420 d
H03 1 Stuk patent want 120 vm 4 3/4 d 350 d
H04 1 Stuk patent lijktros 120 vm 4 d 178 d
H05 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 3/4 d 162 d
H06 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 1/2 d 153 d
H07 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 1/4 d 138 d
H08 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 d 120 d
H09 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 3/4 d 103 d
H10 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 1/2 d 81 d
H11 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 1/4 d 72 d
H12 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 d 59 d
H13 1 Stuk patent lijktros 120 vm 1 3/4 d 49 d
H14 1 Stuk patent lijktros 120 vm 1 1/2 d 37 d
16 Mei 1850.
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van het onderstaande patent Touwwerk, vervaardigd in hunne Touwslagerij alhier, en bestemd om naar Java gezonden te worden met het Nederlandsch Schip de Stad Tiel, Kapitein E.M. Chevalier, zijnde:
H01 1 Stuk patent want 120 vm 5 1/2 d 465 d
H02 1 Stuk patent want 120 vm 5 d 380 d
H03 1 Stuk patent want 120 vm 4 1/2 d 313 d
H04 1 Stuk patent lijktros 120 vm 4 1/2 d 205 d
H05 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 3/4 d 203 d
H06 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 1/2 d 180 d
H07 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 1/4 d 141 d
H08 1 Stuk patent lijktros 120 vm 3 d 120 d
H09 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 3/4 d 100 d
H10 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 1/2 d 86 d
H11 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 1/4 d 72 d
H12 1 Stuk patent lijktros 120 vm 2 d 60 d
H13 1 Stuk patent lijktros 120 vm 1 3/4 d 48 d
H14 1 Stuk patent lijktros 120 vm 1 1/2 d 37 d
den 27 Mei 1850.
[FOTO] - Verzoeken bewijs van orosprong voor Honderd vijf&zeventig roode kelders waarin elk 22 Man Jenever van 94%, getapt op inlandsche flesschen de kelders gemerkt HDI&Co (zwaan)(..) met witte schilder gebrandt, om naar Batavia te verladen met het barkschip Anna kapitein W.H. Cramer
Dordrecht 15 mei 1850
H. de Jongh &Co;
[FOTO] - De ondergeteekende verzoekt voor zijne firma van Pieter & Jan Hordijk Certificaat van Oorsprong van Honderd Godusche kazen weegende 500 Ned ld gemerkt H te verzenden naar Neerl. Indien per het Schip Jeannette Cornelia, Kapt. F.K. Veltman
Dordt 14 Mei 1850
Pieter & Jan Hordijk;
[FOTO] - (mei 1850) Verzoeke Certificaat van Oorsprong
voor 5 kisten inh. 120.2 fl. madera inh. 52 kannen
voor 5 kisten inh. 120/2 fl. madera inh. 52 kannen
400/1 & 900/2 fl. roode wijn in 26 kisten inh. 6 vaten 14 kannen
200/1 & 300/2 fl. Rhijnwijn in 10 kisten inh. 3 caten eene kan
om te verzenden naar Batavia per het schip Ida Willemina, Gezagvoerder B.P. van Wijland
alles gemerkt K
[FOTO] - Wordt verzoekt Certificaat van Oorsprong
van 40 ankers Wijnazijn gemerkt MVO en genummerd van 1-40
van 30 fusten Wijnazijn gemerkt MVO en genummerd van 1-30
inhoudende te zamen Veertig Ned Vaten gefabriceerd door den ondergeteekende in de fabriek genaamd De Hazewindhond
Dordrecht 14 Mei 1850
M. van Olst Jr. (Matthias van Olst Junior)
om uittevoeren per schip Stad Tiel, kapitein E.M. Chevalier
[FOTO] - De ondergeteekende verzoek Certificaat van Oorsprong ter verzending van 100 bemande flesschen inhoudende 5500 kannen wijnazijn gemt. B 1 a 100 per kapitein W.H. Cramer voerende het Barkschip Anna
Dordrecht 13 Mei 1850
G.M. van Someren Brand;
[FOTO] - Gerrit van Hoogstraten & Zoon, verzoeken Certificaat van Oorsprong van
Een Stuk patent Touwwerk vervaardigd in hunne alhier gevestigde Touwslagerij, om naar Java vervoerd te worden met het Nederl. Barkschip Jeannette Cornelia, kapt. T.K. Veldman zijnde
H1 1 Stuk patent want 120 v 6 d w 540 d
13 mei 1850.
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong om te verzenden met het schip Jeannette & Cornelia Gezagvoerder F.K. Veltman naar Java
voor 300 fl. Roode wijn in 6 kisten
& 600/2 fl. Roode wijn in 12 kisten inhoudende 4 vaten.
voor 120/2 fl. Madera in 5 kisten
& 120/2 fl. Madera Drij in 5 kisten inhoudende Een vat & vier kannen
voor 200/1 fl. Rhijnwijn in 4 kisten
& 200/3 fl. Rhijnwijn in 6 kisten inhoudende 3 vaten eene kan
alles gemerkt K.
Jan de Koningh Jz voor zijne firma van jan de Koningh en Zoon
den 13 mei 1850.
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijfentwintig Kisten gemerkt AS WYN N 1 a 25 inhoudende 1250 flesschen of 1000 kannen Roode wijn van de moer te vervoeren naar Batavia per het Nederl. Fregatschip Admiraal van Heemskerk gevoerd door kapitein P. Kleij.
Dordt den 10 Meij 1850.
A. Schotman en Zoon
Compareert Meijndert Schotman over de firma.
[FOTO] - (mei 1850) Certificaat van Oorsprong van 100 Stuks geemballeerde hammen wgd. 498 Nld gemerkt H VAN SLUISDAM DORDRECHT te verzenden naar Batavia per Nederl. schip Jeannette & Cornelia, Kapitein F.K. Veltman.
Nog Een van 50 Stuks geemballeerde hammen wgd. 238 Nld gemerkt H VAN SLUISDAM DORDRECHT
25 vatjes Rolpens wgd 100 Nld gem. ROLPENS
5 watjes saucijs Bologne wgd. 35 Nld. gem. B.B.
te verzenden naar Batavia met het Nederl. Schip Jacob Cats, kapt. J.A. Keeman.
[FOTO] - 100 Kelders waarin elk vijftien flesschen inhoudende 2250 kan Jenever van 94% gem. K
met het Nederl. schip Orion, kapt. C.M. Borghorst naar Batavia.
Hendrik de Jongh
voor zijn firma van H. d eJongh & Comp, Branders alhier
den 30 April 1850.
[FOTO] - De ondergeteekende verzoekt Certificaat van Oorsprong voor zijne firma Pieter & Jan Hordijk, kooplieden alhier, van 200 Stolksche kazen wegende 1000 lb Nederl. in kistjes gemerkt P&JH om te verzenden naar Nederlandsche Indien per het schip Orion, Kapt. C.M. Borghorst.
Dordrecht 30 April 1850
Jan Hordijk
[FOTO] - (april 1850) Morgen ogtend om 10 Ure te gaan naar het Secretarie en te vragen om Certificaat van Oorsprong van
B no. 1 Een Mahonie Boekkast
B no. 2 Een Mahonie Linnekast
B no. 3 twee Mahonie Fauteuils
te verzenden met het Fregatschip Orion, kapt. C.M. Borghorst naar Oost Indien
Willem Frederik Husen
[FOTO] - (april 1850) Morgen ogtend om 10 Ure te gaan naar het Secretarie en te vragen om Certificaat van Oorsprong van
B no. 4 Een Mahonie Linnekast en
B no. 5 Een Mahonie Boekekast
te verzenden met het Fregatschip Orion, kapt. C.M. Borghorst naar Oost Indien
Willem Krafft, Schrijnwerker
- Marinus Hendrik Sunderman, gedrag (13-4-1850);
- Johan Diederik Holtheijer (23-3-1850);
[FOTO] - (april 1850) Verzoeke Een Certificaat van Oorsprong van
100 Stuks geemballeerde hammen wgd. No. 579 Ned lb gemerk PDK
25 vatjes worst No 125 Nlb gemerk WORST PDK
25 vatjes saucijsen No 125 Nlb gemerk SAUCIJSEN PDK
te evrzenden van Batavia door H. van Sluisdam, met het Nederlandsch Schip Soolo, Kapt. M. Korteland liggende te Rotterdam.
(Francois Xavier Gascar voor zijn firma van H. van Sluisdam, Spekslagers)
- (1057) Gerrit Mosselman;
[FOTO] - (april 1850) 200 kelders waarin elk vijftien flesschen inhoudende 22 3/4 kan jenever elk van 94% gemerkt PC met het Ned. schip ELISE SUSANNA, kapt. N.A. Dijkama liggend te Rotterdam bestemd naar Batavia.
H. de Jong & Co
[FOTO] - De ondergeteekende verzoekt voor zijne firma Pieter & Jan Hordijk een Certificaat van Oorsprong, over
40 kisten kl. Ed. kaas inhoudende 960 Stuks lb 1950 Ned
20 kistjes Stolksche Kaas inhoudende 20 stuks lb 103 Ned
gemt. H VD SANDE HZN HOLLAND DORDRECHT
om te worden verzonden naar Rochefort per het Schip Henriette Albertine gevoerd door kapt. H. van der Velden.
Dordrecht 6e maart 1850.
Jan Hordijk
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong voor 12 kisten
350 Bottels roode wijn in 7 Kisten gemerkt CT N 1-7
135 Bottels Moezelwijn in 3 kisten gem.t CT N 8-9--10
23 Bottels Madera & 22 Bottels witte wijn in Een kist CT N. 11 &
45 Bottels Bordeaux Azijn in Een kist CT No. 12,
gezamenlijk inhoudende 467 Kan, om te verzenden naar Oost Indien per het schip Rotterdam, Kaptein P. Vis.
Dordrecht 7 Febr. 1850
C.A. Vriesendorp (vd Meer)
[FOTO] - Een bewijs verzenden Heer Burgemeester dat C. van der Teen (overleden) geene candemnatie tot in vacciceerende staaf heeft ondergaan.
Als de Heer Griffier van de Regtbank aam mij een beewijs afgeeft dat geene..
- Cornelis van meerkerk, paspoort (7-2-1850);
- Leonard Dooremans, paspoort (1-2-1850);

Laatst gewijzigd: mei en december 2007 en februari 2008.