Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1816-1831)


Bron: Stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP; SAD)
Toegang: 5 Gemeente Dordrecht 1813-1851
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1816-1831
Inventarisnummer: 1928 (1816)
Inventarisnummer: 1929 (1820)
Inventarisnummer: 1930 (1821)
Inventarisnummer: 1931 (1824-1827)
Inventarisnummer: 1932 (1829)
Inventarisnummer: 1933 (1830)
Inventarisnummer: 1934 (1831)

Verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1820)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1929 (verklaringen over 1820)

- (28-10-1920)(copie translaat) Herm. Hinrich Puttmann te Lahne (extract doop); militaire dienst;
- Rutgerus joh. Amandus Hapsen, smit, landmilitie 1814 (28-11-1820);
- Gerrit van Efferen, zakkendrager, geb. 22-1-1797;
- F.J. Haver Droeze, Aarnout Smith, Frederik SLIJP, goed gedrag (26-11-1820);
- Andries deNagtegaal, Hellingen, onvermogen (27-11-1820);
- Matthijs van Helmond, zoon Hendrik (+14-5-1807) en Mijntje van B..;
- Barthol. de Bruijn Ouboter, 26 jaar, paspoort (25-11-1820);
[FOTO] - Wij Ondergeschreven Jacob Strobuur, oud 32 jaar en Carel Lodewijk Menzel, oud 52 jaar, beiden zee kapiteins en wonende alhier, verklaren ten verzoeke van Johannes Keijzer, 29 jaar, en mede Zee kapitein en wonende alhier, voor de oprechte waarheid en aan te dienen alwaar deze mogt worden vereischt dat aan ons zeer wel bekend is, dat den zelven Johannes Keijzer in de maand Januarij van 't Jaar 1814, waarop alhier voor de Land Militie is geloot, buiten de mogelijkheid is geweest, om in den Ligting deel te nemen, aangeven wij Ondergeschreven ons met denzelven op gemeld tijdstip te Gotthenburg in Zweden hebben bevonde van waar hij in de Maand Meij van gemeld Jaar naar Engeland is vertrokken.
Dordt 18 Nov 820
't Certificaat is bevestigd om te kunnen ...(?)
+
Johannes KEIJZER van bewijs Zee Capitein, zoon Johan Adam Keijzer, van beroep particulier en Anna Katrina Dolleman in leven en wonende alhier.
lengte: 1 El 7 Palm 1 1/2 d; aangezigt : ovaal; voorhoofd: hoog
ogen: blauw; neus: ..; mond: id; kin: rond
haar: bruin; wenkbr. : do
- Pieter Arnold, pontonnier (25-11-1820);
- Thomas de ROO, grutter / Jan Kamberg / Cornelis Adr. Ridderhof, molen.knecht
- Gerrit Westveld, te Arnhem (22-11-1820);
- Anthonij van Os, onvermogen (Merwede)(17-11-1820);
- Maria Leurs, Vriezestraat, onvermogen (16-10-1820);
- Joh. Klaus en Elis. Govers, Kolfstraat, onvermogen (13-10-1820);
- Anthonij Roest, Rotterdam, gedrag (16-11-1820);
- Simon Compter, borgtogt;
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat Coenraad Bolije wonende in de Twintig Huisjes, onvermogen is tot voldoening van deszelfs aan het Rijk verschuldigd Last en Tonnen geld
Dordrecht 15 November 1820
Thomas Gijbels / Joseph Sikwine(?)
- Gerard Schoenmakers, Zeeland, gedrag (11-11-1820);
- Maria van Daalen huisvrouw Alex Verhagen, Nieuwbrug (8-11-1820);
- Jan Roest, gedragt (1-11-1820);
- Antonetta Stoel wed. Dirk van Houwelingen, Kromhout (7-11-1820);
- Georg Fredrik Huijsman, gedrag (28-10-1820);
- Pieter de Meer, Marienbornstraat (6-11-1820);
- Geertrui Kardinaal, gedrag (6-11-1820);
- Lena v.d. Hoek huisvr. Pieter de Meer (6-11-1820);
- Matthijs KORTHALS genaamd Landmeter, Riedijk, onvermogen (2-11-1820);
- Pieter den Broeder, en Dirkje de Zwart, Noordendijk (3-10-1820);
- Willem Kuiters, en Lena Kaho, Schotsentuin (22-9-1820);
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren wel te kennen Jan Moret op de Binne Walevest. En dat denzelven is van een goed gedrag.
Dordrecht 23 Sept 1820
J. van Oosterwijk / Thomas van Eijck
- Pieter Spruit en Maria van Striemen, Spuistraat (4-9-1820);
- Levinus van Hall (kath.) 27-10-1820;
- Pieter Boom (28-10-1820);
- Aaltje v.d. Berg, Houttuinen, onvermogen (23-10-1820);
- Cornelia Boom, Buiten Vriesepoort (21-10-1820);
- Jacoba v.d. Maas huisvr. C. Nedermeijer, Augustijnenkamp (12-10-1820);
- Joh. van Leeuwen, Augustijnenkamp, gedrag (19-10-1820);
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat Willem FLAMAN wonende in de Suikerstraat, onvermogen is tot voldoening van deszelfs aan het Rijk verschuldigd Last en Tonnen geld
Dordrecht 13 8ber 1820
C. van Leeuwen / D. Schaap
- Matthijs van Helmond, gedrag (7-10-1820);
- Hendrik van Es, gedrag (4-10-1820);
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat Arie SPOEL wonende in den Houttuin, onvermogen is tot voldoening van deszelfs aan het Rijk verschuldigd Last en Tonnen geld
Dordrecht 5 8ber 1820
C. van Leeuwen / J. van Ouwerkerk
- A. Messchaert(t), milit. pensioen 915-9-1820);
- Cornelis Pieterman en Elizab. van Gessel, onvermogen (18-9-1820);
- Jean Charles Bavius de Vries;
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat Roelof Barends wonende in de Vleeschouwersstraat, onvermogen is tot voldoening van deszelfs aan het Rijk verschuldigd Last en Tonnen geld
Dordrecht 14 September 1820
Willem van Leeuwestein / Frans de Ronde
- huisgezin Cornelis Hendrik Breijches 3-9-1820;
[FOTO] - Wij Ondergeteekenden verklaren bij deze, dat Nicolaas van Bunningen en Jan van Bunningen, wonende alhier te Scheep bij ons bekend is te zijn geheel en al onvermogend tot het betalen van eenige zegels, Leges, Griffie en Enregistratie Regten.
Dordrecht 2-9-1820. Dit merk stelde Gerrit van ERP zeggende niet te kunnen schrijven;
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat Johannes de Vries wonende in de Boogjes, onvermogen is tot voldoening van deszelfs aan het Rijk verschuldigd Last en Tonnen geld
Dordrecht 2 September 1820
J. van de Ven / P. van den IJk
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat Benjamin Verschuur wonende op de Hoogt, onvermogen is tot voldoening van deszelfs aan het Rijk verschuldigd Last en Tonnen geld
Dordrecht 31 Aug 1820
Jillis Klok en Dirk van Dijl
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat de persoon van Jan de VRIES, onvermogend is tot betaling van deszelfs aan het Rijk verschuldigd Lastgeld
Dordrecht 19 Augustus 1820
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat aan ons zeer wel bekend is, dat de persoon van Aart Bisschop, wonende in de Zuikerstraat, onvermogend is tot betaling van deszelfs aan het Rijk verschuldigd Lastgeld
Dordrecht 21 Augustus 1820
A. Flaman / Simon Daane
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat ons wel bekend is, dat de persoon van Abraham 't HOEN, wonende op de Blazersvest, onvermogend tot betaling van deszelfs verschuldigd lastgeld.
Dordrecht den 18 Augustus 1820.
Leendert Zeeman / Rijnnier Stoel
+ bedeeld in 1817, 1818, 1819, 1820 (diaken Dordrecht 31-8-1820)
- Laurens Zahn, trompetter, Zutphen 23-8-1820;
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat Hermanus Strevink wonende in de Vleeschouwersstraat, onvermogen is tot voldoening van deszelfs aan het Rijk verschuldigd Last en Tonnen geld
Dordrecht 2 September 1820
A. Bogers en W. de Visser
- Arent v.d. Abeele, broeder orde Ned Leeuw 23-10-1820;
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat ons zeer wel bekend is, dat de Persoon van Thomas Schoonenberg, wonend ealhier in den Herman Suisstraat, onvermogend tot betaling van deszelfs verschuldigd lastgeld.
Dordrecht den 19 Augustus 1820.
Pieter Nagtegaal / L. van Aardenne
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat Elisabeth Burgman huisvr Adrianus Schraauwen, welke thans om krankzinnighuis is geconfineerd, onvermogend is om haar verschuldigd lastgeld aan den Lande te kunnen voldoen.
Dordrecht den 2 Augustus 1820.
Willem van L.. / H. de la Cour
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat ons zeer wel bekend is de Persoon van Huig van Lexmond, wonende op de Binnen Walevest, onvermogen is, tot de betaling van deszelfs verschuldigd Lastgeld.
Dordt den 17 Aug 1820
J. Keller . P. Boonstoppel
- Pieter Willem Mijnlief van Overklift, pasooort Londen (7-8-1820);
- EED Jacobus van Kamen, entrpot (5-11-1820);
[FOTO] - Wij ondergteekende overtuigd zijnde van 't onvermogen, van Jeremias Waarens, om zijn Lastgeld aan den Lande te voldoen. Dewijl de zelve door ouderdom, met zijn vaartuig niets kan verdienen en dus niet onwillig maar onmagtig.
Dordt. den 26 Julij 1820
A. Croillus / Pieter van Effren;
[FOTO] - Barend MENZE is buiten staat om zijn lastgeld en onkosten te betalen dewijl hij behoeftig is.
Dordrecht 22 Aug 1820
A. van der Mijl Pz diaken
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat aan ons wel bekend is dat de persoon van Dirk van Prooijen, wonende in de Botkensstraat, onvermogend is tot betaling van deszelfs aan het Rijk verschuldigd Lastgeld
Dordrecht 21 Augustus 1820
H. Flaman / Simon Daane
[FOTO] - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze ten verzoeke van den heer Hendrik Justus TRUMPI, Commissionair binnen deze stad dat dezelve gelijk mede dezelfs te presenteren borgen de Heeren Jan Willem en Abraham Bruijstens, de vereischte solvabiliteit bezitten om te kunnen Inschrijven ..etc.
[FOTO] - Burgem. etc. Certificeren bij deze dat het geposeerde het hier aangehegte Reguest van Herbert BAARS omtrent het ongeluk aan diezelfs schip op den 14 Junij dezes jaars 1820 overkomen waardoor hij zich als nog van zijn middel van bestaan verstoken zijnde, overeenkomstig de waarheiud is.
Dordrecht den 13 Julij 1820
+ Mijnheer!
Volgens gedane verklaring door Herbert BAARS is hij op den 14 Junij dezes jaars voor de Lek bij Krimpen met zijn schip op de zandplaat gedreven en vast geraakt en door het sterk schuuren zijn schip lek geworden onder water geraakt.
- Rachel Jacobs Gosselaar, paspoort Kopenhagen;
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren zeer wel te kennen, Maria Theresia Mackaaij gewoond hebbende alhier en thans in Antwerpen, gedurende haar inwoning alhier, zig altijd goed en geschikt gedragen heeft.
Dordrecht den 26 Junij 1820
P. van Heck / Marinus van Est
- Juda Meijer Levison geb. Maarssen, paspoort Hamburg;
[FOTO] - Wij Ondergeteekenden verklaren bij deze, dat Aaltje den Nuijver wonende alhier, op de Hoge Nieuwstraat, bij ons bekend is te zijn geheel en al onvermogend tot het betalen van eenige zegels, leges, griffie en Enregistratie Regten.
Dordrecht den 22 Junij 1820
Goverd van Wingerden / T. Verhagen
- Emaus de Micault;
- Johannes Boonen, paspoort Trier;
- Hendrik Erkens (8-6-1820)
- Cornelis Ocker Rees van Tets, paspoort (22-5-1820);
- Anthonij Spruijt, paspoort Parijs en Hamburg;
- Jacobus Tabbermaal, mei 1820;
[FOTO] - Burgemeester etc Certificeren bij deze ten verzoeke van Schipper Johan Jacob Prum, dat aan hun Ed Achtb op eene voldoende wijze is gebleken dat denzelven Johan Jacob Prum, sedert een geruimen tijd zig met deszelfs huishouden met ér woon binnen deze Stad heeft neergezet. En mitsdien als Burger en Inwoonder dezer Stad, bekend te worden gemerkt.
Dordrecht den 4 Meij 1820
B.B. voornoemd
- Pieter Papillon, bezitting 28-4-1820;
- Jans de P.. 24 jaar;
- Cornelis van Pelt en Ferdinand Hardij;
- Penn en Bauduin;
[FOTO] - Burgemeesteren der Stad Dordrecht verklaren, dat tot deszelver genoegen, uit eene tauxatie,onder aanbod van Eede door Rijks tauxateuren te Dordrecht gedaan, is gebleken, dat de hier nagenoemde panden, behorende aan den Hoog wel geb. Heer Jonkheer Etienne Jean de Court te Dordrecht, de daarbij gemelde waarde hebben als:
* Een kapitaal dubbeld Huis en Erve, Tuin, Koetshuis en Stalling, staande en gelegen op de Groenmarkt uitkomende op de Varkenmarkt geteekend A No 291/286 de Somma van f 17.000
* De helft in Een Kapitaal dubbeld Huis en Erve, en Pakhuis staande en gelegen in de Wijnstraat getekend B No. 159/176 f 10.000 voor het geheel bedragende alzo de helft van het zelve een somma van f 5000 met de bovenstaande panden te samen der somma van f 22.000
En verklaren wijders dat blijkens aan ons vertoone bewijs van niet bestaande Hypothecaire inschrijvingen, gegeven door den heer F.J.A. Pit bewaarder der Hypotheken van het Kantoot gevestigd te Dordrecht, alle de gemelde goederen den onbezwaarde Eigendom zijn van voorgenoemden Hoog wel geb. Heer Jonkheer Etienne Jean de Court.
Dordrecht den 28 maart 1820
+
H.F. de Court, olijmolen genaamd de Wakende Kraan met vier digte olij bakken (s Gravendeelschedijk)
- broodzetting;
[FOTO] - (bisschip Canterbury) Johanna Onderwater wed Abraham Pompe van Meerdervoort;
- Carel Schuchart, pontonnier, 9-3-1820;
- Willem van Welsenes, paspoort 8-3-1820;
- C.T. Peletier, paspoort;
[FOTO] - Burgemeesteren etc Certificeren bij deze dat het schip van schipper Hendrik POLS, geladen geweest zijnde met een partij kogels en Bommen en gedestineerd naar Luik [deszelfs reize door de vorst niet dan op den 30 Jan 1820 heeft kunnen vervolgen, alzo gemelde schipper daartoe] blijkende hiern aan genomineerd Certificaat door de ingevallen vorst en ijsgang, belet is geworden
Dordrecht den 29 Februari 1820
- Matthijs Goedhart;
- Jan Schouten 34 jaar paspoort 26-2-1820;
- Jacob van STRIJ 15-2-1820;
- Abr. Hendrik onderwater;
- Gerrit Kramers, 26 jaar, paspoort Bergen (Noorwegen), 8-1-1820;

Laatst gewijzigd: januari 2008.