Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verponding huizen ca 1716


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3508 en 3509

inhoud:
* Binnen de Stadt Dordrecht, sijn dese naarvolgende huijsen in de Verpondinge verhoogt, ider met sijn Sommen daar op gestelt.
* Binnen de Stadt Dordregt sijn dese naarvolgende Huijsen in de Verpondinge gebragt jeder met sijn Somme daar op gestelt.
* Buijten de Stadt Dordregt, sijn dese naavolgende huijsen in de verpondinge gebragt.


Binnen de Stadt Dordregt sijn dese naarvolgende Huijsen in de Verpondinge gebragt jeder met sijn Somme daar op gestelt.


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3509

In No. 1.
Bij de Lakenhal.
Johannes Kouwehoven wed.e heeft een huijsje getaxeert s'jaars in de verpondinge op 2:10:0.
De voorn. Wed.e Couwenhoven heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Op de Cade.
De voorn. Wed.e Couwenhoven heeft een huijs getaxeert op 6:0:0.
Johan Oem Wed.e heeft een huijsje getaxeert op 4:10:0.
Adrianus van Kruijskerken Wed.e heeft een huijsje getaxeert op 4:10:0.
Hendrik de Visser heeft een huijs getaxeert op 6:0:0.
Petrus Hamerus heeft een huijsje getaxeert op 4:0:0.
Simon Taaij heeft een huijsje getaxeert op 5:0:0.
Catharina van Boshuijsen heeft een huijsje getaxeert op 5:0:0.
Teodorus Berdenis heeft een huijsje getaxeert op 4:0:0.
Agter de Laakenhal.
Jan Treus heeft een een huijsje getaxeert op 1:10:0.
Paulus Eijsenbroek heeft een huijsje getaxeert op 4:0:0.
Jan Timmers heeft een huijsje dat voor en agter uijt Comende is getaxeert op 5:0:0.
Op de DrappiersCade bij de [Wale]Vest.
Govert Braats heeft een Packhuijs getaxeert op 15:0:0.
Nicolaas Cool heeft een Packhuijs getaxeert op 15:0:0.
Huber Borret heeft een Packhuijs getaxeert op 15:0:0.
Bernard van Santen heeft een huijs getaxeert op 26:0:0.
Op de [Wale]Vest.
Geurt Servaesse heeft een huijs getaxeert op 6:0:0.
Op de Hoogenieuwstraat.
Hendrikus van Vugt en Barent Broekhuijsen hebben een Pakhuijs getaxeert op 8:5:0.
Pieter Bruijn heefttwee wooningen samen getaxeert op 8:0:0.
Den voorn. Pieter Bruijn heeft een Pakhuijs getaxeert op 12:10:0.
Jacob Jacobse heeft een Pakhuijs getaxeert op 4:0:0.
Adolff van der Linden en Arent Kuijter hebben zamen een huijs getaxeert op 6:0:0. [Arent Kuijter, overl. 1717]
Nieuwe Vergrootingh.
Bartholomeus Toulemonde heeft een huijs getaxeert op 6:0:0.
Gillis Rees heeft een huijs getaxeert op 20:0:0.
Martinus van der Pijpen heeft een huijs getaxeert op 5:0:0.
Johan van Eijsden heeft twee wooningen zamen getaxeert op 3:0:0.

In No. 2.
Op de Cade.
Nicolaas Raatkeep heeft en huijsje getaxeert op 2:10:0.
Bastiaan Marcus heeft en huijsje getaxeert op 2:10:0.
Cornelis Loekemijer en Geurt Giltshuijsen hebben een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Jan Miets heeft en huijsje getaxeert op 2:10:0.
Jan Giltaij heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Hermanus Streefkerk heeft een huijsje getaxeert op 3:0:0.
Gooltjen Itjen heeft een huijsje getaxeert op 3:0:0.
Laurens Heijnen heeft een huijsje getaxeert op 3:10:0.
Jacob Stoop heeft een huijsje getaxeert op 3:10:0.
Nieuwe Haven.
Anthonij van der Strengen heeft een huijsje getaxeert op 6:0:0.
Laurens Heijnen heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Seborijne Straatje.
Abraham de Vos heeft twee wooningen zamen getaxeert op 2:10:0.
Nieuwe Haven.
Hester Vernimmen heeft een huijs getaxeert op 6:0:0.
Nieuwe Opslagh.
Willem Bruijn heeft een huijs getaxeert op 18:10:0.

In No. 3.
Aan de Rietdijkse Poort.
Johannes van der Milt heeft een klijn huijsje getaxeert op 1:0:0.
Jacob Korthals heeft een klijn huijsje getaxeert op 1:0:0.
Aan de Vest na de Klijne Sluijs.
Pieter Clijne heeft een huijsje getaxeert op 1:10:0.
Jenneken Mouthaan heeft een huijsje getaxeert op 1:10:0.

In No. 4.
In de Toornstraat.
Geurt Gilthuijsen heeft een huijsje getaxeert op 1:5:0.
Marienbornstraat.
Willem van Wesel heeft een huijsje getaxeert op 3:0:0.
Aan de Vest aan het Sluijspoortje.
Jan de Meij heeft een huisje getaxeert op 3:0:0.
Johannes Singels heeft een huisje getaxeert op 3:0:0.
Aart Pel heeft een huisje getaxeert op 3:0:0.
Aan d'andere zijde tusschen de Marienbornstraat en Heermanshuijsstraat.
Pieter van Slingeland heeft een huijsje getaxeert op 3:0:0.
In de Marienbornstraat.
Willem Sopers heeft een Stallingje getaxeert op 2:10:0.
In 't Mazelaarsstraatje.
Johannes Bussie heeft een Packhuijsje getaxeert op 3:15:0.
In 't Weeshuijsstraatje.
Aarnout Wijnties heeft een huijsje getaxeert op 3:15:0.
Jan Bootsman heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
In de Marienbornstraat tegen over de Wijser.
Hermanus Groenendael heeft een huijsje getaxeert op 5:10:0.
In de Nieuwker(k)straat.
Jenneken Mouthaan heeft Drie Woninkens getaxeert op 6:0:0.

No. 6.
In 't Steegoversloot.
Corstiaan Backus heeft een huijsje getaxeert in de Verp. op 3:0:0.
In den Augustijnenkamp.
Hendrik van Ringen heeft een huijsje getaxeert op 3:0:0.
Abraham Evenwel heeft een huijsje getaxeert op 3:0:0.
In de Nieuwstraat Vooraan.
Anthonij van Bavel heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
In de Heere Matthijsstraat agter aan d'Brugh.
Geertruij van der Waart heeft 2 Wooninkens getaxeert op 1:10:0.
Aan de Vest aan de Vriesepoort.
Nicolaas Soeteman heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Weder in de Heermanshuijsstraat naast de Stooffstraat.
Soetje Boon heeft een huijsje getaxeert op 2:7:8.
In de Stooffstraat.
De Voorn. Soetje Boon heeft een huijsje getaxeert op 2:7:8.
Abraham Targier heeft een huijsje getaxeert op 2:7:8.
Weder in de Heer Matthijsstraat, in de gangh toegenaamt het Duijvels-AarsGat.
Arent de Carpentier heeft een huijsje getaxeert op 1:0:0.
Jan Troelja en Helena Smunx hebben een huijsje getaxeert op 1:5:0.
Weder in de Heermatthijsstraat naast den Voorn. gangh.
Govert Herberrege heeft een huijsje getaxeert op 3:0:0.
In den Crommen Elleboogh over de Brugh.
Leendert Kulder heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
Aan d'overzijde.
De Huijskens van de geslagten van Muijlwijk zijn verkogt aan Johannes van Heemstede en getaxeert op 5:0:0.
Verbij den Dwarsgank.
Jan van den Broek heeft een huijsje getaxeert op 1:10:0.

In No. 6.
Aan de Sluijspoort op de Kalkhaven.
Adriaan de Jager heeft een Packhuijs getaxeert op 5:0:0.
Hendrik van Santschel heeft een huijsje getaxeert op 4:0:0.
Hendrik van Blaa heeft een huijsje getaxeert op 3:0:0.
Jacobus van der Vlist heeft een Packhuijsje getaxeert op 3:0:0.
Over de Gedempte Brugh van de Kalkhaven.
Jacob Timmer heeft een huijs getaxeert op 7:10:0.
Den Voorn. Timmers heeft een huijs getaxeert op 7:10:0.
Cornelis van der Putten heeft een huijs getaxeert op 15:0:0.
Adriaan 't Hooft heeft een houtthuijn getaxeert op 6:0:0.
Willem Brouwer heeft een huijs getaxeert op 12:10:0.
Gijsbert van Driel heeft een huijsje getaxeert op 4:0:0.
Boudewijn Bornwater heeft een huijs getaxeert op 4:0:0.
Jacob Timmer heeft een huijs getaxeert op 4:0:0.
Jan Gardenier heeft een huijs getaxeert op 9:0:0.
Den Voorn. Gardenier heeft een huijs getaxeert op 9:0:0.
Jan Bosman heeft een huijs getaxeert op 18:0:0.
Isaack Spaan heeft een huijs getaxeert op 9:0:0.
Nicolaas van Batenburgh heeft een huijs getaxeert op 21:10:0.
Aan de Sluijspoort op 't Slikvelt.
Jacob Frankin heeft een huijsje getaxeert op 3:0:0.
Willem Cramer heeft een huijsje getaxeert op 3:0:0.
Arent de Carpentier heeft een huijsje getaxeert op 4:0:0.
Den Voorn. Carpentier heeft een huijsje getaxeert op 5:0:0.
Den Voorn. Carpentier heeft een huijsje getaxeert op 1:10:0.
Lambert van Nieuwkerk heeft twee wooningen getaxeert op 4:10:0.
Arent de Carpentier heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Claas van der Hoek heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
Verbij 't Slikvelt.
Johannes van Wetten heeft een keldertie getaxeert op 5:0:0.
Weder op het Slikvelt aan d'andere zijde.
Jan de Visser heeft een huisje getaxeert op 2:10:0.
Arent de Carpentier heeft een keldertie getaxeert op 2:10:0.
Bij de Vuijlpoort naast 't Pesthuijs.
Willem van Dijk heeft een huijs getaxeert op 4:0:0.
Gevolde Gragt.
Abel de Vries heeft een huisje getaxeert op 2:10:0.
Bij de Vriesepoort aan de Vest na de heere Matthijsstraat.
Arien Barendregt heeft een huisje getaxeert op 1:5:0.
Dirk Molendijk heeft een huisje getaxeert op 1:5:0.
Op de Vest na de Vriesepoort.
Jacob Mouthaan heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Aan de Vest na het Bagijnhoff.
Adriaan Romijn heeft vier klijne wooningen getaxeert op 5:0:0.
Aart Pel heeft twee klijne wooningen getaxeert op 2:10:0.
Den Voorn. heeft nog een wooningje getaxeert op 1:5:0.
Jan van de Lindt heeft een loots getaxeert op 2:0:0.
Den Voorn. Van de Lindt heeft een huijs getaxeert op 4:10:0.

In No. 7.
Raemstraat in 't Kouske.
Philip Rosekrans heeft een huisje getaxeert op 1:5:0.
In de Raamstraat.
Jan van Sluijsdam heeft een huisje getaxeert op 2:10:0.
Jan Muts heeft een huijske getaxeert op 3:10:0.
Nijs van der Elst en Willem van der Linden hebben samen een huijsken getaxeert op 3:10:0.
Botkensstraat.
Christiaan Logeman heeft een huisje getaxeert op 6:0:0.
Pelsestraat het 2e van de Brugh.
Sara Hartman heeft een huijske getaxeert op 4:0:0.
Over de Brugh.
Adrianus van Kruiskerken heeft een huijske getaxeert op 2:10:0.

In 't Quohier van den Dorrenboom buijten de Stadt Dordregt.
Voor de Gebrande Buurt.
Teunis Swartouw heeft een huijske getaxeert op 1:5:0.
Gijsbert van Driel heeft een huijske getaxeert op 1:5:0.
Langs de Kalkhaven.
Cornelis van Hombroek heeft een huijs getaxeert op 6:0:0.
Adriaan Heckenhouck heeft agter het voorz: huijs e(e)n Packhuijs getaxeert op 6:0:0.
Pieter Backus heeft agter zijn huijs een Packhuijs getaxeert op 5:0:0.
Cornelis Terwe heeft een Packhuijs getaxeert op 5:0:0.
Mattheus Rees heeft een Packhuijs getaxeert op 5:0:0.
Jacobus van Dongen heeft een huijs getaxeert op 4:0:0.
Agter de Schiptimmererven tegenover 't Willige Bosch.
Simon Schouten heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
In 't Willigen Bosch.
Jan Simonse Schouten heeft een Loots getaxeert op 3:0:0.
Anna Borgers heeft een huijsje getaxeert op 1:5:0.

Laatst gewijzigd: mei 2011.