Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verponding huizen ca 1716


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3508 en 3509

inhoud:
* Binnen de Stadt Dordrecht, sijn dese naarvolgende huijsen in de Verpondinge verhoogt, ider met sijn Sommen daar op gestelt.
* Binnen de Stadt Dordregt sijn dese naarvolgende Huijsen in de Verpondinge gebragt jeder met sijn Somme daar op gestelt.
* Buijten de Stadt Dordregt, sijn dese naavolgende huijsen in de verpondinge gebragt.


Buijten de Stadt Dordregt, sijn dese naavolgende huijsen in de verpondinge gebragt


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3509

Op den Noordendijck.
Joris Roelandse heeft verschijde huijskens getaxeert te zamen op 12:0:0.
Op den Breeden Wegh.
Pieter Plaisier heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Paulus Bleijs heeft een huijsje getaxeert op 1:10:0.
Maarten van der Burgh heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Anna Hoogkamer heeft een huijsje getaxeert op 1:10:0.
Cornelis Vogels en Thieleman Recourt hebben zamen twee wooningen beijde getaxeert op 3:0:0.
Jacob van Gent heeft een huisje getaxeert op 1:10:0.
Over Het Mantenaas Paatje.
Joost Lips heeft een klijn huijsje getaxeert op 1:0:0.
Aan de oversijde.
Adriaan Hoogstraten Wed.e heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
Neeltje Post heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Over den Thuijn van de heer Cornelis Stoop.
Johannes Groenenbergh heeft een huijsje getaxeert op 1:10:0.
Cornelis van der Kloek heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Evert Mouthaan heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
Agter Ierlandt.
Aart Verschoor heeft een huijsje getaxeert op 5:0:0.
Arien Geervliet heeft een huijsje getaxeert op 4:0:0.
Aan de Cruijswegh Verbij de Coornmolen.
Jan Saijers heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Na de Hoogh.
Michiel Caan heeft een huijs getaxeert op 8:0:0.
Denselven heeft een Stalligje getaxeert op 1:10:0.
Floris van den Hespel heeft twee huijskens same getaxeert op 5:0:0.
Pieter Visser heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Matthijs de Monte heeft een huijsje getaxeert op 4:0:0.
Buijten de Sluijspoort tegen oveer de Schiptimmerwerven.
Dirk Verruijt Wed.e heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
Hendrik Booms heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
Cornelis Schollaart heeft een huijsje getaxeert op 1:10:0.
Hendrik Geerlingh heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
Stoffel van der Sluijs heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Claes van der Weijden heeft een huijsje getaxeert in de Verpondinge op 1:10:0.
Gerrit Berk heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Arien van Cappel heeft twee huijsjens getaxeert op 5:0:0.
Johannes Geestraat heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Jochem van den Rijen heeft twee huijskens getaxeert zamen op 3:0:0.
Pieter Hoffman heeft twee huijskens zamen getaxeert op 3:0:0.
Jacob Boudewijns heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Bij de Spuijpoort.
Leendert van Geenen heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
Cornelis Verhelt heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
Cornelia Vegters heeft een huijsje getaxeert op 1:10:0.
Van de Spuijpoort na de Vriesepoort.
Johannes Carlebur heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
Evert Mouthaan heeft een huijsje getaxeert op 2:0:0.
Jan van de Grient heeft een huijsje getaxeert op 4:0:0.
Willem Westenrijk heeft een huijsje getaxeert op 4:0:0.
Over de Brugh.
Dirk Luijter heeft een Stalligje met een wooningh beijden getaxeert op 4:0:0.
Buijten de Vriesepoort.
Dirk Luijter heeft een huijs en vier Wooningen samen getaxeert op 9:0:0.
Buijten de Vriesepoort tusschen de twee Blijken.
Adriaan Spat heeft een huijsje en Stalligje samen getaxeert op 3:0:0.
In 't Cromhout.
Wouter Spoel heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.
Jacob Mouthaan heeft een huijsje getaxeert op 2:10:0.

Laatst gewijzigd: mei 2011.