Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

BALOERAN


1930
UITREIS (reis 1) * 16 April van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS (reis 1) * 4 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 26 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * van Rotterdam naar Batavia, vertrokken van Rotterdam 23 Juli.
THUISREIS * 10 September van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 1 October van Marseille vertrokken
UITREIS * 29 Oct. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
1931
THUISREISa * 17 Dec. van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia n. Rotterdam, 7 Januari van marseille vertrokken
UITREIS * 4 Februari van Rotterdam naar batavia vertrokken
THUISREISa * 25 Maart van Batavia naar Rotterdam
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 13 April te Marseille aangekomen
UITREIS * 30 April van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 3 Juli van Port-Said vertrokken
UITREIS * 28 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 12 Sept. van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 1 October van Marseille vertrokken
UITREIS * 21 dezer (Okt.) van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 2 Dec. van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * 2 Dec. van Batavia naar Rotterdam vertrokken
1932
UITREIS * dat 27 Januari van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 16 Maart v. Colombo vertrokken
UITREIS * 13 April van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 25 Mei van Batavia vertrokken en bestemd voor Rotterdam
UITREIS * 6 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 17 dezer (Aug.) van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 9 September van Gibraltar vertrokken
UITREIS * 28 Sept. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 9 November van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 16 Nov. van Colombo vertrokken
UITREIS * 21 Dec. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
1933
THUISREISa * 1 Februari van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 21 Februari te Marseille aangekomen
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 21 Februari van Marseille vertrokken
UITREIS * 15 Maart van Rotterdam n. Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 3(30?) April van Colombo vertrokken [26 april van Batavia]
UITREIS * 7 Juni van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 19 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * Passagiers van het dubbelschroef mailmotorschip 'Baloeran', 30 Augustus van Rotterdam naar Batavia. [30 aug van Rotterdam naar Java; 7 sept te Marseille][Algemeen Handelsblad 31-8-1933]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 19 October van Colombo vertrokken
UITREIS * 22 Nov. van Rotterdam naar Batavia
1934
THUISREIS * 10 Jan. van Colombo vertrokken
UITREIS * dat 14 Februari van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * Passagiers van het m.s. Baloeran, 4 April vertrokken van Batavia naar Rotterdam en 7 April te Belawan verwacht. (Sumatra Post)
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 24 April van Marseille vertrokken
UITREIS * 9 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * Batavia naar Rotterdam, 4 Juli van Colombo vertrokken [27 juni van Batavia, gezagvoerder A. Dubois]
THUISREISb * 25 dezer (Juli) van Batavia te Rotterdam verwacht
UITREIS * 1 Augustus van Rotterdam naar Batavia.
THUISREISa * 12 Sept. van Batavia en 3 Oct. te Rotterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 19 Sept. van Colombo vertrokken
UITREIS * dat 24 October van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 12 Dec van Colombo vertrokken
THUISREISb * 5 Dec. van Batavia vertrokken en 31 Dec. te Rotterdam verwacht
1935
UITREIS * 27 Februari van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * 10 April van Batavia naar Rotterdam en 17 van Colombo vertrokken
THUISREISb * 6 Mei v. Batavia te Rotterdam verwacht
UITREIS * 27 Mei van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * 3 Juli van Batavia naar Rotterdam en 7 Juli van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 21 Juli van Marseille? (Rotterdam) vertrokken
UITREIS * 14 Augustus van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 30 Sept. van Sabang vertrokken
THUISREISb * 15 October van Ned. O.-Indië te Marseille aangekomen, 17 October van Gibraltar vertrokken
UITREIS * dat 6 Nov. van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * 18 Dec. van Batavia naar Rotterdam en 22 dezer van Sabang vertrokken
1936
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 9 Januari van Gibraltar vertrokken
UITREIS * 29 Januari van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * 11 Maart van Batavia naar Rotterdam en 15 Maart van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 2 April van Gibraltar vertrokken
UITREIS * dat 22 April van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * 3 Juni van Batavia naar Rotterdam en 5 Juni van Singapore vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 24 Juni van Cannes vertrokken
UITREIS * dat 15 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 15 Sept. om 24 u. van Marseille vertrokken
UITREIS * dat 7 October van Rotterdam naar Batavia is vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 22 Nov. van Sabang vertrokken
THUISREISb * De passagierslijst van het m.s. Baloeran, d.d. 18 November j.l. van Batavia vertrokken, bevat de volgende namen van hen, die te Rotterdam zullen debarkeeren.
1937
UITREIS * 3 Maart van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * 11 April van Batavia naar Rotterdam
[vlootschouw te Spithead, 20 mei (Koningsfeesten Engeland)]
UITREIS * 26 Mei van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 11 Juli van Sabang vertrokken
[toeristenvaart, pass. 10 Aug. Ouessant, 11 Aug. van Lissabon, 14 Aug. van Ponta del Gada, 23 Aug. van St. George, 5 Sept. van Marseille, 11 Sept nm te R'dam]
UITREIS * het dubbelschroef mailmotorschip 'Baloeran', 29 Sept. van Rotterdam naar Batavia.
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 12 Nov. v. Singapore vertrokken
UITREIS * 22 Dec. van Rotterdam naar Batavia.
1938
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 6 Februari van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 24 dezer (Febr.) van Gibraltar vertrokken
UITREIS * 16 Maart van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 29 April van Singapore vertrokken
THUISREISb* van Batavia naar Rotterdam, 19 Mei van Gibraltar vertrokken
UITREIS * De passagierslijst van het dubbelschroef mailmotorschip Baloeran van den Rotterd. Lloyd, heden van hier naar Batavia vertrokken, bevat de volgende namen.
THUISREISa * 20 Juli van Batavia
THUISREISb* van Batavia naar Rotterdam, 22 dezer (Juli) van Singapore vertrokken
UITREIS * dat 31 Aug. van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia n. Rotterdam, 14 dezer (Okt.) van Sabang vertrokken [12 oktober van Batavia]
THUISREISb * De passagierslijst van het m.s. Baloeran van den Rotterd. Lloyd, 12 October van Batavia vertrokken, bevat de volgende namen van hen, die te Rotterdam zullen ontschepen.
UITREIS * Met de Baloeran, die op 23 November van Rotterdam vertrok en op 19 December te Belawan wordt verwacht, komen de volgende passagiers naar Indie. (bron: De Sumatra post 30-11-1938) [2 december 1938 van Marseille]
1939
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 8 dezer (Jan.) van Sabang vertrokken
UITREIS * 15 Februari van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 31 Maart van Singapore
THUISREISb * 25 April van Batavia te Rotterdam verwacht
UITREIS * 10 Mei van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 23 dezer (Juni) van Singapore vertrokken
THUISREISb * 18 Juli te Rotterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 2 Aug. van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 17 September van Sabang vertrokken via de Kaap

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.