Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

DEMPO


1931
UITREIS * 18 dezer (Mrt.) van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 6 dezer (Mei) van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 28 Mei van Gibraltar vertrokken
UITREIS * 17 Juni van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia n. Rotterdam, 19 Aug. te Marseille verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 19 Augustus van Marseille vertrokken
UITREIS * 9 September van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 28 October van Colombo vertrokken.
UITREIS * 2 December van Rotterdam naar Batavia vertrokken
1932
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 20 Januari van Colombo vertrokken
UITREIS * 2 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 13 April van Batavia naar Rotterdam
THUISREISb * d.d. 13 April van Batavia naar Rotterdam en 3 Mei te Marseille aangekomen
VACANTIEREIS * De passagierslijst van de Dempo bevat de volgende namen (Rotterdamsch Nieuwsblad 13-5-1932 blz 13/14); 12 mei naar Kopenhagen, 14 mei te Kopenhagen, 17 mei te Rotterdam] [De pinksterreis van de Dempo naar Kopenhagen]
UITREIS * 25 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 15 Juli van Belawan vertrokken
THUISREISb * 12 Juli van Batavia naar R'dam, 6 Aug. 7 u. te R'dam verwacht
UITREIS * 17 Aug. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 28 September van Batavia naar Rotterdam
THUISREISb * 28 September van Batavia en 5 October van Colombo vertrokken naar Rotterdam
UITREIS * 9 Nov. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
1933
THUISREIS * 21 December van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 28 Dec. van Colombo vertrokken
UITREIS * 1 Febr. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 15 Maart van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 22 Maart van Colombo vertrokken
UITREIS * 26 April van Rotterdam naar Batavia vertrokken
UITREIS * 19 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 30 Augustus van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 20 Sept. van Marseille vertrokken
UITREIS * 11 October van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 29 Nov. van Colombo vertrokken
1934
UITREIS * dat 3 Januari van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam (Febr.)
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 8 Maart van Gibraltar vertrokken
UITREIS * 28 Maart van Rotterdam naar Batavia.
THUISREIS * 9 Mei van Batavia naar Rotterdam en 16 Mei van Colombo vertrokken
UITREIS * 20 Juni van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 8 Aug. van Colombo vertrokken
THUISREISb * dd. 28 Aug. 10 u. v.m. van Batavia aan de LLoydkade te Rotterdam verwacht
UITREIS * De passagierslijst van het dubbelschroef mailmotorschip 'Dempo', heden [12 sept 1934] van hier naar Batavia vertrokken, bevat de volgende namen.
THUISREIS * 19 November te Rotterdam aan de Lloydkade verwacht van Batavia
1935
UITREIS * dat 16 Jan. van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * 13 Maart van Colombo vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 26 Maart van Marseille vertrokken
UITREIS * dat 10 April van Rotterdam naar Batavia vertrok
THUISREISa * 22 Mei van Batavia naar Rotterdam en 26 Mei van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 13 Juni van Gibraltar vertrokken
UITREIS * dat 3 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * 14 Augustus van Batavia naar Rotterdam en 18 Aug. van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 4 September van Marseille vertrokken
UITREIS * dat 25 Sept. van R'dam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 10 Nov. van Sabang vertrokken
UITREIS * dat 18 December van Rotterdam naar Batavia vertrekt
1936
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 20 Februari van Gibraltar vertrokken
UITREIS * dubbelschroef mailmotorschip 'Dempo', dat 11 Maart van R'dam naar Batavia vertrekt.
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 26 [Apr.] van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 14 Mei van Gibraltar vertrokken
UITREIS * 3 Juni van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 9 dezer (Aug.) van Gibraltar vertrokken
UITREIS * 26 Aug. van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 11 Oct. v. Sabang vertrokken
UITREIS * dat 18 Nov. van R'dam naar Batavia vertrekt
1937
THUISREISa * van Batavia n. Rotterdam, 3 dezer (Jan.) van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 21 Januari van Tanger vertrokken
UITREIS * 10 Febr. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 26 dezer (Mrt.) van Singapore vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 13 April van Marseille vertrokken
UITREIS * 5 dezer (Mei) van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 20 dezer (Juni) van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 9 Juli Gibraltar gepasseerd
UITREIS * 28 Juli van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * 28 Sept. van Marseille vertrokken
UITREIS * 10 dezer (Nov.) van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 29 Dec. van Colombo vertrokken
1938
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 13 dezer (Jan.) van Gibraltar vertrokken.
UITREIS * 2 Febr. van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia via Rotterdam, 7 dezer (Febr.) van Gibraltar vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 18 Maart van Singapore vertrokken
UITREIS * dat 27 April van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 12 dezer (Juni) van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam 29 Juni van Marseille vertrokken
UITREIS * motorschip 'Dempo', 20 Juli van Rotterdam naar Batavia.
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 2 dezer (Sept.) van Singapore vertrokken
THUISREISb* van Batavia naar Rotterdam, 22 dezer (Sept.) van Gibraltar vertrekken
UITREIS * 12 October van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 25 dezer (Nov.) van Singapore vertrokken
THUISREISb * De passagierslijst van het m.s. Dempo van den Rotterd. Lloyd 20 December [1938] te Rotterdam verwacht, bevat de volgende namen van hen, die te Rotterdam zullen ontschepen.
1939
UITREIS * 4 Januari van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 17 Februari van Singapore vertrokken
UITREIS * dat 29 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 14 Mei van Sabang vertrokken
THUISREISb * De passagierslijst van het m.s. 'Dempo' van den Rotterd. Lloyd te Rotterdam verwacht, bevat de volgende namen van hen, die te Rotterdam zullen debarkeren. [RD 3-6-1939]
UITREIS * dat 21 Juni van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 6 dezer (Aug.) van Sabang
THUISREISb * 29 Aug. van Batavia te Rotterdam verwacht
UITREIS * 13 Sept. van Rotterdam naar Batavia [R'dam-Java, arr. 16 Oct. te Singapore]
[blijft voorlopig in Indië]
1940
THUISREIS * van Batavia, 14 Januari Perim gepasseerd; via Port-Said naar Genua
UITREIS * dat op 7 Februari van Genua naar Batavia vertrekt

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.