Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)




De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

DRENTHE


1889
THUISREIS * per ss. 'Drenthe' naar Nederland (ca maart)
UITREIS * per ss. "Drenthe" vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Drenthe" naar Nederland van Batavia (ca aug)
UITREIS * per ss. "Drenthe" vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië (ca sept)
1890
UITREIS * per ss. "Drenthe" van Rotterdam naar Ned.-Indië (januari)
THUISREIS * per Ned. ss. "Drenthe" vertrokken van Batavia 19 Maart aangekomen te Marseille 19 April
UITREIS * per ss. "Drenthe" van Rotterdam naar Nederl.-Indië (ca juni)
THUISREIS * per ss. "Drenthe" vertrokken van Batavia naar Amsterdam (ca sept)
UITREIS * per ss. "Drenthe" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië den 18 Oct.
1891
THUISREIS * per ss. "Drenthe" 24 Dec. van Batavia
UITREIS * per ss. "Drenthe" 21 Febr. vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Drenthe" vertrokken van Batavia naar Amsterdam
UITREIS * per ss. 'Drenthe' vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië den 11n Juli
THUISREIS *
UITREIS * per ss. 'Drenthe' 28 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.