Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

GOENTOER


1902
UITREIS * per ss. "Goentoer" 3 Mei van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * Op morgen [3-7-1902] vertrekken naar Marseille en Nederland per Nederl. Dubbelschroefstoomschip 'Goentoer' kommandant H. le Clercq.
UITREIS * per ss. "Goentoer" 23 Augustus 1902 van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken van Batavia naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Goentoer" van Rotterdam naar Ned.- Indië 13 Dec
1903
THUISREIS * [11 febr. van Batavia naar Rotterdam]
UITREIS * per ss. "Goentoer" van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca april)
THUISREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken van 3 Juni van Batavia en 27 Juni van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Goentoer" van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken 23 Sept. 1903 van Batavia en 16 Oct. van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Goentoer" 14 Nov. 1903 vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
1904
THUISREIS * Passagiers aan boord van het stoomschip 'Goentoer', 13 Jan. van Batavia en 4 febr. van Marseille naar Rotterdam vertrokken.
UITREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken 5 Maart van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Goentoer" 4 Mei van Batavia naar Rotterdam en 27 Mei van Marseille vertrokken
UITREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken 2 Aug. van Batavia en 16 Sept. van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca okt)
1905
UITREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië [4 Febr van Rotterdam]
THUISREIS * Passagiers. Op morgen [5-4-1905] naar Marseille en Nederland vertrekkende per Ned. s.s. Goentoer, kommandant G. le Clercq.
UITREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca mei)
THUISREIS * per ss. "Goentoer" 26 Juli van Batavia en 19 Augustus van Marseille naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca sept)
THUISREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken 15 Nov. van Batavia naar Rotterdam en 7 Dec. van Marseille
1906
UITREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken 7 Maart van Batavia en 29 Maart van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken van Rotterdam naar Nederlandsche Indië
THUISREIS * per ss. "Goentoer" 27 Juni van Batavia naar Rotterdam en 21 Juli van Marseille vertrokken
UITREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Goentoer" vertrokken 17 October 1906 van Batavia en 13 Nov. van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Goentoer" 8 December van Rotterdam naar Ned.- Indië
1907
UITREIS * per ss. "Goentoer" 30 Maart 1907 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië
THUISREIS * per ss. "Goentoer" 29 Mei van Batavia en 22 Juni van Marseille naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * per ss. "Goentoer" van Rotterdam naar Ned.- Indië (De Indische Mercuur nr. 30 1907)
THUISREIS * Morgen vertrekken naar Marseille en Nederland per Nederl. dubbelschroefstoomschip Goentoer (Bataviaasch nieuwsblad 17-9-1907)
UITREIS * per ss. "Goentoer" 9 Nov. 1907 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië
1908
UITREIS * per ss. "Goentoer" van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Goentoer" 30 April van Batavia vertrokken en 24 Mei aangekomen te Marseille [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Goentoer" 20 Juni 1908 van Rotterdam naar Nederlandsch Indië [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Goentoer" 20 Aug. van Batavia en 14 Sept. van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Goentoer" van Rotterdam naar Ned.- Indië [Indische Mercuur]
1909
THUISREIS * per ss. "Goentoer" 24 Dec. van Batavia en 17 Jan. van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Goentoer" 13 Februari van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Goentoer" 8 Mei van Java te Marseille aangekomen [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Goentoer" 5 Juni 1909 van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Goentoer" 5 Aug. van Batavia vertrokken en 30 Aug. te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Goentoer" 25 September van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië [Indische Mercuur]
THUISREIS * 18 Dec. van Java te Marseille aangekomen [NRC]
1910
UITREIS * 15 Jan. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 9 April van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 7 Mei van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 31 Juli van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 27 Aug. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 20 Nov. van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 17 Dec. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
1911
THUISREIS * van Java naar Nederland, 12 Maart te Marseille aangekomen
UITREIS * 8 April van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Nederland, 3 Juli te Marseille aangekomen
UITREIS * 29 Juli van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 23 Oct. van Java te Marseille aangekomen (Java Bode)
UITREIS * 18 Nov. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
1912
THUISREIS * v. Java n. Nederland, 9 Febr. te Marseille aangekomen
UITREIS * 9 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 2 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * 29 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Nederland, 23 Sept in Marseille aangekomen
UITREIS * 10 Oct. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1913
THUISREIS * 11 Jan. v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 8 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 5 Mei te Marseille aangekomen (Java Bode)
UITREIS * dat 31 Mei v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * 25 Aug. v. Java te Marseille aangekomen (Java Bode)
UITREIS * dat 20 Sept. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * v. Java n. Nederland, 14 Dec. te Marseille aangekomen
1914
UITREIS * 10 Jan. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 4 Maart te Marseille aangekomen
UITREIS * 2 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Nederland, 26 Juli te Marseille aangekomen
UITREIS * 23 Aug. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * Passagiers per ss. Goentoer, gezegv. T. Bakker, vertrekkende morgen (22-10-1914).
UITREIS * dat 13 Dec. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
1915
THUISREIS * 20 Maart te Rotterdam aangekomen
UITREIS * dat 18/19 Sept. van Rotterdam n. Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * 22 Dec. van Java te Rotterdam aangekomen
1916
UITREIS * dat 12 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [via de Kaap]
THUISREIS * 13 Sept. van Java en 13 Oct. van Kaapstad naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * 16/12 van Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
1920
UITREIS * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië 24 Jan. [Vad.] [22 Febr. van Colombo]
THUISREIS * [pass. 8 April Perim; 24 April te Rotterdam] [niet 19, 20, 21, 22, 23, 24/4]
UITREIS * passagiers van het s.s. 'Goentoer' (Juni) [Vad.]
THUISREIS * 19 Sept. v. Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 9 Oct. v. Rotterdam v. Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * [pass. 31 dec 1920 Kaap Blanc; 7 jan te Rotterdam]
1921
UITREIS * 29 Jan. v. Rotterdam n. Java vertrokken [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * dat 21 Mei van Rotterdam naar Java vertrok [NRC]
THUISREIS * 20 Juli van Batavia vertrokken en 22 Aug. te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 10 Sept. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 9 Dec. van Java te Rotterdam aangekomen [NRC]
1922
UITREIS * 31 December vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië [Vad.]
THUISREISa * 1 Maart van Batavia en 25 Maart van Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 1 April te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 22 April van Rotterdam vertrokken [Vad.]
THUISREIS * 21 Juni van Batavia naar Rotterdam en 15 Juli van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 12 Augustus van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * dat 11 October van Batavia naar Rotterdam vertrok [NRC]
UITREISa * dat 30 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrekt [NRC]
1923
UITREISb * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië 30 December 1922 [Vad.]
THUISREIS * 24 Februari van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 21 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * dat 16 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrekt [NRC]
UITREIS * dat 11 Augustus van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 6 October van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 30 October te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * van Rotterdam naar Ned.-Indië op 1 December [Vad.] [NRC]
1924
THUISREIS * 26 Jan. van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 19 Febr. te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 22 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * vertrok 14 Mei van Batavia naar Rotterdam, 8 Juni van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 12 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 3 September van Batavia, 28 September van Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 1 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië [Vad.] [NRC]
1925
THUISREIS * 24 December van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 7 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * d.d. 29 April v. Batavia n. Rotterdam, 24/5 te Marseille aangekomen [NRC]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.