Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

GROTIUS


1907
UITREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 10 Augustus 1907 [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Batavia 10 October 1907 en aangekomen te Genua 2 November 1907. [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 30 November 1907 [Indische Mercuur]
1908
THUISREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Batavia 30 Januari 1908 en aangekomen te Genua 22 Februari 1908. [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 21 Maart 1908. [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Grotius" van Batavia naar Nederland via Sabang en Genua [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 11 Juli 1908. [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Batavia 10 September en aangekomen te Genua 4 October 1908. [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 31 October 1908 [Indische Mercuur]
1909
UITREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 20 Februari [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Batavia 22 April en aangekomen te Genua 14 Mei 1909 [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 12 Jui 1909 [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Batavia 12 Augustus en aangekomen te Genua 5 September 1909 [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Grotius" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 2 October 1909 [Indische Mercuur]
THUISREISa * 24 Dec. van Java te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb *per ss. "Grotius" vertrokken van Batavia 2 December en aangekomen te Genua 24 December 1909 [Indische Mercuur]
1910
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 22en Jan.
THUISREIS * 15 April van Batavia te Genua aangekomen
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 14 Mei
THUISREIS * van Batavia naar Nederland, 7 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 3 Sept.
THUISREIS * vertrokken van Batavia 3 November en aangekomen te Genua 26 November
UITREIS * dat 24 Dec. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1911
THUISREIS * 23 Febr. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 18 Maart te Genua aangekomen
UITREIS * dat 15 April van Amsterdam naar Java vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 15 Juni en aangekomen te Genua 9 Juli
UITREIS * dat 5 Aug. van Amsterdam, naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 5 Oct. en aangekomen te Genua 28 Oct.
UITREIS * dat 25 November van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1912
THUISREIS * vertrokken van Batavia 25 Jan. en aangekomen te Genua 17 Febr.
UITREIS * dat 16 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 16(?) Mei van Batavia n. Nederland vertr. en 8 Juni te Genua aangekomen
UITREIS * dat 6 Juli 1912 v. Amsterdam n. Batavia vertrok
THUISREIS * v. Java n. Amsterdam, 28 Sept. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 26 Oct. v. Amsterdam. n. Batavia vertrekt
1913
THUISREIS * vertrokken v. Batavia 26 Dec. 1912 en aangekomen te Genua 18 Jan. 1913
UITREIS * dat 15 Febr. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * v. Batavia n. Amsterdam, 10 Mei te Genua aangekomen
UITREIS * dat 7 Juni v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * Passagiers van het ss. Grotius, gez. K. Haasnoot, vertrekkende van Batavia den 7den Aug. 1913 ten 5 ure n.m.
UITREIS * dat 27 Sept. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * v. Batavia n. Nederland, 20 Dec. te Genua aangekomen
1914
UITREIS * dat 17 Jan. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 19 Maart, aangekomen te Genua 11 April
UITREIS * dat 9 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 9 Juli v. Batavia vertrokken en 13 Aug. te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 29 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Nederland, gedeeltelijk te Genua gedebarkeerd (Dec.)
THUISREISb * vertr. van Batavia 29 October en aangekomen te Amsterdam 10 Dec. en gedeeltelijk te Genua gedebarkeerd
UITREIS * dat 20 Dec. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1915
THUISREIS * 18 Febr. van Batavia vertrokken en gedeeltelijk te Genua gedebarkeerd
UITREIS * dat 10 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 10 Juni van Batavia vertrokken en 18 Juli te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 31 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 30 September en gedeeltelijk te Genua te Amsterdam gedebarkeerd
UITREIS * dat 20 November van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1916
THUISREIS * vertrokken van Batavia 20 Januari, aangekomen te Amsterdam 11 Maart
UITREIS * [vertrekt 2 mei uit Amsterdam]
THUISREIS * 19 Juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 4 Sept. te Falmouth aangek. (Loc.)
UITREIS * dat 6 dezer (Okt.) van Amsterdam via de Kaap de Goede Hoop naar Batavia vertrekt
1917
THUISREIS *
UITREIS * dat 8 Sept. van Amsterdam via het Panamakanaal naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 21 Dec. van Batavia en 14 Jan. van Port-Said n. Amsterdam vertrokken
1918
THUISREIS * 18 Juli van Batavia naar San Francisco, via Singapore, Hongkong, Nagasaki, Yokohama en Honolulu vertrokken
1919
THUISREIS * 21 Mei van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 30 Juni aldaar aangekomen
UITREIS * [30 juni van Batavia naar Amsterdam]
THUISREIS * dd. 1 Oct. van Batavia vertrokken
UITREIS * dat 29 dezer (Nov.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1920
THUISREISa * (zeer voorloopige) 31 Jan. van Batavia vertrokken en dat 6 Maart te Amsterdam verwacht wordt. [NRC]
THUISREISb * aangekomen te Amsterdam 4 Maart [Vad.] / 4 Maart te Amsterdam aangekomen. [NRC]
UITREIS * dat 1 Mei van Amsterdam naar Java vertrekt [NRC]
THUISREISa * 24 Juni van Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISb * passagierslijst (tweede voorloopige) 26 Juni van Batavia vertrokken, dat 31 Juli te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISc * 1 Aug. van Batavia te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 18 Aug. van Amsterdam naar Batavia [Vad.] / dat 18 Augustus van Amsterdam naar Java vertrekt [NRC]
THUISREISa * (eerste voorloopige) dat ongeveer 8 November van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * (tweede voorloopige lijst) verwacht te Amsterdam d.d. 7 of 8 Nov. (deze namen kwamen op de vorige lijst niet voor) [NRC]
THUISREISc * aangekomen te Amsterdam dd. 10 Nov. [Vad.]
UITREIS * dat 11 dezer (Dec. ) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1921
THUISREIS * eerste voorloopige passagierslijst, die 12 Maart te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * dat 2 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * passagierslijst (eerste voorloopige), dat 2 Juli v. Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * dat 3 Juli v. Java te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 12 November van Amsterdam naar Batavia te vertrekken [NRC]
1922
THUISREISa * (voorloopige lijst) 11 Januari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat circa 11 Februari aldaar verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * dd. 11 Januari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar verwacht circa 11 Febr. a.s. komen nog de volgende namen voor [Vad.]
THUISREISc * 11 Jan. van Batavia en 3 Febr. v. Genua naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISd * 11 Januari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat circa 11 Februari te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 4 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Java naar Amsterdam (Mei) [NRC]
THUISREISb * 3 Mei van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar 3 Juni verwacht [NRC]
UITREIS * dat 24 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * dat 11 Aug. v. Batavia n. Amsterdam en 15 Sept. v. Genua vertrok [NRC]
THUISREISb * dat 23 Aug. van Batavia vertrok, 15 dezer te Genua is aangekomen en 22 dezer te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia 14 October [Vad.] / dat heden (14 Okt.) van Amsterdam naar Java vertrekt [NRC]
1923
THUISREISa * 13 Dec. van Batavia naar Amsterdam [NRC]
THUISREISb * passagiers die te Amsterdam zullen debarkeeren (Jan.) [NRC]
UITREIS * dat 17 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * dd. 14 April van Batavia vertrokken en 15 of 16 Mei te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * dat 9 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * dd. 4 Aug. 1923 van Batavia vertrokken en ongeveer 6 September a.s. te Amsterdam verwacht.
UITREIS * dat 29 September van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * dd. 24 Nov. van Batavia vertrokken en ongeveer 24 of 25 Dec. a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
1924
UITREIS * 19 Januari van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * 12 Maart van Batavia, 4 April van Genua naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 12 Maart van Batavia vertrokken en dat ongeveer 12 April te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 7 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * d.d. 30 Juli van Batavia vertrokken en ongeveer 31 Augustus te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 22 Augustus van Genua [NRC]
UITREIS * dat 13 September van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 5 Nov. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 5 November van Batavia vertrokken, en dat ongeveer 6 December te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 20 December van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1925
THUISREIS * 11 Febr. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREIS * 14 Februari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat ongeveer 14 Maart te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 28 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 20 Mei van Batavia n. Amsterdam vertrokken en dat ongeveer 20 Juni te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * 20 Mei van Batavia vertrokken en ongeveer 20 Juni te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * bestemd d.d. 4 Juli van Amsterdam naar Batavia te vertrekken [Vad.][NRC]
THUISREISa * van Batavia n. Amsterdam, 19 September van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 26 Augustus van Batavia vertrokken en ongeveer 26 September te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * 10 dezer (Okt.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Java naar Amsterdam, 26 dezer (Dec.) van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 2 December van Batavia n. Amsterdam en dat ongeveer 3 Januari te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
1926
UITREIS * vertrokken van Amsterdam naar Batavia op 19 Januari [Vad.]
THUISREISa * 10 Maart van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 3 April te Genua aangekomen [Vad.]
THUISREISb * 10 Maart van Batavia vertrokken en dat ongeveer 11 April te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 27 April van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * 16 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 11 Juli te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * dd. 16 Juni j.l. van Batavia vertrokken en 19 Juli te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * 3 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * Batavia n. Amsterdam [Rotterdam], 16 Oct. te Genua aangekomen [Vad.]
THUISREISb* 22 September van Batavia vertrokken en dat 24 October te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 9 November van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1927
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 22 Januari van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 29 December van Batavia vertrokken en dat 30 Januari te Amsterdam verwacht wordt [NRC] [Vad.]
UITREIS * 1 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC] [Vad.]
THUISREIS * 20 April van Batavia vertrokken en dat 21 Mei te Amsterdam verwacht wordt [NRC] [Vad.]
UITREIS * 16 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * 5 Oct. van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 28 Oct. te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * 22 November van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1928
THUISREIS * 11 Jan. van Batavia vertrokken en 11 Febr. te Amsterdam verwacht wordt [Vad.] [NRC]
THUISREIS * 5 April van Batavia n. Amsterdam vertrokken, 26 April te Genua aangekomen [NRC]
THUISREIS * d.d. 2 Juni van Batavia vertrokken en ongeveer 4 Juli a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.