Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

INDRAPOERA


1926
UITREIS * dat 10 dezer (Febr.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [Vad.][NRC]
THUISREIS * 31 Maart van Batavia en 23 April v. Marseille naar Rotterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * 19 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREIS * 4 Augustus van Batavia te Rotterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 25 Aug. vertrokken van Rotterdam naar Batavia [Vad.] [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 4 November van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 1 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1927
THUISREIS * vertrokken van Batavia 19 Januari [Vad.]
UITREIS * 9 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 27 April van Batavia vertrokken, 19 Mei te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb * 27/4 van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 15/6 van Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 3 Aug. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * vertrok 3 dezer (Aug.) van Batavia naar Rotterdam, 27 dezer (Aug.) van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 21 September van Rotterdam naar Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 1 dezer (Dec.) te Marseille aangekomen [Vad.]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 4 Dec. van Tanger vertrokken [NRC]
UITREIS * 28 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1928
THUISREISa * 15 Febr. van Batavia naar Rotterdam [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 9 Maart van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * van Rotterdam naar Ned.-Indië (Apr.) [Vad.] / 18 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 6 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 29 Juni van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 25 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 5 October van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 31 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1929
THUISREISa * 19 December 1928 van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 10 dezer (Jan.) van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 6 Februari van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 18 April te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb* v. Batavia n. Rotterdam, 18 dezer van Marseille vertrokken (Apr.) [NRC]
UITREIS * 15 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * 3 juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC] [Vad.]
THUISREISb * 3 juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 26 Juli te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * 21 Aug. van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC] [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 1 Nov. van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 1 Nov. van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 11 December van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1930
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 21 Jan. van Marseille vertrokken
UITREIS * 19 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 30 Mei te Marseille aangekomen
UITREIS * 25 Juni van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 13 Augustus van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 5 Sept. van Marseille vertrokken
UITREIS * 1 October van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 7 Dec. van Port-Said vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 18 (Dec.) te Cowes verwacht
1931
UITREIS * motorschip 'Indrapoera', 7 Januari van Rotterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREISa * 25 Febr. van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 18 Maart Kaap del Armi gepasseerd
UITREIS * 15 April van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 3 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia n. Rotterdam, 17 Juni Perim gepasseerd
UITREIS * 15 Juli van Rotterdam naar Baravia vertrokken
THUISREISa * 26 Aug. 12 uur van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 17 September van Marseille vertrokken
(na 24 Sept. verbouwd)
1932
UITREIS * 4 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 15 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * 15 Juni van Batavia en 6 Juli van Marseille n. Rotterdam vertrokken
UITREIS * passagiers van het dubbelschroef mailmotorschip 'Indrapoera', 27 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 7 September van Batavia n. Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 14 Sept. van Colombo vertrokken
UITREIS * 19 October van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 30 Nov. van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 22 [Dec.] v. Gibraltar vertrokken
1933
UITREIS * 11 Jan. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 1 Maart van Colombo vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 14 Maart te Marseille aangekomen
UITREIS * passagiers van het dubbelschroefmailmotorschip 'Indrapoera', 5 April van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 24 Mei van Colombo vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 7 Juni van Marseille vertrokken
UITREIS * 28 Juni van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 16 Aug. van Colombo vertrokken
UITREIS * dat 20 Sept. van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 3 Nov. van Colombo vertrokken
THUISREIS b * van Batavia naar Rotterdam, 23 Nov. van Gibraltar vertrokken
[29 November in brand liggende aan de Lloydkade; salons eerste klasse en officershutten verwoest; omvangrijke waterschade; indrapoera wordt hersteld bij Wilton (30/12)]
1934
UITREIS * [neemt geen passagiers mee op de uitreis; 12 April als vrachtschip naar Indië]
THUISREISa * 16 Mei van Batavia vertrokken
THUISREISb * 16 Mei van Batavia en 23 Mei van Colombo vertrokken [5 juni te Marseille verwacht]
UITREIS * [Middellandse Zeereis van 16-19 juni 1934; 19 juni van Lissabon; 22 juni van Villa France]
THUISREISa * 18 Juli van Batavia naar Rotterdam en 25 van Colombo vertrokken
THUISREISb * 14 Aug. van Batavia te Rotterdam aan de Lloydkade verwacht
UITREIS * 22 Aug. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 10 October te Colombo aangekomen
THUISREISb * 29 October te Rotterdam van Batavia verwacht
UITREIS * 14 November van Rotterdam naar Batavia
1935
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 2 Januari van Colombo vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 15 Jan. van Marseille vertrokken
UITREIS * 6 Februari vertrokken van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * 20 Maart van Batavia naar Rotterdam en 24 Maart van Sabang vertrokken
THUISREISb * 20 Maart van Batavia vertrokken
UITREIS * stoomschip 'Indrapoera', 1 Mei van Rotterdam naar Batavia.
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 16 Juni van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 3 Juli van Marseille vertrokken
UITREIS * 24 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 8 Sept. van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 25 Sept. van Marseille vertrokken
UITREIS * 16 October van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * 27 Nov. van Batavia naar Rotterdam en 10 dezer (Dec.) van Tanger vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 1 Dec. van Sabang vertrokken
1936
UITREIS * 8 Jan. van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * 19 dezer (Febr.) van Batavia naar Rotterdam en 23 dezer van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 12 Maart van Gibraltar vertrokken
UITREIS * 1 April van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * 13 Mei van Batavia vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 17 Mei van Sabang vertrokken
UITREIS * 24 Juni van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * 5 Aug. van Batavia naar Rotterdam
UITREIS * dat 16 Sept. van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 1 Nov. van Sabang vertrokken
1937
UITREIS * 31 December 1936 van Rotterdam naar Batavia.
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 14 Februari van Sabang vertrokken
UITREIS * dat 24 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 9 dezer (Mei) van Sabang vertrokken
THUISREISb * 5 Mei van Batavia naar Rotterdam, 27 Mei van Gibraltar vertrokken.
UITREIS * dat 16 Juni van Rotterdam naar Batavia vertrok
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 1 dezer (Aug.) van Sabang vertrokken
UITREIS * De passagierslijst van het dubbelschroef mailmotorschip Indrapoera van den Rotterdamsche Lloyd, Woensdag van hier naar Batavia vertrokken, bevat de volgende namen.
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 24 dezer (Okt.) van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 9 Nov. van Marseille vertrokken
UITREIS * dat 1 December van Rotterdam naar Batavia vertrekt
1938
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 16 Januari van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 1 Februari van Marseille vertrokken
UITREIS * dat 23 Februari van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 8 April van Singapore vertrokken
THUISREISb* van Batavia naar Rotterdam, 27 April van Marseille vertrokken
UITREIS * dat 15 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 1 Juli van Singapore vertrokken
THUISREISb* van Batavia naar Rotterdam, 20 dezer (Juli) van Marseille vertrokken
UITREIS * motorschip 'Indrapoera', 10 Aug. van Rotterdam naar Batavia.
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 12 dezer (Okt.) van Marseille vertrokken
THUISREISb * De passagierslijst van het m.s. 'Indrapoera', 21 September van Batavia vertrokken, bevat de volgende namen van hen, die te Rotterdam zullen ontschepen.
UITREIS * dat 2 Nov. van Rotterdam naar Batavia vertrekt
1939
THUISREISa *
THUISREISb * De passagierslijst van het m.s. Indrapoera, dat 10 Januari uit Batavia te Rotterdam wordt verwacht, bevat de volgende namen van hen, die te Rotterdam zullen debarkeeren.
UITREIS * dat 23 Januari van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 12 dezer (Mrt.) van Sabang vertrokken
UITREIS * dubbelschroef mailmotorschip 'Indrapoera', dat 19 April van Rotterdam naar Batavia vertrekt.
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 9 dezer (Juni) van Singapore
UITREIS * 12 Juli van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 25(?) Augustus van Singapore vertrokken
UITREIS * van Rotterdam naar Batavia (Okt.)
1940
UITREIS * 6 Maart van Genua naar Batavia te vertrekken [14 Mrt van Aden; 26 april van Rotterdam te Batavia]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.