Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

INSULINDE


1914
UITREIS * 21 Maart v. Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 13 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * 11 Juli v. Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * dat verschenen nacht (24 Okt.) van Java te Rotterdam is aangekomen
1915
UITREIS * dat 23 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrekt
THUISREIS * van Java te Rotterdam aangekomen, gedeeltelijk te Napels ontscheept (Mei)
UITREIS * dat 17 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * dat 14 Sept. n.m. te Rotterdam aankwam
UITREIS * 7 October van Rotterdam naar Java vertrokken
1916
THUISREIS * v. Java naar Napels en Rotterdam (Jan.)
UITREIS * 3 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 12 April van Batavia en 26 Mei van Falmouth vertrokken
1919
THUISREIS * 2 April van Batavia n. Rotterdam vertrokken en 10 Mei te Falmouth aangekomen.
UITREIS * 14 Juni v. Rotterdam n. Java vertrokken.
1920
THUISREIS * vertrokken van Batavia 13 Dec. 1919 en aangekomen te Rotterdam 13 Jan. 1920 [Vad.]
UITREIS * 7 Februari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * [16/4 van Colombo, Java naar Rotterdam]
UITREIS * 3 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Java te Rotterdam binnen (Okt.) [NRC]
UITREIS * 23 Oct. van Rotterdam naar Java [Vad.]
1921
THUISREIS * 23 Jan. van Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 12 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 13 Mei van Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 4 Juni van Rotterdam naar Java vertrok [NRC]
THUISREIS * 19 dezer (Sept.) van Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 8 Oct. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
1922
THUISREISa * 7 Dec. van Batavia en 30 Dec. van Marseille n. R'dam vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 7 Dec. van Java via Marseille naar Rotterdam vertrokken (Bat.Nbl.) [NRC]
UITREIS * dat 28 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 21 April van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 20 Mei v. Rotterdam naar Java vertrokken [NRC]
THUISREIS * 19 Juli v. Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 9 September van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * vertrokken van Batavia naar Rotterdam 8 Nov. [Vad.] / 8 Nov. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
1923
UITREIS * dat 27 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië is vertrokken [NRC]
THUISREIS * 24 Maart van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 16 April te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 19 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 14 Juli van Batavia vertrokken en 19 dezer te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 22 September van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 17 Nov. v. Batavia, 11 Dec. v. Marseille n. Rotterdam vertrokken [NRC]
1924
UITREIS * dat 12 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 8 Maart van Batavia, 1 April van Marseille naar Rotterdam [NRC]
UITREIS * 3 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREIS * 25 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 21 Juli te Marseille aangekomen. [NRC]
UITREIS * 23 Augustus vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië [Vad.]
THUISREIS * 15 October van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 13 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
1925
THUISREIS * 4 Febr. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
UITREIS * dat 4 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [Vad.] [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 21 Juni van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 25 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * bestemd te vertrekken van Batavia naar Rotterdam, op Woensdag den 16 dezer (Okt.) des middags 12 uur [NRC] [24 Sept. te Colombo, verw.; 1 Oct bij Perim verwacht]
UITREIS * 14 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.] [NRC]
1926
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 29 Januari van Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * 24 Februari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREIS * 14 April van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 7 Mei te Marseille aangekomen [Vad.]
UITREIS * 2 Juni van Rotterdam naar N.Indië vertrokken
THUISREISa * van Batavia n. Rotterdam, 15 Aug. van Marseille vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 21 Aug. v.m. 6 u. te Cowes verwacht [NRC]
UITREIS * van Rotterdam naar Ned.-Indië (Sept.) [Vad.]/22 September van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * Batavia naar Rotterdam, 4 Dec. van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam (Dec.) [NRC]
UITREIS * 29 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1927
THUISREISa * 16 Febr. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * Batavia naar Rotterdam, 11 Maart van Genua vertrokken [Vad.]
UITREIS * 6 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 23 Mei van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC] [Vad.]
THUISREISb * Batavia naar Rotterdam, 19 juni te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * 13 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 25 Sept. van Tanger vertrokken [NRC]
UITREIS * 19 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 30 Dec. van Marseille vertrokken [NRC]
1928
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 30 Dec. van Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * 25 Jan. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 14 Maart van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 5 April te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 6 April van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 2 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 20 Juni van Batavia, 15 Juli van Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 20 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 15 Juli te Marseille aangekomen [Vad.] [NRC]
UITREIS * 8 Augustus van Rotterdam naar Ned.-Indië [Vad.] [NRC]
THUISREISa * 26 September van Batavia naar Rotterdam vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISb * van Batavia n. Rotterdam, 19 October van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 14 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREISa * 7 Dec. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
1929
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 25 Jan. te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISc * van Batavia naar Rotterdam, 25 Januari van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 20 Februari van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 10 April van Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 3 Mei van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 29 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * 17 Juli van Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 11 Aug. van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 11 Aug. van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * van Rotterdam naar Batavia (Sept.) [NRC]
THUISREISa * 6 November van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 6 Nov. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 25 Dec. van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1930
THUISREIS * [12 Febr.] van Batavia naar Rotterdam, 7 Maart van Marseille vertrokken
UITREIS * 2 April van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * v. Batavia n. Rotterdam, 13 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * 9 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 27 Augustus van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 13 Sept. te Genua aangekomen
UITREIS * 15 October van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 3 December van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 26 December te Marseille aangekomen
1931
UITREIS * 22 Jan. van Rotterdam n. Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 2 April van Marseille vertrokken
UITREIS * 27 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 15 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 28 Juli van Perim vertrokken
UITREIS * 26 Aug. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * Batavia naar Rotterdam, 24 October van Port-Said vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 30 October van Marseille vertrokken
UITREIS * 16 Dec. van Rotterdam naar Batavia vertrokken

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.