Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

JAN PIETERSZOON COEN


1915
UITREIS * dat 11 Sept. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia, gedeeltelijk te Genua en te Amsterdam gedebarkeerd (Dec.)
1916
UITREIS *
THUISREIS * 11 Maart van Batavia naar Amsterdam en 3 Mei van Kirkwall vertrokken
1919
UITREIS * dat 8 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 23 Juni van Batavia te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 12 Juli van Amsterdam via het Suezkanaal naar Batavia vertrekt
THUISREISa * dd. 10 September 1919 van Batavia naar Nederland vertrokken (eerste voorloopige passagierslijst )
THUISREISb * 10 Sept. v. Batavia n. Amsterdam vertrokken en dat 19 October te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * Passagierslijst van het ss. Jan Pieterszoon Coen, ongeveer 14 Dec. te Tandjong Priok verwacht wordende. [bron: Het nieuws v.d. dag voor Ned.Indie 10-12-1919] [8/11 van Amsterdam n. Java; 9/11 te Southampton; p. 13/11 Ouesssant; 15 nov. van Lissabon]
1920
THUISREISa * (zeer voorloopige lijst) vertrokken van Batavia d.d. 10 Januari [NRC]
THUISREISb * aangekomen te Amsterdam 12 Febr. [Vad.]
THUISREISc * passagiers van het stoomschip 'Jan Pieterszoon Coen' (Febr.) [NRC]
UITREISa * dat 15 dezer (Mei) van Amsterdam naar Java vertrekt [NRC]
UITREISb * van Amsterdam naar Batavia 15 Mei 1920 [Vad.]
THUISREISa * 17 Juli van Batavia vertrokken, verwacht te Amsterdam 21 dezer (Aug.) [NRC]
THUISREISb * 20 dezer (Aug.) van Java te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 18 dezer (Sept.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * (eerste voorloopige lijst) verwacht te Amsterdam ongeveer 18 dezer (Dec.) [NRC]
THUISREISb * 18 December van Batavia te Amsterdam aangekomen [NRC]
1921
UITREIS * dat 8 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * passagiers (eerste voorloopige lijst), dat circa 9 April van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * 9 April van Batavia te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 14 dezer (Mei) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * passagiers (eerste voorloopige), dat 13 Aug. v. Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * 8 dezer (Aug.) van Genua vertrokken en ca 15 dezer te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREISc * 8 Aug. van Genua vertrokken en ca. 15 Aug. te Amsterdam verwacht. [Vad.]
UITREIS * dat 3 Sept. van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * eerste voorloopige passagierslijst, dd. 2 November a.s. van Batavia. Verwacht te Amsterdam 3 December. [Vad.]
THUISREISb * definitieve lijst, 2 November van Batavia naar Amsterdam en aldaar ongeveer 3 December verwacht [Vad.]
THUISREISc * 2 November van Batavia naar Amsterdam vertrokken en daar circa 3 December verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 21 dezer (Dec.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1922
THUISREISa * d.d. 7 Febr. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
UITREIS (van Genua) * dat 9 Maart van Genua naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISc * dd. 7 April van Batavia naar Genua vertrokken en aldaar 1 Mei aangekomen [Vad.]
UITREIS (van Genua) * dat 6 Mei van Genua naar Nederl. Indië vertrekt [NRC]
THUISREISa * 14 Juni van Batavia en 9 Juli van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * dat 9 Juli te Genua is aangekomen en 16 dezer te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * dat 5 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 4 October van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 4 October van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar circa 4 November verwacht wordt [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia vertrokken 25 Nov. [Vad.] / dat 25 November van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1923
THUISREISa * 20 Jan. van Batavia naar Amsterdam en 11 Febr. v. Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 20 Januari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat 19 Februari aldaar verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 17 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * dd. 12 Mei van Batavia vertrokken en ongeveer 14 Juni te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 7 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 1 September van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 25 Sept. te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * dd. 1 September van Batavia vertrokken en ongeveer 3 October te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * dat 27 October van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1924
THUISREISa * 22 Dec. van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 14 Jan te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 22 December van Batavia, 16 Jan. v. Algiers vertrokken en ongeveer 22 Januari te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 16 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 9 April van Batavia naar Amsterdam via Algiers en Southampton, 3 Mei v. Genua [NRC]
THUISREISb * 9 April van Batavia vertrokken en 11 Mei te A'dam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * dat 24 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 16 Juli van Batavia naar Amsterdam, 21 Aug. van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * d.d. 16 Juli van Batavia vertrokken en ongeveer 18 Aug. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 30 Aug. van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * dd. 22 Oct van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 22 October van Batavia vertrokken en dat ongeveer 22 dezer te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 6 December van Amsterdam naar Batavia vertrok [NRC]
1925
THUISREISa * 28 Jan. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 10 Febr. te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 28 Januari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en ongeveer 28 Februari te Amsterdam verwacht wordt [Vad.]
UITREIS * bestemd d.d. 14 Maart van Amsterdam naar Batavia te vertrekken [Vad.]
THUISREISa * 6 Mei van Batavia naar Amsterdam vertrokken 30 Mei te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 6 Mei van Batavia vertrokken en dat ongeveer 6 Juni te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISc * d.d. 6 Mei j.l. van Batavia vertrokken en ongeveer 6 Juni a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat d.d. 20 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 5 September te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * d.d. 12 Augustus 1925 van Batavia vertrokken en ongeveer 13 September te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 26 September van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 12 dezer (Dec.) van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 18 Nov. van Batavia vertrokken en ongeveer 20 dezer (Dec.) te Amsterdam verwacht [Vad.]
1926
UITREIS * vertrokken 5 Januari van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 20 Maart van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * dd. 24 Februari l.l. van Batavia vertrokken en ongeveer 28 Maart a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * vertrokken 13 April van Amsterdam naar Batavia. [Vad.]
THUISREISa * 2 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 27 Juni te Genua aangekomen [Vad.]
THUISREISb * 2 Juni van Batavia vertrokken en 5 Juli a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 20 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 2 Oct. te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * d.d. 8 September van Batavia vertrokken en 10 October a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * vertrokken dd. 26 October van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
1927
THUISREISa * van Batavia vertrokken naar Amsterdam, 8 Jan. van Genua vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISb* 15 December van Batavia vertrokken en dat 16 Januari te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 15 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam (Mei) [NRC]
UITREIS * d.d. 24 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * 18 Juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 8 Aug. te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * d.d. 13 Juli van Batavia vertrokken en dat 16 Augustus te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 30 Aug. van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 19 Oct. van Batavia vertrokken en 19 Nov. a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 11 dezer (Nov.) te Genua aangekomen [NRC]
1928
UITREIS * 31 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 13 April te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 21 Maart van Batavia vertrokken en 21 April a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * d.d. 8 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 27 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 21 Juli te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 27 Juni van Batavia vertrokken en dat 29 Juli te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 14 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 3 Oct. van Batavia vertrokken en dat 3 Nov. te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 26 dezer (Oct.) van Genua vertrokken [Vad.] [NRC]
UITREIS * 20 November van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1929
THUISREISa * 9 Jan. v. Batavia vertr., 9 Febr. te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 1 Februari te Genua aangekomen [Vad.]
UITREIS * 26 dezer (Febr.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC] [Vad.]
THUISREISa * 17 April van Batavia vertrokken en dat 18 dezer (Mei) te Amsterdam verwacht wordt [NRC] [Vad.]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 10 dezer (Mei) van Genua vertrokken [NRC]
UITREIS * 4 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 17 Aug. van Genua vertrokken [NRC]
UITREIS * 10 September van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC] [Vad.]
THUISREISa * 30 Oct. van Batavia vertrokken en dat 30 Nov. te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 22 dezer (Nov.) te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * 17 December van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1930
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 28 Februari van Genua vertrokken
UITREIS * d.d. 25 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 14 Mei van Batavia naar Amsterdam vertrokken
UITREIS * d.d. 1 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vaderland] [1 juli v. Amsterdam n. Batavia]
THUISREIS * 20 Aug. van Batavia vertrokken en dat 21 September te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 21 October van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 18 Dec. van Colombo vertrokken
1931
UITREIS * 27 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 26 Maart van Colombo vertrokken
THUISREISb * 18 Maart van Batavia vertrokken en dat 18 April te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 5 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 24 Juni van Batavia vertrokken en dat 24 Juli ter Amsterdam wordt verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 1 Juli van Colombo vertrokken
UITREIS * stoomschip 'Jan Pieterszoon Coen', gezagvoerder C.J. Terwiel, 28 October van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREISa * 9 Dec. van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb * d.d. 10 December van Batavia vertrokken en 10 dezer (Jan.) te Amsterdam verwacht
1934
UITREIS * [20-1-1934 brand op de Coen; 3-2-1934 weer in de vaart; 6-3-1934 in ballast naar Soerabaya]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam en 24 dezer (Mrt.) van Colombo vertrokken.
THUISREISb * 15 April van Batavia te Amsterdam verwacht
1935
UITREIS * d.d. 5 Juni van Amsterdam naar N.-O.-Indië
THUISREISa * 17 Juli van Batavia vertrokken en 17 Augustus te Amsterdam verwacht
THUISREISb * 17 Juli van Batavia naar A'dam en 20 Juli te Belawan
1936
UITREIS * dat 17 Juni van Amsterdam naar Ned.-Indië vertrekt
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 2 Aug. van Sabang vertrokken
1937
UITREIS * [23 Dec van Amsterdam; 24 Dec te Southampton; 28 Dec van Gibraltar; 1 Jan 1937 van Genua]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 7 Febr. van Sabang vertrokken [Het nieuws vd dag voor Ned-Indie 1-2-1937]
THUISREISb * 6 Maart te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 2 Juni van Amsterdam naar Nederl.-Indië vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 18 Juli van Sabang vertrokken naar Genua, Villefranche, Southampton en Amsterdam
THUISREISb * 15 Augustus te Amsterdam verwacht van Batavia
1938
UITREIS * 11 Mei van Amsterdam naar Nederlandsch Indië
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 24 Juni van Singapore vertrokken
THUISREISa * 25 Juli te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * d.d. 26 Oktober van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken [27 Nov van Amsterdam te Batavia]
1939
THUISREIS * 6 Jan. te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 19 Mei van Amsterdam naar N.-Indië
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 20 Juni van Singapore vertrokken

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.