Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

JOHAN DE WITT


1920
UITREIS * 21 Augustus van Amsterdam naar Batavia te vertrekken [NRC]
THUISREISa * (eerste voorloopige lijst) dd. 26 October j.l. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat 26 of 27 Nov. te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * passagierslijst (tweede voorloopige) dat ongeveer 28 November van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISc * 25 November van Java te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 27 Dec. van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1921
THUISREIS * dat 26 Maart van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREIS * aangekomen te Amsterdam d.d. 27 Maart 1921 [Vad.]
UITREIS * dat 16 April van Amsterdam naar Java vertrekt [NRC]
THUISREISa * (eerste voorloopige lijst) dat 16 Juli v. Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * aangekomen te Genua 12 dezer (Juli), dat verwacht te Amsterdam 18 dezer [NRC]
UITREIS * dat 6 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * passagiers (voorloopige lijst), dat 6 November te Amsterdam arriveert [NRC]
THUISREISb * dat ongeveer 6 dezer (Nov.) te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * dat 26 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1922
THUISREISa * (eerste voorloopige lijst), dat 25 januari van Batavia naar Amsterdam vertrok en aldaar ongeveer 25 Februari verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * 25 Jan. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar circa 25 Febr. verwacht [Vad.]
THUISREISc * 25 Januari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat circa 25 Februari te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 18 dezer (Mrt.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * 17 Mei van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 8 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * dat 6 September van Batavia naar Amsterdam vertrok en aldaar circa 7 dezer wordt verwacht. [NRC]
UITREIS * dat 28 October van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1923
THUISREIS * dat 23 December van Batavia vertrok en ongeveer 21 Januari te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * dat 3 Febr. van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * 31 Maart van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 24 April te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 28 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 21/7 van Batavia naar Amsterdam, 14/8 van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * d.d. 21 Juli van Batavia n. Amsterdam vertrokken en dat ongeveer 23 Augustus te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 15 September van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 10 November van Batavia, 3 December van Genua naar vertrokken [NRC]
THUISREISb * 10 Nov. van Batavia en 11 Dec. te A'dam verwacht [Vad.]
1924
UITREIS * dat 5 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 1 Maart van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 24 Maart te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 1 Maart van Batavia vertrokken en dat ongeveer 2 April te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 6 April van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * 18 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 12 Juli te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 18 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat ongeveer 20 Juli te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 2 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 24 September van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * dd. 24 Sept. van Batavia vertrokken en ongeveer 26 October te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 8 November van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1925
THUISREISa * 31 Dec. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [Vad.]
THUISREISb * dd. 31 December van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat ongeveer 31 Januari te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 14 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * d.d. 8 April van Batavia, 30 April van Genua naar Amsterdam vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 8 April van Batavia vertrokken en dat ongeveer 8 Mei te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * bestemd om d.d. 23 Mei van Amsterdam naar Batavia te vertrekken [Vad.][NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 7 Augustus van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 15 Juli van Batavia vertrokken en ongeveer 16 Augustus te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * vertrokken Zaterdag [29 Aug.] van Amsterdam naar Batavia [Vad.] [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 14 November van Genua vertrokken [Vad.][NRC]
THUISREISb * dd. 21 Oct. v. Batavia vertrokken en ongeveer 22 Nov. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * vertrokken 5 December van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
1926
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 20 Febr. van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 27 Januari van Batavia vertrokken en dat ongeveer 28 Februari te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 16 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREIS * dd. 5 Mei l.l. van Batavia vertrokken en dat 6 Juni te Amsterdam verwacht wordt [Vad.]
UITREIS * vertrokken 22 Juni van Amsterdam, naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * 11 Aug. van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 4 Sept. te Genua aangekomen [Vad.]
THUISREISb * 11 Aug. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat 12 dezer (Sept.) te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * vertrokken 28 September van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 11 Dec. van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 17 November van Batavia vertrokken en dat ongeveer 19 December te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
1927
UITREIS * d.d. 4 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 18 Maart van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 23 Februari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat 26 Maart te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 12 April van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * 1 Juni van Batavia vertrokken en dat 3 Juli te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 19 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 30 September van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 7 September van Batavia vertrokken en 8 October a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 25 October van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1928
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 6 dezer(Jan.) te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * d.d. 13 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 25 dezer (Mei) van Genua vertrokken [Vad.]
UITREIS * dd. 19 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * 8 Aug. van Batavia naar Amsterdam, 1 Sept. van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 8 Augustus van Batavia vertrokken en 9 September a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 25 September van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 14 November van Batavia vertrokken en dat 15 December te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * Batavia n. Amsterdam, 7 dezer (Dec.) te Genua aangekomen [NRC]
1929
UITREIS * 1 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 20 Febr. van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 15 Maart te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * dd. 20 Febr. van Batavia vertrokken en 23 Maart te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 9 April van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * dd. 29 Mei van Batavia vertrokken en 30 Juni te Amsterdam verwacht [Vad.]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 22 Juni van Genua vertrokken [NRC]
UITREIS * dd. 16 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISa * v. Batavia n. Amsterdam, 27 dezer (Sept.) te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 4 September van Batavia vertrokken en dat 5 October te Amsterdam verwacht wordt [Vad.]
UITREIS * dd. 22 October van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
1930
THUISREIS * Batavia naar Amsterdam, 3 Jan. te Genea aangekomen
UITREIS * d.d. 28 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * st. 'Johan de Witt', van Batavia naar Amsterdam, 11 April van Genua vertrokken.
UITREIS * dd. 20 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 9 Juli van Priok vertrokken gaan de volgende passagiers naar ...
THUISREISb * 9 Juli van Batavia n. Amsterdam vertrokken, dat 10 Augustus te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 26 Aug. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 13 October van Batavia vertrokken en 15 Nov. te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 23 dezer (Oct.) van Colombo vertrokken
UITREIS * 16 Dec. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
1931
THUISREIS * 4 Febr. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [22 Febr. van Port Said]
UITREIS * 24 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 13 Mei van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb * 13 Mei van Batavia vertrokken en dat 11 dezer (Juni) te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 24 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken [2 Juli te Genua]
THUISREIS * van Batavia n. Amsterdam, 10 Augustus van Sabang vertrokken
UITREIS * 16 September van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 28 October van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb * st. 'Johan de Witt', dd. 28 Oct. van Batavia vertrokken en 26 dezer (Nov.) te Amsterdam verwacht. [opgelegd 26 Nov. 1931]
1932
UITREIS * 23 November van Amsterdam naar Batavia vertrokken [neemt de dienst van de P.C. Hooft over]
1933
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 11 Januari van Colombo vertrokken
THUISREISb * 4 Januari van Batavia vertrokken en dat 2 Februari te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 15 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * dd. 29 Maart van Batavia vertrokken en 27 dezer (Apr.) te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 5 April van Colombo vertrokken
UITREIS * 10 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 21 Juni van Batavia vertrokken en dat 22 Juli te Amsterdam verwacht wordt
[de nieuwe neus van de Johan de Witt (3/8); voorschip verbouwen waardoor een mijl per uur harder gaat loopen; schip 7.15 m langer; op 1 Sept. gereed zijn om 25 Oct. weer te gaan varen]
UITREIS * 25 October van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * dd. 6 December jl. van Batavia vertrokken en 3 Januari a.s. te Amsterdam verwacht
1934
UITREIS * 17 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 28 Febr. van Batavia en 28 dezer (Mrt.) te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 7 Maart van Colombo vertrokken
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia [12 Apr. te Southampton]
THUISREIS * 23 Mei van Batavia vertrokken en 21 Juni te Amsterdam verwacht
UITREIS * 4 Juli van Amsterdam naar Batavia [4 Juli van Amsterdam naar Batavia; 10 Juli van Algiers; 31 Juli van Belawan]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 19 Aug. van Sabang vertrokken
THUISREISb * 15 Augustus van Batavia vertrokken en 13 September te Amsterdam verwacht
UITREIS * 26 dezer (Sept.) van Amsterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 10 Nov. te Belawan aangekomen
THUISREISb * 5 December van Batavia te Amsterdam verwacht
UITREIS * 12 Dec. van Amsterdam naar Batavia
1935
THUISREIS * 23 Januari j.l. van Batavia vertrokken en 20 Februari a.s. te Amsterdam verwacht
UITREIS * 13 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 1 Mei van Colombo vertrokken
THUISREISb * 22 Mei te Amsterdam verwacht van Batavia
[Johan de Witt, toeristenvaart, 13 Juni vm 10 u. van Amst. n. Havre; 15 Juni van Havre te Amst.]
UITREIS * [17 Juli van Amst. n. Batavia; 19 juli van Southampton, 26 Juli van Genua]
THUISREISa * 28 Aug. van Batavia vertrokken en 26 Sept. te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 1 Sept. van Sabang vertrokken
UITREIS * 9 October van Amsterdam naar Ned.-Indië
THUISREISa * 20 November van Batavia naar Amsterdam en 24 dezer (Nov.) van Sabang vertrokken
THUISREISb * 20 November van Batavia vertrokken en 18 December te Amsterdam verwacht
1936
UITREIS * 1 Januari van Amsterdam naar Ned. O.-Indië vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 16 Febr. van Sabang vertrokken
THUISREISa * 11 dezer (Mrt.) van Batavia te Amsterdam verwacht
UITREIS * 25 Maart van Amsterdam naar Ned.-Indië
THUISREISa * 6 Mei van Batavia vertrokken en 3 Juni te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 10 dezer (Mei) van Sabang vertrokken
[toeristenvaart; 13 juni met Vaderland/NRC toeristen naar Lissabon-Villefranche; 17 Juni te Lissabon]
UITREIS * [26 Juni van Suez]
THUISREIS * 22 Juli van Batavia naar Amsterdam, 26 Juli van Sabang vertrokken
UITREIS * [9 Sept naar Batavia; 21 Sept. te Port-Said]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 25 deze (Okt.) van Sabang vertrokken [21 Oct. van Batavia]
UITREIS * dd. 2 December van Amsterdam naar N.-Indië vertrokken
1937
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 10 dezer (Jan) te Belawan.
THUISREISb * 10 Februari te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 17 Maart van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië
THUISREISa * 28 April van Batavia vertrokken en 26 Mei te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 2 Mei van Sabang vertrokken
UITREIS * 9 Juni van Amsterdam naar Nederl. Oost-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 23 Juli van Sabang vertrokken
THUISREISb * 19 Augustus van Batavia te Amsterdam verwacht
UITREIS * 1 September van Amsterdam naar Nederlandsche Indië vertrokken
THUISREISa * 13 October van Batavia naar Amsterdam
THUISREISb * 10 Nov. te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 24 November van Amsterdam naar Nederlandsch Oost-Indië
1938
THUISREIS * 5 Januari van Batavia naar Amsterdam
UITREIS * 16 Februari van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 1 April van Singapore vertrokken
UITREIS * [uitreis, 7 Juni te Soerabaya]
THUISREISa * 17 Juni van Singapore vertrokken
THUISREISb * 14 dezer (Juli) te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 3 Augustus van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 17 dezer (Sept.) van Colombo
1939
UITREIS * 18 Jan. van Amsterdam naar Nederl. Oost-Indië
THUISREIS * 1 Maart van Batavia naar Amsterdam vertrokken
UITREIS * 12 April van Amsterdam naar Ned. Oost-Indië
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 26 Mei van Singapore vertrokken.
UITREIS * 5 Juli van Amsterdam naar N.O.-Indië
THUISREIS * 18 Aug. van Singapore vertrokken

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.