Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

JOHAN VAN OLDENBARNEVELT


1931
UITREIS (reis 1) * d.d. 6 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS (reis 1) * d.d. 25 Juni van Batavia vertrokken en 24 Juli a.s. te Amsterdam verwacht
UITREIS * 12 Aug. 1930 van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 22 October te Genua aangekomen
THUISREISb * 1 dezer (Okt.) van Batavia vertrokken en dat 29 dezer te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 2 Dec. van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
1931
THUISREISa * 21 Januari van Batavia vertrokken
THUISREISb * 21 Jan. van Batavia vertrokken en 18 Febr. te Amsterdam verwacht
UITREIS * 10 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 6 Mei van Colombo vertrokken
THUISREISb * 29 April van Batavia vertrokken en dat 26 dezer (Mei) te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 10 dezer (Juni) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 26 Juli van Sabang vertrokken
THUISREISb * dd. 23 Juli van Batavia vertrokken en 19 dezer (Aug.) te Amsterdam verwacht
UITREIS * dd. 2 Sept. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 14 Oct. van Batavia vertrokken en 10 dezer (Nov.) te Amsterdam verwacht
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 21 Oct. van Colombo vertrokken
UITREIS * 25 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
1932
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 13 Januari van Colombo vertrokken
THUISREISb * dd. 6 Januari van Batavia vertrokken en 2 Februari a.s. te Amsterdam verwacht
UITREIS * d.d. 24 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 6 April van Batavia vertrokken en dat 3 Mei te Amsterdam wordt verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 13 April van Colombo vertrokken
UITREIS * 18 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREISa * 29 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb * 29 Juni van Batavia vertrokken en dat 27 dezer (Juli) te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 10 Aug. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 28 September van Colombo vertrokken
THUISREISb * 21 Sept. van Batavia vertrokken en 18 Oct. te Amsterdam verwacht
UITREIS * 2 dezer (Nov.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 21 Dec. van Colombo vertrokken
1933
THUISREISb * 10 Jan. van Batavia te Amsterdam verwacht
UITREIS * 25 Jan. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 8 Maart van Batavia naar Amsterdam, 15 Maart van Colombo vertrokken
THUISREISb * 8 Maart van Batavia vertrokken en dat 4 April te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 19 dezer (Apr.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 31 Mei van Batavia vertrokken en 28 Juni te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 7 Juni van Belawan vertrokken
UITREIS * 12 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 23 Aug. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [19 sept van Batavia te Amsterdam]
UITREIS * [pass. 21 oct. Perim; 26 oct. van Colombo]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 22 November van Colombo vertrokken
THUISREISb * 15 Nov. van Batavia vertrokken en 12 dezer (Dec.) te Amsterdam verwacht. [5 dec. te Genua; 12 dec te Amsterdam]
UITREISa *
UITREISb * Passagiers voor Deli. Ondervolgende passagiers van het m.s. 'Johan van Oldenbarnevelt', dd. 27 December van Amsterdam vertrokken, zullen op 22 Januari te Belawan debarkeeren.
1934
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 14 Februari van Colombo vertrokken
THUISREISb * 6 Febr. van Batavia vertrokken en 6 Maart te Amsterdam verwacht
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia (Mrt.) [21 maart van Amsterdam naar Batavia en 16 april te Belawan verwacht]
THUISREIS (naar Genua) * 2 Mei van Batavia naar Genua vertrokken
UITREIS (van Genua) * 22/5 van Genua
THUISREISa * 16 Juni van Batavia naar Amsterdam en 23 Juni van Colombo vertrokken
THUISREISb * 16 Juni van Batavia vertrokken en 14 Juli te Amsterdam verwacht
UITREIS * 25 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * d.d. 5 Sept. van Batavia naar Genua, Villefranche, Southampton, Amsterdam
THUISREISb * 5 September j.l. van Batavia vertrokken en 2 October a.s. te Amsterdam verwacht
UITREIS * 16 dezer (Oct.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 2 December van Sabang vertrokken
THUISREISb * 25 dezer (Dec.) te Amsterdam verwacht van Batavia
1935
UITREIS * 9 Jan. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 20 Februari van Batavia naar Amsterdam en 27 Februari van Colombo vertrokken
THUISREISb * 19 Maart te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 3 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 19 Mei van Sabang vertrokken
THUISREISb * 15 Mei van Batavia vertrokken en 11 Juni te Amsterdam verwacht
[toeristenvaart, 21 Juni v. Amst. na. Wight]
UITREIS *Passagiers van het m.s. Johan van Oldenbarnevelt, dd. 26 Juni van Amsterdam vertrokken en 22 Juli te Belawan verwacht. [De Sumatra post 8-7-1935] [9 juli van Suez]
THUISREISa * 7 Aug. van Batavia naar Amsterdam en 11 Aug. van Sabang vertrokken
THUISREISb * 7 Aug. van Batavia vertrokken en 4 Sept. te Amsterdam verwacht.
UITREIS *Passagiers van het m.s. Johan van Oldenbarnevelt, 18 September van Amsterdam vertrokken en 14 october te Belawan verwacht. [De Sumatra post 26-09-1935]
THUISREISa* van Batavia naar Amsterdam, 2 November te Belawan aangekomen
THUISREISb* 26 Nov. te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS* 11 December van Amsterdam naar N.O.-Indië
1936
THUISREISa * 22 Jan. van Batavia naar Amsterdam en 26 Jan. van Sabang vertrokken
THUISREISb * 18 dezer (Febr.) te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 4 Maart van Amsterdam naar Ned.O.-Indië vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 19 April van Sabang vertrokken
THUISREISb * 12 Mei te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 27 Mei van Amsterdam naar N.O. Indië vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 11 Juli te Belawan aangekomen
THUISREISb * 6 Aug. te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 19 dezer (Aug.) van Amsterdam naar N.O. Indië
THUISREISa * 30 September van Batavia naar Amsterdam
THUISREISb * 30 Sept. van Batavia vertrokken en 27 Oct. te Amsterdam verwacht
UITREISa * 11 November van Amsterdam naar Nederlandsch Oost-Indië
UITREISb * De volgende passagiers vertrokken per m.s. Johan van Oldenbarnevelt, dd. 11 Novembner van Amsterdam naar Belawan-Deli. [De Sumatra post 4-12-1936]
1937
THUISREIS * Passagiers van het m.s. Johan van Oldenbarnevelt, dd. 21 December 1936 van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 26 December 1936 te Belawan verwacht. [23 december 1936 van Batavia; 8 Jan van Port-Said, 12 Jan. te Genua; 19/1 te Amst.]
UITREIS * 21 Februari van Amsterdam naar Nederl.-Indië vertrokken
THUISREISa * m.s. 'Johan van Oldenbarnevelt', van Batavia naar Amsterdam, 11 dezer (Apr.) van Sabang vertrokken.
THUISREISb * m.s. 'Johan van Oldenbarnevelt', 4 Mei te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 19 Mei van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië
THUISREISa * 30 Juni van Batavia vertrokken en 28 Juli te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 4 Juli van Sabang vertrokken
UITREIS * 11 Augustus van Amsterdam naar Nederl. O.-Indië vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 26 Sept. van Sabang vertrokken
UITREIS * d.d. 3 November van Amsterdam naar Nederlandsch Indië vertrekkend
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 17 December van Singapore vertrokken
1938
THUISREISb * 11 Januari te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 26 Januari van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 11 Maart van Singapore vertrokken
THUISREISb * 5 April te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 20 April van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 3 dezer (Juni) van Singapore vertrokken
UITREIS * 13 Juli van Amsterdam naar Nederlandsch Indië
THUISREIS * 21 dezer (Sept.) te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 5 October van Amsterdam n. Nederlandsch-Oost-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 20 dezer (Nov.) van Sabang vertrokken
THUISREISb * 16/11 van Batavia vertrokken, 8/12 te Genua gearriveerd en 13/12 te Amsterdam verwacht
UITREIS * d.d. 28 December van Amsterdam naar Nederl. Indië
1939
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 15 Februari van Belawan
THUISREISb * van Batavia, 11 Maart te Amsterdam verwacht
UITREIS * Passagierslijst van het m.s. Johan van Oldenbarnevelt, 22 Maart van Amsterdam naar Nederlandsch Oost-Indië vertrokken. [BRON: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie 30-03-1939] [23 Mrt te Southampton, 17 Apr van Belawan]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 5 Mei van Singapore vertrokken
THUISREISb * 30 Mei te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 14 Juni 1939 van Amsterdam n. Nederlandsch-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 30 Juli van Sabang
THUISREISb * 25 Juli van Batavia vertrokken, 22 Augustus te Southampton en 23 Augustus te Amsterdam verwacht
[eind Aug. naar Nieuw York om Amerikanen naar hun land te brengen]
UITREIS * 27 Sept. van Amsterdam naar Nederlandsch Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 25 November van Colombo vertrokken
UITREIS * d.d. 30 Dec. van Genua naar Nederlandsch-Oost-Indië vertrekkend [16/1 te Sabang, 20 Jan 1940 te Batavia]
1940
UITREIS * d.d. 23 Maart van Genua naar Nederlandsch-Oost-Indië vertrekkend

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.