Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

KONING WILLEM I


1898
UITREIS * per ss. "Koningin Willem I" 26 Nov. van Amsterdam naar Batavia (Nederlandsche Mail)
1899
THUISREIS * per ss."Koning Willem I" 25 Jan. vertrokken van Batavia naar Amsterdam en 16 Febr. aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" 18 Maart van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" 17 Mei van Batavia naar Amsterdam en 13 Juni aangek. te Genua
UITREIS * Passagiers aan boord van het st. 'Koning Willem I', vertrokken van Amsterdam naar Batavia 8 Juli 1899.
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" 6 Sept. van Batavia naar Amsterdam en 2 Oct. te Genua aangekomen
UITREIS * per Ned. ss. "Koning Willem I" 28 Oct. van Amsterdam naar Batavia
1900
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" 27 Dec. van Batavia 17 Jan. te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" 17 Febr. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" 18 April van Batavia 12 Mei te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" 9 Juni van Amsterdam
THUISREIS * per ss. "Koning Willlem I" vertrokken van Batavia naar Amsterdam 8 Aug. en aangekomen te Genua 31 Augustus 1900
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" 29 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" 23 Nov. van Batavia en 19 Dec. van Genua
1901
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" 19 Jan. van Amsterdam en 31 Jan. van Genua
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" 10 Juli van Batavia 1 Aug. te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" 31 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" 30 October van Batavia 20 November te Genua
UITREISa * per ss. "Koning Willem I" 21 Dec. Amsterdam naar Batavia
1902
UITREISb * per ss. "Koning Willem I" van Amsterdam 21 Dec. naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" 19 Februari van Batavia en 12 Maart te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" 14 Juni van Batavia vertrokken 3 Juli 1902 te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 2 Augustus van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" 1 Oct. 1902 vertrokken van Batavia en 23 Oct. aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 22 Nov. van Amsterdam naar Batavia
1903
THUISREIS * per ss. "Kon. Willem I" 21 Jan. 1903 vertrokken van Batavia en 11 Febr. aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 14 Maart 1903 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van 13 Mei 1903 van Batavia en 5en Juni aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 4 Juli 1903 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 3 September 1903 van Batavia en aangekomen 27 September te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 24 October 1903 van Amsterdam naar Batavia
1904
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 24 December 1903 en aangekomen te Genua 15 Januari 1904
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 13 Febr. 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 14 April 1904 van Batavia en aangekomen 7 Mei te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 4 Juni 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 4 Aug. 1904 van Batavia en aangekomen 29 Aug. te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 24 Sept. 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 24 Nov. 1904 van Batavia en aangekomen 17 Dec. te Genua
1905
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 14 Januari 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 16 Maart 1905 en aangekomen 8 April 1905 te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken den 6n Mei 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 6 Juli 1905 van Batavia en aangekomen 31 Juli te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 26en Augustus 1905
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia den 26en October en aangekomen te Genua 18 Nov. 1905
UITREIS * per ss. "Koning Willem I"[er staat: II] vertrokken 16 Dec. van Amsterdam naar Batavia
1906
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 21 Dec. 1905 en aangekomen te Genua 13 Januari 1906.
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 15 Februari en aangekomen te Genua 10 Maart 1906.
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 7en April 1906.
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 7 Juni en aangekomen te Genua 2 Juli 1906.
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 21 Juli 1906.
UITREIS * per ss. ''Koning Willem I" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 3en November 1906.
1907
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 3 Januari en aangekomen te Genua 26 Januari 1907.
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken 23 Februari van Amsterdam naar Batavia .
THUISREIS * per ss "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 25 April en aangekomen te Genua 18 Mei.
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" van Amsterdam naar Batavia 15 Juni 1907 vertrokken.
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 15 Augustus en aangekomen te Genua 9 September 1907.
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 5 October 1907.
1908
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 5 December 1907 en aangekomen te Genua 27 December 1907.
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 25 Januari 1908.
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I' vertrokken van Batavia 26 Maart en aangekomen te Genua 1 April 1908.
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 16 Mei 1908
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 16 Juli en aangekomen te Genua 10 Augustus 1908.
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 5 September 1908.
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 5 November en aangekomen te Genua 28 November 1908
UITREIS * per ss. "Koning Willem I'' vertrokken van Amsterdam naar Batavia 26 December 1908
1909
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 25 Februari en aangekomen van Batavia 25 Februari en aangekomen te Genua 20 Maart [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 17 April 1909 [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 17 Juni en aangekomen te Genua 13 Juli 1909 [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 7 Augustus 1909 [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Batavia 7 October en aangekomen te Genua 30 October 1909 [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Koning Willem I" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 27 November 1909 [Indische Mercuur]
1910
THUISREIS * 27 Januari van Batavia vertrokken en 20 Februari te Genua aangekomen
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 19 Maart
THUISREIS * vertrokken van Batavia 19 Mei en aangekomen te Genua 13 Juni
UITREIS * bestemd om 9 Juli van Amsterdam naar Batavia te vertrekken
THUISREIS * vertrokken van Batavia 8 September en aangekomen te Genua 4 October
UITREIS * dat 12 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1911
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 4 Febr. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 4 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 4 Mei en aangekomen te Genua 27 Mei
UITREIS * dat 24 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 24 Aug. vertrokken van Batavia en 19 Sept. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 14 Oct. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1912
THUISREIS * vertrokken van Batavia 14 Dec. en aangekomen te Genua 2 Jan.
UITREIS * dat 3 Febr. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 4 April en aangekomen te Genua 28 April
UITREIS * dat 25 Mei v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia n. Amsterdam, 19 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 14 September van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * vertrokken van Batavia 14 Nov. en aangekomen te Genua 6 Dec.
THUISREISb * v. Batavia n. Nederland, 6 Dec. te Genua aangekomen
1913
UITREIS * dat 4 Jan. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * v. Batavia n. Nederland, 29 Maart te Genua aangekomen
UITREIS * dat heden (26 Apr.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 25 Juni v. Batavia vertrokken en aangekomen 21 Juli te Genua
UITREIS * dat 16 Aug. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * v. Batavia n. Nederland, 8 Nov. te Genua aangekomen.

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.