Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

KONING WILLEM II


1900
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" 12 Mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" 11 Juli van Batavia en 4 Aug. van Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" 1 September van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" 31 Oct. van Batavia en 22 Nov. van Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" 22 Dec. van Amsterdam en 3 Jan. van Genua
1901
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" [er staat 'III'] 20 Februari van Batavia 14 Maart van Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" 27 April van Amsterdam en 9 Mei van Genua
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" 26 Juli van Batavia 20 Juli te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" 17 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" 16 Oct. van Batavia 7 Nov. te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" 7 December van Amsterdam naar Batavia
1902
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" 5 Febr. van Batavia 26 Febr. te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" 29 Maart 1902 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS *Per stoomschip 'Koning Willem II', gezagvoerder D. Hubert, vertrekken op 11 Junii 1902 naar Nederland.
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 19 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" 17 Sept. 1902 vertrokken van Batavia en 10 Oct. aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 8 Nov. 1902 van Amsterdam naar Batavia
1903
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" 7 Jan. 1903 vertrokken van Batavia en 28 Jan. aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" 28 Febr. vertr. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" van Batavia en aangekomen 21 Mei 1903 te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 20 Juni 1903 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 19 Aug. 1903 van Batavia en aangekomen te Genua 11 Sept. (Op de passagierslijst van het ss. "Koning Willem II" aangekomen 11 September te Genua stond abusievelijk als te zijn ontscheept te Genua. Deze dame is echter te Batavia achtergebleven om met een der volgende schepen de reis te vervolgen naar Nederland.)
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 10 October 1903 van Amsterdam nar Batavia
1904
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" 10 Dec.1903 vertrokken van Batavia en 2 Jan. 1904 aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 30 Januari 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 31 Maart van Batavia en 23 April aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" 21 Mei vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" 21 Juli 1904 vertrokken van Batavia en 15 Aug. aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 10 September van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 10 Nov. 1904 van Batavia en aangekomen 2 Dec. te Genua
1905
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 31 Dec. 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 2 Maart 1905 en aangekomen te Genua 25 Maart
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken den 22en April 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 22 Juni 1905 en aangekomen te Genua 16 Juli
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 12 Augustus 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia den 12en October en aangekomen te Genua den 5en November 1905
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrekken van Amsterdam naar Batavia 2 Dec. 1905
1906
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 1 Februari en aangekomen te Genua 23 Februari 1906
UITREIS * per ss. "Koning 2" (SIC) vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 24en Maart 1906
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 24 Mei en aangekomen te Genua 18 Juni 1906
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrekken van Amsterdam naar Batavia 14 Juli [TERUGGEKEERD]
--> IJmuiden 16 juni 1906. Het Ned. st. Koning Willem II, Zaterdagnamiddag van hier naar Batavia vertrokken, keerde gisterenavond ten 6 ure alhier terug met zwaar beschadigden boeg en de voorplek vol water. De Koning Willem II was Zondagmorgen ten 2 ure nabij East Goodwin in aanvaring met het Eng. st. Isle of Clady, van Huelva met kopererts naar Amsterdam bestemd, welk stoomschip tot in den schoorsteen werd ingevaren en dienstengevolge bijna onmidddelijk zonk. 17 der opvarenden wisten zich met eigen boot te redden, welek later werd opgepikt door de 'Koning Willem II'. De 1e en 2e machinist zijn verdronken. De 'Koning Willem II' is hedenmorgen opgestoomd naar Amsterdam en heeft aldaar aan de kade vastgemaakt.
--> Amsterdam 17-7-1906: het st. Koning Willem II zal gedeeltelijk worden gelost en in het droge dok worden opgenomen om de nodige reparatien te ondergaan

UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 11 Aug. van Amsterdam naar Batavia/ Passagiers aan boord van het s.s. Koning Willem II, gezagvoerder J. Teensma, bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 11den Augustus 1906.
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" van Batavia den 11en October en aangekomen te Genua den 2den November 1906
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 1 December 1906
1907
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 31 Januari en aangekomen te Genua 23 Februari 1907
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 23 Maart 1907
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 23 Mei en aangekomen te Genua 16 Juni 1907
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken 13 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 12 Sept. 1907 en aangekomen te Genua 5 Oct. 1907
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 2 November 1907
1908
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 2 Januari 1908 en aangekomen te Genua 25 Januari 1908.
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 22 Februari 1908
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 23 April 1908 en aangekomen te Genua 16 Mei 1908.
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 13 Juni 1908.
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 13 Augustus en aangekomen te Genua 6 September.
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 3 October 1908.
THUISREIS * per ss. "Koning Willem 2" vertrokken van Batavia 3 December en aangekomen te Genua 25 December 1908
1909
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Amsterdam 23 Januari 1909 [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 25 Maart en aangekomen te Genua 17 April [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 15 Mei [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Batavia 15 Juli en aangekomen te Genua 9 Augustus 1909 [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Koning Willem II" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 4 September 1909 [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Koning Willem II" 4 Nov. van Batavia vertrokken en 28 Nov. te Genua aangekomen [Indische Mercuur]
UITREISa * Per ss. "Koning Willem II" gezagvoerder K. Haasnoot vertrokken van Amsterdam naar Batavia 25 December 1909 [Indische Mercuur]
UITREISb * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 25 December [NRC]
1910
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 2 April te Genua aangekomen
THUISREISb * vertrokken van Batavia 10 Maart en aangekomen te Genua 3 April (Suppletie)
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 30 April
THUISREIS * vertrokken van Batavia 30 Juni en aangekomen te Genua 25 Juli
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 20 Aug.
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 12 Nov. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 10 Dec. van Amsterdam naar Java vertrekt
1911
THUISREIS * vertrokken van Batavia 9 Febr. en aangekomen te Genua 4 Maart.
UITREIS * dat 1 April van Amsterdam naar Java vertrekt
THUISREIS * van Batavia 1 Juni en aangekomen te Genua 27 Juni
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 14 Oct.

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.