Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

KONING WILLEM III


1901
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" 8 Dec. van Amsterdam 20 Dec. van Genua
1901
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" 6 Februari van Batavia 28 Februari van Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" 30 Maart van Amsterdam en 11 April van Genua
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" 29 Mei van Batavia 23 Juni te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" 20 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" 18 Sept. van Batavia 11 October te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" van Amsterdam naar Batavia 9 November
1902
THUISREIS * per ss. " Koning Willem III" vertrokken van Batavia 8 Jan. 1902 aangekomen te Genua 30 Januari 1902
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" 1 Maart 1902 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken 20 Aug. van Batavia en aangekomen 12 Sept. 1902 te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken 11 October 1902 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS *
1903
UITREIS * per ss. "Kon. Willem III" vertrokken 31 Jan. 1903 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertr. 1 April 1903 van Batavia en 22 April aangek. te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" 11 Mei 1903 vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" 8 Juli 1903 vertrokken van Batavia en 30 Juli aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" 29 Augustus 1903 vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken 29 Oct. 1903 van Batavia en aangekomen den 21 Nov. te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken 19 Dec. 1903 van Amsterdam naar Batavia
1904
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" 18 Febr. 1904 vertrokken van Batavia en 12 Maart aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" 9 April 1904 vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken 9 Juni van Batavia en aangekomen 3 Juli te Genua
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken 30 Juli 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken 1 Oct. 1904 van Batavia en aangekomen 24 Oct. te Genua
UITREIS * per ss "Koning Willem III" vertrokken 19 Nov. 1904 van Amsterdam naar Batavia
1905
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia den 19en Januari 1905 en aangekomen te Genua den 11en Februari
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken 11 Maart 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 11 Mei 1905 en aangekomen te Genua 4 Juni
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken 1 Juli 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia den 31en Augustus en aangekomen te Genua 24 Sept. 1905
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 21 October 1905
1906
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 21 December 1905 en aangekomen te Genua 13 Januari
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" [er staat 'II'] vertrokken van Amsterdam naar Batavia 10en Februari 1906
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 12 April en aangekomen te Genua 5 Mei 1906
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 2en Juni 1906
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 2 Augustus en aangekomen te Genua 27 Augustus 1906
UITREIS * per ss. "Kon. Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 22 Sept. 1906
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 22 November en aangekomen te Genua 17 December 1906
1907
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 12en Januari 1907
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 14 Maart en aangekomen te Genua 7 April 1907
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 4 Mei 1907
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 4 Juli en aangekomen te Genua 29 Juli 1907
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 24 Augustus 1907
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 24 October 1907 en aangekomen te Genua 18 November 1907
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 14 December
1908
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 13 Februari 1908 en aangekomen te Genua 7 Maart 1908
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 4 April 1908
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 4 Juni en aangekomen te Genua 28 Juni
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 25 Juli 1908
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 24 September en aangekomen te Genua 18 October
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 14 November 1908
1909
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 14 Jan. en aangekomen te Genua 7 Februari [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 6 Maart 1909 [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 6 Mei en aangekomen te Genua 30 Mei 1909 [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 26 Juni 1909 [Indische Mercuur]
THUISREIS * Per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Batavia 26 Augustus en aangekomen te Genua 20 September 1909 [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Koning Willem III" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 16 October 1909 [Indische Mercuur]
1910
THUISREIS * vertrokken van Batavia 18 Dec. 1909 en aangkomen te Genua 10 Jan. 1910
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia op 5 Februari
THUISREIS * vertrokken van Batavia 7 April en aangekomen te Genua 2 Mei
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 28 Mei
THUISREISa * vertrokken van Batavia 28 Juli en aangekomen te Genua 22 Aug.
THUISREISb * van Batavia naar Nederland, 22 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS * bestemd 17 Sept. van Amsterdam naar Batavia te vertrekken
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 10 Dec. te Genua aangekomen
1911
UITREIS * dat 7 Jan. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia naar Amsterdam, [.] April te Genua aangekomen
UITREIS * dat 29 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 29 Juni en aangekomen te Genua 25 Juli
UITREIS * dat 19 Aug. van Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 19 October en aangekomen te Genua 11 November
UITREIS * dat 9 Dec. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
1912
THUISREIS * [8 Febr. van Batavia n. Amsterdam, 26 Febr. van Port-Said, arriv. 2 Maart te Genua, vertrok 2 Maart van Genua, 4 Maart van Algiers, vertrok 6 Maart van Tanger, vertrok 7 Maart van Lissabon]
UITREIS * dat 30 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * v. Batavia n. Nederland, 24 Juni te Genua aangekomen
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 20 Juli
THUISREIS * vertrokken van Batavia 19 Sept. en aangekomen te Genua 13 Oct.
UITREIS * dat 9 Nov. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
1913
THUISREIS * vertrokken van Batavia 2 Jan. en aangekomen te Genua 1 Febr.
UITREIS * dat 1 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 1 Mei van Batavia vertrokken en aangekomen te Genua 21 Mei (ongecorrigeerd)
UITREIS * dat 21 Juni v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * 21 Aug. van Batavia vertrokken en aangekomen te Genua 15 September
UITREIS * dat 11 Oct. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1914
THUISREIS * v. Batavia n. Nederland, 4 Jan. te Genua aangekomen
UITREIS * [KONING WILLEM III, Londen, 11 Febr. De Societa Nazionale di Servizi Maritimi te Genua heeft het Nederlandsche st. Koning Willem III aangekocht. Het zal in de vaart Genua-Egypte en Leventhavens worden gebracht. De Koning Willem III in 1900 door de Koninklijke maatschappij De Schelde te Vlissingen voor rekening der maatschappij NEDERLAND te Amsterdam gebouwd, is bruto 4511 en netto 2829 reg. ton groot. (Febr.)]
THUISREIS * v. Batavia n. Nederland, 2 Juni te Genua aangekomen

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.