Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

KONINGIN DER NEDERLANDEN


1911
UITREIS * dat 22 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 23 Oct. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 11 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1912
THUISREIS * vertrokken van Batavia 11 Januari en aangekomen te Genua 3 Februari 1912
UITREIS * dat 2 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 25 Mei van Batavia te Genua aangekomen
UITREIS * dat 22 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * v. Batavia n. Nederland, 15 Sept. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 12 Oct. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1913
THUISREIS * vertrokken van Batavia 12 Dec. en aangekomen te Genua 4 Jan.
UITREIS * dat 1 Febr. van Amsterdam naar Batavia vertrekt (ongecorrigeerd)
THUISREIS * v. Batavia n. Amsterdam, 26 April te Genua aangekomen
UITREIS * dat 21 Mei v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * 21 Juli van Batavia vertrokken en aangekomen te Genua 18 Aug.
UITREIS * dat 13 Sept. van Amsterdam naar Batavia vertrekt (ongecorrigeerd)
THUISREIS * vertrokken van Batavia 13 Nov., aangekomen te Genua 5 Dec.
1914
UITREIS * dat 3 Jan. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * 5 Maart van Batavia vertrokken en 20 Maart te Genua aangekomen.
UITREIS * dat 25 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt (ongecorrigeerd)
THUISREIS * 25 Juni van Batavia vertrokken en 20 Juli te Genua aangekomen
UITREIS * dat 13 Aug. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 15 October, gedeeltelijk te Genua gedebarkeerd
UITREIS * dat 5 Dec. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
1915
THUISREIS * 4 Februari van Batavia naar Amsterdam vertrokken. Passagiers gedeeltelijk te Genua gedebarqueerd.
UITREIS * dat 27 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt.
THUISREIS * vertrokken van Batavia 27 Mei en aangekomen te Amsterdam 30 Juni (gedeeltelijk 20 Juni te Genua gedebarkeerd)
UITREIS * dat 17 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia dd. 16 Sept. en gedeeltelijk te Genua en te Amsterdam gedebarkeerd
UITREIS * dat 6 November van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1916
THUISREIS * van Batavia dd. 6 Jan., aangekomen te Amsterdam dd. 27 Febr.
UITREIS * dat 2 Mei van Amsterdam via de Kaap de Goede Hoop naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 18 Juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 4 Sept. te Falmouth aangekomen (Locomotief)
1917
UITREIS * dat 5 Juni van Amsterdam via het Panamakanaal naar Batavia vertrekt
THUISREIS * dat 18 Sept. van Batavia naar San Francisco vertrok (Bat.Nbl.)
1920
UITREIS * dat 27 November van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1921
THUISREISa * passagierslijst (eerste voorloopige), verwacht te Amsterdam 26 Februari a.s. [NRC]
THUISREISb * passagierslijst (tweede voorloopige), dat 25 Februari van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISc * 27 Febr. van Batavia te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 19 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * passagiers (eerste voorloopige lijst), 18 Mei van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * dat 12 Juni van Java te Genua arriveerde en 20 Juni te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * dat 9 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * d.d. 7 September van Batavia vertrokken en d.d. 9 October te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 29 October van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1922
THUISREISa * (eerste voorloopige passagierslijst) dd. 15 December van Batavia naar Genua vertrokken en aldaar verwacht circa 7 Januari 1922 [Vad.]
THUISREISb * dd. 15 December van Batavia naar Genua vertrokken, is de volgende verandering gekomen [Vad.]
THUISREISc * van Java naar Amsterdam, dat 6 dezer (Jan.) te Genua arriveerde [NRC]
UITREIS (van Genua) * van Genua naar Batavia 14 Januari 1922 [Vad.]
THUISREISa * (tweede voorloopige lijst) 22 Febr. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar verwacht circa 25 Maart [NRC]
THUISREISb * 22 Febr. jl. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar verwacht circa 25 Maart [Vad.]
THUISREISc * dd. 22 Februari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar verwacht circa 23 Maart [NRC]
THUISREISd * 22 Febr. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar verwacht circa 25 Maart [NRC]
UITREIS * dat 15 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 7 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 5 Juni van Batavia vertrokken en zullen zich te Amsterdam ontschepen [NRC]
UITREIS * dat 22 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 20 September van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 20 Sept. van Batavia vertrokken en ca. 21 Oct. te Amsterdam verwacht [Vad.][NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia op 11 Nov. 1922 [Vad.]
1923
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam 6 Januari [Vad.] [NRC]
THUISREISb * 6 Januari van Batavia vertrokken en dat ongeveer 7 Februari te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 3 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 28 April van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * dat ongeveer 20 Mei van Batavia te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * dat 23 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 18 Augustus van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 18 Aug. van Batavia vertrokken en ca. 19 Sept. te Genua verwacht. (Vad.)
UITREIS * vertrekt 13 October van Amsterdam naar Batavia [NRC]
1924
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 1 dezer (Jan.) van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 1 Januari van Batavia te Genua aangekomen en wordt 9 Januari te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia 2 Febr. [Vad.]
THUISREISa *26 Maart van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 19 April te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * dd. 26 Maart van Batavia vertrokken en ongeveer 26 April te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * dat 10 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 2 Juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 18 Juli te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 2 Juli van Batavia vertrokken en dat 4 of 5 Augustus te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 16 Aug. van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * 8 October van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * dd. 8 October van Batavia vertrokken en ongeveer 8 November te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 22 November van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1925
THUISREISa * 14 Jan. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 14 Januari 1925 van Batavia vertrokken en ongeveer 14 Febr. a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * dat 28 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * d.d. 22 April van Batavia en 15 Mei v. Genua naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 22 April van Batavia vertrokken en dat ongeveer 23 Mei te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * d.d. 6 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISa * Batavia naar Amsterdam, 23 Aug. van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * dd. 29 Juli van Batavia vertrokken en ongeveer 31 Augustus a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * vertrokken 12 September van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * van Batavia n. Amsterdam, 28 Nov. van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 4 November van Batavia vertrokken en dat ongeveer 6 December te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * d.d. 19 dezer (Dec.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1926
THUISREISa * Batavia naar Amsterdam, 6 Maart van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 10 Febr. van Batavia vertrokken en 10 dezer (Mrt.) te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * vertrokken 30 Maart van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREIS * 19 Mei van Batavia naar A'dam vertrokken, 12 Juni te Genua aangekomen en dat 20 Juni te A'dam verwacht wordt [Vad.]
UITREIS * 6 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 18 September van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 25 Augustus van Batavia vertrokken en dat ongeveer 26 September te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * vertrokken 12 October van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * Batavia naar Amsterdam, 24 Dec. te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 1 December van Batavia vertrokken en dat 2 Januari te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
1927
UITREIS * 29 dezer (Mrt.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 11 Juni van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * d.d. 18 Mei van Batavia vertrokken en 19 dezer a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * 5 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekken [NRC]
THUISREISa * van Batavia vertrokken, 16 September van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 24 Aug. van Batavia vertrokken en dat 24 dezer te A'dam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 11 October van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * Batavia n. Amsterdam, 23 Dec. van Genua vertrokken [NRC]
1928
UITREIS * d.d. 17 Januari van Amsterdam naar Indië vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREIS * zijn de volgende passagiers van Batavia naar Nederland vertrokken [30 Mrt. te Genua en ca. 7 Apr. te Amsterdam]
UITREIS * 24 April van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 13 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 7 Juli te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 13 Juni van Batavia vertrokken en dat 15 Juli te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREIS * vertrokken de volgende passagiers naar Holland (Juli) [Vad.] / 31 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 19 September van Batavia vertrokken en 20 Oct. te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 12 October van Genua vertrokken [NRC]
UITREIS * 6 November van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1929
THUISREISa * dd. 26 Dec. van Batavia vertrokken en 26 Jan. te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 18 dezer (Jan.) van Genua vertrokken [Vad.]
UITREIS * 12 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC] [Vad.]
THUISREISa1* van Batavia naar Amsterdam; 26 dezer (Apr.) van Genua vertrokken (wordt vervolgd) [NRC]
THUISREISa2 * van Batavia naar Amsterdam. 26 dezer (Apr.) van Genua vertrokken (vervolg) [NRC]
THUISREISb * d.d. 3 April van Batavia vertrokken en 4 Mei a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * 21 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 3 Aug. van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 10 Juli van Batavia vertrokken en 11 Aug. te Amsterdam verwacht [NRC] [Vad.]
UITREIS * dd. 27 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC] [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 8 dezer (Nov.) van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 16 Sept. van Batavia vertrokken en 16 Nov. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 3 Dec. van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.