Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

KONINGIN EMMA


1889
THUISREIS * per ss. 'Koningin Emma' van Batavia naar Amsterdam, aangekomen te Genua des 9 Januari 1889
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Koningin Emma" van Batavia aangekomen te Genua 24 Mei
UITREIS * per ss. "Koningin Emma" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 20 Juli
THUISREIS * per ss. "Koningin Emma" vertrokken van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 1 dezer
UITREIS * per ss. "Koningin Emma" bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 7e (&)e Dec.
1890
THUISREIS * per ss. "Koningin Emma" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 16 Maart
UITREIS * per ss. "Koningin Emma" van Amsterdam naar Batavia 26 April
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Koningin Emma" bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 13 September
1891
UITREIS * per ss. "Koningin Emma" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 12n Sept. THUISREIS * per ss. "Koningin Emma" van Batavia naar Amsterdam en aangekomen te Genua 17 Dec.
1913
UITREIS * dat 6 Dec. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
1914
THUISREIS * 3 Febr. v. Batavia vertrokken, 27 Febr. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 28 Maart v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREISa * 28 Mei van Batavia en 19 Juni te Genua aangekomen (ongecorrigeerd)
THUISREISb * 28 Mei van Batavia vertrokken en 19 Juni te Genua aangekomen (vervolg)
UITREIS * 18 Juli v. Amsterdam n. Java vertrokken
THUISREIS * vertrokken van Batavia 17 Sept. en gedeeltelijk te Marseille gedebarkeerd
1915
UITREIS * dat 27 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 29 April van Batavia naar Amsterdam vertrokken en gedeeltelijk te Genua gedebarqueerd
UITREIS * dat 19 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * passagiers thuisgevaren met het st. 'Koningin Emma', vertrokken van Batavia dd. 19 Augustus, gedeeltelijk te IJmuiden/Amsterdam ontscheept ex st. 'Kambangan' en te Londen (Zie verder Ochtendblad A. 24 Sept.)
THUISREIS * van Java n. Amsterdam, 22 Sept. op een mijn geloopen, gedeeltelijk 23 Sept. door het st. 'Kambangan' te Amsterdam ontscheept

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.