Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

KONINGIN REGENTES


1894
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" van Amsterdam naar Batavia den 16 Juni
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" van Batavia naar Amsterdam 18 Sept. te Genua aangekomen
1895
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 19den Jan. 1895
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" van Amsterdam naar Batavia den 23 Febr.
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 25ste Mei 1895
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 29 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin- Regentes" van Batavia naar Amsterdam en aangekomen te Genua den 30 Sept.
UITREIS * per ss. "Koning Regentes" 2 Nov. van Amsterdam naar Batavia
1896
THUISREIS *[26 Jan van Port-Said]
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" van Amsterdam naar Batavia den 7en Maart
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" van Batavia naar Amsterdam 8 Juni te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 11 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin- Regentes" van Batavia naar Amsterdam 11 Oct. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 14 Nov. van Amsterdam naar Batavia
1897
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" van Batavia naar Amsterdam 5 Febr. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin- Regentes" 6 Maart van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin-Regentes" van Batavia naar Amsterdam 29 Mei te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 26 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" 25 Aug. v. Batavia n. Amsterdam 19 Sept. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 16 October van Amsterdam naar Batavia
1898
THUISREIS * per ss. "Koningin- Regentes" 15 Dec. van Batavia naar Amsterdam 7 Jan. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin- Regentes" 5 Febr. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin-Regentes" 6 April van Batavia en 28 April te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 28 Mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" 27 Juli van Batavia naar Amsterdam 20 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 17 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" 16 Nov. van Batavia naar Amsterdam 9 Dec. te Genua aangek.
1899
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 7 Jan. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" 8 Maart van Batavia naar Amsterdam en 31 Maart aangek. te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 29 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia naar Amsterdam 28 Juni en aangekomen te Genua 23 Juli
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 19 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" 18 Oct. van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 12 Nov.
UITREIS * er ss. "Koningin Regentes" 9 Dec. van Amsterdam naar Batavia
1900
THUISREIS *
UITREIS * per Ned. ss. "Koningin Regentes" 31 Maart van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 21 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" 19 Sept. van Batavia 13 Oct. van Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 10 Nov. van Amsterdam 22 Nov. van Genua
1901
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" 9 Jan. van Batavia 3 Febr. van Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 2 Maart van Amsterdam en 14 Maart van Genua
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" 1 Mei van Batavia 26 Mei te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 22 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia den 21 Aug. en aangekomen te Genua 15 Sept.
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" van Amsterdam naar Batavia 12 October
1902
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" 11 December van Batavia 4 Jan. te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 1 Februari van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 2 April van Batavia en 26 April 1902 te Genua aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 23 Juli van Batavia en aangekomen 17 Augustus 1902 te Genua
UITREIS * per ss. "Kon. Regentes" vertrokken 13 Sept. 1902 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia 12 Nov. aangekomen te Genua den 5en December 1902
1903
UITREIS * Passagiers aan boord van het stoomschip Koningin Regentes, vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 3en Januari 1903.
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 4 maart 1903 van Batavia en aangekomen 27 Maart te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 2 Mei 1903 vertrokken van van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" 1 Juli 1903 vertrokken van Batavia en 27 Juli aangekomen te Marseille
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" 15 Augustus 1903 vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 15 October 1903 van Batavia en aangekomen 18 November te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 6 Dec. 1903 van Amsterdam naar Batavia
1904
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia 4 Febr. 1904 en aangekomen te Genua den 29 Februari
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 26 Maart 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia 26 Mei 1904 en aangekomen te Genua den 22 Juni
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 16 Juli 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. " Koningin Regentes" vertrokken 15 September 1904 van Batavia en aangekomen 11 October 1904 te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 5 Nov. 1904 van Amsterdam naar Batavia
1905
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia den 5en Januari en aangekomen te Genua den 30en Januari 1905
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 25 Februari 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 27 April 1905 en aangekomen te Genua 22 Mei
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 17 Juni 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia 17 Augustus 1905 en aangekomen te Genua 13 September
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 7en October 1905
1906
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia 7 December en aangekomen te Genua 31 December 1905
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 27en Januari 1906
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia 29 Maart en aangekomen te Genua 23 April 1906
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 19 Mei 1906
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia 19 Juli en aangekomen te Genua 15 Augustus 1906
UITREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia 8 November en aangekomen te Genua 3 December, te Genua hebben zich ontscheept
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken 8 Sept. van Amsterdam naar Batavia
1907
UITREIS * per ss. "Kon. Regentes" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 29 December 1906
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia 14 Februari en aangekomen te Genua 11 Maart 1907
UITREIS * per ss "Koningin Regentes" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 20 April 1907
THUISREIS * per ss. "Koningin Regentes" vertrokken van Batavia 20 Juni en aangekomen te Genua 18 Juli 1907

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.