Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

BATAVIA


1889
UITREIS * Per stoomschip "Batavia" van Rotterdam naar Java (ca maart)
THUISREIS * per ss. "Batavia" van Batavia naar Nederland (ca juni)
UITREIS * per ss. "Batavia" vertrokken van Rotterdam naar Java (ca juli)
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Batavia" vertrokken van Rotterdam naar Batavia (ca nov)
1890
THUISREIS * per ss. "Batavia" vertrokken van Batavia aangekomen te Marseille (ca febr)
UITREIS * per ss. "Batavia" 22 Maart van Rotterdam naar Java vertrokken
THUISREIS * per ss."Batavia" 28 Mei vertrokken van Batavia aangekomen te Marseille 30 Juni
UITREIS * per ss. "Batavia" 9 Augustus vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Batavia" vertrokken 15 Oct. van Batavia
UITREIS * per ss. "Batavia" 13 Dec. vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië
1891
THUISREIS * per Ned. ss. "Batavia" 18 Febr. vertrokken van Batavia
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Batavia" vertrokken van Batavia 24 Juni
UITREIS * per ss. "Batavia" vertrokken van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië den 22 Aug.
THUISREIS *
1892
UITREIS * per ss. "Batavia" 23 Jan. van Amsterdam naar Ned. Indië vertrokken
THUISREIS * per ss. "Batavia" van Batavia naar Rotterdam 28 April van Marseille vertrokken
UITREIS * per ss. "Batavia" 28 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Batavia" vertrokken van Rotterdam naar Nederl.-Indië den 1en Oct.
1893
THUISREIS * per ss. "Batavia" 7 Dec. van Batavia naar Rotterdam vertrokken den 6 Jan. te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Batavia" 18 Febr. vertrokken van Rotterdam naar Nederl.-Indië [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Batavia" van Batavia 26 April te Marseille 26 Mei aangekomen

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.