Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

KONINGIN WILHELMINA


1896
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 8 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" van Batavia naar Amsterdam 11 Nov. te Genua aangekomen
1897
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" van Batavia naar Amsterdam 5 Maart te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 3 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" van Batavia naar Amsterdam 26 Juni te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 24 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 22 Sept. van Batavia naar Amsterdam 16 Oct. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 13 Nov. van Amst. naar Batavia
1898
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 12 Jan. van Batavia naar Amsterdam 4 Febr. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 5 Maart van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 4 Mei van Batavia naar Amsterdam 27 Mei te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 25 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 24 Aug. van Batavia naar Amsterdam 16 Sept. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 15 Oct. van Amsterdam naar Batavia
1899
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 4 Febr. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. Koningin Wilhelmina" 5 April van Batavia naar Amsterdam en 27 April aangek. te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 27 Mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia naar Amsterdam 26 Juli en aangekomen te Genua 19 Aug.
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 16 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 15 Nov. van Batavia naar Amsterdam 8 Dec. te Genua
1900
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 6 Jan. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 7 Maart van Batavia naar Amsterdam 29 Maart te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 28 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 27 Juni van Batavia
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 18 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 17 Oct. en van Genua den 9en November
1901
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 16 Febr. van Amsterdam en 28 Febr. van Genua
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 8 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 7 Aug. van Batavia 31 Aug. van Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 28 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 27 November aangekomen te Genua 19 December
1902
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 18 Jan. vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Kon. Wilhelmina" vertrokken 19 Maart van Batavia en aangekomen 10 April te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken 9 Juli van Batavia aangekomen 1 Aug. te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina"vertrokken 30 Aug. 1902 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 20 Oct. 1902 vertrokken van Batavia en 20 Nov. aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken 20 Dec. 1902 van Amsterdam naar Batavia
1903
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 18 Febr. 1903 vertrokken van Batavia en 12 Maart aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken 11 April 1903 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 10 Juni 1903 vertrokken van Batavia en 3 Juli aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 1 Augustus 1903 vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" 1 October 1903 vertrokken van Batavia en 25 Oct. aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken 21 Nov. 1903 van Amsterdam naar Batavia
1904
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 21 Jan. 1904 en aangekomen te Genua den 14 Febr.
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken 12 Maart 1904 van Amsterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken 12 Mei 1904 van Batavia en aangekomen 6 Juni te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" van Amsterdam naar Batavia 20 Juli 1904
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken 1 Sept. 1904 van Batavia en aangekomen te Genua 26 Sept.
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken 22 Oct. 1904 van Amsterdam naar Batavia
1905
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" Vertrokken 22 Dec. 1904 van Batavia en aangekomen 15 Jan. 1905 te Genua
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken 11 Febr. 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia den 13en April 1905 en aangekomen te Genua 7 Mei
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken 3 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 3 Aug. 1905 en aangekomen te Genua den 28 Aug.
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 23e September 1905
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia den 23 Nov. 1905 en aangekomen te Genua den 9 Dec.1905
1906
UITREIS * per ss. "Kon. Wilhelmina" vertr. van Amsterdam naar Batavia den 13en Jan. 1906
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 15 Maart en aangekomen te Genua 8 April 1906
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 5en Mei 1906
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 5 Juli en aangekomen te Genua 1 Augustus 1906
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrekken 25 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 25 October en aangekomen te Genua 19 November
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken 15 December van Amsterdam naar Batavia, te Amsterdam
1907
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 28 Februari en aangekomen te Genua 24 Maart 1907
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 9 April 1907
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 6 Juni en aangekomen te Genua 3 Juli 1907
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 27 Juli 1907
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 26 September en te Genua 21 October aangekomen
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 16 November 1907
1908
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 16 Januari 1908 en aangekomen te Genua 9 Februari 1908
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 7 Maart 1908
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 7 Mei 1908 en aangekomen te Genua 1 Juni 1908
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 27 Juni 1908
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 27 Augustus en aangekomen te Genua 23 September 1908
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 17 October 1908
1909
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 17 December 1909 en aangekomen te Genua 10 Januari 1909
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar batavia 6 Februari en van Genua 18 Februari 1909
THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 8 April en aangekomen te Genua 2 Mei
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 29 Mei 1909 THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 29 Juli en aangekomen te Genua 23 Augustus 1909
UITREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 18 September 1909 THUISREIS * per ss. "Koningin Wilhelmina" vertrokken van Batavia 18 November en aangekomen te Genua 12 December
1910
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 8 Jan.
THUISREIS * van Java naar Nederland, 21 Maart te Genua aangekomen
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 16en April
THUISREIS * vertrokken van Batavia 16 Juni en aangekomen te Genua 12 Juli
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 6 Aug.
THUISREIS * van Batavia naar Nederland, 31 October te Genua aangekomen

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.