Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

MARNIX VAN ST. ALDEGONDE


1931
UITREIS * 13 Jan. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * Batavia naar Amsterdam, 17 Maart Perim gepasseerd
THUISREISb * 4 dezer (Mrt.) van Batavia vertrokken en 1 April te Amsterdam verwacht
UITREIS * dd. 21 April 1931 van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 14 Juni van Sabang vertrokken
THUISREISb * dd. 10 Juni van Batavia vertrokken en 8 dezer (Juli) te Amsterdam verwacht
UITREIS * 22 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 2 Sept. van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb * 2 Sept. van Batavia vertrokken en 29 Sept. te Amsterdam verwacht
UITREIS * 14 October van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 2 Dec. van Colombo vertrokken
THUISREISb * dd. 25 November van Batavia vertrokken, 22 dezer (Dec.) te Amsterdam verwacht
1932
UITREIS * 3 dezer (Jan.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 17 Februari van Batavia naar Amsterdam via Singapore, Belawan-Deli, Sabang, Colombo, Suez, Port-Said, Genua en Southampton
THUISREISb * 17 Februari van Batavia vertrokken en dat 15 Maart te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 30 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 11 Mei van Batavia vertrokken en 7 dezer (Juni) te Amsterdam verwacht
UITREIS * 30 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 10 Aug. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 7 dezer (Sept.) te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 17 Augustus van Colombo vertrokken
UITREIS * d.d. 21 September van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 2 Nov. van Batavia vertrokken en 29 Nov. te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 9 Nov. van Colombo vertrokken
UITREIS * 14 dezer (Dec.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken [p. 31 Dec. Perim; 8 Jan te Sabang; 9 jan. van Belawan]
1933
THUISREISa * [p. 17 febr. Gibraltar]
THUISREISb * 25 Jan. van Batavia vertrokken en dat 21 Februari te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 8 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * d.d. 19 April j.l. van Batavia vertrokken en 17 Mei a.s. te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 26 April van Colombo vertrokken
UITREIS * 21 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam 12 Juli 1933
THUISREISb * 12 Juli van Batavia vertrokken en 9 dezer (Aug.) te Amsterdam verwacht
UITREIS *Passagierslijst van het m.s. Marnix van St. Aldegonde, 23 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken (Algemeen Handelsblad 23-8-1933). [23 Aug. v. Amsterdam; 1 Sept van Genua; 14 Sept van Colombo; 21 sept. van Amsterdam te Batavia]
THUISREIS * 4 dezer (Okt.) van Batavia vertrokken en 31 dezer (Okt.) te Amsterdam verwacht
UITREIS * 15 November van Amsterdam naar Batavia vertrokken
1934
THUISREIS * 23/1 te Amst.
UITREISa * 7 Febr. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
UITREISb * Ondervolgende passagiers van het m.s. Marnix van St. Aldegonde, dd. 7 febr. van Amsterdam vertrokken, zullen op 5 Maart te Belawan debarkeeren. (De Sumatra post 20-2-1934)
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam en 28 dezer (Mrt.) van Colombo vertrokken.
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia vertrokken (Mei)
THUISREIS (tot Genua) * 6 Juni van Batavia naar Genua en 9 Juni van Sabang vertrokken
UITREIS (van Genua) * dat 26 dezer (Juni) van Genua naar Batavia vertrekt
THUISREISa * 25 Juli van Batavia naar Amsterdam en 1 Augustus van Colombo vertrokken
THUISREISb * 25 Juli van Batavia vertrokken en 22 Aug. te Amsterdam verwacht
UITREIS * 5 September van Amsterd. naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 17 October van Batavia naar Amsterdam en 24 October van Colombo vertrokken
THUISREISb * 17 Oct. van Batavia vertrokken en 13 November te Amsterdam verwacht
UITREIS * Passagiers van het ms. Marnix van St. Aldegonde, 28 Nov. van Amsterdam naar Batavia. [Vaderland 1-12-1934 ochtend]
THUISREISa * 27 Dec. van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb * d.d. 27 December '33 van Batavia vertrokken en 23 Januari te Amsterdam verwacht
1935
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 12 Jan. van Sabang vertrokken
UITREIS * 20 dezer (Febr.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 10 April van Colombo vertrokken
THUISREISb * 30 April van Batavia te Amsterdam verwacht
UITREIS * 15 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 29 Juni te Belawan aangekomen
THUISREISb * 26 Juni van Batavia vertrokken en 24 Juli te Amsterdam verwacht
UITREIS * 7 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 22 Sept. van Sabang vertrokken
THUISREISb * 15 Oct. te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * motorschip 'Marnix van St. Aldegonde', 30 October van Amsterdam naar Indië.
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 15 dezer (Dec.) van Sabang vertrokken
1936
THUISREISb * 11 December van Batavia vertrokken en 7 Januari te Amsterdam verwacht
UITREIS * 22 Jan. van Amsterdam naar N.O.-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 7 Maart te Belawan aangekomen
THUISREISb * 31 Maart te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 15 April van Amsterdam naar N.O.-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 3 Juni van Colombo vertrokken
THUISREISb * van Batavia, 25 (Juni) te Amsterdam verwacht
UITREIS * 8 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREISa * 19 Aug. van Batavia naar Amsterdam
THUISREISb * 19 Augustus van Batavia vertrokken en dd. 17 September te Amsterdam verwacht
UITREIS * 30 September van Amsterdam naar Nederl. Oost.-Indië
THUISREISa * 11 November van Batavia naar Amsterdam
THUISREISb * 8 dezer (Dec.) te Amsterdam verwacht
1937
UITREIS (* 13 Januari van Amsterdam naar Nederl. Indië vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 28 Febr. van Sabang vertrokken
THUISREISb * 21 Februari van Batavia vertrokken en 23 Maart te Amsterdam verwacht
UITREIS * 7 April van Amsterdam nar Nederl. Oost-Indië
THUISREISa * 19 Mei van Batavia vertrokken en 15 Juni te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 23 Mei van Sabang vertrokken
UITREIS * 30 Juni van Amsterdam naar Nederl.-Indië vertrokke
THUISREISa * 11 Aug. van Batavia en 8 Sept. te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 15 dezer (Aug.) van Sabang vertrokken
UITREIS * 22 (Sept.) van Amsterdam naar Nederl.-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 4 dezer (Nov.) van Singapore vertrokken
THUISREISb * 30 Nov. te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 15 December van Amsterdam nar Nederlandsch-Indië vertrokken
1938
THUISREIS * 22 Februari te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 9 Maart van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 22 April van Singapore vertrokken
THUISREISb * 17 [Mei] te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 1 Juni van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië
THUISREISa * 10 Aug. te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 24 Aug. van Amsterdam naar Nederlandsch Indië vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 9 October van Sabang vertrokken
UITREIS * d.d. 16 dezer (Nov.) van Amsterdam naar Nederlandsch Indië vertrokken
1939
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 1 dezer (Jan.) van Sabang vertrokken
THUISREISb * 24 dezer (Jan.) te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 8 Februari van Amsterdam naar Nederlandsch Oost-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 26 Maart van Sabang vertrokken
THUISREISb * 18 April te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 3 Mei van Amsterdam n. Ned. Oost-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 16 deze (Juni) van Singapore vertrokken
THUISREISb * 14 Juni van Batavia vertrokken, 5 Juli te Genua gearriveerd, 11 Juli te Southampton en 12 Juli te Amsterdam verwacht
UITREIS * 26 Juli van Amsterdam naar Nederlandsch Oost-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 5 dezer (Sept.) van Colombo vertrokken
UITREIS * pl.m. 21 October van Lissabon naar Batavia vertrekkend
1940
THUISREIS * 20 December van Batavia en 11 Januari te Genua aangekomen
UITREIS * 28 Januari van Genua naar Batavia vertrekkend

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.