Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

MERAPI


1889
UITREIS * per ss. "Merapi" 16 Nov. vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië
1890
THUISREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Batavia 25 Jan. aangekomen te Marseille de 22en Febr.
UITREIS * per ss. "Merapi" 5 April van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië
THUISREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Batavia 11 Juni
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Merapi" 2 Oct. vertrokken van Batavia
1891
UITREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Rotterdam naar Batavia (jan)
THUISREIS * per Ned. ss. "Merapi" den 5 Maart vertrokken van Batavia den 1en April aangekomen te Marseille
UITREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Rotterdam naar Nederl.-Indië (mei)
THUISREIS * per ss. "Merapi" 22 Juli vertrokken van Batavia aangekomen te Marseille 19 Aug.
UITREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië den 19en Sept.
THUISREIS *
1892
UITREIS * per ss. "Merapi" 25 Nov. [1891] van Java naar Rotterdam
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië vertrokken
THUISREIS * per ss. "Merapi" 13 April van Batavia 11 Mei te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" van Rotterdam naar Nederl.- Indië vertrokken 15 Oct.
1893
THUISREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Batavia naar Marseille en Nederlan
UITREISa * per ss. "Merapi" 1 Maart vertrokken
UITREISb * in de passagierslijst van het van Rotterdam dd. 4 Maart vertrokken stoomschip "Merapi" is bij abuis niet opgenomen
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 8 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * per ss. "Merapi" 13 Sept. van Batavia aangekomen te Marseille 9 Oct.
UITREIS * per ss. "Merapi" 11 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1894
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 17 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 7 Juli van Rotterdam naar Ned. Indië vertrokken
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" van Rotterdam naar Ned. Indië 10 Nov.
1895
UITREIS * per ss. "Merapi" Kapt. A.H. Klein, van Rotterdam naar ned. - Indië, 16 Maart
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 28 September van Rotterdam naar Ned. Indië
THUISREIS *
1896
UITREIS * per ss. "Merapi" 1 febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 26 Mei van Rotterdam naar Ned. Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 26 Sept. van Rotterdam naar Ned.-Indië
1897
THUISREIS * er ss. "Merapi" van Batavia naar Rotterdam, 29 Dec. te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Merapi" 30 Jan. van Rotterdam naar Ned. Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 5 Juni van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 9 Oct. van Rotterdam naar Ned.- Indië
1898
UITREIS * per ss. "Merapi" 12 Febr. van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 18 Juni van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 8 Oct. van Rotterdam naar Ned.- Indië
1899
THUISREIS * per ss. "Merapi" van Batavia naar Rotterdam te Marseille aangekomen (jan)
UITREIS * per ss. "Merapi" 28 Jan. van Rotterdam naar Ned. Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 20 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Merapi" 19 Juli van Batavia naar Rotterdam te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Merapi" 9 Sept. van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS *
1900
UITREIS * per ss. "Merapi" 30 Dec. van Rotterdam naar Ned. Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 21 April van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 11 Aug. van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië
THUISREIS * per ss. "Merapi" 10 Oct. van Batavia naar Rotterdam 5 Nov. van Marseille
UITREIS * per Ned. ss. "Merapi" 1 Dec. van Rotterdam naar Ned. Indië
1901
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" 13 Juli van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per Ned. ss. "Merapi" 10 Oct. van Batavia aangekomen
UITREIS * per ss. "Merapi" 2 Nov. van Rotterdam naar Ned.- Indië
1902
THUISREIS * per ss. "Merapi" 1 Jan. van Batavia en 27 Jan. van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Merapi" 22 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapi" van Rotterdam naar Nedd.- Indië (eind dec)
1903
THUISREIS * per ss. "Merapi" vertrokken 25 Februari van Batavia naar Rotterdam en 23 Maart van Marseille
UITREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca april)
THUISREIS * per ss. "Merapi" vertrokken 17 Juni van Batavia naar Rotterdam
UITREISa * per ss. "Merapi" van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca aug)
UITREISb * per ss. "Merapi" vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië (ca aug)
THUISREIS * per ss. "Merapi" vertrokken 7 Oct. 1903 van Batavia naar Rotterdam en 3 Nov. van Marseille
UITREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca nov)
1904
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Merapie" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca maart)
THUISREIS * per ss. "Merapi" vertrokken 18 Mei van Batavia en 15 Juni van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca juli)
THUISREIS *per ss. "Merapi" vertrokken 7 Sept. 1904 van Batavia en 4 Oct. van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca nov)
1905
THUISREIS * per ss. "Merapi" vertrokken 28 Dec. van Batavia naar Rotterdam en 23 Jan. van Marseille
UITREIS * per ss. "Merapi" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca febr)
THUISREIS * per ss. "Merapi" vertrokken 19 April van Batavia naar Rotterdam en 15 Mei van Marseille
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Merapi" 4 Oct. van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 31 Oct. Kaap del Armi gepasseerd

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.