Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

OPHIR


1904
UITREIS * per ss. "Ophir" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca eind nov/begin dec)
1905
THUISREIS * per ss. "Ophir" Vertrokken 25 Jan. van Batavia naar Rotterdam en 19 Febr. van Marseille
UITREIS * per ss. "Ophir" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca mrt)
THUISREIS * per ss. "Ophir" vertrokken 3 Mei van Batavia naar Rotterdam en 25 Mei van Marseille
UITREISa * per ss. "Ophir" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (juni)
UITREISb * Van het ss. "Ophir" 24 Juni van Rotterdam naar Ned.- Indië vertrokken te Rotterdam hebben zich ingescheept
THUISREIS * per ss. "Ophir" vertrokken 23 Aug. van Batavia en 16 Sept. van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Ophir" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca okt)
1906
THUISREIS * per ss. "Ophir" vertrokken 13 Dec. 1905 van Batavia naar Rotterdam en 5 Januari 1906 van Marseille
UITREIS * per ss. "Ophir" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca febr)
THUISREIS * per ss. "Ophir" 4 April van Batavia en 26 April van Marseille naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * per ss. "Ophir" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca mei)
THUISREIS * per ss. "Ophir" vertrokken van Batavia en 18 Aug. te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Ophir" vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië (ca okt)
THUISREIS *
1907
UITREIS * per ss. "Ophir" 5 Januari 1907 van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ophir" van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië
THUISREIS *
UITREIS * Per ss. "Ophir" van Rotterdam naar Ned.- Ind. (ca aug)
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ophir" van Rotterdam naar Ned.- Indië. (ca dec)
1908
THUISREIS * per ss. "Ophir" 6 Februari van Batavia en 1 Maart van Marseille naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * per ss. "Ophir" 28 Maart 1908 van Rotterdam naar Ned. Indië.
THUISREIS * per ss. "Ophir" 28 Mei van Batavia en 21 Juni van Marseille naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * per ss. "Ophir" 18 Juli 1908 van Rotterdam naar nederlandfsch Indië.
THUISREIS * per ss. "Ophir" 17 Sept. van Batavia en 11 Oct. van Marseille naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * per ss. "Ophir" 7 November van Rotterdam naar Ned.- Indië.
1909
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ophir" 27 Februari 1909 van Rotterdam naar Nederlands - Indië [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Ophir" van Batavia naar Rotterdam 24 Mei te Marseille aangekomen [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Ophir" 18 Juni 1909 van Rotterdam naar Nedrlandsch- Indië. [Indische Mercuur]
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Ophir" 0 October 1909 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië [Indische Mercuur]
1910
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 1 Jan. te Marseille aangekomen
UITREIS * 29 Jan. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Nederland, 25 April te Marseille aangekomen
UITREIS * 21 Mei van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Nederland, 16 Aug. te Marseille aangekomen
UITREIS * 10 Sept. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 3 Dec. te Marseille aangekomen
1911
UITREIS * 31 Dec. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 25 Maart te Marseille aangekomen
UITREIS * 22 April van Rotterdam naar Nederandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 18 Juli van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 13 Aug. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië
THUISREIS * 4 Nov.van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 2 Dec. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
1912
THUISREIS * 23 Febr. v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 23 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Batavia n. Rotterdam, 16 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * 13 Juli v. Rotterdam n. Nederl.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Nederland, 5 Oct. te Marseille aangekomen
UITREIS * 2 Nov. van Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
1913
THUISREIS * 25 Jan. v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 22 Febr. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 17 Mei van Java te Maseille aangekomen.
UITREIS * 14 Juni v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 8 Sept. te Marseille aangekomen
UITREIS * 4 Oct. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 26 Dec. te Marseille aangekomen
1914
UITREIS * 24 Jan. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 18 April v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 16 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 14 Aug. van Java te Rotterdam aangekomen
UITREIS * dat 5 Sept. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * 7 Dec. van Java te Londen aangekomen
UITREIS * dat 27 Dec. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
1915
THUISREIS * van Batavia n. Napels en Rotterdam (Apr.)
UITREIS * 17 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 19 Juli v. Java te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 7 Aug. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 9 Nov. v. Java te Rotterdam aangekomen.
UITREIS * dat 27/28 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrekt
1916
THUISREIS * 18 dezer (Mrt.) van Java te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 2 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 5 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * 22 September van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1917
THUISREIS * 26 Jan. van Batavia te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 23 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.