Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

ORANJE


1903
UITREIS * per ss. "Oranje" 6 Juni 1903 vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREISa * per ss. "Oranje" 5 Augustus 1903 vertrokken van Batavia en 28 Augustus aangekomen te Genua
THUISREISb * per ss. "Oranje" vertrokken van Java 23 Aug. Port- Said gepasseerd naar Amsterdam
UITREISa * per ss. "Oranje" vertrokken 26 September van Amsterdam naar Batavia
UITREISb * per ss. "Oranje" vertrokken 26 September van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken 26 Nov. 1903 van Batavia en aangekomen 18 Dec. te Genua
1904
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken 16 Jan. 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia den 17 Maart 1904 en aangekomen te Genua den 10 April
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken 7 Mei 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken 7 Juli 1904 van Batavia en aangekomen te Genua 31 Juli 1904
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken 27 Augustus 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken 27 Oct. 1904 van Batavia en aangekomen 10 Nov. te Genua
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken 17en December 1904 van Amsterdam naar Batavia
1905
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 16 Februari 1905 en aangekomen te Genua 10 Maart
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 8en April 1905
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken 8 Juni van Batavia naar Nederland
UITREIS * per ss. "Oranje" den 29en Juli 1905 vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 28 September 1905 en aangekomen te Genua 21 October 1905
UITREIS * Per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 18 Nov. 1905
1906
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 18 Jan. en aangekomen te Genua 11 Februari 1906
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 10 Maart 1906
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 10 Mei en aangekomen te Genua 2 Juni 1906
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 30en Juni 1906
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 30 Aug. en aangekomen te Genua 23 September 1906
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 9en October 1906
1907
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 6 December en aangekomen te Genua 30 December
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 26 Januari 1907
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 28 Maart en aangekomen te Genua 20 April 190
UITREIS * per ss. "Oranje" bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 18 Mei 1907
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 18 Juli 1907 en aangekomen 12 Augustus 1907 te Genua
UITREIS *per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 7 September 1907
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 7 November en aangekomen te Genua 29 November 1907
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 28 December 1907
1908
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 27 Februari 1908 en aangekomen te Genua 21 Maart 1908.
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 18 April 1908 [er staat 1909]
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 18 Juni en aangekomen te Genua 14 Juli 1908
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 8 Augustus
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken 8 October en aangekomen te Genua 1(!) November
UITREIS *per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 28 November 1908
1909
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 28 Januari 1909 en aangekomen te Genua 20 Februari 1909
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 20 Maart 1909
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 20 Mei en aangekomen te Genua 14 Juni
UITREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 10 Jul 1909
THUISREIS * per ss. "Oranje" vertrokken van Batavia 9 September en aangekomen te Genua 4 October 1909
UITREIS *per ss. "Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 30 October 1909
1910
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 22 Januari te Genua aangekomen
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 19 Febr.
THUISREIS * vertrokken van Batavia 21 April en aangekomen te Genua 15 Mei
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 11 Juni
THUISREIS * vertrokken van Batavia 11 Aug. en aangekomen te Genua 4 Sept.
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 13 Oct.
1911
THUISREIS * 7 Jan. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 4 Febr. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS *vertrokken van Batavia 6 April en aangekomen te Genua 29 April.
UITREIS * dat 27 mei van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia naar Nederland, 21 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 16 Sept. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia vertrokken en 9 Dec. te Genua aang.
1912
UITREIS * dat 6 Jan. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia dd. 7 Maart en aangekomen te Genua 30 Maart.
UITREIS * dat 27 April v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * 21 Juli te Genua aangekomen
UITREIS * dat 17 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 17 Oct. v. Batavia naar Nederland vertrokken en 9 Nov. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 7 December v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
1913
THUISREIS * 6(?) Febr. van Batavia vertrokken en aangekomen te Genua 1 Maart
UITREIS * dat 29 Maart v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 29 Mei en aangekomen te Genua 24 Juni
UITREIS * dat 19 Juli v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * v. Java n. Nederland, 12 Oct. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 8 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1914
THUISREIS * v. Batavia n. Nederland, 31 Jan. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 28 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 23 Mei n.m. 4 u. v. Java te Genua aangekomen
UITREIS * dat 20 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia d.d. 20 Augustus. Onderstaande passagiers zijn gedeeltelijk gedebarkeerd te Genua d.d. 16 September, gedeeltelijk te Gravesend d.d. 28 September. Deze laatsten hebben de reis per Batavier-lijn naar Holland voortgezet.
UITREIS * dat 10 Oct. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1915
UITREIS * dat 30 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 1 April van Batavia naar Amsterdam vertrokken en voor het meerendeel 28 April te Genua gedebarkeerd
UITREIS * dat 22 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 27 Augustus van Batavia te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 9 Oct. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 10 December en voor het meerendeel te Genua gedebarkeerd
1916
THUISREIS * 16 Jan. te Amsterdam aangekomen, dd. 9 December vertrokken (gedeeltelijk te Napels en Amsterdam gedebarkeerd)
UITREIS * dat 12 Februai van Amsterdam via de Kaap de Goede Hoop naar Batavia vertrekt.
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 8 Juni van Falmouth vertrokken (Java Bode)
UITREIS * dat 21 Juli van Amsterdam naar Batavia via De Kaap de Goede Hoop vertrekt
THUISREIS * 4 October van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 27 Nov. Broadhaven gepasseerd
UITREIS * dat 29 December van Amsterdam via het Suezkanaal naar Batavia vertrekt
1919
THUISREIS * vertrokken van Batavia den 28sten Maart en aangekomen te Amsterdam den 28sten April
UITREIS *
THUISREIS * 14 Augustus vertrokken van Batavia en 20 Sept. te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 4 October van Amsterdam via het Suezkanaal naar Batavia vertrekt
THUISREIS * den 3en December van Batavia vertrokken en dat ongeveer 7 Jan. 1920 te Amsterdam wordt verwacht (zeer voorloopige lijst)
1920
THUISREIS * vertrokken van Batavia 3 December en 5 Jan. te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 31 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * voorloopige passagierslijst, 3 April vertrokken van Batavia verwacht te Amsterdam ongeveer 6 Mei [NRC]
THUISREISb * 3 Mei te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 12 dezer (Juni) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * vertrokken van Batavia 29 Juli, aangekomen te Amsterdam dd. 31 Augustus [NRC]
THUISREISb * eerste voorloopige lijst, vertrokken van Batavia, verwacht te Amsterdam dd. 2 September [NRC]
UITREIS * dat 15 dezer (Sept.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * passagierslijst (eerste voorloopige) dat ongeveer 5 Dec. van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * tweede voorloopige passagierslijst, verwacht te Amsterdam ongeveer 5 December [NRC]
THUISREISc * aangekomen te Amsterdam dd. 8 December [NRC]
UITREIS * dat 27 Dec. van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1921
THUISREIS * aangekomen te Amsterdam d.d. 27 Maart 1921 [Vad.]
THUISREIS * dat 27 Maart van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 30 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * dat 23 Juli te Genua en 30 Juli te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 20 Aug. van Amsterdam vertrekt [NRC]
THUISREISa * 19 October van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * (voorloopige lijst) 19 October van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar verwacht ongeveer 20 November [NRC]
THUISREISc * dat 19 October van Batavia naar Amsterdam vertrok en aldaar circa 19 November wordt verwacht [NRC]
UITREIS * dat 10 December naar Batavia vertrekt [NRC]
1922
THUISREISa * d.d. 8 Febr. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 8 Februari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar verwacht circa 11 maart a.s. [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia 1 April 1922. [NRC] [Vad.]
THUISREIS * 31 Mei van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat circa 2 Juli aldaar verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 1 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 25 Juni te Genua aangekomen [NRC]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.