Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

PATRIA


(GOENTOER als reserveschip)
1919
UITREIS * 9 Aug. v. Rotterdam n. Java vertrokken
THUISREIS *
UITREIS * 13 dezer (Dec.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1920
UITREIS * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië (Mei) [Vad.]
THUISREIS * [zou 16/8 van Port Said vertrekken; 29 Aug. te R'dam verwacht] [aan boord overleden mr. A.J.C. van Hamel]
UITREIS * 25 September van Rotterdam naar Ned-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, dat 23 Dec. Gibraltar passeerde [NRC]
1921
UITREIS * 15 Januari van Rotterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] / 15 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 14 April van Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 7 Mei v. Rotterdam n. Java vertrok [NRC]
THUISREIS * 9 Aug. van Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 27 Aug. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 26 October van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
(10 Dec. v. Rotterdam n. Vlissingen)
1922
UITREIS * dat 8 April van Rotterdam n. Java vertrok [NRC]
THUISREIS * 7 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * vertrok 29 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië [Vad.] / dat 29 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * dat 27 Sept. van Batavia naar Rotterdam is vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 18 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
1923
THUISREIS * vertrokken van Batavia naar Rotterdam 27 Januari [Vad.]
UITREIS * 24 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 19 Mei van Batavia naar Nederland vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 14 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 8 Sept. van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 2 Oct. te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 17 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
1924
THUISREIS * 12 Jan. van Batavia vertrokken, 2 Febr. te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 8 Maart van Rotterdam naar Ned-Indië vertrok. [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 27 Mei van Marseille vertrokken [NRC]
(Vad. 11-6-1924: Tengevolge van machineschade zal de PATRIA niet op 28 Juni a.s. van Rotterdam vertrekken; deze vaarbeurt zal worden waargenomen door de RINDJANI. De afvaart van de PATRIA op 18 October a.s. blijft gehandhaaft)
(30 Aug. van Rotterdam te Vlissingen)
UITREIS * 18 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
1925
THUISREIS * 10 December van Batavia naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
UITREIS * 24 Jan. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREIS * 18 Maart van Batavia, 9 April van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
UITREIS * dat 16 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * Batavia naar Rotterdam, 1 Aug. van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 22 Augustus van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 7 November van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * 10 December van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 12 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.][NRC]
1926
THUISREIS * 3 Febr. van Batavia en 25 Febr. van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
UITREIS * 24 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREIS * Batavia naar Rotterdam, 5 Juni van Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * 30 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * vertrokken van Batavia 18 Augustus [NRC]
THUISREISb * 18 Aug. van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 10 Sept. te Marseille aangekomen [Vad.]
UITREIS * 6 October van Rotterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISa * Batavia naar Rotterdam, 17 Dec. te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb * van personen die niet te Marseille debarkeerden (Dec.) [Vad.]
1927
UITREIS * 12 Januari van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * vertrokken van Batavia 2 Maart [Vad.]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 25 Maart van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISc * van Batavia naar Rotterdam, 31/3 te Cowes verwacht [NRC]
UITREIS * 20 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * vertrokken van Batavia 8 Juni [Vad.]
UITREIS * 27 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 2 Juli te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb * Batavia naar Rotterdam, 4 Juli van Tanger vertrokken [NRC]
UITREIS * 27 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam 8 October te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 11 Oct. van Tanger vertrokken [NRC]
UITREIS * 2 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1928
THUISREISa * 21 Dec. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 21 Dec. uit Batavia naar Rotterdam vertrokken, 12 Jan. te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * 22 dezer (Febr.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 4 Mei van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * Batavia naar Rotterdam, 6 Mei van Tanger vertrokken [NRC]
UITREIS * 13 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREISa * 1 Aug. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 24 Aug. van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 19 Sept. van Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 30 Nov. te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 30 Nov. (Dec.) van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * van Rotterdam naar Ned.-Indië op 26 December [Vad.] / 26 Dec. van Rotterdam naar Ned-Indië vertrokken [NRC]
1929
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 7 Maart van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 7 Maart v. Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 3 April van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 15 Juni van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 10 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * 28 Augustus van Batavia [Vad.] [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 20 Sept. van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 16 October van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 26 Dec. te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 28 Dec. van Tanger vertrokken [NRC]
1930
UITREIS * 22 Januari van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * v. Batavia n. Rotterdam, 3 April te Marseille aangekomen
UITREIS * 28 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREIS * 16 Juli van Batavia n. Rotterdam vertrokken.
UITREIS * 3 September van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 8 November te Suez aangekomen
UITREIS * 10 December van Rotterdam naar Batavia vertrokken
1931
THUISREISa * 28 Januari van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * 28 Januari van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 19 Februari te Marseille verwacht
UITREIS * 13 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 1 Juli van Batavia naar Rotterdam
THUISREISb * 1 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * 12 Aug. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 3 September van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * 23 Sept. van Batavia n. Rotterdam vertrokken
UITREIS * 4 November van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 23 Dec. van olombo vertrokken

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.