Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

PIETER CORNELISZ HOOFT


1926
UITREIS * 31 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * Batavia n. Amsterdam, 11 Nov. van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 20 Oct. v. Batavia vertrokken en 19 Nov. te Amsterdam verw. [Vad.][NRC]
UITREIS * d.d. 7 December van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
1927
THUISREIS * 26 Jan. van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 18 Febr. te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * 15 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 27 Mei van Batavia naar Amsterdam, te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 27 Mei van Batavia vertrokken en dat 4 Juni te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 21 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 3 Sept. te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * dd. 27 September 1927 van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 16 Nov. van Batavia vertrokken en dat 17 dezer te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 9 dezer (Dec.) van Genua vertrokken [NRC]
1928
UITREIS * 3 dezer (Jan.) van Amsterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 22 Febr. van Batavia n. Amsterdam vertrokken en dat 24 Maart te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 16 Mrt. van Genua vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 19 Maart van Genua vertrokken [Vad.]
UITREIS * dd. 10 April van Amsterdam n. Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * 23 Juni van Genua vertrokken [Vad.]
UITREIS * 17 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 28 Sept. van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 5 Sept. van Batavia vertrokken en dat 6 October te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 23 dezer (Oct.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1929
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 4 Januari te Genua aangekomen [NRC][Vad.]
THUISREIS * (vervolg) van Batavia naar Amsterdam, [..] Jan. te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * 29 dezer (Jan.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 20 Maart van Batavia vertrokken en dat 20 April te Amsterdam erwacht wordt [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 12 April te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * 7 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * 26 Juni van Batavia vertrokken en dat 28 Juli te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dd. 13 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 2 Oct. van Batavia vertrokken en dat 2 Nov. te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 25 dezer (Oct.) te Genua aangekomen [NRC] [Vad.]
UITREIS * d.d. 19 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * dd. 12 Dec. van Batavia vertrokken en 12 Jan. a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
1930
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 31 Januari van Genua vertrokken
UITREIS * d.d. 25 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 9 Mei van Genua vertrokken
UITREIS * ms. 'Pieter Cornelisz Hooft', dd. 3 Juni 1930 van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREISa * 23 Juli van Priok, gaan de volgenden passagiers naar ...
THUISREISb * 23 Juli van Batavia vertrokken en 24 Augustus te A'dam verwacht
UITREIS * 9 dezer (Sept.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 6 Nov. van Colombo vertrokken
THUISREISb * 20 October van Batavia vertrok en 29 Nov. te Amsterdam verwacht
[3 Dec.v. Amsterdam te Rotterdam]
1931
[13-2-1931 passagiersschip P.C. Hooft door Rotterdamsche Droogdijk Mij verlengd en van nieuwe motoren voorzien; 28 Maart te Amsterdam verwacht]
UITREIS * 7 dezer (Apr.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 31 Mei van Sabang vertrokken
THUISREISb * 27 Mei van Batavia vertrokken, dat 24 dezer (juni) te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 8 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREISa * 19 Aug. van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia vertrokken en 16 Sept. a.s. te Amsterdam verwacht
UITREIS * 30 Sept. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * dd. 11 Nov. van Batavia vertrokken en 8 dezer (Dec.) te Amsterdam verwacht
UITREIS * 23 Dec. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
1932
THUISREISa * 8 Febr. van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb * 3(8) Februari v. Batavia vertrokken en 1 Maart te Amsterdam verwacht
UITREIS * 16 dezer (Mrt.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 4 Mei van Colombo vertrokken
UITREIS * 8 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 27 Juli van Colombo vertrokken
THUISREISb * 20 Juli '32 van Batavia vertrokken en 17 Aug. te Amsterdam verwacht
UITREIS * d.d. 31 dezer (Aug.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 19 October van Colombo vertrokken
THUISREISb * 12 Oct. van Batavia vertrokken en 8 Nov. te Amsterdam verwacht
[za 18 Nov. 1932 brand op de P.C. Hooft (liggende in het IJ), i.p.v. de P.C. Hooft vertrekt de Johan de Witt op 23 Nov. naar Indie]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.