Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)




De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

PRINS ALEXANDER


1889
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 2 Februari
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua in Mei
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 8sten Juni
THUISREIS * per ss. "Alexander" vertrokken van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 14 Sept.
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 26 Oct.
1890
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia aangekomen te Genua 1 Februari
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken 15 Maart van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 21 Mei en aangekomen te Genua den 20 Juni
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 2en Augustus 1890
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 6 Nov.
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 20sten Dec.
1891
THUISREIS * per Ned. ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 24 Maart
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 25sten April
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Batavia naar Amsterdam en aangekomen te Genua den 31n Juli
UITREIS * per ss. "Alexandra" van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 1en Dec.
1892
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 16 den Jan.
THUISREIS * per ss. "Pr. Alexander" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 19en April
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 4 den Juni
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 8en September
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 8 October
1893
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 10den Jan.
UITREIS *per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 11 Febr.
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam en aangekomen te Genua den 18en Mei
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 17den Juni
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 21 Sept.
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" van Amsterdam naar Batavia den 21 Oct.
1894
THUISREISa * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam 23 Jan. van Genua vertrokken
THUISREISb * per ss. "Prins Alexander" van Batavia aangekomen te Genua 23 Jan. 1894
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" van Amsterdam naar Batavia 24 Febr.
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" vertrokken 30 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 5 Oct.
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" van Amsterdam naar Batavia 3 Nov.
1895
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia aangekomen te Genua den 4 Febr. 1895
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" van Amsterdam naar Batavia 9 Maart
THUISREIS *
UITREIS * Per ss. "Prins Alexander" 13 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam 15 dezer aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 16 November van Amst. naar Batavia
1896
THUISREIS * Passagiers aan boord van het ss. Prins Alexander, vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 22n Jan. en aangekomen te Genua den 17n Febr.
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 21 Maart van Amsterdam n. Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 22 Juni
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 25 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam 27 Oct. aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 28 Nov. van Amsterdam naar Batavia
1897
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 20 Maart van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" van Batavia naar Amsterdam 16 Juni te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 10 Juli Amsterdam naar Batavia
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 30 Oct. van Amsterdam naar Batavia
1898
THUISREIS * per ss. "Prinses Alexander" 29 Dec. van Batavia naar Amsterdam (Nederlandsche Mail)
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 19 Febr. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" 20 April van Batavia naar Amstedam 15 Mei te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 11 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" 10 Aug. van Batavia naar Amsterdam 6 Sept. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 1 October van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" 30 Nov. vertrokken van Batavia naar Amsterdam en 24 Dec. te Genua aangekomen
1899
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 21 Jan. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" 22 Maart van Batavia naar Amsterdam en 15 April aangek. te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 13 Mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" 12 Juli van Batavia naar Amsterdam aangek. te Genua 7 Aug.
UITREIS * Per ss. "Prins Alexander" 2 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" 1 Nov. van Batavia naar Amsterdam 26 Nov. te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 23 Dec. van Amsterdam naar Batavia
1900
THUISREIS per ss. "Prins Alexander" 21 Februari van Batavia 18 Maart te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Alexander" 14 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Alexander" 13 Juni van Batavia en 10 Juli van Genua

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.