Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

PRINS DER NEDERLANDEN


1914
UITREIS * dat 31 Jan. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 2 April en aangekomen te Genua 25 April
UITREIS * dat heden (23 Mei) van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 23/7, aangekomen te Amsterdam 26/8
UITREIS * dat 12 Sept. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1915
THUISREIS *
UITREIS * dat 21 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt /// Passagiers van het ss Koningin der Nederlanden vertrokken van Amsterdam 27 Maart 1915 [bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie 21-4-1915]
THUISREIS * 24 Juni van Batavia vertrokken en aangekomen te Amsterdam 26 Juli (Juni)
UITREIS * dat 14 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 14 Oct. en gedeeltelijk te Genua gedebarkeerd
UITREIS * dat 4 December van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1916
THUISREIS * Java n. Nederland, 27/3 v. Plymouth vertrokken
1919
UITREIS * dat 8 dezer (Febr.) van Amsterdam naar Batavia via het Suezkanaal vertrekt
THUISREIS * 16 April van Batavia naar Nederland vertrokken
UITREIS * dat 21 Juni van Amsterdam via het Suezkanaal naat Batavia vertrekt
THUISREIS * (voorloopige passagierslijst) 20 Aug. van Batavia vertrokken en eerstdaags verwacht wordende te Amsterdam
UITREIS * dat 18 Oct. v. Amsterdam n. Java vertrekt
1920
THUISREISa * passagiers (voorloopige lijst) 20 December 1919 van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * tweede voorloopige passagierslijst, 20 Dec. 1919 van Batavia vertrokken en 24 dezer te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREISc * 22 Jan. van Batavia te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia, 14 Febr. [Vad.]
THUISREISa * 17 Mei v. Java te Amsterdam aangekomen [NRC]
THUISREISb * eerste voorloopige passagierslijst dat ongeveer 19 Mei te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
THUISREISc * passagierslijst (tweede voorloopige) dat ongeveer 18 dezer (Mei) van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia, 14 Febr. [Vad.]atavia vertrokken op 26 Juni [Vad.]
THUISREISa * 26 Augustus v. Java n. Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * (aanvulling) 17 Augustus van Batavia te Amsterdam aangekomen [NRC]
THUISREISc * (eerste voorloopige lijst) dat 26 Augustus van Batavia is vertrokken en 29 September te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISd * 26 Augustus van Batavia vertrokken, verwacht te Amsterdam ongeveer 28 dezer (Sept) [NRC]
UITREIS * dat 30 October van Amsterdam vertrekt [NRC]
1921
THUISREISa * passagiers (eerste voorloopige lijst), dat te Amsterdam verwacht wordt ongeveer 30 Januari [NRC]
THUISREISb * passagierslijst (tweede voorloopige), dat circa 29 Jan. v. Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISc * 29 dezer (Jan.) naar Java te Amsterdam verwacht. Op de tweede voorloopige lijst (zie Ochtendblad B 19 Jan.) kwamen de volgende namen op de nu ontvangen laatste lijst niet voor (*). De op de tweede lijst staande namen komen op de laatste ontvangen niet voor (+). [NRC]
THUISREISd * 29 Jan. van Batavia te Amsterdam aangekomen [Vad.]
UITREIS * dat 19 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * passagiers (eerste voorloopige lijst), verwacht te Amsterdam 21 Mei [NRC]
THUISREISb * verwacht te Amsterdam 20 dezer (Mei) [NRC]
THUISREISc * 20 dezer te Amsterdam aangekomen (Mei) [NRC]
UITREIS * dat 11 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * passagiers (eerste voorlopige lijst), d.d. 10 Augustus van Batavia naar Amsterdam is vertrokken [NRC]
THUISREISb * 10 Augustus van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat circa 10 September te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 1 October van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 30 November van Batavia n. Amsterdam vertrokken en dat aldaar circa 30 December verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * eerste voorloopige passagierslijst, tegen 31 December van Java te Amsterdam verwacht [Vad.]
1922
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia 21 Januari [Vad.] / dat 21 Jan. van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * d.d. 22 Maart van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat aldaar circa 22 April verwacht wordt [NRC]
UITREIS (van Genua) * dat 13 Mei van Genua naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * dat 12 Juli van Batavia naar Amsterdam vertrok [NRC]
THUISREISb * 6 Augustus te Genua aangekomen en 13 Augustus te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * dat 2 September van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam dd. 1 November [Vad.] [NRC]
THUISREISb * 1 Nov. v. Batavia vertrokken en 21 Nov. te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia 23 December [Vad.]
1923
THUISREIS * 17 Februari van Batavia vertrokken en dat ongeveer 19 Maart te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * dat 14 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 9 Juni v. Batavia n. Amsterdam vertrokken, 3 Juli te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 9 Juni van Batavia vertrokken, 3 Juli te Genua aangekomen en dat pl.m. 12 Juli te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * dat 4 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 29 Sept. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 22 Oct. te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam en 23 Oct. te Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISc * d.d. 29 September van Batavia vertrokken en d.d. 31 October te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 24 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1924
THUISREISa * 19 Januari van Batavia, 11 Febr. van Genua naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 19 Jan. van Batavia, 13 Febr. van Algiers naar Amsterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 15 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * d.d. 7 Mei van Batavia naar Amsterdam, 30 Mei van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 7 Mei van Batavia vertrokken en dat ongeveer 7 Juni te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 21 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 13 Aug. van Batavia en 6 Sept. v. Genua naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * d.d. 13 Aug. van Batavia vertrokken en 14 Sept. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 27 September van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 19 November van Batavia naar Amsterdam [Vad.] [NRC]
THUISREISb * dd. 9 Nov. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en ongeveer 20 Dec. te Amsterdam verwacht [NRC]
1925
UITREIS * dat dd. 3 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 25 Febr. van Batavia naar Amsterdam, 20 Maart van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 5 Februari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat ongeveer 28 Maart te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 11 April van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 26 Juni van Genua vertrokken [NRC]
UITREIS * 18 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 3 Oct. te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 9 September van Batavia vertrokken en ongeveer 10 dezer te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dd. 24 October van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1926
THUISREIS * d.d. 16 December van Batavia vertrokken en 17 Jan. a.s. te Amsterdam verwacht. [Vad.] [NRC]
UITREIS * vertrokken 2 Februari van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * v. Batavia n. Amsterdam, 17 April van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * d.d. 24 Maart van Batavia vertrokken en ongeveer 25 April a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * vertrokken 11 Mei van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 26 Juli van Genua vertrokken [Vad.]
UITREIS * 17 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * 6 October van Batavia vertrokken en dat ongeveer 7 November te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * Batavia n. Amsterdam, 30 October van Genua vertrokken [Vad.]
UITREIS * 23 November van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
UITREIS * 8 dezer (Nov.) van Amsterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1927
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 4 Februari van Genua vertrokken [NRC]
UITREIS * 26 April van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 9 Juli van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * d.d. 15 Juni 1927 van Batavia vertrokken en 17 Juli a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * 2 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * 21 Sept. van Batavia vertrokken en 22 Oct. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 8 dezer (Nov.) van Amsterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1928
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 20 Januari te Genua aangekomen [Vad.]
THUISREISb * 28 December van Batavia vertrokken en dat 28 dezer te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 14 Februari van Amsterdam naar Batavia [NRC]
THUISREISa * 4 April van Batavia vertrokken en dat 5 Mei te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * Batavia naar Amsterdam, 27 April te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * vertrokken d.d. 22 Mei van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 4 Augustus van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 11 Juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat 12 Augustus te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dd. 28 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 9 Nov. van Genua vertrokken [Vad.][NRC]
THUISREISb * 17 October van Batavia vertrokken en dat 17 November te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 4 Dec. van Amsterdam n. Batavia vertrokken [NRC]
1929
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 15 (Febr.) te Genua aangekomen [Vad.] [NRC]
THUISREISb * 23 Januari van Batavia vertrokken en dat 2 dezer te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dd. 12 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 24 dezer (Mei) van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * dd. 1 Mei van Batavia vertrokken en 1 Juni a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * 18 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC] [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 31 Aug. van Genua vertrokken [Vad.]
UITREIS * 24 September van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 6 December te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * 31 December van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.