Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

BROMO


1889
UITREIS * Per ss. 'Bromo', van Rotterdam naar Ned.-Indië (ca maart)
THUISREIS * per ss. "Bromo" van Batavia naar Nederland (ca juni)
UITREIS * Per ss. "Bromo" van Rotterdam naar Ned.-Indië den 13 Juli vertrokken
1890
THUISREIS * per ss. "Bromo" vertrokken van Batavia 8 Maart, aangekomen te Marseille 5 April
UITREISa * per ss. "Bromo" van Rotterdam naar Nederl.-Indië (De Indische Mercuur)
UITREISb * per ss. Bromo, kapt. E.W. Sikemeijer, zijn van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken, 17 Mei (bron: Dordrechtsch Nieuwsblad)
THUISREIS * Vertrokken passagiers van Batavia 20-24 Juli: Per Ned. ss. Bromo, Nederland, kapt. E.W. Sikemeier (bron: Algemeen Handelsblad 26-08-1890, Avond)
UITREIS * per ss. "Bromo" 4 October vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië
1891
TTHUISREIS * per ss. "Bromo" 10 Dec. vertrokken van Batavia
UITREIS * Vertrokken Passagiers van Rotterdam. Per. st. Bromo, kapt. Sikemeier, naar Ned.-Indie (ca 13 maart)
THUISREIS * per ss. "Bromo" van Batavia naar Rotterdam aangekomen te Marseillebr> UITREIS * per ss. "Bromo" van Rotterdam naar Ned. Indië 27 Juni
THUISREIS * per ss. "Bromo" vertrokken van Batavia den 2 Sept. aangekomen te Marseille 30 Sept.
UITREIS * per ss. "Bromo" 14 Nov. van Rotterdam naar Ned. Indië vertrokken
1892
UITREIS * per ss. "Bromo" van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken (ca april)
THUISREIS * per ss. "Bromo" 8 Juni van Batavia naar Marseille
UITREIS * per ss. "Bromo" van Rotterdam naar Ned. Indië (ca aug)
THUISREIS * per ss. "Bromo" 12 Oct. van Batavia naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * per ss. "Bromo" van Rotterdam naar Ned. Indië
1893
THUISREIS * per ss. "Bromo" van Batavia 1 Maart te Marseille 28 Maart
UITREIS * per ss. "Bromo", vertrokken van Rotterdam naar Ned. Indië
THUISREIS * per ss. "Bromo" van Batavia aangekomen te Marseille 19 Aug.
UITREIS * per ss. "Bromo" vertrokken van Rotterdam naar Ned. Indië (ca okt)
1894
UITREIS * per ss. "Bromo" 20 Jan. 1894 van Rotterdam naar Ned- Indië vertrokken
THUISREIS * Vertrokken Passagiers van Rotterdam. Per St. Bromo, kapt. De Boer, naar Batavia. (febr.)
UITREIS * per ss. "Bromo" 21 Juli 1894 van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * per ss. "Bromo" van Batavia 26 Sept. te Marseille 25 Oct. aangekomen
1895
UITREIS * per ss. "Bromo" van Rotterdam naar Ned. Indië den 16 Febr. vertrokken
THUISREIS * per ss. "Bromo" van Batavia naar Rotterdam aangekomen te Marseille 22 Mei
UITREIS * per ss. "Bromo" Kapt. W. Bagchus 22 Juni van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Bromo" 26 Oct. van Rotterdam naar Ned. Indië
THUISREIS *
1896
UITREIS * per ss. "Bromo" van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca maart 1896)
THUISREIS * [10 juni te Rotterdam]
UITREIS * per ss. "Bromo" 20 Juni v. Rotterdam n. Ned.-Indië
THUISREIS * Passagiers van Batavia per. s. Bromo, 24 sept. te Marseille aangekomen.
UITREIS * per ss. "Bromo" 24 Oct. van Rotterdam naar Ned. Indië
THUISREIS *
1897
UITREIS * per ss. "Bromo" 27 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Bromo" 28 April van Batavia naar Rotterdam en 24 Mei van Marseille
UITREIS * per ss. "Bromo" 3 Juli van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Bromo" 6 Nov. van Rotterdam naar Java
1898
THUISREIS * per ss. "Bromo" van Batavia naar Rotterdam 1 Febr. van Marseille vertrokken
UITREIS * per ss. "Bromo" 12 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Bromo" 2 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Bromo" 1 Sept. van Batavia naar Marseille en Nederland
UITREIS * per ss. "Bromo" 22 Oct. van Rotterdam naar Ned.- Indië
1899
THUISREIS * per ss. "Bromo" van Batavia naar Rotterdam 17 Jan. van Marseille vertrokken
UITREIS * per ss. "Bromo" 11 Febr. 1899[1898] van Rotterdam naar Nederlandsche Indië
THUISREIS * per ss. "Bromo" 2 Aug. van Batavia naar Rotterdam en 30 dito van Marseille vertrokken
UITREIS * per ss. "Bromo" 23 Sept. van Rotterdam naar Nederlandsche Indië
THUISREIS * per ss. "Bromo" 22 Nov. van Batavia naar Rotterdam 18 Dec. te Marseille
1900
UITREIS * per ss. "Bromo" 24 Febr. van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Bromo" 25 April van Batavia naar Rotterdam en 23 Mei van Marseille
UITREIS * per ss. "Bromo" 6 Oct. van Rott. naar Ned.- Indië

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.