Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

PRINS HENDRIK


1890
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 8 Nov.
1891
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 14 Jan.
UITREIS * per Ned. ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 28 Maart
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 3n Juni en aangekomen te Genua den 30n Juni
UITREIS *per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 1en Aug.
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 2den Nov.
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 19 Dec.
1892
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 22 Maart
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Amsterdam naar Batavia (ca mei)
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 28 Juli
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 27 Aug.
THUISREIS * Passagiers aan boord van het ss. Prins Hendrik, vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 2en November 1892 en aangekomen te Genua den 27n November 1892.
1893
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 31 Dec. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam 2 April te Genua aangekomen
UITREIS *per ss. "Prins Hendrik", vertrokken van Amsterdam naar Batavia 6 Mei
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam, 7 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Batavia naar Amsterdam 15 Nov. en aangekomen te Genua den 12 Dec.
1894
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 14en April
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 19en Mei
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia aangekomen te Genua den 19en Aug.
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Amsterdam naar Batavia 22 Sept.
1895
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Nederland aangekomen te Genua den 23 Dec.
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Amsterdam naar Batavia 26 Jan.
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Nederland aangekomen te Genua 26 April
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Amsterdam naar Batavia 1 Juni
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam 1 September aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 5 October van Amsterdam naar Batavia
1896
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam 3 Januari aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 8 Febr. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia n. Amsterdam 14 Mei aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 13 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam 13 Sept. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 17 Oct. van Amsterdam naar Batavia
1897
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam 17 Jan. te Genua aangekomen
UITREIS * Passagiers aan boord van het ss. Prins Hendrik, heden [22-2-1897] vertrekken van Amsterdam naar Batavia.
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia 14 Mei te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 12 juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amstersdam 4 Sept. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 2 Oct. van Amsterdam naar Batavia
1898
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 1 Dec. van Batavia naar Amsterdam 24 Dec. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 22 Januari van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 23 Mrt. van Batavia naar Amsterdam 15 April te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 14 Mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 13 Juli van Batavia naar Amsterdam 7 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 3 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREISa * per 2en Nov. vertrokken per ss. "Prins Hendrik" de overige passagiers van het ss. "Prinses Marie" van Batavia
THUISREISb * per ss. "Prins Hendrik" 2 Nov. van Batavia naar Amsterdam 25 Nov. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 24 Dec. van Amsterdam naar Batavia
1899
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 22 Febr. vertr. van Amsterdam naar Batavia en 18 Maart te Genua aangek.
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 15 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" van Batavia naar Amsterdam 9 Juli te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" bestemd te vertekken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 4 Oct. van Batavia naar Amsterdam 29 Oct. te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 25 Nov. van Amsterdam naar Batavia
1900
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 24 Jan. van Batavia 16 Febr. te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 17 Maart van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 16 Mei van Batavia 9 Juni van Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 7 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 5 Sept. van Batavia 29 Sept. te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 27 October en 8 November van Genua
1901
THUISREISa * per ss. "Prins Hendrik" Vertrokken van Batavia 26 December 1900 en van Genua 18 Januari 1901
THUISREISb * per ss. "Prins Hendrik" 26 Dec. van Batavia en 18 Jan. van Genua
UITREIS * Passagiers a/boord van het ss. Prins Hendrik, bestemd te vertrekken van Amsterdam 13 en van Genua 25 April 1901. [16 April van Southampton]
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 12 Juni van Batavia 7 Juli te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 3 Augustus van Amsterdam naar Batavia
THUISREISa * per ss. "Prins Hendrik" 2 October van Batavia 26 October te Genua
THUISREISb * per ss. "Prins Hendrik" 2 Oct. van Batavia 26 Oct. te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 23 Nov. van Amsterdam naar Batavia
1902
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 22 Jan. van Batavia 13 Febr. te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 15 Maart 1902 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 14 Mei vertrokken van Batavia en 8 JUni aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken 5 Juli 1902 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * Passagiers aan boord van het s.s. Prins Hendrik, vertrokken van Batavia den 3en September, aangekomen te Genua den 27en September 1902.
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 25 Oct. vertrokken van Amsterdam naar Batavia
1903
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 24 Dec. 1902 vertrokken van Batavia en 16 Jan. 1903 aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 14 Febr. 1903 vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 15 April 1903 vertrokken van Batavia en 8 Mei aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" 26 Mei 1903 vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 22 Juli 1903 vertrokken van Batavia en aangekomen te Genua 15 Augustus
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" Vertrokken 12 Sept. 1903 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken 12 Nov. 1903 van Batavia en aangekomen 6 Dec. te Genua
1904
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken 2 Januari 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Batavia 3 Maart 1904 en aangekomen te Genua 27 Maart
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken 23 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" 23 Juni 1904 vertrokken van Batavia en 19 Juli aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken 13 Aug. 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Batavia 13 Oct. 1904 en aangekomen te Genua 7 Oct.
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken 3 Dec. 1904 van Amsterdam naar Batavia
1905
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Batavia 2 Februari 1905 en aangekomen te Genua 27 Februari 1905
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 25en Maart 1905
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Batavia 25 Mei en aangekomen te Genua 21 Juni 1905
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken 15 Juli 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Batavia 14 September 1905
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 4 Nov. 1905
1906
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Batavia den 4($)en Januari 1906 en aangekomen te Genua den 29en Januari 1906
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 24en Februari 1906
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Batavia 26 April en aangekomen te Genua 20 Mei 1906
UITREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 1en Juni 1906
THUISREIS * per ss. "Prins Hendrik" vertrokken van Batavia 16 Aug. en aangekomen te Genua 12 Sept. 1906<3h>PRINS VAN ORANJE 1889
THUISREIS * per ss. "Prins van Oranje" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 30 April
UITREIS * per ss. "Prins van Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 9 Nov.
1890
THUISREIS * per ss. "Prins van Oranje" vertrokken van Batavia en aangekomen te Genua 17 Febr.
UITREIS * per ss. "Prins van Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 29 Maart
THUISREIS * per ss. "Prins van Oranje" vertrokken van Batavia naar Amsterdam 4 Juni en aangekomen te Genua 8 Juli
UITREIS * per ss."Prins van Oranje" den 16en Augustus van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prins van Oranje" 22 Oct. van Batavia naar Amsterdam
UITREIS *
1891
THUISREIS * per ss. "Prins van Oranje" vertrokken van Batavia naar Amsterdam 23/21 Maart en aangekomen te Genua 20 April
UITREIS * per ss. "Prins van Oranje" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 5en Dec.
1892
THUISREIS * per ss. "Prins van Oranje" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 11en Maart
UITREIS * per ss. "Prins van Oranje" van Amsterdam naar Batavia den 7 den Mei
THUISREIS * per ss. "Prins van Oranje" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 12den Augustus


<3h>PRINSES AMALIA 1887
THUISREIS * Passagiers aan boord van het stoomschip Prinses Amalia, vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 1n Jan., aangekomen te Marseille den 2n Febr. 1887.
UITREIS * Passagiers aan boord van het stoomschip Prinses Amalia, bestemd om te vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 19den Maart 1887.
THUISREIS * Passagiers aan boord van het stoomschip Prinses Amalia, vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 6 Augustus, aangekomen te Marseille 9 September [1887].
UITREIS * Passagiers aan boord van het st. Prinses Amalia, bestemd om te vertrekken van Amsterdam naar Batavia, den 29 October [1887].
1888
THUISREIS * Passagiers aan boord van het st. Prinses Amalia, vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 7 Januari, aangekomen te Marseille den 9 Februari. [1888]
UITREIS * Passagiers aan boord van het st. Prinses Amalia, bestemd om te vertrekken van Amsterdam naar Batavia, 17 Maart 1888.
THUISREIS * Passagiers aan boord van het st. Prinses Amalia, vertrokken van Batavia naar Amsterdam, den 26 Mei, aangekomen te Marseille den 27 Juni 1888.
UITREIS * Passagiers aan boord van het st. Prinses Amalia, bestemd om te vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 4 Augustus.[1888]
THUISREIS * Passagiers naar Nederland vertrekkende per ss. Prinses Amalia, kommandant W.P. Harten, den 13 October 1888.
1889
UITREIS * Passagiers van het stoomschip Prinses Amalia, bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia, den 25 Mei. [1889]
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Amalia" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 12den Oct.;
1890
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" vertrokken van Batavia aangekomen te Genua den 20 Januari;
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 1 Maart;
THUISREIS * Passagiers aan boord van het s.s. Prinses Amalia, vertrokken van Batavia naar Amsterdam 7 Mei en aangekomen te Genua 8 Juni [1890].
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" den 19den Juli van Amsterdam naar Batavia;
THUISREIS * Passagiers aan boord van het s.s. Prinses Amalia, vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 15n Juli en aangekomen te Genua den 16n Augustus.
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 2den December;
1891
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia naar Amsterdam den 11 den Februari 1891;
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 9den Mei; [Het Ned. st. Prinses Amalia van hier naar Batavia, vertr. 21 dezer (Mei) van Genua; kapitein Harten]
THUISREIS * Passagiers aan boord van het s.s. Prinses Amalia, vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 15n Juli en aangekomen te Genua den 16n Augustus.[1891]
1892
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Amsterdam naar Batavia den 13den Febr. 1892 vertrokken;
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua // Passagiers aan boord van het ss. Prinses Amalia, vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 3en Mei en aangekomen te Genua den 29en Mei [1892].
UITREIS * Passagiers aan boord van het stoomschip Prinses Amalia, bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia den 2 Juli 1892.
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 3en October;
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 5 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrokken;
1893
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia naar Amsterdam en aangekomen te Genua den 8n Febr. 1893
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia"vertrokken den 11n Maart van Amsterdam naar Java
THUISREIS * Passagiers a/b van het stoomschip Prinses Amalia, vertrokken van Batavia naar Amsterdam, den 17n Mei 1893 en aangekomen te Genua den 13n Juni.
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 15 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 18 Oct.
UITREIS * Per ss. "Prinses Amalia" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 18 Nov.
1894
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia 24 Jan. en aangekomen te Genua 19 Febr.
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Amsterdam naar Batavia 24 Maart
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia aangekomen te Genua 26 Juni
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Amsterdam naar Batavia 28 Juli
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia naar Nederland aangekomen te Genua den 30en Oct.
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Amsterdam naar Batavia den 1en Dec.
1895
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia naar Nederland te Genua aangekomen 5 Maart
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Amsterdam naar Batavia 6 April
THUISREIS * [11 juni/juli naar Nederland waaronder mr. J.C. Immink]
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 10 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * Passagiers aan boord van het ss. Prinses Amalia, vertrokken van Batavia naar Amsterdam 16 October, aangekomen te Genua 13 November.
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 14 Dec. van Amsterdam naar Batavia
1896
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 15 Maart van Batavia naar Amsterdam
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 18 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 19 Juli
UITREIS *per ss. "Prinses Amalia" 5 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalie" van Batavia naar Amsterdam 7 dec. te Genua aangekomen
1897
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 9 Jan. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia naar Amsterdam 3 April te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 1 Mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Batavia naar Amsterdam 25 Juli te Genua aangekomen
UITREIS *per ss. "Prinses Amalia" 21 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 20 Oct. van Batavia naar Amsterdam en 14 Nov. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 11 December van Amsterdam naar Batavia
1898
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 9 Febr. van Batavia naar Amsterdam 4 Maart te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 2 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 1 Juni van Amsterdam [=Batavia] en 28 Juni te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 23 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 21 Sept. van Batavia naar Europa
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 21 Sept. van Batavia 23 Oct. te Genua aangekomen
THUISREIS * [29 Oct 1898: Vlissingen, het st. Prinses Amalia van de Mij Nederland wordt binnenkort alhier verwacht, teninde aan de werf der kon. Mij De Schelde van nieuwe ketels te worden voorzien // 7 jan 1899: Het st. Prinses Amalia is hedennamiddag uit het droogdok te Middelburg naar de werf teruggesleept]
1899
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 4 Maart van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 3 Mei van Batavia naar Amsterdam en 28 Mei aangek. te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 24 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" vertrokken van Batavia 23 Aug. 1899 en aangekomen te Genua 18 Sept.
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 14 October van Amsterdam naar Batavia
1900
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 13 dec. van Batavia naar Amsterdam 7 Jan. te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 3 Febr. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 4 April van Batavia naar Amsterdam 28 April te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 4 Augustus van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 30 Oct. van Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 24 Nov. van Amsterdam 6 December van Genua
1901
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 23 Jan. van Batavia en 17 Febr. van Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 16 Maart van Amsterdam en 28 Maart van Genua
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 15 Mei van Batavia 12 Juni te Genua
UITREIS * er ss. "Prinses Amalia" 6 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 4 Sept. van Batavia 30 September te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 26 October van Amsterdam naar Batavia
1902
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 25 Dec. vertrokken van Batavia en 18 Jan. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 15 Febr. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" vertrokken 16 April van Batavia aangekomen te Genua den 11en Mei
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 6 Aug. vertrokken van Batavia en 2 Sept. 1902 aangekomen te Genua
UITREIS * Passagiers aan boord van het st. Prinses Amalia, vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 27 September.
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" 26 Nov. vertrokken van Batavia en 29 dec. 1902 aangekomen te Genua
1903
UITREIS * per ss. "Prinses Amalia" 17 Jan. 1903 vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Amalia" vertrokken 18 Maart van Batavia en aangekomen 12 April te Genua

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.