Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

PRINSES JULIANA


1910
UITREIS * dat 1 Oct. van Amsterdam naar Batavia is vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 24 Dec. te Genua aangekomen
THUISREISb * 24 Dec. van Java te Genua aangekomen (suppletie)
1911
UITREIS * dat 21 Jan. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 28 Maart en aangekomen te Genua 15 April
UITREIS * dat 13 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 8 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 2 Sept. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * 25 Nov. v. Java te Genua aang.
THUISREISb * 25 Nov. v. Java te Genua aang. (aanvulling)
UITREIS * dat 23 Dec. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1912
THUISREIS * vertrokken van Batavia 22 Febr. en aangekomen te Genua 17 Maart
UITREIS * bestemd te vertrekken v. Amsterdam n. Batavia 12 April
THUISREIS * 13 Juni v. Batavia vertrokken en 8 Juli te Genua aangekomen
UITREIS * dat 3 Aug. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * 3 Oct. v. Batavia vertrokken en 26 Oct. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 23 Nov. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt (ongecorrigeerd)
1913
THUISREIS * 23 Jan. v. Batavia vertrokken en aangekomen te Genua 15 Febr.
UITREIS * dat 15 Maart v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 15 Mei en aangekomen te Genua 7 Juni
UITREIS * dat 5 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * 4 Sept. van Batavia en 27 Sept. te Genua aangekomen
THUISREISb * 4 Sept. van Batavia en 27 Sept. te Genua aangekomen (vervolg vorig Avondbl.)
UITREIS * dat heden (25 Okt.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1914
THUISREIS * van Batavia n. Nederland, 10 Jan. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 14 Febr. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * 8 Mei van Java te Genua aangekomen
UITREIS * dat 6 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * dd. 6 Aug. van Batavia en 11 Sept. te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 26 Sept. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 26 Nov. van Batavia vertrokken en voor het meerendeel te Genua gedebarkeerd
1915
UITREIS * dat 16 Jan. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 18 Maart van Batavia vertrokken. De passagiers zijn voor het meerendeel 11 April te Genua ontscheept.
UITREIS * dat 8 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 8 Juli van Batavia vertrok en 12 Augs. te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 28 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 28 Oct. en 4 Dec. (Nov.) te Amsterdam aangekomen (gedeeltelijk te Genua gedebarkeerd)
UITREIS * dat 18 Dec. van Amsterdam naar Java vertrekt
1916
THUISREIS * 17 Februari van Batavia vertrokken en 20 April te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 21 Juni van Amsterdam via het Suezkanaal naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 23 Aug. van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 4 Oct. te Falmouth aangekomen
UITREIS * dat 3 November van Amsterdam via De Kaap de Goede Hoop naar Batavia vertrekt
1917
THUISREISa * De Stoomvaart Maatschappij Nederland deelt de voorloopige lijst der passagiers mede, welke aan boord zijn van het s.s. 'Prinses Juliana', gezagvoerder J.R. de Brouwers, liggende te Suez, hetwelk order heeft gekregen naar Indië terug te keeren. Zoodra bekend is, welke passagiers eventueel zullen ontschepen om op eigen risico per andere scheepsgelegenheid de reis voort te zetten, zal hiervan een nadere opgave worden verstrekt. (Mrt.)
THUISREISb * blijkens ontvangen telegram van de agenten der Stoomvaart Maatschappij Nederland te Suez zijn de navolgende passagiers van het st. 'Prinses Juliana' aldaar ontscheept (Mrt.)
UITREIS * [einde van Maart terugreis naar Indië aanvaard (van Suez terug naar Indië met dezelfde passagiers)]
THUISREIS * 22 Juni van Batavia vertrokken
1919
UITREIS * dat 26 October van Amsterdam, via het Suezkanaal naar Batavia vertrekt.
1920
THUISREISa * zeer voorloopige passagierslijst, 27 December 1919 van Batavia vertrokken. [NRC]
THUISREISb * 23 December 1919 van Java naar Nederland vertrokken [NRC]
THUISREISc * v. Java te Amsterdam aangekomen (Jan.) [NRC]
UITREIS * vertrekkende 3 April van Amsterdam naar Batavia via het Suezkanaal.
THUISREISa * passagierslijst (voorloopige), dat ongeveer 23 dezer (Juni) van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * aangekomen te Amsterdam 25 Juni [Vad.]
UITREIS * dat 24 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * passagierslijst (eerste) voorloopige, dat ongeveer 22 October van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * passagierslijst (tweede voorloopige), dat ongeveer 22 October van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISc * dd. 24 October te Amsterdam aangekomen [Vad.]
UITREIS * dat 13 November van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1921
THUISREISa * passagierslijst (eerste voorloopige), verwacht te Amsterdam dd. 13 Februari a.s [NRC]
THUISREISb * passagiers (voorloopige lijst), te Amsterdam verwacht ongeveer 12 Februari [NRC]
THUISREISc * 13 dezer (Febr.) te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 5 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt. Route via het Suezkanaal. [NRC]
THUISREISa * 4 Mei van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Java verwacht te Amsterdam 4 Juni a.s. [NRC]
UITREIS * dat 25 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 24 Aug. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar 26 of 27 Sept. verwacht [Vad.]
THUISREISb * d.d. 24 Augustus van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat circa 24 September a.s. aldaar verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 15 October van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1922
THUISREIS * 13 dezer (Jan.) te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 4 Febr. van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 5 April van Batavia naar Amsterdam vertrokken [Vad.] / 5 April v. Batavia n. Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * d.d. 5 April van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar 7 Mei verwacht
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia 27 Mei 1922 [Vad.]
THUISREISa * 26 Juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * v. Batavia n. Amsterdam, 20 Augustus te Genua aangekomen en dat 26 of 27 Augustus te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 16 September van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam dd. 15 November [Vad.]
THUISREIS * (eerste voorloopige) dd. 14 December van Batavia vertrokken en te Amsterdam verwacht circa 14 Januari 1922 [Vad.]
1923
UITREIS * dat 6 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 3 Maart van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 3 Maart van Batavia vertrokken en dat 4 April te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
THUISREISc * dd. 3 Maart van Batavia vertrokken en ongeveer 4 April te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * dat 28 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 23 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 19 Juli te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 23 Juni van Batavia en 19 Juli v. Genua vertrokken en dat ongeveer 27 Juli te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 18 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 13 October van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 6 Nov. te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 13 October van Batavia, 8 November van Algiers vertrokken en 14 November te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREISc * dd. 13 October van Batavia en 14 November te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * 8 Dec. van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
1924
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam 26 Febr. te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * dd. 2 Februari van Batavia, te Genua dd. 25 Febr. en wordt te Amsterdam verwacht ongeveer 5 Maart [Vad.]
UITREIS * dat 29 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrek [NRC]
THUISREISa * 21 Mei van Batavia naar Amsterdam, 14 Juni van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 21 Mei van Batavia vertrokken en dat ongeveer 21 Juni te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 5 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 27 Aug. van Batavia en 20 Sept. van Genua naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * dd. 27 Aug. van Batavia vertrokken en ongeveer 28 Sept. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 11 dezer (Okt.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 3 December van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 3 December van Batavia vertrokken en dat ongeveer 3 of 4 Januari te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
1925
UITREIS * dat 17 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 3 Maart van Batavia, 3 April van Genua naar Amsterdam vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 11 Maart van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat ongeveer 11 April te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * bestemd dd. 25 April van Amsterdam naar Batavia te vertrekken [Vad.]
THUISREISa * 17 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 11 Juli te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 17 Juni van Batavia vertrokken en dat ongeveer 19 Juli te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 1 Aug. van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * Batavia naar Amsterdam, 17 Oct. van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 23 September van Batavia vertrokken en ongeveer 25 dezer (Okt.) te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 7 November van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
1926
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 23 Jan. van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 30 December van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat ongeveer 31 Januari te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * 16 dezer (Febr.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * Batavia n. Amsterdam, 1 Mei van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 7 April van Batavia vertrokken en dat ongeveer 9 dezer (Mei) te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dd. 25 Mei 1926 van Amsterdam naar Batavia te vertrekken [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 8 Aug. van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 14 Juli van Batavia vertrokken en 16 Augustus a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * vertrokken 14 September van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * v. Batavia n. Amsterdam, 27 dezer (Nov.) van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 3 dezer van Batavia vertrokken en dat 5 December te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
1927
UITREIS * 18 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 1 April van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 9 Maart van Batavia vertrokken en dat 9 April te Amsterdam verwacht wordt [Vad.]
UITREIS * 7 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 27 Juli van Batavia vertrokken en 28 dezer te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar en Amsterdam, 20 Aug. te Genua aangekomen [Vad.]
UITREIS * 13 September van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * 2 November van Batavia vertrokken en 3 December te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * 20 dezer (Dec.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1928
THUISREIS * d.d. 8 Februari van Batavia en 10 Maart a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 27 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * 9 Juni van Genua vertrokken [Vad.]
UITREIS * 3 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * Batavia naar Amsterdam, 14 (Sept.) v. Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 22 Aug. van Batavia vertrokken en 22 September te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 9 October van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * 28 November van Batavia vertrokken en 29 December te Amsterdam verwacht [NRC]
1929
UITREIS * d.d. 15 Januari van Amsterdam n. Batavia vertrokken [NRC]
THUISREIS * dd. 6 dezer (Mrt.) van Batavia vertrokken en 6 April te Amsterdam verwacht [NRC] [Vad.]
UITREIS * 23 April van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 6 Juni te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 12 Juni van Batavia vertrokken en dat 14 Juli te Amsterdam verwacht wordt [NRC] [Vad.]
UITREIS * 30 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 18 Sept. van Batavia vertrokken en 14 Oct. te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 11 dezer (Oct.) van Genua vertrokken [NRC]
UITREIS * 5 Nov. van Amsterdam n. Batavia vertrokken [NRC] [Vad.]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.