Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

PRINSES MARIE


1889
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" naar Nederland
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 17 Aug. de heeren
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 25 November
1890
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia op 4 Jan.
THUISREIS * per Ned. ss. 'Prinses Marie' van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 11 April
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 24 Mei
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 11 Oct.
1891
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 28en Februari
THUISREISa * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 4 Juni
THUISREISb * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 4 Juni
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia de 4n Juli
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" vertrokken van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 8en Oct. 1891
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" 7 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
1892
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 11 Febr.
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 26en Maart
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" van Amsterdam naar Batavia 30 Juli
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 6en Nov. 1892
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" van Amsterdam naar Batavia vertrokken den 3en December 1892
1893
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam 7 Maart te Genua aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 13 Juli
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 18n Oct. en aangekomen te Genua 14 Nov.
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" van Amsterdam naar Batavia den 16 Dec.
1894
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia aangekomen te Genua 20 Maart
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia aangekomen te Genua 25 Juli
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 25 Aug.
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 28 Nov. 1894
UITREIS *
1895
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" 29 Dec. van Batavia
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Nederland aangekomen te Genua den 2en Aprill 1895
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 7 Aug.
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" 7 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam 10 December aangekomen te Genua
1896
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" 11 Jan. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia n. Amsterdam aangekomen te Genua den 12 April
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" 16 mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam 20 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" 3 Oct. van Amsterdam naar Batavia
1897
THUISREISa * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam den 9 Dec. 1896 en aangekomen te Genua op 4 Jan. 1897
THUISREISb * per ss. "Prinses Marie" 9 Dec. van Batavia naar Amsterdam 4 Jan. aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" 6 Febr. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam 2 Mei te Genua aangekomen
UITREIS * per st. "Prinses Marie" 29 Mei. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" van Batavia naar Amsterdam 25 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS *per ss. "Prinses Marie" 18 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS *
1898
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" 8 Januari van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Marie" 9 Maart van Batavia naar Amsterdam 3 April te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" 30 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. " Prinses Marie" 29 Juni van Batavia n. Amsterdam 26 Juli te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Marie" 20 Aug. van Amsterdam naar Batavia

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.